โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
ตราประจำโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร
เรียนดี วินัยดี กีฬาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม กิจกรรมเลิศ
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Triam Udom Suksa Pattanakarn Ubon Ratchathani School
อักษรย่อ ต.อ.พ.อบ.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก่อตั้ง 25 เมษายน พ.ศ. 2521
เพลง มาร์ชศรีปทุมพิทยาคาร, ร่วมใจ ศ.ป.
เว็บไซต์

โรงเรียนศรีปพิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา (สหศึกษา) เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี - อำนาจเจริญ) กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี หรือชื่อเดิมคือโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี - อำนาจเจริญ) เปิดสอนแบบสหศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.1-ม.6) ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000 โทรศัพท์ 045-314709, แฟกซ์ 045-355103

กระทรวงศึกษาธการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2521 กำหนดให้เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแห่งที่ 3 โดยได้ใช้โรงเรียนสารพัดช่างอุบลราชธานี เป็นอาคารเรียนชั่วคราว

ในปีการศึกษา 2522 จังหวัดอุบลราชธานี ได้อนุมัติที่ดินสาธารณประโยชน์ดงคำอ้อ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่ 109 ไร่ 3 งาน 21 ตารางวา ซึ่งแต่เดิมเป็นคลังอาวุธของทหารพันธมิตร ให้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารจนถึงปัจจุบัน

สัญลักษณ์[แก้]

ตราสัญลักษณ์ 

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารประกอบด้วย ตัวอักษร ศ.ป. อยู่บนธรรมจักร ภายใต้รัศมีและมีดอกบัวเป็นฐานธรรมจักร

อักษรย่อ ศ.ป. ความหมาย เป็นอักษรย่อศรีปทุมพิทยาคาร

ธรรมจักร คือ คุณธรรม

รัศมี คือ ความเจริญงอกงาม

ดอกบัว คือ จังหวัดอุบลราชธานี

สีประจำโรงเรียน 

สีประจำโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร คือ แดง-น้ำเงิน

แดง หมายถึง ความเข้มแข็งจริงจัง

น้ำเงิน หมายถึง ความยิ่งใหญ่ อดทน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน 

กันเกรา

พระพุทธรูปประจำสถานศึกษา

พระพุทธชัยมงคลศรีปทุม

ปรัชญา

"การศึกษา คือ รากฐานของการพัฒนาบุคคล"

คติธรรม

"สิกขาชีวี ชีวิตมาหุ มหคฺฆํ" (ชีวิตทวีค่า การศึกษาชี้นำ)

คำขวัญ

"เรียนดี วินัยดี กีฬาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม กิจกรรมเลิศ"

เอกลักษณ์นักเรียนศรีปทุมพิทยาคาร

"เป็นคนดี มีความสามารถ มีความสุข และมีความเป็นไทย"

จุดเด่นของโรงเรียน

"บุคลากรพร้อม สิ่งแวดล้อมดี ดนตรีกีฬาเด่น เน้นคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน"

เพลงประจำสถาบัน

เพลงมาร์ชศรีปทุมพิทยาคาร เราศรีปทุมพิทยาคารสถานวิชา เป็นแหล่งศึกษา เลื่องชื่อระบือไกล เทิดเกียรติเทอดนามศรีปทุมของเราไว้ คงอยู่คู่ไทยให้ยั่งยืนนาน จะอยู่แห่งไหนรวมกายรวมใจไว้เถิด สร้างชื่อบรรเจิดชูเชิดทั่วอีสาน ให้ศรีปทุมจีรังตลอดกาล สมเป็นสถานวิทยาค่าอนันต์ เราสามัคคี เรามีน้ำใจ เรามีวินัย เราใฝ่วิชา เราศรีปทุมรวมพลังตั้งใจไว้มั่น เราจะสร้างสรรค์สถาบันให้เกรียงไกร เพิ่มพูนปัญญาของบรรดาประชาไทย ถอดจิตพลีกายมอบไว้แด่ศรีปทุม...ศรีปทุม (ซ้ำ)

ปรัชญา และ คำขวัญของโรงเรียน[แก้]

ปรัชญาของโรงเรียน[แก้]

ดวงจิตแจ่มใส ตั้งใจศึกษา รู้ค่าคุณธรรม

คำขวัญของโรงเรียน[แก้]

เรียนดี วินัยดี กีฬาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม กิจกรรมเลิศ

ทำเนียบฝ่ายบริหาร[แก้]

นายเต็มใจ หาญจางสิทธิ์ ปีการศึกษา 2520 -2521

นายพิชัย มุขสมบัติ ปีการศึกษา 2521 -2530

นายจำนง เกลียวทอง ปีการศึกษา 2530 -2536

ว่าที่ร้อยตรีสุนัย เสงี่ยมศักดิ์ ปีการศึกษา 2536 - 2541

นางวัฒนา วัฒนสโรช ปีการศึกษา 2541 -2545

นายวิชัย ศิริบูรณ์ ปีการศึกษา 2545 - 2553

นายศรีสมบัติ ภูมิเขียว ปีการศึกษา 2553 - 2554

นางพัชรินทร์ สันตินิยม ปีการศึกษา 2554 - 2555

นายชาญ สกุลพอง ปีการศึกษา 2556-ปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]