ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226
ถนนเพชรมาตุคลา
Highway 226 in Lam Plai Mas.jpg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ในอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว324.33 กิโลเมตร (201.53 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันตก ทล.224 ใน อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 
ปลายทางทิศตะวันออก ทล.24 ใน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 สายนครราชสีมา-อุบลราชธานี หรือมีชื่อเรียกในบางช่วงว่า ถนนเพชรมาตุคลา ถนนหลักเมือง ถนนทองมาก ถนนเทพา ถนนอุบล และ ถนนศรีสะเกษ เป็นทางหลวงแผ่นดินในจังหวัดในภาคอีสานตอนใต้ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี มีระยะทางตลอดทั้งสาย 324.33 กิโลเมตร โดยมีเส้นทางขนานในด้านทิศเหนือไปกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 รวมถึงมีเส้นทางขนานกับแนวเส้นทางของแผนพัฒนาระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง[1] สายนครราชสีมา–อุบลราชธานี หรือ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 62 อีกด้วย[2]

รายละเอียดของเส้นทาง[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 มีเส้นทางแยกออกมาจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 ในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก ผ่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ท่าอาหาศยานนครราชสีมา อำเภอจักราช อำเภอห้วยแถลง เข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านอำเภอลำปลายมาศ และอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งตัวเมืองบุรีรัมย์จะมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 218 (สายบุรีรัมย์-นางรอง) แยกออกไปทางซ้ายมือ จากนั้นแนวเส้นทางจะเลี้ยวไปทางขวาเมื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2447 ผ่านพื้นที่อำเภอกระสัง (เข้าตัวเมืองกระสังโดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2208 ที่สี่แยกระกา) เข้าสู่เขตจังหวัดสุรินทร์ที่อำเภอเมืองสุรินทร์ ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 293 (ถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์) จากนั้นเข้าสู่ตัวเมืองสุรินทร์ผ่านถนนหลักเมือง และเลี้ยวซ้ายเมื่อถึงห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาสุรินทร์ มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 293 อีกครั้งบริเวณห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สุรินทร์ ผ่านอำเภอศรีขรภูมิ อำเภอสำโรงทาบ เข้าสู่เขตจังหวัดศรีสะเกษที่อำเภอห้วยทับทัน จากนั้นจะข้ามทางรถไฟสายชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานีที่อำเภออุทุมพรพิสัย จากนั้นแนวเส้นทางจะเลี้ยวขวาที่สี่แยกส้มป่อยน้อย มุ่งหน้าอำเภอเมืองศรีสะเกษ ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 294 (ถนนเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ) จากนั้นเส้นทางจะทุลุเข้าสู่ตัวเมืองศรีสะเกษ และจะเริ่มเส้นทางอีกครั้งตามถนนอุบล ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 294 อีกครั้ง ผ่านอำเภอกันทรารมย์ ข้ามทางรถไฟสายชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานีอีกครั้ง เข้าสู่เขตจังหวัดอุบลราชธานีที่อำเภอวารินชำราบ จากนั้นเส้นทางจะตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231 (ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี - วารินชำราบ) สิ้นสุดเส้นทางในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งแนวเส้นทางจะตรงต่อไป ลอดใต้ทางรถไฟสายชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 เป็นเส้นทางที่อยู่ใกล้กับทางรถไฟสายชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี จึงทำให้เกิดจุดตัดกับทางรถไฟหลายครั้ง โดยจุดตัดกับทางรถไฟของทางหลวงแผ่นดินสายนี้ ได้แก่

 • ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหินดาษ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
 • เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ (มิใช่ส่วนที่เป็นทางหลวงแผ่นดิน)
 • ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (มิใช่ส่วนที่เป็นทางหลวงแผ่นดิน)

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 แต่เดิมเป็นทางหลวงแผ่นดิน 4 หลักหลายสาย เช่น หมายเลข 2078, 2080, 2084, 2193 เขตทางของทางหลวงสายนี้จึงมีความแคบ และผ่านเขตชุมชนเกือบตลอดสายทาง แต่เดิมเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจรตลอดสาย และได้รับการขยายเป็น 4 ช่องจราจร ซึ่งช่วงแรกที่ได้รับการขยาย คือ ช่วงศรีสะเกษ - อำเภอวารินชำราบ และแยกหัวทะเล - ท่าอากาศยานนครราชสีมา ต่อมาถนนสายนี้ในช่วงอื่น ๆ บางช่วงได้รับการขยายเป็น 4 ช่องจราจร โดยในปัจจุบัน ทางหลวงสายนี้เหลือช่วงที่มีขนาด 2 ช่องจราจร ได้แก่ช่วงเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ ถึงอำเภออุทุมพรพิสัย ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร โดยช่วงนี้อยู่ในระหว่างการขยายเป็น 4 ช่องจราจร ยกเว้นช่วงเมืองทีถึงอำเภอศรีขรภูมิที่ยังไม่มีโครงการขยาย

รายชื่อทางแยก[แก้]

