โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
พระเกี้ยวเตรียมอุดมศึกษา.png
ปรัชญา
ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
คติพจน์
สจฺจญจ ปญญาจ นรานํ วุฑฒิ
ซื่อสัตย์และปัญญาพาให้เจริญ
เลขที่ 269 หมู่ที่ 15 บ้านพลาญชัย ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Triam Udomsuksa Pattanakan Roiet
อักษรย่อ ต.อ.พ.รอ. / T.U.P.RE. / เตรียมพัฒน์ฯ ร้อยเอ็ด
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล

- โรงเรียนมาตรฐานสากล
- โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
- โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
9 มีนาคม พ.ศ. 2522 (41 ปี)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 (4 ปี)
รหัส 1045450806
ผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ ร.ต.พรเทพ โพธิ์พันธ์
จำนวนนักเรียน 866 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) [1]
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ

สี ███ ███ ชมพู - น้ำเงิน
เพลง มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เว็บไซต์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด เดิมชื่อ โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ซึ่งเป็น โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 3 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 269 หมู่ที่ 15 บ้านพลาญชัย ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย แบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 27 (ร้อยเอ็ด) ได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม เป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด จัดเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในลำดับที่ 17

ประวัติโรงเรียน[แก้]

ยุคพลาญชัยพิทยาคม[แก้]

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
ตราประจำโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
 • ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม : เป็นตราเสมาธรรมจักร ตั้งอยู่บนเกาะ มีสน 4 ต้น
  • เสมาธรรมจักร เป็นสัญลักษณ์ทางการศึกษา
  • เกาะ เกาะกลางบึงพลาญชัยอันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด
  • สน 4 ต้น การศึกษาของโรงเรียน 4 ด้าน
   • พุทธศึกษา
   • จริยศึกษา
   • พลศึกษา
   • หัตถศึกษา
 • อักษรย่อของโรงเรียน : พ.พ.ค.
 • สีประจำโรงเรียน : น้ำตาล เหลือง

ยุคเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด[แก้]

นายสมพงษ์ พลสูงเนิน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา และคณะกรรมการพิจารณาการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • 5 กันยายน 2558 ประธานกรรมการและคณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มาเยี่ยมชมโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม โดยมี นายทวี เดชพิมล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมในขณะนั้น ,นายนพดล เดชโยธิน ผู้อำนวยการโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมในขณะนั้น รวมทั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม คณะคุณครู ประธานชมรมครูและผู้ปกครอง คุณครูที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ศิษย์เก่า และคณะกรรมการนักเรียน รอให้การต้อนรับ ณ. ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
 • ต่อมาในปี 2558 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ได้รับการประสานงานให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพื่อให้มีโรงเรียนในเครือเพิ่มจาก 16 โรงเรียนเป็น 17 โรงเรียน โดยได้รับการแนะนำจาก ผู้อำนวยการสมพงษ์ พลสูงเนิน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ,นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา และเป็นคณะกรรมการพิจารณาการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้เลือกโรงเรียนจากทุกภาคของประเทศไทยแล้ว เห็นว่า โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม มีความเหมาะสมที่สุด ทั้งทางด้านภูมิประเทศและเป็นศูนย์กลางคมนาคม
 • ต่อมาในปี 2558 นายนพดล เดชโยธิน ผู้อำนวยการโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมในขณะนั้นก่อนเกษียณอายุราชการ ได้รับความเห็นชอบในการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และการพัฒนาในด้านอื่น ๆ ต่อมา ว่าที่ ร.ต.พรเทพ โพธิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัจจุบัน ได้สานต่อแนวความคิดและดำเนินการต่อ จนได้รับความเห็นชอบจาก ดร.นิวัตร นาคะเวช ประธานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และยินยอมให้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด” โดยใช้อักษรย่อ “ต.อ.พ.รอ.”
 • วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประกาศให้ โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด[2][3][4]

พิธีอัญเชิญพระเกี้ยวเข้าสู่โรงเรียน[แก้]

 • หลังจากมีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด“ คณะผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ได้เดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบพิธีอัญเชิญพระเกี้ยวมายังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
 • เมื่อองค์พระเกี้ยวถูกอัญเชิญมาถึงจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีการอัญเชิญพระเกี้ยวมาประทับชั่วคราว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
 • 30 มิถุนายน 2559 นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานอัญเชิญพระเกี้ยว จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไปประดิษฐานที่ศาลาพระเกี้ยว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงานของ นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ,นายทวี เดชพิมล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ,ว่าที่ ร.ต.พรเทพ โพธิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด และคณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 16 โรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้มีเกียรติ ประชาชน สื่อมวลชน ร่วมกิจกรรม พร้อมนี้ได้จัดพิธีร่วม ได้แก่ พิธีเปิดอาคารศาลาพระเกี้ยว ,พิธีเปิดป้ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ,พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ,พิธีประดับเข็มพระเกี้ยวให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด[5][6]

ในการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน เปลี่ยนตราประจำโรงเรียนเป็น พระเกี้ยว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ถือเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของชาวร้อยเอ็ดอย่างยิ่ง ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาสู่ความก้าวหน้า อย่างแท้จริง เพราะเป็นการรวมตัวของกลุ่มเครือข่ายทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีกิจกรรมร่วมกัน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะส่งผลให้นักเรียนและคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ได้รับการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น— คำปรารภของ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559

พื้นที่ของโรงเรียน[แก้]

ที่พื้นที่ 108 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา

 • อาคารเรียน 3 หลัง
 • อาหารอเนกประสงค์ (หอพระเกี้ยว) 1 หลัง
 • อาคารหอประชุม 1 หลัง
 • อาคารโรงฝึกงาน 3 หลัง
 • อาคารโรงอาหาร 1 หลัง
 • บ้านพักครู 5 หลัง
 • ห้องส้วม 5 หลัง (30 ห้อง)

การเรียนการสอน[แก้]

เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวนนักเรียน 866 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3[แก้]

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีทั้งสิ้น 14 ห้องเรียน

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • 5 ห้องเรียน
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  • 5 ห้องเรียน
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • 5 ห้องเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6[แก้]

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งสิ้น 12 ห้องเรียน

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • 4 ห้องเรียน
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  • 4 ห้องเรียน
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • 4 ห้องเรียน

คณะสีประจำโรงเรียน[แก้]

คณะสีประจำของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด แต่เดิมไม่ได้มีการตั้งชื่อคณะสี เพียงแต่มีการแบ่งนักเรียนออกเป็นสีต่าง ๆ สำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเท่านั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 จึงได้มีการตั้งชื่อคณะสีขึ้น จำนวน 4 คณะสี ได้แก่

 • ███ คณะหลักเมือง (สีฟ้า)
 • ███ คณะภูพลาญ (สีม่วง)
 • ███ คณะมเหศักดิ์ (สีเขียว)
 • ███ คณะหาญณรงค์ (สีแดง)

ความร่วมมือกับโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ได้จัดส่งบุคลากรครูและนักเรียน เข้าร่วมและสนับสนุน กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนในเครือ "เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ" ดังนี้

 • โครงการปันน้ำใจสานสายใยเครือเตรียมพัฒน์
  • ได้รับความช่วยเหลือในการติว O-NET ให้แก่นักเรียน โดยคณะครูจากโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • โครงการอบรมและพัฒนาหลักสูตรในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ตามโครงการ "เตรียมพัฒน์รักองค์กร"
 • นิทรรศการ OCOP และ OSOP
 • โครงการสัมมนาครูเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  • จัดส่งบุคลากรครูเข้าร่วมประชุม อบรม สัมนา กับคณะครูของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางในจัดการเรียนการสอน
 • โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  • จัดส่งผู้นำนักเรียนหรือคณะกรรมการนักเรียน เข้าร่วมประชุมและอบรม กับผู้นำนักเรียนหรือคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • โครงการส่งเสริมโอกาสการเปลี่ยนที่เรียน
  • จัดส่งนักเรียนที่มีผลการเรียนดีของโรงเรียนให้มีโอกาศไปศึกษาที่โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เกียรติประวัติของโรงเรียน[แก้]

ปี เกียรติประวัติ หน่วยงานที่ให้การยกย่อง
2555 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World - Class Standard School) รุ่นที่ 2 เป็น 1 ใน 500 โรงเรียนทั่วประเทศ [7] กระทรวงศึกษาธิการ
2559 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ[8] กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2559 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) [9] กระทรวงศึกษาธิการ

อ้างอิง[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World - Class Standard School) ทั้งหมด

 1. http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1045450806&Area_CODE=101727จำนวนนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
 2. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/4/47/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94_.pdf เข้าชมเมื่อ 10 เมษายน 60
 3. http://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1045450806&page=history ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
 4. http://www.stl-online.com/index.php/ข่าว/ข่าวประจำวัน/651-ข่าวประจำวัน-เดือนมีนาคม-2559/ข่าวประจำวันที่-11-มี-ค-59/1460-๐-โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ-ร้อยเอ็ด-จัดพิธีอัญเชิญองค์พระเกี้ยวไปประดิษฐานไว้ที่ห้องเกียรติยศ ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
 5. http://region2.prd.go.th/ewt_news.php?nid=145644&filename=index พิธีอัญเชิญพระเกี้ยวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
 6. http://www.tnnthailand.com/u_report_detail.php?id=3031 พิธีอัญเชิญพระเกี้ยวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
 7. http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/26724/285264.pdf รายชื่อโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World - Class Standard School) รุ่นที่ 2 โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อยู่ลำดับที่ 15
 8. http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=school_detail&id=24937 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด โรงเรียนในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
 9. http://www.rspg.or.th/botanical_school/school_bot_roiet.htm โรงเรียนในโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดร้อยเอ็ด หน้า 8

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]