โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
ความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม
199 ซอยร่มเกล้า 17 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Triamudomsuksapatthanakarnsuwannabhumi School
อักษรย่อ ต.อ.พ.ภ.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
ผู้ก่อตั้ง กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ
จำนวนนักเรียน 1,144 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)[1]
เพลง มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เว็บไซต์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ มีตัวย่อ ต.อ.พ.ภ. เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) ตั้งอยู่ที่ 199 ซอยร่มเกล้า 17 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบบสหศึกษา

โรงเรียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 โดย ดร.อุดม พรมพันธ์ใจ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในขณะนั้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ถือเป็นโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ แห่งที่ 9[2]

ปัจจุบันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ มีเนื้อที่ภายในโรงเรียนทั้งหมด 19 ไร่ ซึ่งได้รับจากนายอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.ซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 และได้ถือเอาวันรุ่งขึ้นวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เป็นวันก่อตั้งโรงเรียน

สาเหตุของการแยกโรงเรียน[แก้]

เนื่องจากนักเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการมีจำนวนมากเกินไป ทางโรงเรียนจึงลงความเห็นว่าควรที่จะสร้างโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเพิ่มขึ้นมา โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ พอดีกับที่นายอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล ได้บริจาคเนื้อที่จำนวน 19 ไร่ให้ทางโรงเรียน จึงนำที่ดินนั้นมาสร้างเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

การย้ายสถานศึกษาจากที่ตั้งชั่วคราวไปยังที่ตั้งจริง[แก้]

ในปีการศึกษา 2560 (ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ได้ทำการย้ายที่ตั้งของสถานศึกษา จากที่ตั้งชั่วคราว 499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 (สถานที่ตั้งเดียวกันกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ) ไปยังสถานที่ตั้งจริง 199 ซอยร่มเกล้า 17 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 (แผนที่ที่ตั้งใหม่ [1])

สายการเรียนของมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

ในปีการศึกษา 2557 มีแผนการเรียนทั้งหมด 3 แผนการเรียนได้แก่[แก้]

  1. แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
  2. แผนการเรียน คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
  3. แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย - สังคมศึกษาฯ

ในปีการศึกษา 2560 มีแผนการเรียนทั้งหมด 5 แผนการเรียน[แก้]

  1. แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนพิเศษ Gifted)
  2. แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
  3. แผนการเรียน คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
  4. แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย - สังคมศึกษาฯ
  5. แผนการเรียน ทวิศึกษา (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

รายนามผู้อำนวยการโรงเรียน[แก้]

ลำดับ รายนาม ปีที่เริ่มดำรงวาระ ปีที่สิ้นสุดวาระ
0 ดร.อุดม พรมพันธุ์ใจ ผู้ก่อตั้งสถานศึกษา
1 นายสุรเดช กาญจนประเสริฐ
2 นายสมพร สังวาระ
3 นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ
4 นางสาว นันทวัน ตอบงาม

รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

สถานที่ตั้งโรงเรียน[แก้]

199 ซอยร่มเกล้า 17 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]