โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
พระเกี้ยวเตรียมอุดมศึกษา.png
ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
สจฺจญจ ปญญาจ นรานํ วุฑฒิ
ซื่อสัตย์และปัญญาพาให้เจริญ
499 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Triam Udom Suksa Pattanakarn School
อักษรย่อ ต.อ.พ.
ประเภท รัฐ
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ.
สถาปนา 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521
ผู้ก่อตั้ง คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู
เพลง มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เว็บไซต์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร เขต 2 โรงเรียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 โดยคุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู และคุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก ได้ร่วมจัดกีฬา 5 พระเกี้ยว ได้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียนหอวัง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการตั้งอยู่เลขที่ 499 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 มีเนื้อที่ภายในโรงเรียนทั้งหมด 38 ไร่ ปัจจุบันโรงเรียนมีผู้อำนวยการโรงเรียนคือนายประสงค์ สุบรรณพงษ์

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้รับการประกาศจัดตั้ง จากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 มีชื่อเดิมว่า "โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2" (ตัวย่อ คือ ต.อ.2) เพื่อให้เป็นสาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ทั้งนี้ คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ขอที่ดินจากท่านเจ้าสัวอื้อจือเหลียง ซึ่งต่อมา นายยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล บุตรชาย ได้เป็นผู้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน 38 ไร่ ให้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เมื่อคุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู ไปดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมสามัญศึกษา คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ท่านได้ดำเนินการจัดตั้งสาขา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขึ้น รวมทั้งได้วางแผน และ ขออนุมัติก่อสร้างอาคารต่างๆ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เริ่มรับนักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 12 ห้องเรียน ในปีการศึกษา 2521 โดยอาศัยเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีต่อมา จึงได้ย้ายมาเรียนในสถานที่ปัจจุบันในปีเดียวกันนี้ (9 พฤศจิกายน 2522)

กรมสามัญศึกษาได้ประกาศ เปลียนชื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา2 เป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และได้รับพระราชทาน พระบรมราชานุญาต ให้ใช้ตราพระเกี้ยวเป็นสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน เช่นเดียวกับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และมีปรัชญาของโรงเรียนคือ "ความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม" และคติพจน์ ประจำโรงเรียนคือ สัจจัญจะ ปัญญาจะ นรานัง วุฒิ หมายถึง ซื่อสัตย์และปัญญา พาให้เจริญ ทั้งนี้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้จัดตั้งโรงเรียนในเครือที่ไม่ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ

รายนามผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

ผู้อำนวยการ/อาจารย์ใหญ่[แก้]

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
0 คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู
(ผู้ก่อตั้งโรงเรียน)
- -
1 คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์
(ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอีกตำแหน่งหนึ่ง)

พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2522
2 นายอุดม วัชรสกุณี
(ครูใหญ่ - อาจารย์ใหญ่ - ผู้อำนวยการ)
1 ตุลาคม พ.ศ. 2522 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528
3 คุณหญิงพรรณี กาญจนะวสิด
(ผู้อำนวยการโรงเรียน)
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2532
4 นางลัดดา ตระหง่าน
(ผู้อำนวยการโรงเรียน)
19 ตุลาคม พ.ศ. 2532 25 ตุลาคม พ.ศ. 2536
5 นางวิเชียร สามารถ
(ผู้อำนวยการโรงเรียน)
25 ตุลาคม พ.ศ. 2536 30 กันยายน พ.ศ. 2538
6 นางเพ็ญศรี ไพรินทร์
(ผู้อำนวยการโรงเรียน)
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 30 ตุลาคม พ.ศ. 2542
7 นางลัดดา พร้อมมูล
(ผู้อำนวยการโรงเรียน)
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 30 ตุลาคม พ.ศ. 2544
8 นายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์
(ผู้อำนวยการโรงเรียน)
24 ตุลาคม พ.ศ. 2544 15 มกราคม พ.ศ. 2547
9 นางอ่องจิต เมธยะประภาส
(ผู้อำนวยการโรงเรียน)
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 8 ตุลาคม พ.ศ. 2551
นายสุรเดช กาญจนประเสริฐ
(รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน)
9 ตุลาคม พ.ศ. 2551 17 ธันวาคม พ.ศ. 2552
10 ดร.อุดม พรมพันธุ์ใจ
(ผู้อำนวยการโรงเรียน)
18 ธันวาคม พ.ศ. 2552 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
11 นายภักดี คงดำ
(ผู้อำนวยการโรงเรียน)
1 ธันวาคม พ.ศ. 2554 30 กันยายน พ.ศ. 2557
12 นายธีระพงศ์ นิยมทอง
(ผู้อำนวยการโรงเรียน)
27 ตุลาคม พ.ศ. 2557 30 กันยายน พ.ศ. 2559
13 ดร.วรรณดี นาคสุขปาน
(ผู้อำนวยการโรงเรียน)
27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561


14นายประสงค์ สุบรรณพงษ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียน) 1 พฤศจิกายนพ.ศ. 2561 -

รองผู้อำนวยการ[แก้]

รายนาม ตำแหน่ง
นายไพฑูรย์ สีสังข์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวสายพิณ พุทธิสาร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นายภักดี แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวกมลทิพย์ สุรสินธุ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
นางสาวทัศนาพร กันพรหม ครูเชี่ยวชาญปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารนโยบายและแผน

อาคารสถานที่ภายในโรงเรียน[แก้]

อาคารที่ได้ทำการรื้อถอน[แก้]

  • อาคาร 2 (โรงยิม)
  • อาคาร 3
  • อาคาร 6
  • อาคาร 8
  • อาคาร 9

ลานอเนกประสงค์ (ทำใหม่)

เพลงประจำโรงเรียน[แก้]

  • มาร์ช เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  • ศรีเตรียม
  • 36ปีเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  • ต.อ.พ.หนึ่งในสยาม
  • รำวงเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

รางวัลที่โรงเรียนได้รับ[แก้]

ปี รางวัล[1] ผู้มอบรางวัล
2530 โรงเรียนดีเด่น กรมสามัญศึกษา
2531 โรงเรียนดีเด่น
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจริยธรรมดีเด่น กรมการศาสนา
2532 โรงเรียนจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมดีเด่น กรมสามัญศึกษา
2533 โรงเรียนจัดกิจกรรมห้องสมุดดีเด่น
2540 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจริยธรรมดีเด่น กรมการศาสนา
2542 โรงเรียนดีเด่น กรมสามัญศึกษา
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมดีเด่น กรมสามัญศึกษา
2543 โรงเรียนจัดห้องวิชาภาษาไทยดีเด่นในโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลาง
2544 โรงเรียนดีเด่นด้านการปฏิรูปการศึกษา ระดับ A3
2545 โรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษาดีเด่น กรมสามัญศึกษา
2546 โรงเรียนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด กรุงเทพมหานคร

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°43′45″N 100°38′51″E / 13.729230°N 100.647630°E / 13.729230; 100.647630

แผนผังโรงเรียนเตรียมอุดศึกษาพัฒนาการ