ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Thai Motorway-t6.svg
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6
มอเตอร์เวย์สายตะวันออกเฉียงเหนือ
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว: 535 กิโลเมตร (332.43 ไมล์)
สร้างเมื่อ: ยังไม่มีการก่อสร้าง
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันตก: Thai Motorway-f9.svg กาญจนาภิเษก อ.บางปะอิน จ.อยุธยา
ปลายทางทิศตะวันออก: Thai Highway-204.svg เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
อ.เมือง จ.หนองคาย (ระยะยาว)
โครงข่ายทางหลวง
ทางหลวงในประเทศไทย

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 หรือ มอเตอร์เวย์สายตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นโครงการทางหลวงพิเศษเชื่อมระหว่างเมือง เริ่มต้นจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขึ้นสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสิ้นสุดที่จังหวัดหนองคาย เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายเส้นทางในแผนแม่บทระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2540 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างเส้นทาง 3 สายต่อเนื่องกัน (ระยะทางตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2540) ได้แก่ สายบางปะอิน–นครราชสีมา ระยะทาง 206 กิโลเมตร, สายนครราชสีมา–ขอนแก่น ระยะทาง 169 กิโลเมตร และสายขอนแก่น–หนองคาย ระยะทาง 160 กิโลเมตร โดยจะเริ่มดำเนินการสายบางปะอิน–นครราชสีมา เป็นเส้นทางแรก[1]

ทางหลวงพิเศษสายบางปะอิน–นครราชสีมา[แก้]

เป็นโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ที่เริ่มดำเนินการเป็นโครงการแรก เป็นเส้นทางที่จะสามารถแบ่งเบาการจราจรระหว่างกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกเฉียงเหนือบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน ช่วงบางปะอิน-สระบุรี) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ ช่วงสระบุรี-นครราชสีมา) ซึ่งมีปริมาณการจราจรหนาแน่นมากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน ทางหลวงพิเศษสายนี้จะช่วยให้การสัญจรเป็นไปอย่างสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น และจะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนาม และประเทศในกลุ่มสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดจีน ได้แก่ประเทศลาว พม่า และจีน (มณฑลยูนนาน) แนวเส้นทางส่วนใหญ่ขนานไปกับถนนพหลโยธินและถนนมิตรภาพ โดยมีเส้นทางบางช่วงที่ยกระดับเหนือถนนมิตรภาพ เริ่มต้นจากอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปสิ้นสุดที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รวมระยะทางทั้งสิ้น 199 กิโลเมตร ใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ 56,000 ล้านบาท

รายละเอียดของเส้นทาง[แก้]

แนวเส้นทาง[แก้]

กรมทางหลวงได้มอบหมายให้บริษัท เทสโก้ จำกัด, บริษัท เอ็มเอเอ คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด และ บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด ดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดเส้นทาง โดยแบ่งเส้นทางออกเป็น 2 ตอน

  • ตอนที่ 1 บางปะอิน-ปากช่อง

เริ่มต้นจากปลายถนนกาญจนาภิเษก (ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก) ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นจุดตัดโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 5 สายบางปะอิน-นครสวรรค์ โดยเส้นทางจะวางตัวออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ คู่ขนานไปกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)ฝั่งเหนือ ผ่านพื้นที่อำเภอวังน้อย อำเภออุทัย และเข้าสู่จังหวัดสระบุรีที่อำเภอหนองแค ผ่านบ้านหินกองและเบนไปทางทิศตะวันออกเล็กน้อย จากนั้นตัดถนนพหลโยธินแล้วใช้เขตทางและซ้อนทับไปกับทางเลี่ยงเมืองสระบุรีด้านตะวันออก ที่อำเภอเมืองสระบุรี ก่อนแยกออกจากแนวทางเลี่ยงเมือง ตรงไปผ่านบ้านห้วยแห้ง แล้วขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)ฝั่งใต้ ผ่านอำเภอแก่งคอย ตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3222 (แก่งคอย-บ้านนา) ผ่านบ้านโคกกรุง ผ่านด้านเหนือของวิทยาลัยเกษตรสงเคราะห์สระบุรี เข้าสู่เขตพื้นที่นิคมสร้างตนเองทับกวาง แล้วเข้าสู่เขตพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก จากนั้นเข้าสู่เขตจังหวัดนครราชสีมา ตัดผ่านพื้นที่บ้านคั่นตะเคียน บ้านกลางดง ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2220 (ทางเข้าวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม) ตัดผ่านบริเวณบ้านหนองน้ำแดง ผ่านพื้นที่ทหาร ไปสิ้นสุดเส้นทางบริเวณอำเภอปากช่อง รวมระยะทางประมาณ 103 กิโลเมตร

