ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6
ทางหลวงพิเศษสายบางปะอิน–นครราชสีมา
Motorway 6 and Lam Takhong Reservoir from Khao Yai Thiang.jpg
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ช่วงที่เป็นทางยกระดับ
บนถนนมิตรภาพเลียบอ่างเก็บน้ำลำตะคอง
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว195.943 กิโลเมตร (121.753 ไมล์)
ประวัติเริ่มก่อสร้าง พ.ศ. 2559
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันตก ถ.กาญจนาภิเษก (ตต.) อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
 
ปลายทางทิศตะวันออก
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน–นครราชสีมา ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่กำลังก่อสร้าง ขนาด 4–6 ช่องจราจร เชื่อมต่อจากกรุงเทพมหานครไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เส้นทางเริ่มต้นจากอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปสิ้นสุดที่จังหวัดนครราชสีมา โดยเริ่มก่อสร้างช่วงบางปะอิน–นครราชสีมาเป็นช่วงแรก เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 มีระยะทางในช่วงนี้ประมาณ 196 กิโลเมตร ทางหลวงพิเศษสายนี้มีลักษณะเส้นทางขนานไปกับถนนพหลโยธินและถนนมิตรภาพ

โดยตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ช่วงปากช่อง - ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ระยะทาง 77 กิโลเมตร จะเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีไปจนกว่าด่านเก็บค่าผ่านทางจะแล้วเสร็จ[1][2] ส่วนกำหนดการเปิดใช้บริการทั้งโครงการในปี พ.ศ. 2568[3][4]

ประวัติ[แก้]

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายเส้นทางในแผนแม่บทระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2540 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างเส้นทาง 3 สายต่อเนื่องกัน (ระยะทางตามมติคณะรัฐมนตรีปี 2540) ได้แก่ สายบางปะอิน–นครราชสีมา, สายนครราชสีมา–ขอนแก่น และสายขอนแก่น–หนองคาย ทั้ง 3 เส้นทางนี้จะมีระยะทางรวมกัน 535 กิโลเมตร โดยทางหลวงพิเศษสายบางปะอิน–นครราชสีมา เป็นโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ที่เริ่มดำเนินการเป็นโครงการแรกซึ่งมี พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน

รายละเอียดของเส้นทาง[แก้]

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างเส้นทาง 3 สายต่อเนื่องกัน ได้แก่

 1. บางปะอิน–นครราชสีมา ระยะทาง 196 กิโลเมตร (กำลังก่อสร้าง เปิดใช้งานบางส่วนในปี พ.ศ. 2567)
 2. นครราชสีมา–ขอนแก่น ระยะทาง 169 กิโลเมตร (อยู่ในขั้นตอนศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม[5])
 3. ขอนแก่น–หนองคาย ระยะทาง 160 กิโลเมตร

บางปะอิน–นครราชสีมา[แก้]

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ช่วงบางปะอิน-ปากช่อง เริ่มต้นจากปลายถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันออก) ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เบี่ยงออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ คู่ขนานไปกับถนนพหลโยธินทางฝั่งเหนือ ผ่านจุดตัดโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 5 สายบางปะอิน–นครสวรรค์ ผ่านพื้นที่อำเภอวังน้อย อำเภออุทัย และเข้าสู่จังหวัดสระบุรีที่อำเภอหนองแค ผ่านบ้านหินกองและเบนไปทางทิศตะวันออกเล็กน้อย จากนั้นตัดถนนพหลโยธินแล้วใช้เขตทางและซ้อนทับไปกับทางเลี่ยงเมืองสระบุรีด้านตะวันออก ที่อำเภอเมืองสระบุรี ก่อนแยกออกจากแนวทางเลี่ยงเมือง ตรงไปผ่านบ้านห้วยแห้ง แล้วขนานกับถนนมิตรภาพทางฝั่งใต้ ผ่านอำเภอแก่งคอย ตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3222 (แก่งคอย–บ้านนา) ผ่านบ้านโคกกรุง ผ่านด้านเหนือของวิทยาลัยเกษตรสงเคราะห์สระบุรี เข้าสู่เขตพื้นที่นิคมสร้างตนเองทับกวาง แล้วเข้าสู่เขตพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก จากนั้นเข้าสู่เขตจังหวัดนครราชสีมา ตัดผ่านพื้นที่บ้านคั่นตะเคียน บ้านกลางดง ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2220 (ทางเข้าวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม) ตัดผ่านบริเวณบ้านหนองน้ำแดง ผ่านพื้นที่เขตทหาร ไปสิ้นสุดเส้นทางบริเวณอำเภอปากช่อง รวมระยะทางประมาณ 109 กิโลเมตร

