ข้ามไปเนื้อหา

โรงเรียนวารินชำราบ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนวารินชำราบ
Warinchamrap School
ตราประจำโรงเรียนวารินชำราบ
ที่ตั้ง
บ้านท่าข้องเหล็ก ถนนศรีสะเกษ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
ข้อมูล
ชื่ออื่นว.ร. / W.R.
ประเภทรัฐ
คำขวัญสุวิชาโน ภวํ โหติ (ผู้รู้ดี คือผู้เจริญ)
สถาปนาพ.ศ. 2499
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส711146
ผู้อำนวยการนางสุนีรัตน์ พวงพั่ว
ระดับปีที่จัดการศึกษาม.1 - ม.6
สี███ เหลือง
███ ดำ
เพลงมาร์ชวารินชำราบ
เว็บไซต์http://www.warin.ac.th

โรงเรียนวารินชำราบ เป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2499 เดิมนั้นโรงเรียนตั้งอยู่ทางทิศเหนือของตลาดเทศบาลวารินชำราบ โดยเปิดสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย จนกระทั่ง พ.ศ. 2520 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งให้โรงเรียนวารินชำราบ เป็น "โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น" แต่เนื่องจากสถานที่เดิมนั้นคับแคบจนเกินไป ไม่สามารถขยายโรงเรียนได้ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2521 โรงเรียนได้จัดหาที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่บ้านท่าข้องเหล็ก ตำบลคำน้ำแซบ มีเนื้อที่ประมาณ 28 ไร่เศษ และได้รับที่ดินเพิ่มเติมจาก คุณแม่ประมัย สุกะวัฒน์ จำนวน 4 ไร่ รวมเนื้อที่ประมาณ 32 ไร่เศษ

เหตุการณ์สำคัญ[แก้]

  • พ.ศ. 2499 เดิมนั้น โรงเรียนตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ (ในปัจจุบัน) ในสมัยนั้นเปิดสอนแค่เพียง ระดับ ม.ต้น
  • พ.ศ. 2504 เปิดสอนใน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
  • พ.ศ. 2520 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งให้โรงเรียนวารินชำราบ เป็น "โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น"
  • พ.ศ. 2521 ย้ายจากที่ตั้งเดิม(ทางด้านทิศเหนือของตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ) ไปอยู่ที่ ที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่บ้านท่าข้องเหล็ก ตำบลคำน้ำแซบ
  • พ.ศ. 2522 ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวและย้ายนักเรียนบางส่วนมาเรียนที่แห่งใหม่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2522
  • พ.ศ. 2524 ได้ย้ายนักเรียนทุกระดับชั้นมาเรียน ณ โรงเรียนแห่งใหม่ทั้งหมด
  • พ.ศ. 2530 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • พ.ศ. 2535 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดโรงเรียนวารินชำราบ (สาขา) ที่ตำบลสว่าง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบัน คือ โรงสว่างวีระวงศ์)
  • พ.ศ. 2540 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนวารินชำราบ (สาขา) ตำบลสว่าง เป็น โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

ลำดับที่ ชื่อ-สุกล ตำแหน่ง วันที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายเจริญ นามเรืองศรี ครูใหญ่ 17 พ.ค. 2499 - 1 ต.ค. 2509
2 นายชาย ดรุณพันธ์ ครูใหญ่ 1 ต.ค. 2509 - 1 ต.ค. 2517
3 นายสนั่น ร่วมสุข ครูใหญ่, อาจารย์ใหญ่, ผู้อำนวยการ 1 ต.ค. 2517 - 29 ธ.ค. 2530
4 นายพิชัย พิทยาธรพิทักษ์ ผู้อำนวยการ 29 ต.ค. 2530 - 9 เม.ย. 2532
5 นางกฤษณา สหวัฒน์ ผู้อำนวยการ 9 เม.ย. 2534 - 8 ส.ค. 2534
6 นายพิชัย พิทยาธรพิทักษ์ ผู้อำนวยการ 8 ส.ค. 2534 - 6 ม.ค. 2537
7 นายพงษ์ศักดิ์ คูณเรือง ผู้อำนวยการ 6 ม.ค. 2537 - 9 พ.ย. 2537
8 นายอิทธิพล ทองปน ผู้อำนวยการ 9 พ.ย. 2537 - 10 พ.ย. 2540
9 นายอรุณ ธานี ผู้อำนวยการ 6 ธ.ค. 2540 - 4 ธ.ค. 2547
10 นายพิทยา รักพรหม ผู้อำนวยการ 5 ต.ค. 2547 - 18 ธ.ค. 2554
11 นายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์ ผู้อำนวยการ 19 ธ.ค. 2554 - 2560
12 นางสาวพชิรา บุญปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียน 2560 - 2561 รก.
13 นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียน 2561 - 2562
14 นายทรงยุทธ ด้ามทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน 2563 - 2566
15 นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียน 2566 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]