อำเภอนาตาล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอนาตาล
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี เน้นอำเภอนาตาล
พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อล้ำค่า ภูถ้ำทองเด่นสง่า
เกาะแก่งงามตา สูงค่าโบราณคดี
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอนาตาล
อักษรโรมัน Amphoe Na Tan
จังหวัด อุบลราชธานี
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 191.9 ตร.กม.
ประชากร 36,648 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 190.97 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 3430
รหัสไปรษณีย์ 34170
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอนาตาล หมู่ที่ 16 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 34170
พิกัด 15°54′18″N 105°16′36″E / 15.90500°N 105.27667°E / 15.90500; 105.27667
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4530 5084
หมายเลขโทรสาร 0 4530 5084

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอนาตาล เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอนาตาลตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ[แก้]

ท้องที่อำเภอนาตาลเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเขมราฐ ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอนาตาล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2537 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ปีเดียวกัน[1] ต่อมาในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอนาตาล โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอนาตาลแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 64 หมู่บ้าน ได้แก่

1. นาตาล (Na Tan) 18 หมู่บ้าน
2. พะลาน (Phalan) 14 หมู่บ้าน
3. กองโพน (Kong Phon) 13 หมู่บ้าน
4. พังเคน (Phang Khen) 19 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอนาตาลประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาตาลทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพะลาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพะลานทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกองโพนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพังเคนทั้งตำบล

ประชากรในตำบล[แก้]

      หมายถึงจำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
อันดับ
(ปีล่าสุด)
ตำบลในอำเภอนาตาล พ.ศ. 2558[3] พ.ศ. 2557[4] พ.ศ. 2556[5] พ.ศ. 2555[6] พ.ศ. 2554[7] พ.ศ. 2553[8] พ.ศ. 2552[9] พ.ศ. 2551[10]
1 นาตาล 11,562 11,283 11,274 11,185 11,126 11,078 11,046 10,993
2 พังเคน 11,207 11,128 11,116 11,057 11,061 11,063 10,986 10,894
3 กองโพน 7,856 7,680 7,626 7,570 7,463 7,456 7,380 7,249
4 พะลาน 6,903 6,557 6,536 6,500 6,439 6,388 6,280 6,135
รวม 37,528 36,648 36,552 36,312 36,089 35,985 35,692 35,271

สถานศึกษา[แก้]

โรงเรียนมัธยม สพฐ.

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สพฐ.

การคมนาคม[แก้]

 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 (ถนนยุทธศาสตร์เขมราฐ-โขงเจียม)
 • จากอำเภอเขมราฐ มาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 ถึงสี่แยกอันตรายบ้านคันพะลาน (ห่างจากอำเภอเขมราฐประมาณ 20 กิโลเมตร) เลี้ยวขวาเข้ามาตามถนนชนบท ถึงอำเภอนาตาล
 • ทางหลวงชนบทด่านฮัง-นาตาล เริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 ก่อนถึงอำเภอเขมราฐประมาณ 13 กิโลเมตร บริเวณบ้านด่านฮัง ตำบลพังเคน ระยะทาง 12 กิโลเมตร

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งเป็นกิ่งอำเภอนาตาล". ราชกิจจานุเบกษา 111 (42 ง): 18. 26 พฤษภาคม 2537. 
 2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐". ราชกิจจานุเบกษา 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550. 
 3. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58 .pdf 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2559.
 4. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2558.
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเนกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖, เล่ม ๑๓๑, ตอน ๔๑ ง , ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๑
 6. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html 2555. สืบค้น 3 เมษายน 2556.
 7. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html 2555. สืบค้น 6 เมษายน 2555.
 8. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html 2553. สืบค้น 30 มกราคม 2554.
 9. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552."203.113.86.149/stat/y_stat.htmlสืบค้น 30 มีนาคม 2553
 10. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 30 มกราคม 2552.