  • ตอนที่ 2 ปากช่อง-นครราชสีมา

เส้นทางช่วงนี้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปากช่อง อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน อำเภอขามทะเลสอ และอำเภอเมือง โดยแนวเส้นทางส่วนใหญ่เป็นถนนตัดใหม่และใช้แนวเส้นทางถนนมิตรภาพบางส่วน เริ่มจากจุดสิ้นสุดเส้นทางตอนที่ 1 ที่อำเภอปากช่อง โดยเส้นทางขนานไปกับถนนมิตรภาพและห่างออกมาทางทิศใต้ ประมาณ 2 กิโลเมตร ตัดบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 2 ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2090 (ถนนธนะรัชต์) จนกระทั่งถึงกิโลเมตรที่ 115 แนวเส้นทางจะเลี้ยวเข้าขนานกับถนนมิตรภาพในรูปแบบถนนระดับดิน จากนั้นบริเวณก่อนถึงอ่างเก็บน้ำลำตะคองจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบทางยกระดับเหนือถนนมิตรภาพไปจนถึงหน้าเรือนจำคลองไผ่ จากนั้นจะเบี่ยงออกไปขนานกับถนนมิตรภาพฝั่งเหนือ และลดลงสู่ระดับดินบนแนวเส้นทางตัดใหม่ มุ่งหน้าสู่อำเภอสีคิ้ว ตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ผ่านอำเภอสูงเนินและอำเภอขามทะเลสอ ตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 ไปสิ้นสุดเส้นทางบริเวณถนนมิตรภาพ (ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รวมระยะทางประมาณ 93 กิโลเมตร เส้นทางตอนนี้สำรวจและออกแบบรายละเอียดโดยบริษัท เอ็มเอเอ คอนซัลแตนท์ และบริษัท เทสโก้ จำกัด

รูปแบบ[แก้]

ผิวจราจรเป็นพื้นผิวคอนกรีตขนาด 4 ช่องจราจรไป-กลับ มีมาตรฐานสูงกว่าถนนทั่วไป คือมีการกั้นเขตทาง มีการควบคุมทางเข้า-ออกอย่างสมบูรณ์แบบ บริเวณทางแยกและทางต่อเชื่อมเป็นทางแยกต่างระดับ, สะพานข้าม และทางลอด โดยไม่มีสัญญาณไฟจราจร ยานพาหนะสามารถใช้ความเร็วสูงได้ตามที่ออกแบบ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยตลอดโครงการมีบริเวณที่มีโครงสร้างสะพานลักษณะพิเศษ 2 จุดได้แก่ บริเวณบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย (ทีพีไอ) และบริเวณลำตะคอง

ด่านเก็บค่าผ่านทาง[แก้]

ตลอดเส้นทางมีอาคารเก็บค่าผ่านทาง 8 แห่ง คือด่านบางปะอิน, ด่านวังน้อย, ด่านหินกอง, ด่านแก่งคอย, ด่านทับกวาง, ด่านปากช่อง, ด่านสีคิ้ว และด่านนครราชสีมา

รายชื่อทางแยก[แก้]

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดนครราชสีมา

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]