รายชื่อทางแยกบน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ทิศทาง: หัวทะเล-วารินชำราบ[3][4]
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
หัวทะเล-สุรินทร์
นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 0.000 แยกหัวทะเล ทล.224 ไป นครราชสีมา ทล.224 ไป อ.โชคชัย
ทางหลวงชนบท นม.1111 ไป จังหวัดขอนแก่น ทางหลวงชนบท นม.1111 ไป อ.โชคชัย
สะพาน ข้ามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ (ชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี)
เฉลิมพระเกียรติ วงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ไป อ.โนนสูง วงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ไป อ.โชคชัย
ไม่มี นม.3140 ทางหลวงชนบท นม.3140 ไป ท่าอากาศยานนครราชสีมา
จักราช 34.450 นม.3010 ทางหลวงชนบท นม.3010 ไปบ้านหนองบัวคำ, โรงงานน้ำตาลพิมาย บรรจบ ทล.206 ไม่มี
37.650 ทล.226 ไป เลี่ยงเมืองจักราชไปอ.ห้วยแถลง ไม่มี
ตรงไป: ทล.2162 ไป เข้าเมืองจักราช
ทล.226 ไป อ.ห้วยแถลง ทล.2162 ไป เข้าเมืองจักราช
สะพาน ข้ามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ (ชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี)
ห้วยแถลง 56.140 แยกหินดาด ทล.206 ไป อ.พิมาย ไป สถานีรถไฟหินดาด
63.230 นม.3041 ทางหลวงชนบท นม.3041 ไป บ้านทับสวาย ทล.226 ไป บุรีรัมย์
ตรงไป: 2362 ทล.2362 ไป อ.ห้วยแถลง
สะพาน ข้ามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ (ชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี)
บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ 84.300 แยกหนองผะองค์ ทล.226 ไป บุรีรัมย์ ทล.2166 ไป อ.หนองหงส์
91.000 แยกลำปลายมาศ ทล.2073 ไป อ.ลำปลายมาศ ทล.2073 ไป อ.นางรอง
เมืองบุรีรัมย์ 116.260 แยกกระสัง ทล.218 ไป บุรีรัมย์ ทล.218 ไป อ.นางรอง
120.500 แยกภัทรบพิตร ทล.2445 ไป ช้างอารีนา, บุรีรัมย์ ทล.2445 ไป อ.ประโคนชัย
126.350 แยกบ้านพลวง ทล.2447 ไป บุรีรัมย์ ทล.226 ไป จังหวัดสุรินทร์
128.908 ทล.226 ไป จังหวัดสุรินทร์ ไม่มี
ตรงไป: ไป บ้านสวายจีก
130.090 บร.ถ.1-0012 ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.1-0012 ไป อำเภอห้วยราช ไป บ้านสวายจีก
กระสัง 148.073 แยกระกา ทล.2208 ไป อ.กระสัง ทล.2208 ไป อ.ประโคนชัย
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 162.160 ทล.293 ไป ร้อยเอ็ด ทล.293 ไป จังหวัดศรีสะเกษ
166.150 แยกมหิธร ไม่มี 2485 ทล.2485 ทางเลี่ยงเมืองสายเก่าไป อำเภอปราสาท จังหวัดศรีสะเกษ
ถนนหลักเมือง (เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์)
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ถนนกรุงศรีใน ไป จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนกรุงศรีนอก ไป ช่องจอม
ถนนเทศบาล 3 ถนนเทศบาล 3
ถนนธนสาร ถนนธนสาร ไป วนอุทยานพนมสวาย
ทล.214 ไป ร้อยเอ็ด ทล.214 ไป ช่องจอม
ถนนเทศบาล ๔ ถนนเทศบาล ๔
ถนนสระโบราณ ไป จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่มี
สร.6052 ทางหลวงชนบท สร.6052 สร.6052 ทางหลวงชนบท สร.6052
ทล.226 ไป ศรีสะเกษ ถนนศรีณรงค์
ตรงไป: ทล.2077 ไป อ.สังขะ
สุรินทร์-ศรีสะเกษ
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สร.3038 ทางหลวงชนบท สร.3038 ไป จังหวัดสุรินทร์ ไม่มี
แยกเทพธานี ทล.293 ไป อ.จอมพระ ทล.293 ไป อ.ปราสาท
ศีขรภูมิ 203.650 ไป อำเภอรัตนบุรี ทล.2371 ไป อ.ศรีณรงค์
สำโรงทาบ ทล.2262 ไป อ.โนนนารายณ์ ไม่มี
ไม่มี ทล.2167 ไป ปราสาทปรางค์กู่
ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน ถนนเทศบาล 1 ศก.3013 ทางหลวงชนบท ศก.3013 ไป อำเภอปรางค์กู่
อุทุมพรพิสัย แยกอุทุมพรพิสัย ศก.3007 ทางหลวงชนบท ศก.3007 ไป อำเภอเมืองจันทร์ ทล.2448 ไป อ.อุทุมพรพิสัย
แยกส้มป่อยน้อย ทล.2076 ไป อ.รัตนบุรี ทล.226 ไป ศรีสะเกษ
ตรงไป: ทล.2083 ไป อ.ราษีไศล
เมืองศรีสะเกษ แยกพืชสวน ไม่มี ทล.294 ไป อุบลราชธานี
แยกบิ๊กซีศรีสะเกษ ทล.2373 ไป อ.ยางชุมน้อย ไม่มี
ถนนเทพา,ถนนกสิกรรม,ถนนอุบล (เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ)
ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ถนนกสิกรรม ไป เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ ถนนกสิกรรม ไป อุบลราชธานี
ตรงไป: ถนนเทพา ไป อุบลราชธานี
ถนน อุบล ไป อุบลราชธานี ถนน อุบล
ตรงไป: ถนนกสิกรรม ไป อำเภอขุขันธ์
ถนนหลักเมือง ไป ศาลากลางจังหวัด ถนนหลักเมือง
ถนนปลัดมลฑล ถนนปลัดมลฑล
ถนนกวงเฮง ถนนกวงเฮง ไป สถานีขนส่ง
ถนนขุขันธ์ ไป ศาลากลางจังหวัด ถนนขุขันธ์ ไป อำเภอกันทรลักษ์
ถนนวิจิตรนคร ไป อำเภอยางชุมน้อย ถนนวิจิตรนคร ไป สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ-วารินชำราบ
ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ แยกทองมาก ไม่มี ทล.294 ไป สุรินทร์
กันทรารมย์ แยกวัดกันทรารมย์ ถนน พิชิตรังสรรค์ ทล.2125 ไป อ.ศรีรัตนะ
แยกโลตัสกันทรารมย์ ทล.2086 ไป อ.ราษีไศล ทล.2085 ไป อ.กันทรลักษ์
สะพาน ข้ามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
อุบลราชธานี วารินชำราบ แยกคำน้ำแซบ ทล.231 ไป ยโสธร ทล.231 ไป อ.กันทรลักษ์
324.330 แยกกุดเป่ง ถนนเทศบาล ๙๓ ถนนเทศบาล ๑๔ ไป จังหวัดอุบลราชธานี
ตรงไป: ถนนศรีสะเกษ ไป จังหวัดอุบลราชธานี
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

