ข้ามไปเนื้อหา

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม
Chaingkeao Phitthayakom School
ข้อมูล
ชื่ออื่นช.พ.
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คำขวัญยางนาดี ไอซีทีเด่น คนดี ศรีเชียงแก้ว ซื่อสัตย์ มีปัญญา คู่คุณธรรม
สถาปนาวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2540
สี███ น้ำเงิน
███ เหลือง
เพลงมาร์ชเชียงแก้วพิทยาคม
เว็บไซต์http://www.chiangkaew.ac.th

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ตั้งอยู่ที่บ้านดอนโด่ ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ กระทรวงศึกษาธิการ โดย สุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2540

ประวัติโรงเรียน

[แก้]

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนตาลสุมพัฒนา เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2534 โดยนายทองพูน ผาลิพัฒน์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนตาลสุมพัฒนา เป็นผู้ริเริ่ม ทำการเรียนการสอนครั้งแรกโดยอาศัยอาคารเรียนชั่วคราวของโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว ( โรงเรียนประถมศึกษา ) เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียน 31 คน มีครูจากโรงเรียนตาลสุมพัฒนามาช่วยสอน 2 คน ปีการศึกษา 2536 เปิดสอนชั้น ม.1 -3 มีนักเรียน 114 คน ครูประจำชั้น 2 คนครูช่วย สอน 7 คนปีการศึกษา 2538 ได้ย้ายที่ทำการสอนมาตั้ง อยู่บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์(ดอนปู่ตา) หมู่ที่5 บ้านดอนโด่ เนื้อที่ 65 ไร่ โดยความเห็นชอบของ สภาตำบลจิกเทิงและชาวบ้าน ร่วมกันจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น โดยการนำของนายยง เลือกนารี ผู้อำนวยการโรงเรียนตาลสุมพัฒนา มีนางนินนาท ไชยกาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนตาลสุมพัฒนา เป็นผู้ประสานงานโรงเรียนสาขา เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีนักเรียน 215 คน ครูประจำ 3 คน ครูช่วยสอน 8 คน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2540 สุขวิช รังสิตพล ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม ” เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 6 ห้องเรียน มีนักเรียน 214 คน ครูประจำ 4 คน ครูช่วยสอน 7 คน มีนายยง เลือกนารี ผู้อำนวยการโรงเรียนตาลสุมพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม

อ้างอิง

[แก้]