โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
พระเกี้ยวเตรียมอุดมศึกษา.png
ปรัชญา
ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
คติพจน์
สิกขาชีวี ชีวิตมาหุ มหคฺฆํ
ชีวิตทวีค่า การศึกษาชี้นำ
117 หมู่ 11 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Triam Udom Suksa Pattanakarn Ubon Ratchathani School
อักษรย่อ ต.อ.พ.อบ. / TUPUBON / เตรียมพัฒน์ฯ อุบล
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล

-โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
-โรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 25 เมษายน พ.ศ. 2521
(ในนามศรีปทุมพิทยาคาร)
29 มิถุนายน พ.ศ. 2558 (4 ปี)
(ในนามปัจจุบัน)
ผู้ก่อตั้ง กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส 1034711098
ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.เอื้อมพร สายเสมา
จำนวนนักเรียน 1,781 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) [1]
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
เวียดนาม ภาษาเวียดนาม

สี ███ ███ ชมพู - น้ำเงิน
เพลง มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เว็บไซต์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี เดิมคือโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 3 ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย แบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี - อำนาจเจริญ) ได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 และได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร เป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี จัดเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในลำดับที่ 15

ประวัติโรงเรียน[แก้]

ยุคศรีปทุมพิทยาคาร[แก้]

 • ปีการศึกษา 2520 อธิบดีกรมสามัญศึกษาได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายบุญเหลือ แฝงเวียง ศึกษาธิการจังหวัดและนายพิสิฏฐ์ บัวแย้ม ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดในขณะนั้นเป็นผู้ร่วมตรวจการด้วย ได้พบปัญหามีนักเรียนสมัครเข้า โรงเรียนประจำจังหวัดคือ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และโรงเรียนนารีนุกูล จำนวนมากเกินขีดความสามารถของโรงเรียนทั้งสองจะรับได้
  • นายบุญเหลือ แฝงเวียง จึงได้เสนอกรมสามัญศึกษาขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดแห่งที่ 3 และมอบหมายให้ นายเต็มใจ หาญจางสิทธิ์ ซึ่งรับราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเป็นหัวหน้าคณะดำเนินการในการหาที่ดินโดยไม่ต้องใช้งบประมาณของ ทางราชการจัดซื้อ ที่มีการคมนาคม สะดวกพร้อมเรื่องสาธารณูปโภค จนกระทั่งผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองปลาปากได้ชวนให้ไปดูที่สาธารณะประโยชน์บริเวณดงคำอ้อ เดิมเป็นคลังอาวุธของทหารอเมริกันสมัยสงครามเวียดนามและเป็นศูนย์ลาวอพยพ ที่ดินแปลงดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยสงวนไว้เพื่อสร้างเป็นศูนย์ราชการที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี คณะดำเนินการเห็นว่ามีความเหมาะสมจึงได้เข้าพบ นายประมูล จันทรจำนง ผู้ว่าราชการจังหวัด นำเรียนให้ทราบถึงความจำเป็นจะต้องสร้างโรงเรียนและขอใช้ที่ดินแปลงดังกล่าว ซึ่งมีเนื้อที่ 109 ไร่ 3 งาน 21 ตารางวา จากกระทรวงมหาดไทยเป็นสถานที่ตั้ง ต่อมาได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินตามคำขอ และให้ที่ดินอำเภอจัดการรังวัด ปักเขตแดนดำเนินการขอเปิดโรงเรียนไปยังกรมสามัญศึกษา และได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแห่งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 เดือนเมษายนพ.ศ. 2521 ได้รับความเมตตาจาก หลวงพ่อบุญเที่ยง พุทธสาโร วัดป่าพุทธยานทรงธรรม บ้านหนองไข่นก ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ตั้งชื่อ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร มีความหมายว่า เป็นสง่าราศีสิริมงคลแก่ชาวอุบลราชธานี
  • เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ ประเภทสหศึกษา ในระหว่างยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน รวมทั้งอัตราครูบรรจุแต่งตั้ง ทางราชการจึงได้ขอใช้ อาคารเรียนของโรงเรียนสารพัดช่างอุบลราชธานี (ปัจจุบันคือวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี) เป็นที่ทำการเรียนการสอนชั่วคราว ได้รับการจัดสรรครู โดยขอยืมตัวจากโรงเรียนแห่งอื่นมาทำการเรียนการสอน ในระยะจัดตั้งใหม่ช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2521 มีครู 8 คน ต่อมาจึงได้บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูของโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร รวมครูทำการเรียนการสอน 14 คน เปิดรับนักเรียน ชาย – หญิง 12 ห้องเรียนแยกเป็น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ( ม.1 ) 6 ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ( ม.ศ.1 ) 6 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 575 คน
  • นายเต็มใจ หาญจางสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่คนแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 โรงเรียนได้ย้ายมาตั้ง ณ ดงคำอ้อ ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนในปัจุบันนี้มี นายพิชัย มุขสมบัติ เป็นอาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารคนแรก ได้เป็นผู้บุกเบิกพัฒนาจนเจริญรุ่งเรืองตราบเท่าทุกวันนี้[2][3]
ตราประจำโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร 
 • ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ประกอบด้วย ตัวอักษร ศ.ป. อยู่บนธรรมจักร ภายใต้รัศมีและมีดอกบัวเป็นฐานธรรมจักร
 • อักษรย่อ ศ.ป. ความหมาย เป็นอักษรย่อศรีปทุมพิทยาคาร

