โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม
ไฟล์:GetAttachmentfff.jpg
ตราโรงเรียน
ยางนาดี ไอซีทีเด่น คนดี ศรีเชียงแก้ว ซื่อสัตย์ มีปัญญา คู่คุณธรรม
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Chaingkeao Phitthayakom School
อักษรย่อ ช.พ.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก่อตั้ง วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2540
เพลง มาร์ชเชียงแก้วพิทยาคม

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม โรงเรียนมัธยมศึกษา เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 กระทรวงศึกษาธิการ

ฯพณฯ สุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2540

ไฟล์:172193 187902191227933 100000244604426 596667 3593918 o.jpg
เชียงแก้วพิทยาคม

รายละเอียดโดยทั่วไป[แก้]

  • อักษรย่อ ช.พ.
  • ปรัชญา ปญฺญา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของนรชน
  • คติพจน์ ยางนาดี ไอซีทีเด่น คนดี ศรีเชียงแก้ว ซื่อสัตย์ มีปัญญา คู่คุณธรรม
  • สีประจำโรงเรียน น้ำเงิน เหลือง
  • วันสถาปนาโรงเรียน วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2540

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนตาลสุมพัฒนา เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2534 โดยนายทองพูน ผาลิพัฒน์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนตาลสุมพัฒนา เป็นผู้ริเริ่ม ทำการเรียนการสอนครั้งแรกโดย อาศัยอาคารเรียนชั่วคราวของโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว ( โรงเรียนประถมศึกษา ) เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 มีนักเรียน 31 คน มีครูจากโรงเรียนตาลสุมพัฒนามาช่วยสอน 2 คน ปีการศึกษา 2536 เปิดสอนชั้น ม.1 -3 มีนักเรียน 114 คน ครูประจำชั้น 2 คนครูช่วย สอน 7 คนปีการศึกษา 2538 ได้ย้ายที่ทำการสอนมาตั้ง อยู่บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์(ดอนปู่ตา) หมู่ที่5 บ้านดอนโด่ เนื้อที่ 65 ไร่ โดยความเห็นชอบของ สภาตำบลจิกเทิงและชาวบ้าน ร่วมกันจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น โดยการนำของนายยง เลือกนารี ผู้อำนวยการโรงเรียนตาลสุมพัฒนา มีนางนินนาท ไชยกาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนตาลสุมพัฒนา เป็นผู้ประสานงานโรงเรียนสาขา เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีนักเรียน 215 คน ครูประจำ 3 คน ครูช่วยสอน 8 คน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2540 ฯพณฯสุขวิช รังสิตพล ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ โดยใช้ชื่อว่า“โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม ” ปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 6 ห้องเรียน มีนักเรียน 214 คน ครูประจำ 4 คน ครูช่วยสอน 7 คน มีนายยง เลือกนารี ผู้อำนวยการโรงเรียนตาลสุมพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม

ผู้บริหารสถานศึกษา[แก้]

  • นายประยูร ใจภักดี

ที่ตั้ง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

http://school.obec.go.th/chiangkaew/

http://202.143.185.22/school/school104/prawat.html