เส้นทางช่วงปากช่อง-นครราชสีมา ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปากช่อง อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน อำเภอขามทะเลสอ และอำเภอเมืองนครราชสีมา โดยแนวเส้นทางส่วนใหญ่เป็นถนนตัดใหม่และใช้แนวเส้นทางถนนมิตรภาพบางส่วน เริ่มจากจุดสิ้นสุดเส้นทางตอนที่ 1 ที่อำเภอปากช่อง โดยเส้นทางขนานไปกับถนนมิตรภาพและห่างออกมาทางทิศใต้ ประมาณ 2 กิโลเมตร ตัดบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 2 ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2090 (ถนนธนะรัชต์) จนกระทั่งถึงกิโลเมตรที่ 115 แนวเส้นทางจะเลี้ยวเข้าขนานกับถนนมิตรภาพในรูปแบบถนนระดับดิน จากนั้นบริเวณก่อนถึงอ่างเก็บน้ำลำตะคองจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบทางยกระดับเหนือถนนมิตรภาพไปจนถึงหน้าเรือนจำคลองไผ่ จากนั้นจะเบี่ยงออกไปขนานกับถนนมิตรภาพฝั่งเหนือ และลดลงสู่ระดับดินบนแนวเส้นทางตัดใหม่ มุ่งหน้าสู่อำเภอสีคิ้ว ตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ผ่านอำเภอสูงเนินและอำเภอขามทะเลสอ ตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 และ 2198 ไปสิ้นสุดเส้นทางบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 204 ในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รวมระยะทางประมาณ 87 กิโลเมตร

การเปิดทดลองใช้งานชั่วคราว[แก้]

เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการมอบหมายให้นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และกรมทางหลวง พิจารณาการเปิดทดลองใช้งานชั่วคราว ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ในบางตอนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและตรวจรับงานแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย ณ ขณะนั้นมีแนวโน้มที่ดีขึ้น[6]

โดยตอนที่สามารถเปิดให้ทดลองใช้งานชั่วคราวได้นั้น คือ ตอนที่ 24-37 ช่วงถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ 65 บริเวณศูนย์พักพิงสุนัขชัยบุรินทร์ อ.ปากช่อง ถึง ทางแยกต่างระดับสีคิ้ว (ทล.201) อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร โดยเปิดให้ทดลองใช้งานตั้งแต่วันที่ 9 - 19 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยการใช้ช่องจราจรเดินรถในเส้นทางจะใช้ช่องจราจรฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ เพียงฝั่งเดียว เนื่องจากช่องจราจรฝั่งขาออกจะสงวนไว้สำหรับรถฉุกเฉินกรณีมีเหตุฉุกเฉินในเส้นทาง ในส่วนทิศทางการเดินรถในเส้นทาง จะแบ่งออกเป็นดังนี้ วันที่ 9 - 13 เมษายน พ.ศ. 2564 เปิดทดลองใช้งานทิศทางขาออก และวันที่ 14 - 19 เมษายน พ.ศ. 2564 เปิดทดลองใช้ทิศทางขาเข้า[7]

หลังจากที่เปิดทดลองใช้งานชั่วคราวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 มีปริมาณรถเข้าใช้งานเส้นทางรวม 206,105 คัน สามารถแบ่งเบาภาระการจราจรของถนนมิตรภาพ ช่วง อ.ปากช่อง ถึง อ.สีคิ้ว ได้ประมาณ 20 - 30% โดยได้รับเสียงตอบรับจากผู้ทดลองใช้เส้นทางเป็นจำนวนมาก และในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น อาจมีการขยายเส้นทางการทดลองใช้งาน จากเดิม ถึง อ.สีคิ้ว (ทล.201) ขยายเส้นทางไปถึงทางแยกต่างระดับเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (ทล.204) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ประกอบการเปิดทดลองใช้เส้นทางด้วย[8][9]

ด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง[แก้]

ตลอดเส้นทางเป็นระบบปิด (Close System) มีอาคารเก็บค่าผ่านทางทั้งหมด 9 แห่ง ได้แก่ ด่านบางปะอิน ด่านวังน้อย ด่านหินกอง ด่านสระบุรี ด่านแก่งคอย ด่านมวกเหล็ก ด่านปากช่อง ด่านสีคิ้ว และด่านขามทะเลสอ

การจัดเก็บค่าผ่านทาง ซึ่งคิดค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง โดยมีวิธีการจัดเก็บค่าผ่านทางดังนี้

 • แบบเงินสด (Manual Toll Collection : MTC)
 • แบบอัตโนมัติแบบมีไม้กั้น (Electronic Toll Collection : ETC) M-pass/Easy pass
 • แบบอัตโนมัติแบบไร้ไม้กั้น (Multi-lane Free flow:M-flow)

