โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์นคร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
พระเกี้ยวเตรียมอุดมศึกษา.png
ปรัชญา
ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
คติพจน์
สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี
ความพร้อมเพียงแห่งหมู่ ทำให้เกิดสุข
เลขที่ 249 หมู่ 12 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ TRIAM UDOM SUKSA PATTANAKARN KHELANGNAKORN SCHOOL
อักษรย่อ ต.อ.พ.ข.น. / TUP-KLN
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล

-โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา โรงเรียนเขลางค์นคร
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 (46 ปี)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 (6 ปี)

ผู้ก่อตั้ง กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส 1052500516
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายบุญทวี วิทยาคุณ
จำนวนนักเรียน 1,133 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)[1]
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน

สี ███ ███ ชมพู - น้ำเงิน
เพลง มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เว็บไซต์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร เดิมชื่อ โรงเรียนเขลางค์นคร ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 249 หมู่ 12 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เป็นมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ แบบสหศึกษา เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ถือกำเนิดจากความต้องการการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาสายสามัญในเขตเมืองลำปาง

โรงเรียนเขลางค์นคร ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนเขลางค์นคร เป็น “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร” และได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ “พระเกี้ยว” เป็นตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในลำดับที่ 14 [2]

ประวัติโรงเรียน[แก้]

ยุคเขลางค์นคร[แก้]

 • ในปีพุทธศักราช 2514 – 2516 ชาวลำปางและนักเรียนตื่นตัวทางการศึกษาอย่างมากมีการขอให้ทางราชการจัดตั้งโรงเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ รองรับนักเรียนและเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพระดับจังหวัดอีกโรงเรียนหนึ่ง เพิ่มจากที่มีอยู่คือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยและโรงเรียนลำปางกัลยาณี ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมสายสามัญขนาดใหญ่ประจำจังหวัดลำปาง ทั้งสองโรงเรียนเปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ไม่สามารถรับนักเรียนในจังหวัดลำปางเข้าเรียนได้หมดตามความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง ต้องเดินทางไปหาที่เรียนในต่างอำเภอและต่างจังหวัดสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ปกครองยิ่งนักความประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะจัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยเฉพาะมัธยมศึกษาตอนปลายจึงเกิดขึ้น
 • จังหวัดลำปางจึงได้นำเสนอความคิดนี้ไปยังกระทรวงศึกษาธิการ และทางจังหวัดลำปางก็ได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง จัดเตรียมหาที่ดินที่จะใช้เป็นที่ก่อตั้งโรงเรียน ในที่สุดก็ได้ ณ หมู่บ้านน้ำโท้ง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นป่าเตรียมสงวนของกรมป่าไม้ จำนวน 522 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา ห่างจากศาลากลางจังหวัด 9 กิโลเมตร
 • วันที่ 7 ตุลาคม 2519 ได้แบ่งที่ดินเพื่อ สร้างศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ คงเหลือเป็นพื้นที่ของโรงเรียน จำนวน 278 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา
  • แต่ในระหว่างการดำเนินการอยู่นั้น นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวนมากยังไม่มีที่เรียน ผู้ปกครองเดือดร้อนและนักเรียนก็ได้ร้องขอให้มีการรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่มเติมอีก ดังนั้นจังหวัดลำปางโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงมีความเห็นพ้องต้องกันให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งใหม่นี้ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่รับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเขลางค์นคร” จึงทำให้โรงเรียนไม่ได้เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาตามที่ดำริไว้ ซึ่งในการเปิดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจะต้องเปิดรับเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น
  • ด้วยความเมตตาของ หลวงพ่อเกษม เขมโก ได้ฉันทานุมัติการสร้างเหรียญของท่านให้ประชาชนได้เช่าบูชา โดยเรียกเหรียญรุ่นนี้ว่า“เหรียญหลวงพ่อเกษม” รุ่นเตรียมอุดมศึกษา เพื่อหาเงินเตรียมก่อสร้างอาคารเรียน ซึ่งจากการเช่าบูชาเหรียญได้เงินทั้งสิ้น 1,074,500.90 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทเก้าสิบสตางค์) เงินจำนวนนี้กันไว้สร้างอาคารเรียนหลังแรก ชื่อ “พ.เกษมอุปถัมภ์” เป็นเงิน 820,000 บาท เงินส่วนที่เหลือใช้เป็นค่าปรับพื้นที่ และสมทบทุนสร้างศาลาประดิษฐาน พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ในบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง (ศาลากลางหลังเก่าในปัจจุบัน)
 • วันที่ 14 มีนาคม 2517 กระทรวงศึกษาธิการก็ได้ส่งตัวแทนมาร่วมประชุมวางแผนกับคณะกรรมการ ของจังหวัดลำปาง และได้ข้อสรุปเสนอกระทรวงศึกษาธิการขอให้เปิดโรงเรียน

