อำเภอโนนแดง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อำเภอโนนแดง
แผนที่จังหวัดนครราชสีมา เน้นอำเภอโนนแดง
โนนแดงโอ่งใหญ่ สดใสเฟื่องฟ้า ผ้าขาวม้าพันเมตร
รสเด็ดข้าวหอม งามพร้อมบึงระหอก
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอโนนแดง
อักษรโรมัน Amphoe Non Daeng
จังหวัด นครราชสีมา
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 193.4 ตร.กม.
ประชากร 25,630 คน (พ.ศ. 2560)
ความหนาแน่น 132.52 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 3024
รหัสไปรษณีย์ 30360
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอโนนแดง หมู่ที่ 17 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 30360
พิกัด 15°24′39″N 102°32′25″E / 15.41083°N 102.54028°E / 15.41083; 102.54028
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4447 5080
หมายเลขโทรสาร 0 4447 5080

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

โนนแดง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา

ประวัติศาสตร์[แก้]

อำเภอโนนแดง แต่เดิมเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2480 เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งขึ้นโดยเรียกชื่อตามชื่อของไม้แดง ซึ่งมีอยู่มากในขณะนั้น อยู่ในเขตการปกครองของตำบลโนนตาเถร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ต่อมาชุมชนโนนแดงได้ขยายใหญ่ขึ้น จึงได้จัดตั้งขึ้นเป็น ตำบลโนนแดง เมื่อปี พ.ศ. 2508 และ เมื่อชุมชนมีความเจริญเติบโต เข้าหลักเกณฑ์ที่จะจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอได้แล้ว จังหวัดนครราชสีมา จึงได้เสนอกระทรวงมหาดไทย เพื่อประกาศจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอโนนแดง เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2532[1]

 • วันที่ 1 เมษายน 2532 ได้แยกพื้นที่ตำบลโนนแดง ตำบลโนนตาเถร ตำบลสำพะเนียง และตำบลวังหิน มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอโนนแดง ขึ้นกับอำเภอประทาย พร้อมกับโอนสุขาภิบาลโนนแดง มาขึ้นกับ กิ่งอำเภอโนนแดง [2]
 • วันที่ 1 สิงหาคม 2532 โอนพื้นที่ตำบลดอนยาวใหญ่ จากอำเภอประทาย มาขึ้นกับ กิ่งอำเภอโนนแดง [3]
 • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2536 ยกฐานะเป็น อำเภอโนนแดง [4]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลโนนแดง เป็นเทศบาลตำบลโนนแดง
 • วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เป็นเทศบาลตำบลวังหิน

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอโนนแดงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอโนนแดงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 5 ตำบล 65 หมู่บ้าน ได้แก่

1. โนนแดง (Non Daeng)
2. โนนตาเถร (Non Ta Then)
3. สำพะเนียง (Samphaniang)
4. วังหิน (Wang Hin)
5. ดอนยาวใหญ่ (Don Yao Yai)

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอโนนแดงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลโนนแดง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโนนแดง
 • เทศบาลตำบลวังหิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังหินทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนแดง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลโนนแดง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนตาเถรทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสำพะเนียงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนยาวใหญ่ทั้งตำบล

อ้างอิง[แก้]

 1. โนนแดง
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งเป็นกิ่งอำเภอโนนแดง". ราชกิจจานุเบกษา 106 (40 ง): 1889. 14 มีนาคม 2532. 
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง โอนตำบลดอนยาวใหญ่ ไปขึ้นกับกิ่งอำเภอโนนแดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา". ราชกิจจานุเบกษา 106 (117 ง): 5323. 27 กรกฎาคม 2532. 
 4. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอลำทับ อำเภอร่องคำ อำเภอเวียงแหง อำเภอนาโยง อำเภอแก้งสนามนาง อำเภอโนนแดง อำเภอบ้านหลวง อำเภอกะพ้อ อำเภอศรีบรรพต อำเภอแก่งกระจาน อำเภอหนองสูง อำเภอสบเมย อำเภอเมยวดี อำเภอโคกเจริญ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอผาขาว อำเภอวังหิน อำเภอดอนพุด อำเภอบึงโขงหลง และอำเภอห้วยคต พ.ศ. 2536". ราชกิจจานุเบกษา 110 (พิเศษ 179 ง): 1–3. 3 พฤศจิกายน 2536.