โดยมีการปรับเพิ่มอัตราค่าผ่านทางตามดัชนีผู้บริโภค (CPI) ทุก 7 ปี

 • รถยนต์ 4 ล้อ ค่าแรกเข้าอยู่ที่ 10 บาท และคิดเพิ่ม 1.25 บาท/กม. หากใช้บริการทั้งเส้นทาง ค่าบริการอยู่ที่ 240 บาท
 • รถยนต์ 6 ล้อ ค่าแรกเข้าอยู่ที่ 16 บาท และคิดเพิ่ม 2.00 บาท/กม. หากใช้บริการทั้งเส้นทาง ค่าบริการอยู่ที่ 380 บาท
 • รถยนต์มากกว่า 6 ล้อ ค่าแรกเข้าอยู่ที่ 23 บาท และคิดเพิ่ม 2.88 บาท/กม. หากใช้บริการทั้งเส้นทาง ค่าบริการอยู่ที่ 550 บาท

รูปแบบการก่อสร้าง[แก้]

ใช้พื้นผิวคอนกรีต ขนาด 4-6 ช่องจราจร เขตทางทั่วไปกว้างประมาณ 70 เมตร (บริเวณที่มีการออกแบบทางบริการจะเพิ่มความกว้างเขตทางออกไปด้านละ 20 เมตร) มีความกว้างช่องจราจร 3.60 เมตร ความกว้างของไหล่ทางด้านใน 1.50 เมตร และความกว้างของไหล่ทางด้านนอก 3.00 เมตร

ขนาดช่องจราจร
 1. ช่วง อ.บางปะอิน - อ.ปากช่อง (กม.0+000 – กม.109+500) มีขนาด 6 ช่องจราจร
 2. ช่วง อ.ปากช่อง - อ.เมืองนครราชสีมา (กม.109+500 – กม.+196+000) มีขนาด 4 ช่องจราจร
เขตทางยกระดับ
 1. ช่วงบริเวณทางเลี่ยงเมืองสระบุรี (กม.40 – กม.47) เป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร
 2. ช่วงบริเวณโรงปูนซีเมนต์ทีพีไอ (กม.69 – กม.75) เป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร
 3. ช่วงบริเวณองค์การส่งเสริมกิจการโคนม (กม.82 – กม.84) เป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร
 4. ช่วงบริเวณลำตะคอง (กม.125 – กม.143) เป็นทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจร

บริการ[แก้]

การพัฒนาพื้นที่ริมทางโดยรัฐบาลจะเปิดการประกวดราคาเป็นรูปแบบ PPP Net Cost ระยะเวลา 30 ปี แบบมีเงื่อนไขโดยรัฐบาลจะได้ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามปริมาณการจราจรที่เข้าพักริมทางหลวง อย่างไรก็ตามการลงทุนและบริหารจัดการที่พักริมทาง (Rest Area) ไม่ได้รวมอยู่ในการร่วมทุนในส่วนงานระบบดำเนินงานเก็บค่าผ่านทางและบำรุงรักษา (O&M) ทั้งนี้ การพัฒนาพื้นที่ริมทางมีรูปแบบดังนี้

 1. ศูนย์บริการทางหลวง (service center) ขนาด 50 ไร่ จำนวน 1 แห่ง : ปากช่อง
 2. สถานที่บริการทางหลวง (service area) ขนาด 20 ไร่ จำนวน 2 แห่ง : สระบุรีและสีคิ้ว
 3. ที่พักริมทาง (rest area) ขนาด 15 ไร่ จำนวน 5 แห่ง : วังน้อย หนองแค ทับกวาง ปากช่อง และสูงเนิน

รายชื่อทางออก[แก้]

