รายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา

พระอารามหลวงในจังหวัดนครราชสีมา[แก้]

พระอารามหลวงมหานิกาย[แก้]

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในจังหวัดนครราชสีมา[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอเมือง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอเทพารักษ์[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอเมืองยาง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอลำทะเมนชัย[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอสีดา[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอบัวลาย[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอพระทองคำ[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอวังน้ำเขียว[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอแก้งสนามนาง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอขามทะเลสอ[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอขามสะแกแสง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอคง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอครบุรี[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอจักราช[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ที่พักสงฆ์หนองไผ่เจริญธรรม

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอชุมพวง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอโชคชัย[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอด่านขุนทด[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอโนนแดง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอโนนไทย[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอโนนสูง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอบัวใหญ่[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอบ้านเหลื่อม[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอประทาย[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอปักธงชัย[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอปากช่อง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอพิมาย[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอเมืองนครราชสีมา[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอสีคิ้ว[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอสูงเนิน[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอเสิงสาง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอหนองบุญมาก[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอห้วยแถลง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

่* สำนักสงฆ์นาคาเทพสถิตย์ ตำบลหลุ่งตะคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ดูเพิ่ม[แก้]

สวนป่าพุทธธรรมดงใหญ่ ตำบลดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา