โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล

- โรงเรียนมาตรฐานสากล
- โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง

- โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คำขวัญปรัชญา
ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
คติพจน์
สจฺจญจ ปญญาจ นรานํ วุฑฒิ
ซื่อสัตย์และปัญญาพาให้เจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนว่าที่ ร.ต.พรเทพ โพธิ์พันธ์
จำนวนนักเรียน866 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) [1]
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
สี███ ███ ชมพู - น้ำเงิน
เพลงมาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เว็บไซต์http://www.tup101.ac.th

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด เดิมชื่อ โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ซึ่งเป็น โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 3 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 269 หมู่ที่ 15 บ้านพลาญชัย ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย แบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 27 (ร้อยเอ็ด) ได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม เป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด จัดเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในลำดับที่ 17

ประวัติโรงเรียน[แก้]

ยุคพลาญชัยพิทยาคม[แก้]

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
ตราประจำโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
 • ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม : เป็นตราเสมาธรรมจักร ตั้งอยู่บนเกาะ มีสน 4 ต้น
  • เสมาธรรมจักร เป็นสัญลักษณ์ทางการศึกษา
  • เกาะ เกาะกลางบึงพลาญชัยอันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด
  • สน 4 ต้น การศึกษาของโรงเรียน 4 ด้าน
   • พุทธศึกษา
   • จริยศึกษา
   • พลศึกษา
   • หัตถศึกษา
 • อักษรย่อของโรงเรียน : พ.พ.ค.
 • สีประจำโรงเรียน : น้ำตาล เหลือง

ยุคเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด[แก้]

นายสมพงษ์ พลสูงเนิน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา และคณะกรรมการพิจารณาการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • 5 กันยายน 2558 ประธานกรรมการและคณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มาเยี่ยมชมโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม โดยมี นายทวี เดชพิมล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมในขณะนั้น ,นายนพดล เดชโยธิน ผู้อำนวยการโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมในขณะนั้น รวมทั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม คณะคุณครู ประธานชมรมครูและผู้ปกครอง คุณครูที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ศิษย์เก่า และคณะกรรมการนักเรียน รอให้การต้อนรับ ณ. ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
 • ต่อมาในปี 2558 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ได้รับการประสานงานให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพื่อให้มีโรงเรียนในเครือเพิ่มจาก 16 โรงเรียนเป็น 17 โรงเรียน โดยได้รับการแนะนำจาก นายสมพงษ์ พลสูงเนิน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ,นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา และเป็นคณะกรรมการพิจารณาการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้เลือกโรงเรียนจากทุกภาคของประเทศไทยแล้ว เห็นว่า โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม มีความเหมาะสมที่สุด ทั้งทางด้านภูมิประเทศและเป็นศูนย์กลางคมนาคม
 • ต่อมาในปี 2558 นายนพดล เดชโยธิน ผู้อำนวยการโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมในขณะนั้นก่อนเกษียณอายุราชการ ได้รับความเห็นชอบในการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และการพัฒนาในด้านอื่น ๆ ต่อมา ว่าที่ ร.ต.พรเทพ โพธิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัจจุบัน ได้สานต่อแนวความคิดและดำเนินการต่อ จนได้รับความเห็นชอบจาก ดร.นิวัตร นาคะเวช ประธานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และยินยอมให้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด” โดยใช้อักษรย่อ “ต.อ.พ.รอ.”
 • วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประกาศให้ โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด[2][3][4]

พิธีอัญเชิญพระเกี้ยวเข้าสู่โรงเรียน[แก้]

 • หลังจากมีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด“ คณะผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ได้เดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบพิธีอัญเชิญพระเกี้ยวมายังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
 • เมื่อองค์พระเกี้ยวถูกอัญเชิญมาถึงจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีการอัญเชิญพระเกี้ยวมาประทับชั่วคราว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
 • 30 มิถุนายน 2559 นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานอัญเชิญพระเกี้ยว จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไปประดิษฐานที่ศาลาพระเกี้ยว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงานของ นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ,นายทวี เดชพิมล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ,ว่าที่ ร.ต.พรเทพ โพธิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด และคณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 16 โรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้มีเกียรติ ประชาชน สื่อมวลชน ร่วมกิจกรรม พร้อมนี้ได้จัดพิธีร่วม ได้แก่ พิธีเปิดอาคารศาลาพระเกี้ยว ,พิธีเปิดป้ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ,พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ,พิธีประดับเข็มพระเกี้ยวให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด[5][6]

ในการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน เปลี่ยนตราประจำโรงเรียนเป็น พระเกี้ยว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ถือเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของชาวร้อยเอ็ดอย่างยิ่ง ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาสู่ความก้าวหน้า อย่างแท้จริง เพราะเป็นการรวมตัวของกลุ่มเครือข่ายทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีกิจกรรมร่วมกัน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะส่งผลให้นักเรียนและคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ได้รับการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น— คำปรารภของ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559

พื้นที่ของโรงเรียน[แก้]

ที่พื้นที่ 108 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา

 • อาคารเรียน 3 หลัง
 • อาหารอเนกประสงค์ (หอพระเกี้ยว) 1 หลัง
 • อาคารหอประชุม 1 หลัง
 • อาคารโรงฝึกงาน 3 หลัง
 • อาคารโรงอาหาร 1 หลัง
 • บ้านพักครู 5 หลัง
 • ห้องส้วม 5 หลัง (30 ห้อง)

การเรียนการสอน[แก้]

เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวนนักเรียน 866 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3[แก้]

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีทั้งสิ้น 14 ห้องเรียน

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • 5 ห้องเรียน
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  • 5 ห้องเรียน
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • 5 ห้องเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6[แก้]

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งสิ้น 12 ห้องเรียน

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • 4 ห้องเรียน
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  • 4 ห้องเรียน
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • 4 ห้องเรียน

คณะสีประจำโรงเรียน[แก้]

คณะสีประจำของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด แต่เดิมไม่ได้มีการตั้งชื่อคณะสี เพียงแต่มีการแบ่งนักเรียนออกเป็นสีต่าง ๆ สำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเท่านั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 จึงได้มีการตั้งชื่อคณะสีขึ้น จำนวน 4 คณะสี ได้แก่

 • ███ คณะหลักเมือง (สีฟ้า)
 • ███ คณะภูพลาญ (สีม่วง)
 • ███ คณะมเหศักดิ์ (สีเขียว)
 • ███ คณะหาญณรงค์ (สีแดง)

ความร่วมมือกับโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ได้จัดส่งบุคลากรครูและนักเรียน เข้าร่วมและสนับสนุน กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนในเครือ "เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ" ดังนี้

 • โครงการปันน้ำใจสานสายใยเครือเตรียมพัฒน์
  • ได้รับความช่วยเหลือในการติว O-NET ให้แก่นักเรียน โดยคณะครูจากโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • โครงการอบรมและพัฒนาหลักสูตรในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ตามโครงการ "เตรียมพัฒน์รักองค์กร"
 • นิทรรศการ OCOP และ OSOP
 • โครงการสัมมนาครูเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  • จัดส่งบุคลากรครูเข้าร่วมประชุม อบรม สัมนา กับคณะครูของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางในจัดการเรียนการสอน
 • โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  • จัดส่งผู้นำนักเรียนหรือคณะกรรมการนักเรียน เข้าร่วมประชุมและอบรม กับผู้นำนักเรียนหรือคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • โครงการส่งเสริมโอกาสการเปลี่ยนที่เรียน
  • จัดส่งนักเรียนที่มีผลการเรียนดีของโรงเรียนให้มีโอกาศไปศึกษาที่โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เกียรติประวัติของโรงเรียน[แก้]

ปี เกียรติประวัติ หน่วยงานที่ให้การยกย่อง
2555 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World - Class Standard School) รุ่นที่ 2 เป็น 1 ใน 500 โรงเรียนทั่วประเทศ [7] กระทรวงศึกษาธิการ
2559 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ[8] กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2559 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) [9] กระทรวงศึกษาธิการ

อ้างอิง[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World - Class Standard School) ทั้งหมด

 1. http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1045450806&Area_CODE=101727จำนวนนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
 2. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/4/47/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94_.pdf เข้าชมเมื่อ 10 เมษายน 60
 3. http://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1045450806&page=history ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
 4. http://www.stl-online.com/index.php/ข่าว/ข่าวประจำวัน/651-ข่าวประจำวัน-เดือนมีนาคม-2559/ข่าวประจำวันที่-11-มี-ค-59/1460-๐-โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ-ร้อยเอ็ด-จัดพิธีอัญเชิญองค์พระเกี้ยวไปประดิษฐานไว้ที่ห้องเกียรติยศ ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
 5. http://region2.prd.go.th/ewt_news.php?nid=145644&filename=index พิธีอัญเชิญพระเกี้ยวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
 6. http://www.tnnthailand.com/u_report_detail.php?id=3031 พิธีอัญเชิญพระเกี้ยวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
 7. http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/26724/285264.pdf รายชื่อโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World - Class Standard School) รุ่นที่ 2 โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อยู่ลำดับที่ 15
 8. http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=school_detail&id=24937 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด โรงเรียนในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
 9. http://www.rspg.or.th/botanical_school/school_bot_roiet.htm โรงเรียนในโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดร้อยเอ็ด หน้า 8

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]