รายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา

From วิกิพีเดีย
Jump to navigation Jump to search

รายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา

พระอารามหลวงในจังหวัดนครราชสีมา[edit]

พระอารามหลวงมหานิกาย[edit]

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย[edit]

วัดราษฏร์ในจังหวัดนครราชสีมา[edit]

วัดราษฏร์ในอำเภอเทพารักษ์[edit]

วัดราษฏร์มหานิกาย[edit]

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองยาง[edit]

วัดราษฏร์มหานิกาย[edit]

วัดราษฏร์ในอำเภอลำทะเมนชัย[edit]

วัดราษฏร์มหานิกาย[edit]

วัดราษฏร์ในอำเภอสีดา[edit]

วัดราษฏร์มหานิกาย[edit]

วัดราษฏร์ในอำเภอบัวลาย[edit]

วัดราษฏร์มหานิกาย[edit]

วัดราษฏร์ในอำเภอพระทองคำ[edit]

วัดราษฏร์มหานิกาย[edit]

วัดราษฏร์ในอำเภอวังน้ำเขียว[edit]

วัดราษฏร์มหานิกาย[edit]

วัดราษฏร์ในอำเภอแก้งสนามนาง[edit]

วัดราษฏร์มหานิกาย[edit]

วัดราษฏร์ในอำเภอขามทะเลสอ[edit]

วัดราษฏร์มหานิกาย[edit]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[edit]

วัดราษฏร์ในอำเภอขามสะแกแสง[edit]

วัดราษฏร์มหานิกาย[edit]

วัดราษฏร์ในอำเภอคง[edit]

วัดราษฏร์มหานิกาย[edit]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[edit]

วัดราษฏร์ในอำเภอครบุรี[edit]

วัดราษฏร์มหานิกาย[edit]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[edit]

วัดราษฏร์ในอำเภอจักราช[edit]

วัดราษฏร์มหานิกาย[edit]

ที่พักสงฆ์หนองไผ่เจริญธรรม

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[edit]

วัดราษฏร์ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ[edit]

วัดราษฏร์มหานิกาย[edit]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[edit]

วัดราษฏร์ในอำเภอชุมพวง[edit]

วัดราษฏร์มหานิกาย[edit]

วัดราษฏร์ในอำเภอโชคชัย[edit]

วัดราษฏร์มหานิกาย[edit]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[edit]

วัดราษฏร์ในอำเภอด่านขุนทด[edit]

วัดราษฏร์มหานิกาย[edit]

วัดราษฏร์ในอำเภอโนนแดง[edit]

วัดราษฏร์มหานิกาย[edit]

วัดราษฏร์ในอำเภอโนนไทย[edit]

วัดราษฏร์มหานิกาย[edit]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[edit]

วัดราษฏร์ในอำเภอโนนสูง[edit]

วัดราษฏร์มหานิกาย[edit]

วัดราษฏร์ในอำเภอบัวใหญ่[edit]

วัดราษฏร์มหานิกาย[edit]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[edit]

วัดราษฏร์ในอำเภอบ้านเหลื่อม[edit]

วัดราษฏร์มหานิกาย[edit]

วัดราษฏร์ในอำเภอประทาย[edit]

วัดราษฏร์มหานิกาย[edit]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[edit]

วัดราษฏร์ในอำเภอปักธงชัย[edit]

วัดราษฏร์มหานิกาย[edit]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[edit]

วัดราษฏร์ในอำเภอปากช่อง[edit]

วัดราษฏร์มหานิกาย[edit]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[edit]

วัดราษฏร์ในอำเภอพิมาย[edit]

วัดราษฏร์มหานิกาย[edit]

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองนครราชสีมา[edit]

วัดราษฏร์มหานิกาย[edit]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[edit]

วัดราษฏร์ในอำเภอสีคิ้ว[edit]

วัดราษฏร์มหานิกาย[edit]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[edit]

วัดราษฏร์ในอำเภอสูงเนิน[edit]

วัดราษฏร์มหานิกาย[edit]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[edit]

วัดราษฏร์ในอำเภอเสิงสาง[edit]

วัดราษฏร์มหานิกาย[edit]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[edit]

วัดราษฏร์ในอำเภอหนองบุญมาก[edit]

วัดราษฏร์มหานิกาย[edit]

วัดราษฏร์ในอำเภอห้วยแถลง[edit]

วัดราษฏร์มหานิกาย[edit]

่* สำนักสงฆ์นาคาเทพสถิตย์ ตำบลหลุ่งตะคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ดูเพิ่ม[edit]

สวนป่าพุทธธรรมดงใหญ่ ตำบลดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา