ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Thai Highway-226.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226
ถนนเพชรมาตุคลา (จังหวัดนครราชสีมา)
ถนนหลักเมือง (จังหวัดบุรีรัมย์)
ถนนบุรีรัมย์ (จังหวัดสุรินทร์)
ถนนอุบล (จังหวัดศรีสะเกษ)
ถนนศรีสะเกษ (จังหวัดอุบลราชธานี)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ในอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:324.330 กิโลเมตร (201.529 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันตก:Thai Highway-224.svg ทล.224 ใน อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 
ปลายทางทิศตะวันออก:Thai Highway-24.svg ทล.24 ใน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 สายนครราชสีมา-อุบลราชธานี หรือมีชื่อเรียกในบางช่วงว่า ถนนเพชรมาตุคลา ถนนหลักเมือง ถนนทองมาก ถนนเทพา ถนนอุบล และ ถนนศรีสะเกษ เป็นทางหลวงแผ่นดินในจังหวัดในภาคอีสานตอนใต้ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี มีระยะทางตลอดทั้งสาย 324.33 กิโลเมตร โดยมีเส้นทางขนานในด้านทิศเหนือไปกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 รวมถึงมีเส้นทางขนานกับแนวเส้นทางของแผนพัฒนาระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง[1] สายนครราชสีมา–อุบลราชธานี หรือ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 62 อีกด้วย[2]

รายละเอียดของเส้นทาง[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 มีเส้นทางแยกออกมาจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 ในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก ผ่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ท่าอาหาศยานนครราชสีมา อำเภอจักราช อำเภอห้วยแถลง เข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านอำเภอลำปลายมาศ และอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งตัวเมืองบุรีรัมย์จะมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 218 (สายบุรีรัมย์-นางรอง) แยกออกไปทางซ้ายมือ จากนั้นแนวเส้นทางจะเลี้ยวไปทางขวาเมื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2447 ผ่านพื้นที่อำเภอกระสัง (เข้าตัวเมืองกระสังโดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2208 ที่สี่แยกระกา) เข้าสู่เขตจังหวัดสุรินทร์ที่อำเภอเมืองสุรินทร์ ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 293 (ถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์) จากนั้นเข้าสู่ตัวเมืองสุรินทร์ผ่านถนนหลักเมือง และเลี้ยวซ้ายเมื่อถึงห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาสุรินทร์ มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 293 อีกครั้งบริเวณห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สุรินทร์ ผ่านอำเภอศรีขรภูมิ อำเภอสำโรงทาบ เข้าสู่เขตจังหวัดศรีสะเกษที่อำเภอห้วยทับทัน จากนั้นจะข้ามทางรถไฟสายชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานีที่อำเภออุทุมพรพิสัย จากนั้นแนวเส้นทางจะเลี้ยวขวาที่สี่แยกส้มป่อยน้อย มุ่งหน้าอำเภอเมืองศรีสะเกษ ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 294 (ถนนเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ) จากนั้นเส้นทางจะทุลุเข้าสู่ตัวเมืองศรีสะเกษ และจะเริ่มเส้นทางอีกครั้งตามถนนอุบล ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 294 อีกครั้ง ผ่านอำเภอกันทรารมย์ ข้ามทางรถไฟสายชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานีอีกครั้ง เข้าสู่เขตจังหวัดอุบลราชธานีที่อำเภอวารินชำราบ จากนั้นเส้นทางจะตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231 (ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี - วารินชำราบ) สิ้นสุดเส้นทางในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งแนวเส้นทางจะตรงต่อไป ลอดใต้ทางรถไฟสายชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 เป็นเส้นทางที่อยู่ใกล้กับทางรถไฟสายชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี จึงทำให้เกิดจุดตัดกับทางรถไฟหลายครั้ง โดยจุดตัดกับทางรถไฟของทางหลวงแผ่นดินสายนี้ ได้แก่

 • ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหินดาษ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
 • เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ (มิใช่ส่วนที่เป็นทางหลวงแผ่นดิน)
 • ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (มิใช่ส่วนที่เป็นทางหลวงแผ่นดิน)

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 แต่เดิมเป็นทางหลวงแผ่นดิน 4 หลักหลายสาย เช่น หมายเลข 2078, 2080, 2084, 2193 เขตทางของทางหลวงสายนี้จึงมีความแคบ และผ่านเขตชุมชนเกือบตลอดสายทาง แต่เดิมเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจรตลอดสาย และได้รับการขยายเป็น 4 ช่องจราจร ซึ่งช่วงแรกที่ได้รับการขยาย คือ ช่วงศรีสะเกษ - อำเภอวารินชำราบ และแยกหัวทะเล - ท่าอากาศยานนครราชสีมา ต่อมาถนนสายนี้ในช่วงอื่น ๆ บางช่วงได้รับการขยายเป็น 4 ช่องจราจร โดยในปัจจุบัน ทางหลวงสายนี้เหลือช่วงที่มีขนาด 2 ช่องจราจร ได้แก่ช่วงรอยต่อจังหวัดนครราชสีมา - จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร และช่วงเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ ถึงอำเภออุทุมพรพิสัย ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร โดยช่วงนี้อยู่ในระหว่างการขยายเป็น 4 ช่องจราจร ยกเว้นช่วงเมืองทีถึงอำเภอศรีขรภูมิที่ยังไม่มีโครงการขยาย

รายชื่อทางแยก[แก้]

รายชื่อทางแยกบน Thai Highway-226.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ทิศทาง: หัวทะเล-วารินชำราบ[3][4]
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
Thai Highway-226.svg หัวทะเล-สุรินทร์
นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 0.000 แยกหัวทะเล Thai Highway-224.svg ทล.224 ไป นครราชสีมา Thai Highway-224.svg ทล.224 ไป อ.โชคชัย
Thai Rural Road-นม.1111.svgทางหลวงชนบท นม.1111 ไป จังหวัดขอนแก่น Thai Rural Road-นม.1111.svg ทางหลวงชนบท นม.1111 ไป อ.โชคชัย
สะพาน ข้ามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ (ชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี)
เฉลิมพระเกียรติ Thai Highway-290.svg วงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ไป อ.โนนสูง Thai Highway-290.svg วงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ไป อ.โชคชัย
ไม่มี นม.3140 ทางหลวงชนบท นม.3140 ไป ท่าอากาศยานนครราชสีมา
จักราช นม.3130 ทางหลวงชนบท นม.3130 ไม่มี
Thai Highway-226.svg ทล.226 ไป เลี่ยงเมืองจักราชไปอ.ห้วยแถลง ไม่มี
ตรงไป: Thai Highway-2162.svg ทล.2162 ไป เข้าเมืองจักราช
ห้วยแถลง Thai Highway-206.svg ทล.206 ไป อ.พิมาย ไป สถานีรถไฟหินดาด
นม.3041 ทางหลวงชนบท นม.3041 ไป บ้านทับสวาย Thai Highway-226.svg ทล.226 ไป บุรีรัมย์
ตรงไป: 2362 ทล.2362 ไป อ.ห้วยแถลง
สะพาน ข้ามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ (ชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี)
บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ แยกหนองผะองค์ Thai Highway-226.svg ทล.226 ไป บุรีรัมย์ Thai Highway-2166.svg ทล.2166 ไป อ.หนองหงส์
แยกลำปลายมาศ Thai Highway-2073.svg ทล.2073 ไป อ.ลำปลายมาศ Thai Highway-2073.svg ทล.2073 ไป อ.นางรอง
เมืองบุรีรัมย์ แยกกระสัง Thai Highway-218.svg ทล.218 ไป บุรีรัมย์ Thai Highway-218.svg ทล.218 ไป อ.นางรอง
แยกภัทรบพิตร Thai Highway-2445.svg ทล.2445 ไป บุรีรัมย์ Thai Highway-2445.svg ทล.2445 ไป อ.ประโคนชัย
แยกบ้านพลวง Thai Highway-2447.svg ทล.2447 ไป บุรีรัมย์ Thai Highway-226.svg ทล.226 ไป จังหวัดสุรินทร์
Thai Highway-226.svg ทล.226 ไป จังหวัดสุรินทร์ ไม่มี
ตรงไป: ไป บ้านสวายจีก
ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.1-0012 ไป อำเภอห้วยราช ไป บ้านสวายจีก
กระสัง แยกระกา Thai Highway-2208.svg ทล.2208 ไป อ.กระสัง Thai Highway-2208.svg ทล.2208 ไป อ.ประโคนชัย
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ Thai Highway-293.svg ทล.293 ไป ร้อยเอ็ด Thai Highway-293.svg ทล.293 ไป จังหวัดศรีสะเกษ
แยกมหิธร ไม่มี 2485 ทล.2485ไป อำเภอปราสาท จังหวัดศรีสะเกษ
Seal of Surin.png ถนนหลักเมือง (เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์)
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ Seal of Surin.png ถนนกรุงศรีใน ไป จังหวัดร้อยเอ็ด Seal of Surin.png ถนนกรุงศรีนอก ไป ช่องจอม
Seal of Surin.png ถนนเทศบาล 3 Seal of Surin.png ถนนเทศบาล 3
Seal of Surin.png ถนนธนสาร Seal of Surin.png ถนนธนสาร ไป วนอุทยานพนมสวาย
Thai Highway-214.svg ทล.214 ไป ร้อยเอ็ด Thai Highway-214.svg ทล.214 ไป ช่องจอม
Seal of Surin.png ถนนเทศบาล ๔ Seal of Surin.png ถนนเทศบาล ๔
Seal of Surin.png ถนนสระโบราณ ไป จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่มี
สร.6052 ทางหลวงชนบท สร.6052 สร.6052 ทางหลวงชนบท สร.6052
Thai Highway-226.svg ทล.226 ไป ศรีสะเกษ Seal of Surin.png ถนนศรีณรงค์
ตรงไป: Thai Highway-2077.svg ทล.2077 ไป อ.สังขะ
Thai Highway-226.svg สุรินทร์-ศรีสะเกษ
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สร.3038 ทางหลวงชนบท สร.3038 ไป จังหวัดสุรินทร์ ไม่มี
แยกเทพธานี Thai Highway-293.svg ทล.293 ไป อ.จอมพระ Thai Highway-293.svg ทล.293 ไป อ.ปราสาท
ศีขรภูมิ ไป อำเภอรัตนบุรี Thai Highway-2371.svg ทล.2371 ไป อ.ศรีณรงค์
สำโรงทาบ Thai Highway-2262.svg ทล.2262 ไป อ.โนนนารายณ์ ไม่มี
ไม่มี Thai Highway-2167.svg ทล.2167 ไป ปราสาทปรางค์กู่
ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน ตราเทศบาลตำบลห้วยทับทัน.jpg ถนนเทศบาล 1 ศก.3013 ทางหลวงชนบท ศก.3013 ไป อำเภอปรางค์กู่
อุทุมพรพิสัย แยกอุทุมพรพิสัย ศก.3007 ทางหลวงชนบท ศก.3007 ไป อำเภอเมืองจันทร์ Thai Highway-2448.svg ทล.2448 ไป อ.อุทุมพรพิสัย
แยกส้มป่อยน้อย Thai Highway-2076.svg ทล.2076 ไป อ.รัตนบุรี Thai Highway-226.svg ทล.226 ไป ศรีสะเกษ
ตรงไป: Thai Highway-2083.svg ทล.2083 ไป อ.ราษีไศล
เมืองศรีสะเกษ แยกพืชสวน ไม่มี Thai Highway-294.svg ทล.294 ไป อุบลราชธานี
Thai Highway-2373.svg ทล.2373 ไป อ.ยางชุมน้อย ไม่มี
Seal of Sisaket.tiff ถนนเทพา,ถนนกสิกรรม,ถนนอุบล (เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ)
ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ Seal of Sisaket.tiff ถนนกสิกรรม ไป เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ Seal of Sisaket.tiff ถนนกสิกรรม ไป อุบลราชธานี
ตรงไป: Seal of Sisaket.tiff ถนนเทพา ไป อุบลราชธานี
Seal of Sisaket.tiff ถนน อุบล ไป อุบลราชธานี Seal of Sisaket.tiff ถนน อุบล
ตรงไป: Seal of Sisaket.tiff ถนนกสิกรรม ไป อำเภอขุขันธ์
Seal of Sisaket.tiff ถนนหลักเมือง ไป ศาลากลางจังหวัด Seal of Sisaket.tiff ถนนหลักเมือง
Seal of Sisaket.tiff ถนนปลัดมลฑล Seal of Sisaket.tiff ถนนปลัดมลฑล
Seal of Sisaket.tiff ถนนกวงเฮง Seal of Sisaket.tiff ถนนกวงเฮง ไป สถานีขนส่ง
Seal of Sisaket.tiff ถนนขุขันธ์ ไป ศาลากลางจังหวัด Seal of Sisaket.tiff ถนนขุขันธ์ ไป อำเภอกันทรลักษ์
Seal of Sisaket.tiff ถนนวิจิตรนคร ไป อำเภอยางชุมน้อย Seal of Sisaket.tiff ถนนวิจิตรนคร ไป สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
Thai Highway-226.svg ศรีสะเกษ-วารินชำราบ
ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ไม่มี Thai Highway-294.svg ทล.294 ไป สุรินทร์
กันทรารมย์ แยกวัดกันทรารมย์ ถนน พิชิตรังสรรค์ Thai Highway-2373.svg ทล.2373 ไป อ.น้ำเกลี้ยง
แยกกันทรารมย์ Thai Highway-2086.svg ทล.2086 ไป อ.ราษีไศล Thai Highway-2085.svg ทล.2085 ไป อ.กันทรลักษ์
สะพาน ข้ามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
อุบลราชธานี วารินชำราบ แยกคำน้ำแซบ Thai Highway-231.svg ทล.231 ไป ยโสธร Thai Highway-231.svg ทล.231 ไป อ.กันทรลักษ์
324.330 แยกกุดเป่ง ทม.วารินชำราบ.jpg ถนนเทศบาล ๙๓ ทม.วารินชำราบ.jpg ถนนเทศบาล ๑๔ ไป จังหวัดอุบลราชธานี
ตรงไป: ทม.วารินชำราบ.jpg ถนนศรีสะเกษ ไป จังหวัดอุบลราชธานี
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

เขตควบคุม[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 แบ่งเขตการควบคุมออกเป็น 12 ตอน ได้แก่

หมายเหตุ: ช่วงเขตการควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ช่วงที่ 7 และ 8 ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า จะใช้เลขตอนที่ 0301 เป็นเลขเดียวกันทั้ง 2 ช่วง เนื่องจากอยู่ช่วงระหว่างเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 สายหัวทะเล-วารินชำราบ
ช่วงที่ ตอน ชื่อตอน หลัก กม. ระยะทาง (กม.) หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง จังหวัด
1 0100 หัวทะเล - หนองกระทิง 0+000 - 78+698 78.698 หมวดทางหลวงเฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมาที่ 3 นครราชสีมา
2 0201 หนองกระทิง - ลำปลายมาศ 78+698 - 91+010 12.312 หมวดทางหลวงลำปลายมาศ บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
3 0202 ลำปลายมาศ - หนองม้า 91+010 - 108+098 17.088
4 0203 หนองม้า - กระสัง 108+098 - 116+263 8.165 หมวดทางหลวงสะแกโพรง
5 0204 กระสัง - ระกา 116+263 - 147+079 30.816 หมวดทางหลวงบุรีรัมย์
6 0205 ระกา - ลำน้ำชี 147+079 - 155+863 8.784
7 0301 ลำน้ำชี - บ้านพม่า 155+863 - 166+978 11.115 หมวดทางหลวงสุรินทร์ สุรินทร์ สุรินทร์
เข้าเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์
ออกเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์
8 0301 ลำน้ำชี - บ้านพม่า 171+182 - 191+503 20.321 หมวดทางหลวงสุรินทร์ สุรินทร์ สุรินทร์
9 0302 บ้านพม่า - ห้วยทับทัน 191+503 - 233+891 42.388 หมวดทางหลวงศีขรภูมิ
10 0401 ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ 233+891 - 271+989 38.098 หมวดทางหลวงอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษที่ 1 ศรีสะเกษ
เข้าเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ออกเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
11 0402 ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง 277+679 - 313+384 35.705 หมวดทางหลวงศรีสะเกษ ศรีสะเกษที่ 1 ศรีสะเกษ
12 0500 ห้วยขะยุง - วารินชำราบ 313+384 - 334+224 20.840 หมวดทางหลวงสำโรง อุบลราชธานีที่ 1 อุบลราชธานี
รวม 12 ตอนควบคุม รวมระยะทาง 324.330 กม.

อ้างอิง[แก้]

 1. "แผนกลยุทธ์การพัฒนาระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-09-01. สืบค้นเมื่อ 2015-04-07.
 2. http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=351003&page=444
 3. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/24-map-distance-control/48-highways-agency-10 แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 10 นครราชสีมา
 4. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/24-map-distance-control/47-highways-agency-9 แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]