ข้ามไปเนื้อหา

โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
เทศบาลนครอุบลราชธานี
Tedsaban 3 Samakkeepittayakarn School
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นท.สค. / ท.3
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
คำขวัญ ตราประจำสถานศึกษา
สถาปนา6 กันยายน พ.ศ. 2483
ผู้ก่อตั้งนายสวัสดิ์ กนิษฐ์พยาฆธิ์
ผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรี อุดม ร่วมรักษ์
สีฟ้า-ชมพู
  
เพลงมาร์ชเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
เว็บไซต์http://www.t3samakkee.ac.th.

โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร (อักษรย่อ:ท.๓ / ท.สค.) สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ยังได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รางวัลศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาประจำปีการศึกษา๒๕๖๔

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ชื่อเดิม (โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2483 โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนกสิกรรมอาคารเรียนตั้งอยู่ริมแม่น้ำมูล ใกล้บ้านท่าวังหินจึงได้ขนานนามโรงเรียนว่า“โรงเรียนบ้านท่าวังหิน”เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นสาขาโรงเรียนแจระแม (โรงเรียนบ้านท่าบ่อ) มีนายสวัสดิ์ กนิษฐ์พยาฆธิ์ เป็นครูใหญ่ และเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2492 โรงเรียนประสบวาตภัยทำให้โรงเรียนชำรุดใช้การไม่ได้จึงย้ายมาทำการสอนชั่วคราวที่ศาลาวัดทองนพคุณ

วันที่ 17 พฤษภาคมพ.ศ. 2492 ทางราชการร่วมกับฐานบินอุบลราชธานีและบริษัทเดินอากาศไทยจัดหาทุน 5,000 บาท สมทบกับเงินงบประมาณ 10,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ. ใต้ทุนสูงขนาด 9x27 เมตร จำนวน 1 หลัง พร้อมต่อเติมชั้นล่างรวมเป็น 6 ห้องเรียน ปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ แปลงเลขที่ 1766 (ปัจจุบันที่ราชพัสดุทะเบียนเลขที่ 1569)เนื้อที่ 25 ไร่ โดยขนานนามโรงเรียนว่า “โรงเรียนบ้านท่าวังหิน”(สามัคคีวิทยาคาร) นายสาคร จันทรสมัย ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ (อ้างอิงจากสมุดหมายเหตุรายวันโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร หน้า 1)

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2550 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร โอนจากหน่วยงานสังกัดเดิม คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ไปสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยใช้ชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร”