รายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา

พระอารามหลวงในจังหวัดนครราชสีมา[แก้]

พระอารามหลวงมหานิกาย[แก้]

  • วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
  • วัดบึง (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
  • วัดสะแก (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
  • วัดพายัพ (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในจังหวัดนครราชสีมา[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอเมืองนครราชสีมา[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลโคกกรวด

ตำบลโคกสูง

ตำบลจอหอ

ตำบลไชยมงคล

ตำบลในเมือง

ตำบลบ้านเกาะ

ตำบลบ้านโพธิ์

ตำบลบ้านใหม่

ตำบลปรุใหญ่

ตำบลพลกรัง

ตำบลพะเนา

ตำบลพุดซา

ตำบลโพธิ์กลาง

ตำบลมะเริง

ตำบลสีมุม

ตำบลสุรนารี

ตำบลหนองกระทุ่ม

ตำบลหนองไข่น้ำ

ตำบลหนองจะบก

ตำบลหนองบัวศาลา

ตำบลหนองไผ่ล้อม

ตำบลหนองระเวียง

ตำบลหมื่นไวย

ตำบลหัวทะเล

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ตำบลโคกกรวด

ตำบลโคกสูง

ตำบลไชยมงคล

ตำบลในเมือง

ตำบลบ้านโพธิ์

ตำบลปรุใหญ่

ตำบลพลกรัง

ตำบลสีมุม

ตำบลสุรนารี

ตำบลหนองระเวียง

ตำบลหัวทะเล

วัดราษฎร์ในอำเภอแก้งสนามนาง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลแก้งสนามนาง

ตำบลโนนสำราญ

ตำบลบึงพะไล

ตำบลบึงสำโรง

ตำบลสีสุก

วัดราษฎร์ในอำเภอขามทะเลสอ[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลขามทะเลสอ

ตำบลบึงอ้อ

ตำบลโป่งแดง

ตำบลพันดุง

ตำบลหนองสรวง

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ตำบลพันดุง

ตำบลบึงอ้อ

วัดราษฎร์ในอำเภอขามสะแกแสง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลขามสะแกแสง

ตำบลชีวึก

ตำบลพะงาด

ตำบลโนนเมือง

ตำบลเมืองเกษตร

ตำบลเมืองนาท

ตำบลหนองหัวฟาน

วัดราษฎร์ในอำเภอคง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลเมืองคง

ตำบลขามสมบูรณ์

ตำบลคูขาด

ตำบลดอนใหญ่

ตำบลตาจั่น

ตำบลเทพาลัย

ตำบลโนนเต็ง

ตำบลบ้านปรางค์

ตำบลหนองบัว

ตำบลหนองบัว

ตำบลหนองมะนาว

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ตำบลเมืองคง

ตำบลคูขาด

ตำบลขามสมบูรณ์

ตำบลเทพาลัย

ตำบลบ้านปรางค์

ตำบลดอนใหญ่

วัดราษฎร์ในอำเภอครบุรี[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลครบุรี

ตำบลครบุรีใต้

ตำบลโคกกระชาย

ตำบลจระเข้หิน

ตำบลเฉลียง

ตำบลแชะ

ตำบลตะแบกบาน

ตำบลบ้านใหม่

ตำบลมาบตะโกเอน

ตำบลลำเพียก

ตำบลสระว่านพระยา

ตำบลอรพิมพ์

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ตำบลแชะ

ตำบลจระเข้หิน

ตำบลมาบตะโกเอน

ตำบลลำเพียก

ตำบลอรพิมพ์

วัดราษฎร์ในอำเภอจักราช[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลจักราช

ตำบลคลองเมือง

ตำบลทองหลาง

ตำบลศรีละกอ

ตำบลสีสุก

ตำบลหนองขาม

ตำบลหนองพลวง

ตำบลหินโคน

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ตำบลจักราช

ตำบลหนองขาม

ตำบลหนองพลวง

ตำบลศรีละกอ

ตำบลหินโคน

วัดราษฎร์ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลหนองงูเหลือม

ตำบลท่าช้าง

ตำบลช้างทอง

ตำบลหนองยาง

ตำบลพระพุทธ

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ตำบลท่าช้าง

วัดราษฎร์ในอำเภอชุมพวง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลชุมพวง

ตำบลตลาดไทร

ตำบลท่าลาด

ตำบลโนนตูม

ตำบลโนนยอ

ตำบลโนนรัง

ตำบลประสุข

ตำบลสาหร่าย

ตำบลหนองหลัก

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ตำบลชุมพวง

ตำบลท่าลาด

ตำบลตลาดไทร

วัดราษฎร์ในอำเภอโชคชัย[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลกระโทก

ตำบลโชคชัย

ตำบลด่านเกวียน

ตำบลท่าจะหลุง

ตำบลท่าเยี่ยม

ตำบลท่าลาดขาว

ตำบลท่าอ่าง

ตำบลทุ่งอรุณ

ตำบลพลับพลา

ตำบลละลมใหม่พัฒนา

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ตำบลโชคชัย

ตำบลด่านเกวียน

ตำบลท่าเยี่ยม

วัดราษฎร์ในอำเภอด่านขุนทด[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลกุดพิมาน

