โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นอสช / ACU
ประเภทโรงเรียนเอกชน
คำขวัญLABOR OMNIA VINCIT
ความวิริยะ อุตสาหะ นำมาซึ่งความสำเร็จ
สถาปนา31 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 (66 ปี 365 วัน)
ผู้ก่อตั้งมิสซังโรมันคาทอลิกอุบลราชธานี
ผู้อำนวยการภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด
สี  ขาว และ   แดง
เพลงสดุดีอัสสัมชัญ
เว็บไซต์http://www.acu.ac.th

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (อังกฤษ: Assumption College Ubonratchathani) เป็นสถาบันการศึกษาในเครือคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ลำดับที่ 10 ภายใต้การดูแลของคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน อบรมสั่งสอนเยาวชน ให้มีความรู้เพื่อสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและเป็นบุคคลที่ดีต่อประเทศชาติ ซึ่งโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เคยได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน เมื่อปี พ.ศ. 2550[1]

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เดิมชื่อโรงเรียนสัพพัญญูวิทยาสงเคราะห์ ในปี พ.ศ. 2508 ต่อมาพระคุณเจ้าโกลด-ฟิลิป บาเย มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกอุบลราชธานี ได้มอบโรงเรียนให้คณะภราดาคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย[2]

สถานที่ต่าง ๆ ของโรงเรียนในปัจจุบัน[แก้]

  • อาคารอัสสัมชัญ เป็นอาคารเรียนของนักเรียนชั้น ป.1 แผนก EBP และ IEP และมีห้องพยาบาล และห้องพักครูประถม-มัธยมปลาย
  • อาคารเซราฟิน เป็นอาคารเรียนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งหมด มีห้องกิจการนักเรียนและห้องสมุดพระราชทาน โดยมีนามว่า"ห้องสมุดสิรินธร"
  • อาคารบาเย เป็นอาคารเรียนสำหรับนักเรียนแผนก EBP ป.2-ป.6 และ IEP ป.2-ป.6 มีห้องน้ำ ห้องพักครู EBP
  • อาคารเซนต์แมรี่ เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นโรงอาหารสำหรับนักเรียนและคณะครู ชั้นบนเป็นห้องแนะแนว และหอพักหญิง
  • อาคารหลุยส์ มารี เป็นอาคารแผนกอนุบาล
  • อาคารสัพพัญญู เป็นโรงยิม และอาคารเอนกประสงค์
  • อาคารเซนต์คาเบรียล เป็นอาคารที่สร้างขึ้นมาใหมเพื่อรองรับนักเรียนที่มากขึ้นและเป็นห้อง LAB วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยกว่าเดิมและเป็นอาคารเรียนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมด

โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์

  • อาคารมงฟอรต์ เป็นอาคารหอพักชาย และมีห้องพักครู IEP
  • อาคารเซนต์จอหน์ เป็นอาคารห้องคอมพิวเตอร์ iMac และห้องพักครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • อาคารแอดมินชั่น เป็นอาคารสำนักผู้อำนวยการ

อ้างอิง[แก้]