ธรรมจักร คือ คุณธรรม รัศมี คือ ความเจริญงอกงาม ดอกบัว คือ จังหวัดอุบลราชธานี

 • สีประจำโรงเรียน : สีประจำโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร คือ แดง-น้ำเงิน

แดง หมายถึง ความเข้มแข็งจริงจัง น้ำเงิน หมายถึง ความยิ่งใหญ่ อดทน

 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน : กันเกรา
 • พระพุทธรูปประจำสถานศึกษา : พระพุทธชัยมงคลศรีปทุม
 • คติธรรม : "สิกขาชีวี ชีวิตมาหุ มหคฺฆํ" (ชีวิตทวีค่า การศึกษาชี้นำ)
 • คำขวัญ : "เรียนดี วินัยดี กีฬาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม กิจกรรมเลิศ"
 • เพลงประจำสถาบัน :เพลงมาร์ชศรีปทุมพิทยาคาร

ยุคเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี[แก้]

 • ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ได้รับการประสานงานให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพื่อให้มีโรงเรียนในเครือเพิ่มจาก 14 โรงเรียนเป็น 15 โรงเรียน โดยได้รับการแนะนำจาก ผู้อำนวยการสมพงษ์ พลสูงเนิน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ,นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา และเป็นคณะกรรมการพิจารณาการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้เลือกโรงเรียนจากทุกภาคของประเทศไทยแล้ว เห็นว่า โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร มีความเหมาะสมที่สุด ทั้งทางด้านภูมิประเทศและเป็นศูนย์กลางคมนาคม
นายสมพงษ์ พลสูงเนิน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดาและคณะกรรมการพิจารณาการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • ต่อมาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีการนำบุคลากรครูและผู้บริหารของโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารเดินทางไปร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการโรงเรียน ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทางด้านวิชาการและคุณธรรม โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีการบริหารจัดการเหมือนกันทุกโรงเรียนตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ในระหว่างการฟังแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอยู่นั้นก็เป็นช่วงเวลาของการติว O-NET ให้กับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น พอดี โดยมีนายนรากร ไหลหรั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ในขณะนั้น เป็นผู้ให้คำแนะนำเพิ่มเติม ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น
 • ต่อมาวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2558 มีการลงมติการขอเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ของผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน บุคลากรภายในโรงเรียนรวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายของโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ทุกฝ่าย มีมัติเห็นชอบให้โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร เข้าเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ[4]
 • ต่อมา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เห็นชอบให้ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และยินยอมให้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ “ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี “ โดยใช้อักษรย่อ ” ต.อ.พ.อบ.
 • เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประกาศให้ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี[5][6]

คือ..เรามองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของบุคลากรของเราเป็นหลัก ถ้าครูคลื่นลูกใหม่เข้ามา ครูเข้ามาการส่งไม้ผลัดต่อกันนี่ มันเป็นเรื่องที่ยากลำบาก แล้วเด็กในกระแสของประชากรที่กำลังลดลงอยู่ขณะนี้ แล้วก็รัฐบาลมีความมุ่งเป้าไปที่สายอาชีพ เราจะปล่อยให้เด็กของเราลดลงต่อไปอย่างนี้ต่อไปเรื่อย ๆ ก็คงจะยาก ถ้าเราได้ทำ MOU ร่วมไม้ร่วมมือกับทางเครือเตรียมนี่ ผมเชื่ออย่างยิ่งว่า ทีมบริหาร ครู ก็ดี ให้ความร่วมไม้ร่วมมือ พลังเด็กต่าง ๆ ก็จะตามมา ...

— คำปรารภของ นายชาญ สกุลพอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ในรายการ Headlineบ่ายวันนี้ ช่วง คนรักการศึกษา วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558

พิธีอัญเชิญพระเกี้ยว เข้าสู่โรงเรียน[แก้]

การสนับสนุนเพิ่มเติม[แก้]

การเสด็จเยือนโรงเรียน[แก้]

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 18.16 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประทับเฮลิคอปเตอร์ที่นั่ง ซึ่งกองทัพเรือจัดถวาย เสด็จไปยังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่โปรดให้ออกหน่วยไปให้บริการตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วย ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พร้อมทั้งคณะสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ และปศุสัตว์จังหวัดไปตรวจรักษาป้องกันโรค พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง และจ่ายยาให้ตามอาการของสัตว์เลี้ยง พร้อมกันนี้ได้ทรงพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่ไปเฝ้าถวายเงินสมทบมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ แก่ผู้แทนกรรมการและอนุกรรมการ พระราชทานเข็มเครื่องหมาย พอ.สว. , เข็มอักษรพระนามาภิไธย "สว" , และโล่ แก่อาสาสมัครฝ่ายต่าง ๆ ต่อจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดอุบลราชธานี เฝ้า และมีพระดำรัสแก่สมาชิกแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่[7][8][9]