ตำบลด่านขุนทด

ตำบลด่านนอก

ตำบลด่านใน

ตำบลตะเคียน

ตำบลบ้านเก่า

ตำบลบ้านแปรง

ตำบลพันชนะ

ตำบลสระจรเข้

ตำบลหนองกราด

ตำบลหนองไทร

ตำบลหนองบัวตะเกียด

ตำบลโนนเมืองพัฒนา

ตำบลหนองบัวละคร

ตำบลห้วยบง

ตำบลหินดาด

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ตำบลกุดพิมาน

วัดราษฎร์ในอำเภอเทพารักษ์[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลสำนักตะคร้อ

ตำบลวังยายทอง

ตำบลบึงปรือ

ตำบลหนองแวง

วัดราษฎร์ในอำเภอโนนแดง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลโนนแดง

ตำบลดอนยาวใหญ่

ตำบลโนนตาเถร

ตำบลวังหิน

ตำบลสำพะเนียง

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ตำบลโนนแดง

ตำบลสำพะเนียง

วัดราษฎร์ในอำเภอโนนไทย[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลกำปัง

ตำบลค้างพลู

ตำบลด่านจาก

ตำบลถนนโพธิ์

ตำบลโนนไทย

ตำบลบัลลังก์

ตำบลบ้านวัง

ตำบลมะค่า

ตำบลสายออ

ตำบลสำโรง

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ตำบลค้างพลู

ตำบลสำโรง

วัดราษฎร์ในอำเภอโนนสูง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลขามเฒ่า

ตำบลจันอัด

ตำบลดอนชมพู

ตำบลด่านคล้า

ตำบลโตนด

ตำบลธารปราสาท

ตำบลโนนสูง

ตำบลบิง

ตำบลพลสงคราม

ตำบลมะค่า

ตำบลเมืองปราสาท

ตำบลลำคอหงษ์

ตำบลลำมูล

ตำบลหลุมข้าว

ตำบลใหม่

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ตำบลมะค่า

ตำบลหลุมข้าว

วัดราษฎร์ในอำเภอบัวลาย[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลเมืองพะไล

ตำบลโนนจาน

ตำบลบัวลาย

ตำบลหนองหว้า

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ตำบลโนนจาน

วัดราษฎร์ในอำเภอบัวใหญ่[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลบัวใหญ่

ตำบลกุดจอก

ตำบลขุนทอง

ตำบลดอนตะหนิน

ตำบลด่านช้าง

ตำบลโนนทองหลาง

ตำบลเสมาใหญ่

ตำบลหนองแจ้งใหญ่

ตำบลหนองบัวสะอาด

ตำบลห้วยยาง

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ตำบลบัวใหญ่

ตำบลกุดจอก

ตำบลด่านช้าง

ตำบลโนนทองหลาง

ตำบลเสมาใหญ่

ตำบลหนองบัวสะอาด

ตำบลห้วยยาง

ตำบลหนองแจ้งใหญ่

วัดราษฎร์ในอำเภอบ้านเหลื่อม[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลบ้านเหลื่อม

ตำบลโคกกระเบื้อง

ตำบลช่อระกา

ตำบลวังโพธิ์

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ตำบลโคกกระเบื้อง

วัดราษฎร์ในอำเภอประทาย[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลประทาย

ตำบลกระทุ่มราย

ตำบลโคกกลาง

ตำบลดอนมัน

ตำบลตลาดไทร

ตำบลทุ่งสว่าง

ตำบลนางรำ

ตำบลโนนเพ็ด

ตำบลเมืองโดน

ตำบลวังไม้แดง

ตำบลหนองค่าย

ตำบลหนองพลวง

ตำบลหันห้วยทราย

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ตำบลโคกกลาง

ตำบลดอนมัน

ตำบลตลาดไทร

ตำบลนางรำ

ตำบลโนนเพ็ด

ตำบลเมืองโดน

ตำบลวังไม้แดง

ตำบลหนองค่าย

ตำบลหนองพลวง

วัดราษฎร์ในอำเภอปักธงชัย[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลเมืองปัก

ตำบลเกษมทรัพย์

ตำบลโคกไทย

ตำบลงิ้ว

ตำบลดอน

ตำบลตะขบ

ตำบลตะคุ

ตำบลตูม

ตำบลธงชัยเหนือ

ตำบลนกออก

ตำบลบ่อปลาทอง

ตำบลภูหลวง

ตำบลลำนางแก้ว

ตำบลสะแกราช

ตำบลสำโรง

ตำบลสุขเกษม

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ตำบลโคกไทย

ตำบลงิ้ว

ตำบลตะขบ

ตำบลธงชัยเหนือ

ตำบลบ่อปลาทอง

ตำบลเมืองปัก

ตำบลสะแกราช

ตำบลสุขเกษม

วัดราษฎร์ในอำเภอปากช่อง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลปากช่อง

