ข้ามไปเนื้อหา

อำเภอชุมพวง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอชุมพวง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Chum Phuang
คำขวัญ: 
เมืองพระโบราณ สองสายธารมูล-มาศ กู่ปราสาทบ้านบ่อ
แหล่งหม้อดิน ถิ่นชาใบหม่อน
บ่อนผ้าไหมลายสับปะรด อุโบสถไม้ล้ำค่า
แผนที่จังหวัดนครราชสีมา เน้นอำเภอชุมพวง
แผนที่จังหวัดนครราชสีมา เน้นอำเภอชุมพวง
พิกัด: 15°20′56″N 102°44′31″E / 15.34889°N 102.74194°E / 15.34889; 102.74194
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครราชสีมา
พื้นที่
 • ทั้งหมด540.6 ตร.กม. (208.7 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด82,761 คน
 • ความหนาแน่น153.09 คน/ตร.กม. (396.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 30270
รหัสภูมิศาสตร์3017
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอชุมพวง เลขที่ 1
หมู่ที่ 1 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ชุมพวง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา เป็นแหล่งทอผ้าไหมลายสับปะรดที่สวยงาม

ประวัติศาสตร์[แก้]

 • วันที่ 30 สิงหาคม 2500 แยกพื้นที่ตำบลประสุข ตำบลกระเบื้องนอก ตำบลขุย ตำบลสาหร่าย ตำบลดอนมัน และตำบลท่าลาด อำเภอพิมาย ไปตั้งเป็น กิ่งอำเภอชุมพวง ขึ้นกับอำเภอพิมาย[1]
 • วันที่ 1 ธันวาคม 2501 ตั้งตำบลช่องแมว แยกออกจากตำบลขุย ตั้งตำบลตลาดไทร แยกออกจากตำบลสาหร่าย และตั้งตำบลเมืองยาง แยกออกจากตำบลกระเบื้องนอก[2]
 • วันที่ 11 ธันวาคม 2502 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอชุมพวง อำเภอพิมาย เป็น อำเภอชุมพวง [3]
 • วันที่ 17 สิงหาคม 2507 จัดตั้งสุขาภิบาลชุมพวง ในท้องที่บางส่วนของตำบลประสุข (ในขณะนั้น)[4]
 • วันที่ 15 พฤษภาคม 2511 โอนพื้นที่หมู่ 1 (ในขณะนั้น) ของตำบลดอนมัน มาขึ้นกับตำบลประสุข และตั้งหมู่ 24 ของตำบลประสุข (ในขณะนั้น)[5]
 • วันที่ 25 ธันวาคม 2511 โอนพื้นที่ของตำบลดอนมัน อำเภอชุมพวง ไปขึ้นกับอำเภอประทาย[6]
 • วันที่ 1 กันยายน 2513 ตั้งตำบลชุมพวง แยกออกจากตำบลประสุข[7]
 • วันที่ 1 กันยายน 2521 ตั้งตำบลโนนรัง และตั้งตำบลบ้านยาง แยกออกจากตำบลช่องแมว[8]
 • วันที่ 1 เมษายน 2525 ตั้งตำบลละหานปลาค้าว แยกออกจากตำบลกระเบื้องนอก[9]
 • วันที่ 30 สิงหาคม 2526 จัดตั้งสุขาภิบาลหนองบัววง ในท้องที่บางส่วนตำบลขุย[10]
 • วันที่ 6 กันยายน 2528 ตั้งตำบลโนนอุดม แยกออกจากตำบลเมืองยาง[11]
 • วันที่ 1 สิงหาคม 2529 ตั้งตำบลหนองหลัก แยกออกมาจากตำบลชุมพวง[12]
 • วันที่ 6 กรกฎาคม 2530 ตั้งตำบลไพล แยกออกจากตำบลขุย[13]
 • วันที่ 1 กรกฎาคม 2533 ตั้งตำบลโนนตูม แยกออกจากตำบลสาหร่าย[14]
 • วันที่ 1 เมษายน 2538 แยกพื้นที่ตำบลเมืองยาง ตำบลกระเบื้องนอก ตำบลละหานปลาค้าว และตำบลโนนอุดม อำเภอชุมพวง ไปตั้งเป็น กิ่งอำเภอเมืองยาง ขึ้นกับอำเภอชุมพวง[15]
 • วันที่ 1 สิงหาคม 2538 ตั้งตำบลโนนยอ แยกออกจากตำบลขุย[16]
 • วันที่ 15 กรกฎาคม 2539 แยกพื้นที่ตำบลขุย ตำบลบ้านยาง ตำบลช่องแมว และตำบลไพล อำเภอชุมพวง ไปตั้งเป็น กิ่งอำเภอลำทะเมนชัย ขึ้นกับอำเภอชุมพวง พร้อมกับโอนสุขาภิบาลหนองบัววง ไปขึ้นกับกิ่งอำเภอลำทะเมนชัย อีกด้วย[17]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลชุมพวง และสุขาภิบาลหนองบัววง เป็นเทศบาลตำบลชุมพวง และเทศบาลตำบลหนองบัววง ตามลำดับ
 • วันที่ 8 กันยายน 2550 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอเมืองยาง อำเภอชุมพวง เป็น อำเภอเมืองยาง และกิ่งอำเภอลำทะเมนชัย อำเภอชุมพวง เป็น อำเภอลำทะเมนชัย[18]