จังหวัดอำเภอกม. ที่ทางออกชื่อจุดหมายปลายทางหมายเหตุ
พระนครศรีอยุธยาบางปะอิน0+0001Bบางปะอิน 1 ถนนกาญจนาภิเษก (ตะวันตก)อ.บางบัวทอง
2+5001/1Aบางปะอิน 2 ถนนกาญจนาภิเษก (ตะวันออก)บางนา, ชลบุรี
2+500 ทล.พ.5นครสวรรค์ทล.พ.5 ยังไม่มีการก่อสร้าง
ด่านเก็บค่าผ่านทางบางปะอิน
วังน้อย10+5002วังน้อย ทล.309อยุธยา, อ.วังน้อย
สระบุรีหนองแค33+0003หินกอง ทล.33อ.ภาชี, หินกอง, นครนายก
หนองแค/เมืองสระบุรี44+8004Aสระบุรี ถนนพหลโยธินสระบุรีมีทางออกเฉพาะบนฝั่งขาออกกรุงเทพฯ
44+8004B ถนนพหลโยธินกรุงเทพมีทางออกเฉพาะบนฝั่งขาออกกรุงเทพฯ
44+8004C ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรีด้านตะวันออกนครราชสีมา, ลพบุรี, เพชรบูรณ์มีทางออกเฉพาะบนฝั่งขาออกกรุงเทพฯ
เมืองสระบุรี50+475สะพานข้ามทางรถไฟสายชุมทางคลองสิบเก้า–ชุมทางแก่งคอย
เมืองสระบุรี/แก่งคอยสถานที่บริการทางหลวงสระบุรี
แก่งคอย53+5005แก่งคอย ถนนแก่งคอย–บ้านนาอ.แก่งคอย, อ.บ้านนา
มวกเหล็ก78+5006มวกเหล็ก ถนนมิตรภาพอ.มวกเหล็ก
นครราชสีมาปากช่องศูนย์บริการทางหลวงปากช่อง
110+0007ปากช่อง ถนนธนะรัชต์ – อ.ปากช่อง, เขาใหญ่
สีคิ้วสถานที่บริการทางหลวงสีคิ้ว
154+0008สีคิ้ว ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิอ.ด่านขุนทด, ชัยภูมิ, อ.โชคชัย, บุรีรัมย์
ขามทะเลสอด่านเก็บค่าผ่านทางขามทะเลสอ
186+300ขามทะเลสอ ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาอ.โนนไทย, อ.เฉลิมพระเกียรติ, อ.สูงเนิน
เมืองนครราชสีมา195+8009นครราชสีมา ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมาขอนแก่น, นครราชสีมา

โครงการในอนาคต[แก้]

นครราชสีมา–ขอนแก่น[แก้]

กรมทางหลวงโดยสำนักแผนงาน ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ขณะนี้เส้นทางนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม คาดผลการศึกษาแล้วเสร็จภายใน พ.ศ. 2562 จากนั้นจะเสนอเข้า ครม.เพื่ออนุมัติการก่อสร้าง คาดนำเสนอเข้า ครม. ปี 2567 โดยแนวเส้นทางผ่านจังหวัดนครราชสีมา มหาสารคาม และขอนแก่น[10]

ขอนแก่น–หนองคาย[แก้]

ปัจจุบันกรมทางหลวงโดยสำนักแผนงานยังไม่มีแผน เริ่มดำเนินการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม สายขอนแก่น-หนองคาย[11] โดยคาดว่าจะเริ่มศึกษาก็ต่อเมื่อสายนครราชสีมา-ขอนแก่นได้รับการอนุมัติโครงการจาก ครม.

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. คมนาคม เปิดผลงาน 99 วัน 9 โครงการ นำร่องรถไฟฟ้า 20 บาท-เปิดสนามบินเชียงใหม่ 24 ชม.
 2. 'มอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช' วิ่งฟรี 1 ปี เริ่มเที่ยงคืน 28 ธ.ค. เช็กจุดขึ้นลง
 3. คึกคัก! เอกชน 300 ราย แห่ฟังร่างทีโออาร์ลงทุนงานระบบมอเตอร์เวย์ 2 สายใหม่ ยื่นซอง มี.ค.นี้
 4. ดึงบิ๊กค้าปลีก-ปั๊มน้ำมันลงทุนจุดพักรถมอเตอร์เวย์-
 5. กรมทางหลวงลุยมอเตอร์เวย์ เส้นทางโคราช-ขอนแก่น เปิดเวทีปชช.๒๗-๒๘ พ.ย.
 6. ศักดิ์สยามแย้มข่าวดีสงกรานต์นี้ลุ้นเปิดใช้มอเตอร์เวย์'บางปะอิน-โคราช' - ไทยโพสต์
 7. เปิดใช้ มอเตอร์เวย์ “บางปะอิน–โคราช” 9-19 เม.ย. แก้รถติดสงกรานต์ - ประชาชาติธุรกิจ
 8. ทล.เล็งมอบของขวัญปีใหม่ 65 เปิดวิ่ง "มอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช" เพิ่มอีก 40 กม. - สยามรัฐ
 9. คาดเปิดใช้ชั่วคราวมอเตอร์เวย์ ช่วงปากช่อง-นครราชสีมา ปีใหม่ 65 - YouTube ช่อง The king communication
 10. ปฐมนิเทศน์โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอรเวย์)สายนครราชสีมา-ขอนแก่น ครั้งที่ 1 เพื่อศึกษาแนวเส้นทางก่อสร้างมูลค่าลงทุนกว่า70,000 ล้านบาท
 11. 'ทางหลวง'เตรียมเสนอรัฐขยายมอเตอร์เวย์ถึงหนองคาย

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]