ข้ามไปเนื้อหา

โรงเรียนเบญจธัญพิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนเบญจธัญพิทยา
Benjathanphittaya School
ที่ตั้ง
442 หมู่ที่ 5 ถนนม่วงสามสิบ-เขื่องใน ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
ข้อมูล
ชื่ออื่นบ.ธ.พ. / B.T.P.
ประเภทโรงเรียนเอกชน
คำขวัญพัฒนาความรู้ เชิดชูคุณธรรม นำวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยี
สถาปนา16 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
ผู้ก่อตั้งดร.ชุติมา รายะนาคร
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้อำนวยการนางสาวณัฐนันท์ พรมกา
สี  ม่วง   ส้ม
เพลงมาร์ชเบญจธัญพิทยา
ต้นไม้ต้นราชพฤกษ์
เว็บไซต์Facebook Official

โรงเรียนเบญจธัญพิทยา (อังกฤษ: Benjathanphittaya School) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นโรงเรียนเอกชนในอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เปิดสอนในระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2546

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนเบญจธัญพิทยา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 โดยมี นางชุติมา รายะนาคร เป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และครูใหญ่ เริ่มแรกมีอาคารเรียน 1 หลัง (อาคารบูรณ์) จำนวน 6 ห้องเรียน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีเนื้อที่ 3 ไร่ และมีนักเรียนรุ่นแรกจำนวน 56 คน

ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนได้สร้างอาคารเพิ่มอีกหลัง (อาคารศรีสุดา) จำนวน 6 ห้องเรียน และได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนจากเดิมเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนได้สร้างอาคารเพิ่มอีกหลัง (อาคารแก้วมาลี) จำนวน 6 ห้องเรียน และได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนจากเดิมเป็นชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนได้สร้างอาคารเพิ่มอีกหลัง (อาคารสง่า) จำนวน 6 ห้องเรียน ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนจากเดิมเป็นชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ขยายพื้นที่จากเดิมเป็น 3 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา และได้สร้างอาคารประกอบ 2 หลัง โดยใช้เป็นห้องสมุดและห้องอเนกประสงค์ (อาคารกนกน้อม) และพร้อมกับใช้เป็นโรงอาหารและห้องประกอบอาหาร (อาคารปวนหมู)

ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนได้พัฒนาอาคารสถานที่ โดยได้จัดสร้างสนามฟุตซอลขึ้น

ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนขยายพื้นที่จากเดิมเป็น 4 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา โดยได้รับการยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนจากเดิมเป็นชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้โอนกิจการจาก นางชุติมา รายะนาคร ให้แก่ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบญจธัญพิทยา โดย นางชุติมา รายะนาคร เป็นผู้แทนสมาคม ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทของโรงเรียนจาก สามัญศึกษา (ทั่วไป) เป็น สามัญศึกษา (การศึกษาสงเคราะห์) เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และได้ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มอีกหลัง (อาคารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบญจธัญพิทยา) เพื่อใช้เป็นห้องเรียนและสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของสมาคมฯ

ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนขยายพื้นที่จากเดิมเป็น 5 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา โดยได้รับการยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน และได้สร้างอาคารเพิ่มอีกหลัง (อาคารบุญเรือน) จำนวน 12 ห้องเรียน เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น

ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนได้เปลี่ยนแปลงจำนวนเนื้อที่อันเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียน จำนวนทั้งหมด 2 ไร่ ตามคำร้องของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อนำไปใช้เป็นสถานที่ตั้งของวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญลักษณ์ ทำให้โรงเรียนคงเหลือเนื้อที่ทั้งหมด 3 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา จนถึงปัจจุบัน

อาคารสถานที่[แก้]

ชื่ออาคาร ห้องภายในอาคาร
อาคารบูรณ์
 • ห้องอเนกประสงค์
 • ห้องประกันคุณภาพ
 • ห้องประชุมธัญลักษณ์
 • ห้องเกียรติยศ
 • ห้องพยาบาล
อาคารศรีสุดา
 • ห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
อาคารแก้วมาลี
 • ห้องระดับปฐมวัย 1 - 3
อาคารปวนหมู
 • โรงอาหาร
 • ห้องปฏิบัติการคหกรรม
อาคารกนกน้อม
 • ห้องพักครูระดับชั้นมัธยมศึกษา
 • ห้องสมุด
อาคารสง่า
 • ห้องสหกรณ์โรงเรียนเบญจธัญพิทย่า
 • สระว่ายน้ำเบญจธัญพิทยา
อาคารสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนเบญจธัญพิทยา
 • ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • ห้องผู้อำนวยการ
 • ห้องการเงินและการบัญชี
 • สำนักงานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบญจธัญพิทยา

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

สามัญศึกษา[แก้]

 • ระดับชั้นอนุบาล 1-3
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ทำเนียบผู้อำนวยการ[แก้]

ลำดับ รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง
1 ดร.ชุติมา รายะนาคร 16 พฤษภาคม 2546 - 15 พฤษภาคม 2565
(18 ปี 364 วัน)
2 นางสาวณัฐนันท์ พรมกา 16 พฤษภาคม 2565 - ปัจจุบัน
(2 ปี 28 วัน)

อ้างอิง[แก้]