ที่มาของชื่อ[แก้]

อำเภอชุมพวง เดิมแยกออกมาจากอำเภอพิมาย ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมื่อปี พ.ศ. 2499 และตั้งเป็นอำเภอเมื่อปี พ.ศ. 2502 อำเภอชุมพวงมีป่าสงวนเรียกว่า “ป่าดงชุมพวง” แต่เนื่องจากมีผู้บุกรุกเข้ามาอยู่เป็นจำนวนมาก จึงมีการปฏิรูปเมื่อปี พ.ศ. 2515 พื้นที่อำเภอบางส่วนจึงอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน และได้มีการแจกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรแล้ว

ตำบลชุมพวง แยกจากอำเภอพิมายเป็นกิ่งอำเภอชุมพวงเมื่อปี พ.ศ. 2499 และ ตั้งเป็นตำบลชุมพวงเมื่อปี พ.ศ. 2502 ตำบลชุมพวงมีต้น "พลวง" มากจึงเรียกว่า "ชุมพวง" และกลายมาเป็นชื่อตำบลในที่สุด ซึ่งตำบลชุมพวงมีลำน้ำมูลไหลผ่าน นับว่าเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา[19]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอชุมพวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอชุมพวงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 ตำบล 133 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอชุมพวงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลชุมพวง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลชุมพวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชุมพวง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลชุมพวง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ครอบคลุมพื้นที่ตำบลประสุขทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าลาดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่าย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสาหร่ายทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตลาดไทรทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนรังทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหลักทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนตูมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนยอทั้งตำบล

สถานศึกษา[แก้]

โรงเรียนประถม[แก้]

โรงเรียนมัธยม[แก้]