การที่ข้าพเจ้าเลื่อนเวลาเสด็จไปทรงงานในแต่ละที่นั้น เนื่องจากข้าพเจ้าเป็นโรคภูมิแพ้ เพราะเมื่อโดนแสงแดดจะทำให้เกิดอาการแพ้เพิ่มขึ้นจึงจำเป็นต้องหลีกเลี่ยง เพื่อที่จะได้อยู่ทำงาน พอ.สว.ไปนาน ๆ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอให้ผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์และสัตว์ มีศีลธรรม ทั้งทางกาย วาจา และใจ เป็นผู้มีความอ่อนน้อม นุ่มนวล โดยเฉพาะพยาบาล และหมอ ที่จะต้องแสดงออกกับคนไข้

— พระดำรัส สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่พระราชทานแก่สมาชิกแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560


ทำเนียบผู้อำนวยการ[แก้]

รายนามผู้บริหารโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร
ลำดับ รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายเต็มใจ หาญจางสิทธิ์ พ.ศ. 2521 (รักษาการ)
2. นายพิชัย มุขสมบัติ พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2530
3. นายจำนง เกลียวทอง พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2536
4. ว่าที่ร้อยตรีสุนัย เสงี่ยมศักดิ์ พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2541
5. นางวัฒนา วัฒนสโรช พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2545
6. นายวิชัย ศิริบูรณ์ พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2553
7. นายศรีสมบัติ ภูมิเขียว พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2554
8. นายศรีสมบัติ ภูมิเขียว พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555
9. นายชาญ สกุลพอง พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2558
รายนามผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
ลำดับ รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายชาญ สกุลพอง พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2559
2. ดร.เอื้อมพร สายเสมา พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

การเรียนการสอน[แก้]

เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3[แก้]

 1. หลักสูตร วิทย์-คณิต
 2. หลักสูตร ภาษา-การงานอาชีพ
 3. หลักสูตร ภาษา-ศิลปะ
 4. หลักสูตร ภาษา-พละศึกษา
 5. หลักสูตร ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT)
 6. หลักสูตร ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (SME)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6[แก้]

 1. หลักสูตร วิทย์-คณิต
 2. หลักสูตร ภาษา-การงานอาชีพ
 3. หลักสูตร ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)
 4. หลักสูตร ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (SMC)

คณะสีประจำโรงเรียน[แก้]

 • ███ คณะราชพฤกษ์ (สีเหลือง)
 • ███ คณะราชาวดี (สีแสด)
 • ███ คณะอินทนิล (สีน้ำเงิน)
 • ███ คณะมโนรมย์ (สีแดง)
 • ███ คณะเพชรนารายณ์ (สีเขียว)

ความร่วมมือกับโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ได้จัดส่งบุคลากรครูและนักเรียน เข้าร่วมและสนับสนุน กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนในเครือ "เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ" ดังนี้

 • โครงการปันน้ำใจ สานสายใย เครือข่ายเตรียมพัฒน์
  • ได้รับความช่วยเหลือในการติว O-NET ให้แก่นักเรียน โดยคณะครูจากโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • โครงการอบรมและพัฒนาหลักสูตรในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ตามโครงการ "เตรียมพัฒน์รักองค์กร"
 • นิทรรศการ OCOP และ OSOP
 • โครงการสัมมนาครูเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  • จัดส่งบุคลากรครูเข้าร่วมประชุม อบรม สัมนา กับคณะครูของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางในจัดการเรียนการสอน
 • โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  • จัดส่งผู้นำนักเรียนหรือคณะกรรมการนักเรียน เข้าร่วมประชุมและอบรม กับผู้นำนักเรียนหรือคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • โครงการส่งเสริมโอกาสการเปลี่ยนที่เรียน

เกียรติประวัติของโรงเรียน[แก้]

รางวัลที่โรงเรียนได้รับ[แก้]

ปี เกียรติประวัติ หน่วยงานที่ให้การยกย่อง
2552 รางวัลโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2560 ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์โอลิมปิก ค่าย 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


อ้างอิง[แก้]

 1. https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1034711098&Area_CODE=101729 จำนวนนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
 2. https://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1034711098&page=history ประวัติโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร
 3. http://tupubon.ac.th/tupubon/ประวัติโรงเรียน/ ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
 4. https://www.facebook.com/UbonWanNi/photos/a.390775991045711.1073741833.377483335708310/699439783512662 คัดค้านการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
 5. http://202.44.139.129/circulate/file_notice/20151014150029.pdf ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
 6. http://www.guideubon.com/2.0/ubon-news/1036/ พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว และเปิดป้ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
 7. http://news.ch7.com/detail/260908 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนจังหวัดอุบลราชธานี
 8. https://www.youtube.com/watch?v=bybBjY4KFa8 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ทำความสะอาดพร้อมปรับภูมิทัศน์เพื่อรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 9. http://news.ch7.com/detail/261015 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จเยือนจังหวัดอุบลราชธานี
 10. https://drive.google.com/file/d/0B6xHcFsioLzpWVpBR3p5Y2pLNWc/view ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี เรื่องโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]