รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานีที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Green pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเมือง 1)
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเมือง 2)
Red pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเขื่องใน)
Orange pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตตระการพืชผล)
DeepPink pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเขมราฐ)
Cyan pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตศรีเมืองใหม่)
Purple pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตวาริน)
Steel pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเดชอุดม)
Brown pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตบุณฑริก)
Turquoise pog.svg สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
Gold pog.svg สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีและเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 5 เขตของจังหวัดอุบลราชธานี

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีแบ่งดังนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ[แก้]

จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร่วมกับจังหวัดอำนาจเจริญ และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 60 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 9 สหวิทยาเขตได้แก่

โดยอำเภอน้ำขุ่น ไม่มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ตระการพืชผล ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น มัธยมศึกษา
โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร ตระการพืชผล เกษม ตระการพืชผล มัธยมศึกษา
โรงเรียนเก่าขามวิทยา เขื่องใน ศรีสุข เขื่องใน มัธยมศึกษา
โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร ตระการพืชผล แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น มัธยมศึกษา
โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม เขมราฐ เขมราฐ เขมราฐ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร เขื่องใน เขื่องใน เขื่องใน มัธยมศึกษา
โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ศรีเมืองใหม่ โขงเจียม โขงเจียม มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วาริน โคกสว่าง สำโรง มัธยมศึกษา
โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี เขื่องใน ชีทวน เขื่องใน มัธยมศึกษา
โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม ศรีเมืองใหม่ จิกเทิง ตาลสุม มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงยางวิทยาคม เมือง 1 ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงสว่างวิทยา บุณฑริก โนนสวรรค์ นาจะหลวย มัธยมศึกษา
โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม เมือง 2 เหล่าแดง ดอนมดแดง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเดชอุดม เดชอุดม เมืองเดช เดชอุดม มัธยมศึกษา
โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา บุณฑริก โดมประดิษฐ์ น้ำยืน มัธยมศึกษา
โรงเรียนตาลสุมพัฒนา ศรีเมืองใหม่ ตาลสุม ตาลสุม มัธยมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี เมือง 1 ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา เดชอุดม ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา เดชอุดม ทุ่งเทิง เดชอุดม มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งศรีอุดม เดชอุดม โคกชำแระ ทุ่งศรีอุดม มัธยมศึกษา
โรงเรียนนากระแซงศึกษา เดชอุดม นากระแซง เดชอุดม มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาจะหลวย บุณฑริก นาจะหลวย นาจะหลวย มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา บุณฑริก นาโพธิ์ บุณฑริก มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก เดชอุดม นาเยีย นาเยีย มัธยมศึกษา
โรงเรียนนารีนุกูล เมือง 2 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนนารีนุกูล 2 เมือง 2 หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาส่วงวิทยา เดชอุดม นาส่วง เดชอุดม มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำยืนวิทยา บุณฑริก สีวิเชียร น้ำยืน มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ตระการพืชผล โนนกุง ตระการพืชผล มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ เขมราฐ โนนสวาง กุดข้าวปุ้น มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม เขื่องใน บ้านไทย เขื่องใน มัธยมศึกษา
โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร บุณฑริก โพนงาม บุณฑริก มัธยมศึกษา
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เมือง 1 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนปทุมพิทยาคม เมือง 2 ปทุม เมืองอุบลราชธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา เมือง 1 ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ มัธยมศึกษา
โรงเรียนพะลานวิทยาคม เขมราฐ พะลาน นาตาล มัธยมศึกษา
โรงเรียนพังเคนพิทยา เขมราฐ พังเคน นาตาล มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร เขมราฐ โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร มัธยมศึกษา
โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา เมือง 1 ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ตระการพืชผล ขุหลุ ตระการพืชผล มัธยมศึกษา
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ วาริน แสนสุข วารินชำราบ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวารินชำราบ วาริน คำน้ำแซบ วารินชำราบ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิจิตราพิทยา วาริน แสนสุข วารินชำราบ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา เมือง 1 เตย ม่วงสามสิบ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ วาริน สว่าง สว่างวีระวงศ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน สหธาตุ เขื่องใน มัธยมศึกษา
โรงเรียนสะพือวิทยาคาร ตระการพืชผล สะพือ ตระการพืชผล มัธยมศึกษา
โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วาริน โนนกลาง สำโรง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ศรีเมืองใหม่ นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย สิรินธร มัธยมศึกษา
โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม เขื่องใน หัวดอน เขื่องใน มัธยมศึกษา
โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี เมือง 2 หนองบก เหล่าเสือโก้ก มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองขอนวิทยา เมือง 2 หนองขอน เมืองอุบลราชธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา เมือง 2 หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ศรีเมืองใหม่ หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา วาริน ห้วยขะยุง วารินชำราบ มัธยมศึกษา
โรงเรียนอ่างศิลา บุณฑริก อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมือง 1 กระโสบ เมืองอุบลราชธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา ศรีเมืองใหม่ เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ มัธยมศึกษา