ตำบลกลางดง

ตำบลขนงพระ

ตำบลคลองม่วง

ตำบลจันทึก

ตำบลโป่งตาลอง

ตำบลพญาเย็น

ตำบลวังกะทะ

ตำบลวังไทร

ตำบลหนองน้ำแดง

ตำบลหนองสาหร่าย

ตำบลหมูสี

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ตำบลปากช่อง

ตำบลกลางดง

ตำบลขนงพระ

ตำบลคลองม่วง

ตำบลโป่งตาลอง

ตำบลโป่งตาลอง

ตำบลวังกะทะ

ตำบลหนองน้ำแดง

ตำบลหนองสาหร่าย

ตำบลหนองสาหร่าย

วัดราษฎร์ในอำเภอพระทองคำ[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลทัพรั้ง

ตำบลพังเทียม

ตำบลมาบกราด

ตำบลสระพระ

ตำบลหนองหอย

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ตำบลมาบกราด

ตำบลพังเทียม

ตำบลหนองหอย

วัดราษฎร์ในอำเภอพิมาย[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลในเมือง

ตำบลกระชอน

ตำบลกระเบื้องใหญ่

ตำบลชีวาน

ตำบลดงใหญ่

ตำบลท่าหลวง

ตำบลธารละหลอด

ตำบลนิคมสร้างตนเอง

ตำบลโบสถ์

ตำบลรังกาใหญ่

ตำบลสัมฤทธิ์

ตำบลหนองระเวียง

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ตำบลนิคมสร้างตนเอง

ตำบลโบสถ์

ตำบลรังกาใหญ่

ตำบลสัมฤทธิ์

วัดราษฎร์ในอำเภอเมืองยาง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลเมืองยาง

ตำบลละหานปลาค้าว

ตำบลกระเบื้องนอก

ตำบลโนนอุดม

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ตำบลเมืองยาง

ตำบลกระเบื้องนอก

ตำบลละหานปลาค้าว

วัดราษฎร์ในอำเภอลำทะเมนชัย[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลบ้านยาง

ตำบลช่องแมว

ตำบลไพล

ตำบลขุย

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ตำบลขุย

วัดราษฎร์ในอำเภอวังน้ำเขียว[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลไทยสามัคคี

ตำบลระเริง

ตำบลวังน้ำเขียว

ตำบลวังหมี

ตำบลอุดมทรัพย์

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ตำบลวังน้ำเขียว

ตำบลวังหมี

ไทยสามัคคี

วัดราษฎร์ในอำเภอสีคิ้ว[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลสีคิ้ว

ตำบลกฤษณา

ตำบลกุดน้อย

ตำบลคลองไผ่

ตำบลดอนเมือง

ตำบลบ้านหัน

ตำบลมิตรภาพ

ตำบลลาดบัวขาว

ตำบลวังโรงใหญ่

ตำบลหนองน้ำใส

ตำบลหนองบัวน้อย

ตำบลหนองหญ้าขาว

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ตำบลดอนเมือง

ตำบลมิตรภาพ

ตำบลลาดบัวขาว

ตำบลหนองน้ำใส

ตำบลหนองหญ้าขาว

วัดราษฎร์จีนนิกาย[แก้]

ตำบลสีคิ้ว

วัดราษฎร์ในอำเภอสีดา[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลสีดา

ตำบลโพนทอง

ตำบลโนนประดู่

ตำบลสามเมือง

ตำบลหนองตาดใหญ่

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ตำบลโพนทอง

วัดราษฎร์ในอำเภอสูงเนิน[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลสูงเนิน

ตำบลกุดจิก

ตำบลโค้งยาง

ตำบลโคราช

ตำบลนากลาง

ตำบลโนนค่า

ตำบลบุ่งขี้เหล็ก

ตำบลมะเกลือเก่า

ตำบลมะเกลือใหม่

ตำบลเสมา

ตำบลหนองตะไก้

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ตำบลมะเกลือใหม่

วัดราษฎร์ในอำเภอเสิงสาง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลเสิงสาง

ตำบลกุดโบสถ์

ตำบลโนนสมบูรณ์

ตำบลบ้านราษฎร์

ตำบลสระตะเคียน

ตำบลสุขไพบูลย์

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ตำบลเสิงสาง

ตำบลกุดโบสถ์

ตำบลโนนสมบูรณ์

ตำบลบ้านราษฎร์

ตำบลสระตะเคียน

วัดราษฎร์ในอำเภอหนองบุญมาก[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลไทยเจริญ

ตำบลบ้านใหม่

ตำบลลุงเขว้า

ตำบลสารภี

ตำบลหนองตะไก้

ตำบลหนองบุนนาก

ตำบลหนองไม้ไผ่

ตำบลหนองหัวแรต

ตำบลแหลมทอง

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ตำบลลุงเขว้า

ตำบลหนองไม้ไผ่

วัดราษฎร์ในอำเภอห้วยแถลง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลห้วยแถลง

ตำบลกงรถ

ตำบลงิ้ว

ตำบลตะโก

ตำบลทับสวาย

ตำบลเมืองพลับพลา

ตำบลหลุ่งตะเคียน

ตำบลหลุ่งประดู่

ตำบลห้วยแคน

ตำบลหินดาด

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ตำบลหินดาด

ตำบลห้วยแถลง

ดูเพิ่ม[แก้]