โรงเรียนวารินชำราบ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนวารินชำราบ
ตราประจำโรงเรียนวารินชำราบ
สุวิชาโน ภวํ โหติ (ผู้รู้ดี คือผู้เจริญ)
บ้านท่าข้องเหล็ก ถนนศรีสะเกษ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Warinchamrap School
อักษรย่อ ว.ร. / W.R.
ประเภท รัฐ
สังกัด เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา พ.ศ. 2499
รหัส 711146
เพลง มาร์ชวารินชำราบ
เว็บไซต์

ประวัติโรงเรียน[แก้]

การก่อตั้ง[แก้]

โรงเรียนวารินชำราบ เป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2499 เดิมนั้นโรงเรียนตั้งอยู่ทางทิศเหนือของตลาดเทศบาลวารินชำราบ โดยเปิดสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย จนกระทั่ง พ.ศ. 2520 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งให้โรงเรียนวารินชำราบ เป็น "โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น" แต่เนื่องจากสถานที่เดิมนั้นคับแคบจนเกินไป ไม่สามารถขยายโรงเรียนได้ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2521 โรงเรียนได้จัดหาที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่บ้านท่าข้องเหล็ก ตำบลคำน้ำแซบ มีเนื้อที่ประมาณ 28 ไร่เศษ และได้รับที่ดินเพิ่มเติมจาก คุณแม่ประมัย สุกะวัฒน์ จำนวน 4 ไร่ รวมเนื้อที่ประมาณ 32 ไร่เศษ


เหตุการณ์สำคัญ[แก้]

พ.ศ. 2499[แก้]

เดิมนั้น โรงเรียนตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ(ในปัจจุบัน)

(ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 4 : สพป.อบ.4)

ในสมัยนั้นเปิดสอนแค่เพียง ระดับ ม.ต้น

พ.ศ. 2504[แก้]

เปิดสอนใน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2520[แก้]

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งให้โรงเรียนวารินชำราบ เป็น "โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น"

พ.ศ. 2521[แก้]

ย้ายจากที่ตั้งเดิม(ทางด้านทิศเหนือของตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ) ไปอยู่ที่ ที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่บ้านท่าข้องเหล็ก ตำบลคำน้ำแซบ

พ.ศ. 2522[แก้]

ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวและย้ายนักเรียนบางส่วนมาเรียนที่แห่งใหม่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2522

พ.ศ. 2524[แก้]

ได้ย้ายนักเรียนทุกระดับชั้นมาเรียน ณ โรงเรียนแห่งใหม่ทั้งหมด

พ.ศ. 2530[แก้]

ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2535[แก้]

ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดโรงเรียนวารินชำราบ (สาขา) ที่ตำบลสว่าง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบัน คือ โรงสว่างวีระวงศ์)

พ.ศ. 2540[แก้]

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนวารินชำราบ (สาขา) ตำบลสว่าง เป็น โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี


สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

พญานาคราชสองหัวพ่นน้ำโอบล้อมอักษรย่อโรงเรียน "ว.ร."

ปรัชญาโรงเรียน[แก้]

เรียนเด่น เป็นนักกีฬา สามัคคี มีมารยาท

คติพจน์ของโรงเรียน[แก้]

สุวิชาโน ภวํ โหติ : ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

สีประจำโรงเรียน[แก้]

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน[แก้]

พระพุทธรูปปางมารวิชัย

เพลงประจำสถาบัน[แก้]

มาร์ชโรงเรียนวารินชำราบ

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

ลำดับที่ ชื่อ-สุกล ตำแหน่ง วันที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายเจริญ นามเรืองศรี ครูใหญ่ 17 พ.ค. 2499 - 1 ต.ค. 2509
2 นายชาย ดรุณพันธ์ ครูใหญ่ 1 ต.ค. 2509 - 1 ต.ค. 2517
3 นายสนั่น ร่วมสุข
  • ครูใหญ่
  • อาจารย์ใหญ่
  • ผู้อำนวยการ
1 ต.ค. 2517
-
29 ธ.ค. 2530
4 นายพิชัย พิทยาธรพิทักษ์ ผู้อำนวยการ 29 ต.ค. 2530 - 9 เม.ย. 2532
5 นางกฤษณา สหวัฒน์ ผู้อำนวยการ 9 เม.ย. 2534 - 8 ส.ค. 2534
6 นายพิชัย พิทยาธรพิทักษ์ ผู้อำนวยการ 8 ส.ค. 2534 - 6 ม.ค. 2537
7 นายพงษ์ศักดิ์ คูณเรือง ผู้อำนวยการ 6 ม.ค. 2537 - 9 พ.ย. 2537
8 นายอิทธิพล ทองปน ผู้อำนวยการ 9 พ.ย. 2537 - 10 พ.ย. 2540
9 นายอรุณ ธานี ผู้อำนวยการ 6 ธ.ค. 2540 - 4 ธ.ค. 2547
10 นายพิทยา รักพรหม ผู้อำนวยการ 5 ต.ค. 2547 - 18 ธ.ค. 2554
11 นายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์ ผู้อำนวยการ 19 ธ.ค. 2554 - 2560
12 นางสาวพชิรา บุญปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียน 2560 - 2561 รก.
13 นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียน 2561 - ปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]