โรงเรียนประถม สพฐ.[แก้]

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดอุบลราชธานีมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 ตั้งอยู่ที่ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดอุบลราชธานีมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 39 โรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (12 โรงเรียน) เทศบาลนครอุบลราชธานี (5 โรงเรียน) เทศบาลเมือง 3 แห่งได้แก่เทศบาลเมืองเดชอุดม (1 โรงเรียน) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร (2 โรงเรียน) และเทศบาลเมืองวารินชำราบ (3 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 10 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 4 แห่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม แก้งเหนือ เขมราฐ มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาคำวิทยา แดงหม้อ เขื่องใน มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม นาสะไม ตระการพืชผล มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ตาเกา น้ำขุ่น มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม โนนกลาง พิบูลมังสาหาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนบัวงามวิทยา บัวงาม เดชอุดม มัธยมศึกษา
โรงเรียนเบ็ดตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ช่องเม็ก สิรินธร มัธยมศึกษา
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร พิบูล พิบูลมังสาหาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม ห้วยข่า บุณฑริก มัธยมศึกษา
โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม เหล่างาม โพธิ์ไทร มัธยมศึกษา
เทศบาลนครอุบลราชธานี โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อนุบาล-มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อนุบาล-มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อนุบาล
โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านก้านเหลือง ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลเมืองเดชอุดม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม เมืองเดช เดชอุดม อนุบาล
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิ์กลาง พิบูล พิบูลมังสาหาร อนุบาล-มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 พิบูลวิทยาคาร พิบูล พิบูลมังสาหาร อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลเมืองวารินชำราบ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ วารินชำราบ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น วารินชำราบ วารินชำราบ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ วารินชำราบ วารินชำราบ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลขามใหญ่ โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองหว้า ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อนุบาล
เทศบาลตำบลขามป้อม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลขามป้อม ขามป้อม เขมราฐ อนุบาล
เทศบาลตำบลตระการพืชผล โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร ขุหลุ ตระการพืชผล อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านม่วงเดียด ขุหลุ ตระการพืชผล อนุบาล
เทศบาลตำบลนาส่วง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาส่วง นาส่วง เดชอุดม อนุบาล
เทศบาลตำบลบัวงาม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบัวงาม 1 บัวงาม เดชอุดม อนุบาล
เทศบาลตำบลบุณฑริก โรงเรียนเทศบาลบุณฑริก บัวงาม บุณฑริก อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลแสนสุข โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข วารินชำราบ อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลหัวนา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหัวนา หัวนา เขมราฐ อนุบาล
เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อนุบาล
เทศบาลตำบลอุบล โรงเรียนอนุบาลศรีวนาไล ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง (บ้านหมากมาย) กลาง เดชอุดม อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำแข้ โรงเรียนบ้านบ๋าหอย ถ้ำแข้ ตระการพืชผล อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านขุมคำ นาโพธิ์ บุณฑริก อนุบาล-ประถมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

โรงเรียนเอกชน[แก้]

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย อำเภอสิรินธร

อ้างอิง[แก้]

  1. "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  2. "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. Check date values in: |access-date=, |date= (help)