ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Thai Motorway-t6.svg
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6
ทางหลวงพิเศษสายตะวันออกเฉียงเหนือ
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว: 535.000 กิโลเมตร (332.434 ไมล์)
สร้าง: 2559 (บางปะอิน-นครราชสีมา) – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศตะวันตก: Thai Motorway-f9.svg ถ.กาญจนาภิเษก (ตต.) อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
 
ปลายทิศตะวันออก:
ระบบทางหลวง

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 หรือ ทางหลวงพิเศษสายตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นโครงการทางหลวงพิเศษเชื่อมระหว่างเมือง เริ่มต้นจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขึ้นสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสิ้นสุดที่จังหวัดหนองคาย เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายเส้นทางในแผนแม่บทระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2540 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างเส้นทาง 3 สายต่อเนื่องกัน (ระยะทางตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2540) ได้แก่ สายบางปะอิน–นครราชสีมา ระยะทาง 206 กิโลเมตร, สายนครราชสีมา–ขอนแก่น ระยะทาง 169 กิโลเมตร และสายขอนแก่น–หนองคาย ระยะทาง 160 กิโลเมตร

ทางหลวงพิเศษสายบางปะอิน–นครราชสีมา เป็นโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ที่เริ่มดำเนินการเป็นโครงการแรก[1] เป็นเส้นทางที่จะสามารถแบ่งเบาการจราจรระหว่างกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกเฉียงเหนือบนถนนพหลโยธิน (ช่วงบางปะอิน–สระบุรี) และถนนมิตรภาพ (ช่วงสระบุรี–นครราชสีมา) ซึ่งมีปริมาณการจราจรหนาแน่นมากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน ทางหลวงพิเศษสายนี้จะช่วยให้การสัญจรเป็นไปอย่างสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น และจะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศในกลุ่มสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดจีน ได้แก่ ประเทศลาว เวียดนาม พม่า และมณฑลยูนนานในจีน แนวเส้นทางส่วนใหญ่ขนานไปกับถนนพหลโยธินและถนนมิตรภาพ โดยมีเส้นทางบางช่วงที่ยกระดับเหนือถนนมิตรภาพ เริ่มต้นจากอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปสิ้นสุดที่อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รวมระยะทางทั้งสิ้น 199 กิโลเมตร ใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ 56,000 ล้านบาท

โครงการ[แก้]

กรมทางหลวงได้มอบหมายให้บริษัท เทสโก้ จำกัด, บริษัท เอ็มเอเอ คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด และบริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด ดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดเส้นทาง โดยแบ่งเส้นทางออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ บางปะอิน–ปากช่อง และปากช่อง–นครราชสีมา

ผิวจราจรเป็นพื้นผิวคอนกรีตขนาด 4 ช่องจราจรไปกลับ มีมาตรฐานสูงกว่าถนนทั่วไป คือมีการกั้นเขตทาง มีการควบคุมทางเข้าออกอย่างสมบูรณ์แบบ บริเวณทางแยกและทางต่อเชื่อมเป็นทางแยกต่างระดับ, สะพานข้าม และทางลอด โดยไม่มีสัญญาณไฟจราจร ยานพาหนะสามารถใช้ความเร็วสูงได้ตามที่ออกแบบ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยตลอดโครงการมีบริเวณที่มีโครงสร้างสะพานลักษณะพิเศษ 2 จุด ได้แก่ บริเวณบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย (ทีพีไอ) และบริเวณลำตะคอง

ตลอดเส้นทางมีอาคารเก็บค่าผ่านทาง 9 แห่ง ได้แก่ ด่านบางปะอิน ด่านวังน้อย ด่านหินกอง ด่านสระบุรี ด่านแก่งคอย ด่านทับกวาง ด่านปากช่อง ด่านสีคิ้ว และด่านนครราชสีมา

รายละเอียดของเส้นทาง[แก้]

บางปะอิน–ปากช่อง[แก้]

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 เริ่มต้นจากปลายถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันออก) ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นจุดตัดโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 5 สายบางปะอิน–นครสวรรค์ โดยเส้นทางจะวางตัวออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ คู่ขนานไปกับถนนพหลโยธินทางฝั่งเหนือ ผ่านพื้นที่อำเภอวังน้อย อำเภออุทัย และเข้าสู่จังหวัดสระบุรีที่อำเภอหนองแค ผ่านบ้านหินกองและเบนไปทางทิศตะวันออกเล็กน้อย จากนั้นตัดถนนพหลโยธินแล้วใช้เขตทางและซ้อนทับไปกับทางเลี่ยงเมืองสระบุรีด้านตะวันออก ที่อำเภอเมืองสระบุรี ก่อนแยกออกจากแนวทางเลี่ยงเมือง ตรงไปผ่านบ้านห้วยแห้ง แล้วขนานกับถนนมิตรภาพทางฝั่งใต้ ผ่านอำเภอแก่งคอย ตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3222 (แก่งคอย–บ้านนา) ผ่านบ้านโคกกรุง ผ่านด้านเหนือของวิทยาลัยเกษตรสงเคราะห์สระบุรี เข้าสู่เขตพื้นที่นิคมสร้างตนเองทับกวาง แล้วเข้าสู่เขตพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก จากนั้นเข้าสู่เขตจังหวัดนครราชสีมา ตัดผ่านพื้นที่บ้านคั่นตะเคียน บ้านกลางดง ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2220 (ทางเข้าวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม) ตัดผ่านบริเวณบ้านหนองน้ำแดง ผ่านพื้นที่ทหาร ไปสิ้นสุดเส้นทางบริเวณอำเภอปากช่อง รวมระยะทางประมาณ 103 กิโลเมตร

ปากช่อง–นครราชสีมา[แก้]

เส้นทางช่วงนี้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปากช่อง อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน อำเภอขามทะเลสอ และอำเภอเมืองนครราชสีมา โดยแนวเส้นทางส่วนใหญ่เป็นถนนตัดใหม่และใช้แนวเส้นทางถนนมิตรภาพบางส่วน เริ่มจากจุดสิ้นสุดเส้นทางตอนที่ 1 ที่อำเภอปากช่อง โดยเส้นทางขนานไปกับถนนมิตรภาพและห่างออกมาทางทิศใต้ ประมาณ 2 กิโลเมตร ตัดบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 2 ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2090 (ถนนธนะรัชต์) จนกระทั่งถึงกิโลเมตรที่ 115 แนวเส้นทางจะเลี้ยวเข้าขนานกับถนนมิตรภาพในรูปแบบถนนระดับดิน จากนั้นบริเวณก่อนถึงอ่างเก็บน้ำลำตะคองจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบทางยกระดับเหนือถนนมิตรภาพไปจนถึงหน้าเรือนจำคลองไผ่ จากนั้นจะเบี่ยงออกไปขนานกับถนนมิตรภาพฝั่งเหนือ และลดลงสู่ระดับดินบนแนวเส้นทางตัดใหม่ มุ่งหน้าสู่อำเภอสีคิ้ว ตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ผ่านอำเภอสูงเนินและอำเภอขามทะเลสอ ตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 ไปสิ้นสุดเส้นทางบริเวณถนนมิตรภาพ (ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รวมระยะทางประมาณ 93 กิโลเมตร เส้นทางตอนนี้สำรวจและออกแบบรายละเอียดโดยบริษัท เอ็มเอเอ คอนซัลแตนท์ และบริษัท เทสโก้ จำกัด

รายชื่อทางแยก[แก้]

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดนครราชสีมา

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]