เขตควบคุม[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 แบ่งเขตการควบคุมออกเป็น 12 ตอน ได้แก่

หมายเหตุ: ช่วงเขตการควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ช่วงที่ 7 และ 8 ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า จะใช้เลขตอนที่ 0301 เป็นเลขเดียวกันทั้ง 2 ช่วง เนื่องจากอยู่ช่วงระหว่างเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 สายหัวทะเล-วารินชำราบ
ช่วงที่ ตอน ชื่อตอน หลัก กม. ระยะทาง (กม.) หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง จังหวัด
1 0100 หัวทะเล - หนองกระทิง 0+000 - 78+698 78.698 หมวดทางหลวงเฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมาที่ 3 นครราชสีมา
2 0201 หนองกระทิง - ลำปลายมาศ 78+698 - 91+010 12.312 หมวดทางหลวงลำปลายมาศ บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
3 0202 ลำปลายมาศ - หนองม้า 91+010 - 108+098 17.088
4 0203 หนองม้า - กระสัง 108+098 - 116+263 8.165 หมวดทางหลวงสะแกโพรง
5 0204 กระสัง - ระกา 116+263 - 147+079 30.816 หมวดทางหลวงบุรีรัมย์
6 0205 ระกา - ลำน้ำชี 147+079 - 155+863 8.784
7 0301 ลำน้ำชี - บ้านพม่า 155+863 - 166+978 11.115 หมวดทางหลวงสุรินทร์ สุรินทร์ สุรินทร์
เข้าเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์
ออกเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์
8 0301 ลำน้ำชี - บ้านพม่า 171+182 - 191+503 20.321 หมวดทางหลวงสุรินทร์ สุรินทร์ สุรินทร์
9 0302 บ้านพม่า - ห้วยทับทัน 191+503 - 233+891 42.388 หมวดทางหลวงศีขรภูมิ
10 0401 ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ 233+891 - 271+989 38.098 หมวดทางหลวงอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษที่ 1 ศรีสะเกษ
เข้าเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ออกเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
11 0402 ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง 277+679 - 313+384 35.705 หมวดทางหลวงศรีสะเกษ ศรีสะเกษที่ 1 ศรีสะเกษ
12 0500 ห้วยขะยุง - วารินชำราบ 313+384 - 334+224 20.840 หมวดทางหลวงสำโรง อุบลราชธานีที่ 1 อุบลราชธานี
รวม 12 ตอนควบคุม รวมระยะทาง 324.330 กม.

อ้างอิง[แก้]

 1. "แผนกลยุทธ์การพัฒนาระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-09-01. สืบค้นเมื่อ 2015-04-07.
 2. http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=351003&page=444
 3. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/24-map-distance-control/48-highways-agency-10 แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 10 นครราชสีมา
 4. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/24-map-distance-control/47-highways-agency-9 แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]