สถาบันอาชีวศึกษา[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกฐานะตำบลขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 74 (76 ง): 2257–2258. 17 กันยายน 2500. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-06-12. สืบค้นเมื่อ 2010-05-10.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอยางตลาด และอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสิทธุ์ อำเภอขาณุวรลักษณ์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอน้ำพอง อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอพล อำเภอบ้านไผ่ และอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น อำเภอบัวใหญ่ อำเภอพิมาย และอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมา อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอศรีมหาโพธิ์ และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี กับอำเภอตะพานหิน และอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 75 (109 ง): 3084–3117. 23 ธันวาคม 2501.
 3. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอชุมพวง อำเภอเชียงยืน อำเภอแก้งคร้อ อำเภอสำโรงทาบ อำเภอคอนสาร อำเภอเซกา อำเภอทุ่งเสลี่ยม อำเภอบ้านด่าน อำเภอขนอม อำเภอบ้านแพรก อำเภอกระทู้ และอำเภอคลองใหญ่ พ.ศ. 2502" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 76 (113 ก): 8–11. 10 ธันวาคม 2502. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-04-06. สืบค้นเมื่อ 2010-05-10.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 81 (83 ง): 2225–2226. 1 กันยายน 2507.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 85 (48 ง): 1514–1515. 28 พฤษภาคม 2511.
 6. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอชุมพวงและอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2511" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 85 (119 ก): 970–972. 24 ธันวาคม 2511.
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอประทาย อำเภอสีคิ้ว อำเภอชุมพวง อำเภอโนนสูง อำเภอห้วยแถลง และกิ่งอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 87 (92 ง): 2851–2883. 6 ตุลาคม 2513.
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอชุมพวง อำเภอปักธงชัย อำเภอบัวใหญ่และอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 95 (121 ง): 3717–3732. 31 ตุลาคม 2521.
 9. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 99 (45 ง): 1059–1064. 30 มีนาคม 2525.
 10. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลหนองบัววง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 100 (167 ง): 3853–3854. 18 ตุลาคม 2526.
 11. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอสีคิ้ว อำเภอชุมพวง อำเภอปักธงชัย อำเภอพิมาย อำเภอครบุรี อำเภอบัวใหญ่ อำเภอจักราช และอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 102 (192 ง): 6095–6133. 17 ธันวาคม 2528.
 12. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอปากช่อง และอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 103 (พิเศษ 166 ง): 85–93. 26 กันยายน 2529.
 13. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอจักราช ชุมพวงบัวใหญ่ ประทาย ปักธงชัย และสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 104 (140 ง): 5122–5146. 23 กรกฎาคม 2530.
 14. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอชุมพวง อำเภอบัวใหญ่ อำเภอประทาย และอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 107 (พิเศษ 149 ง): 118–140. 17 สิงหาคม 2533.
 15. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมืองยาง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (พิเศษ 9 ง): 58. 22 มีนาคม 2538. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2009-01-26. สืบค้นเมื่อ 2010-05-10.
 16. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอโนนไทย กิ่งอำเภอสำนักตะคร้อ และอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (73 ง): 18–36. 12 กันยายน 2538.
 17. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งเป็นกิ่งอำเภอลำทะเมนชัย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (พิเศษ 18 ง): 23. 26 มิถุนายน 2539. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2009-01-26. สืบค้นเมื่อ 2010-05-10.
 18. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย อำเภอดอนจาน อำเภอนาคู อำเภอสามชัย อำเภอโกสัมพีนคร อำเภอบึงสามัคคี อำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอซำสูง อำเภอโนนศิลา อำเภอบ้านแฮด อำเภอเวียงเก่า อำเภอหนองนาคำ อำเภอเขาคิชฌกูฏ อำเภอคลองเขื่อน อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอเนินขาม อำเภอหนองมะโมง อำเภอซับใหญ่ อำเภอดอยหลวง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอดอยหล่อ อำเภอแม่ออน อำเภอหาดสำราญ อำเภอเกาะกูด อำเภอเกาะช้าง อำเภอวังเจ้า อำเภอวังยาง อำเภอเทพารักษ์ อำเภอบัวลาย อำเภอพระทองคำ อำเภอเมืองยาง อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอสีดา อำเภอช้างกลาง อำเภอนบพิตำ อำเภอชุมตาบง อำเภอแม่เปิน อำเภอภูเพียง อำเภอแคนดง อำเภอบ้านด่าน อำเภอสามร้อยยอด อำเภอภูกามยาว อำเภอภูซาง อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอดงเจริญ อำเภอบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก อำเภอกุดรัง อำเภอชื่นชม อำเภอเชียงขวัญ อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอหนองฮี อำเภอสุขสำราญ อำเภอเขาชะเมา อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอบ้านคา อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอหนองหิน อำเภอเอราวัณ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอศิลาลาด อำเภอมะนัง อำเภอบางเสาธง อำเภอโคกสูง อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวิภาวดี อำเภอเขวาสินรินทร์ อำเภอโนนนารายณ์ อำเภอพนมดงรัก อำเภอศรีณรงค์ อำเภอเฝ้าไร่ อำเภอโพธิ์ตาก อำเภอรัตนวาปี อำเภอสระใคร อำเภอกู่แก้ว อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อำเภอนาตาล อำเภอนาเยีย อำเภอน้ำขุ่น อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. 2550" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2010-05-10.
 19. ชุมพวง