แห่งใหม่นี้ ให้ทันเปิดรับนักเรียนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2517

 • วันที่ 2 พฤษภาคม 2517 กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งโรงเรียนแห่งใหม่นี้ โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเขลางค์นคร” เปิดรับนักเรียนทั้งชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ในปีการศึกษา 2517 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นางบุญรัตน์ โรจนศักดิ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพะเยาวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ( ปัจจุบันเป็นจังหวัดพะเยา ) มารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และวันที่ 1 เมษายน ได้แต่งตั้งให้ นางบุญรัตน์ โรจนศักดิ์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเขลางค์นคร
 • เมื่อนางบุญรัตน์ โรจนศักดิ์ มาดำรงตำแหน่งแล้ว ได้ทำการบุกเบิกพื้นที่ตัดถนนเข้าสู่โรงเรียน

โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ปฏิบัติการ รพช.ภาคเหนือ ลำปาง , กองพันทหารราบที่ 2 กรมผสมที่ 7 ค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง , สถานีอากาศอเมริกัน อำเภอเกาะคา และชาวบ้านหมู่บ้านน้ำโท้ง ตำบลบ่อแฮ้ว

ยุคเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร[แก้]

นายสมพงษ์ พลสูงเนิน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดาและคณะกรรมการพิจารณาการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • ในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเขลางค์นคร ได้รับการประสานงานให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพื่อให้มีโรงเรียนในเครือเพิ่มจาก 13 โรงเรียนเป็น 14 โรงเรียน โดยได้รับการแนะนำจาก ผู้อำนวยการสมพงษ์ พลสูงเนิน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ,นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา และเป็นคณะกรรมการพิจารณาการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้เลือกโรงเรียนจากทุกภาคของประเทศไทยแล้ว เห็นว่า โรงเรียนเขลางค์นคร มีความเหมาะสมที่สุด ทั้งทางด้านภูมิประเทศและเป็นศูนย์กลางคมนาคม
  • เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและด้านต่างๆ นายภูริต คันธชุมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร และตัวแทนคณะครู จึงเข้าร่วมประชุมโรงเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการโรงเรียน ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทางด้านวิชาการและคุณธรรม โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีการบริหารจัดการเหมือนกันทุกโรงเรียนตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ รวมทั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
  • ดังนั้น นายภูริต คันธชุมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร ,นายสมพร วะเท นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเขลางค์นคร ,นายมนัส อินตานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนเขลางค์นคร ได้พิจารณาและเห็นความเหมาะสม จึงได้นำเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและได้รับความเห็นชอบจาก การประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเขลางค์นคร ,สมาคมผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนเขลางค์นคร ,สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเขลางค์นคร ,ผู้ปกครอง ,คณะครู ,นักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ในการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • 10 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เห็นชอบให้ โรงเรียนเขลางค์นคร เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และยินยอมให้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ “ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ” ใช้อักษรย่อประจำโรงเรียนว่า " ต.อ.พ.ข.น "
 • 29 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประกาศให้ โรงเรียนเขลางค์นคร เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร[3][4]

ทำเนียบผู้อำนวยการ[แก้]

รายนามผู้บริหารโรงเรียนเขลางค์นคร
ลำดับ รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายเจือ หมายเจริญ พ.ศ. 2517 (รักษาการ)
2. นางบุญรัตน์ โรจนศักดิ์ พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2524
3. นางสาวสายสมร เจริญจันทร์แดง พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2534
4. นายสุรชาติ ช่วงฉ่ำ พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2535
5. นายวีรยุทธ จงสถาพรพงศ์ พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2536
6. นายประดิษฐ์ จันทร์แสนตอ พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2540
7. นายอาณัติ เถียรประภากุล พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2542
8. นางจุรีย์ สร้อยเพ็ชร พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2547
9. นางเบญจวรรณ ไกรวุฒินันท์ พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549
10. นายบุญเรือง ถาคำฟู พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2553
11. นายทวีเดช สัตย์ต่อชาติ พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2554
12. นายเกตุ เปี้ยอุตร พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556
13. นายภูริต คันธชุมภู พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2557
รายนามผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
ลำดับ รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายภูริต คันธชุมภู พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2561
2. นายบุญทวี วิทยาคุณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563
3. นายสุทิน คงสนุ่น พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน

อาคาร / สถานที่สำคัญในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร[แก้]

 • ศาลาจริยธรรม ประดิษฐานพระพุทธเขลางค์และรูปหล่อเหมือนองค์หลวงพ่อเกษม เขมโก เป็นอาคารที่ใช้เป็นที่ประกอบพีธีทางศาสนา เมื่อมีกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน
 • อาคาร 1 - พ.เกษมอุปถัมถ์ เป็นอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียน มีทั้งหมด 8 ห้อง ประกอบด้วย
  • ห้องธนาคารโรงเรียน
  • ห้องเรียนปกติ (101-103, 110)
  • ห้องประชุมใหม่ (รอชื่ออย่างเป็นทางการ)
 • อาคาร 2 - ธรรมรักษา เป็นอาคารหมวดวิชาศิลปศึกษาและภาษาไทย มีทั้งหมด 12 ห้อง ประกอบด้วย
  • ห้องพักครูศิลปะ (201)
  • ห้องนาฏศิลป์ (202)
  • ห้องปฏิบัติการศิลปะ (203)
  • ห้องเรียนปกติ (204-210)
  • ศูนย์ภาษาไทย (211)
  • ห้องพักครูภาษาไทย (212)
 • อาคาร 3 - พุทธรักษา เป็นอาคารหมวดวิชาสังคมศึกษา มีทั้งหมด 13 ห้อง ประกอบด้วย
  • ห้องอาเซียน (301)
  • ห้องเรียนปกติ (302-310)
  • ห้องศูนย์สังคมศึกษา (311)
  • ห้องพักครูสังคมศึกษา (312)
  • ศูนย์วัฒนธรรม (313)
 • อาคาร 4 - ก๋าสะลอง เป็นอาคารหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) มีทั้งหมด 11 ห้อง ประกอบด้วย
  • ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์ (401)
  • ห้องพักครูวิทยาศาสตร์ 3 ห้อง (402, 403/2, 409)
  • ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ห้อง (403, 404)
  • ห้องปฏิบัติการเคมี 2 ห้อง (405, 406)
  • ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 2 ห้อง (407, 408)
  • ห้องเตรียมสาร (405/2)
 • อาคาร 5 - ซอมพอ เป็นอาคารหมวดวิชาดนตรีและวิทยาศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนต้น) มีทั้งหมด 8 ห้อง ประกอบด้วย
  • ห้องดนตรีไทย (501)
  • ห้องปฏิบัติการดนตรี (502-503)
  • ห้องพักครูดนตรี (504)
  • ห้องโยธวาทิต (505)
  • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 ห้อง (506-508)
 • อาคาร 6 - เสริมสรรพวิทย์ เป็นอาคารอำนวยการ ใช้ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และแนะแนว
  • ชั้น 1 ประกอบด้วย
   • ห้องคอมพิวเตอร์ (ICT2) (6110)
   • ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ (6109)
   • ห้องกลุ่มบริหารงานงบประมาณ (6107)
   • ห้องกลุ่มบริหารงานทั่วไป (6106)
   • ห้องประชาสัมพันธ์ (6104)
   • ห้องประชุมเขลางค์นคร (6105)
   • ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล (6103)
   • ห้องแนะแนว (6101)
  • ชั้น 2 ประกอบด้วย
   • ห้องผู้อำนวยการ (6201)
   • ห้องสมุด
   • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง (6202-6204)
   • ห้องพักครูงานคอมพิวเตอร์ (6203/2)
   • ห้องคอมพิวเตอร์ (ICT1) (6205)
   • ห้องประชุมทานตะวัน (6206)
 • อาคาร 7 (รอชื่ออย่างเป็นทางการ) เป็นอาคารแบบ 318 ล./55-ข (4 ชั้น) ใช้ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ มีทั้งหมด 18 ห้อง แบ่งเป็นชั้นละ 6 ห้อง (ยกเว้นชั้น 1)
  • ชั้น 2 ประกอบด้วย
   • ห้องเรียนปกติ 6 ห้อง (721-726)
   • ห้องน้ำ 2 ฝั่ง โดยห้องน้ำหญิงอยู่ใกล้ห้อง 721 และห้องน้ำชายอยู่ใกล้ห้อง 726
  • ชั้น 3 ประกอบด้วย
   • ห้องพักครูหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ 1 ห้อง (731)
   • ห้องเรียนปกติ 4 ห้อง (732-735)
   • ห้องพักครูคณิตศาสตร์ 1 ห้อง (736)
  • ชั้น 4 ประกอบด้วย
   • ห้องเรียนปกติ 6 ห้อง (741-746)
 • หอประชุมพัฒนวิท หรือ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหอประชุมที่ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน
 • หอประชุมอเนกประสงค์ เป็นอาคารที่ใช้เรียนวิชาพลศึกษา ปัจจุบันได้รื้อถอนลงแล้ว
 • ห้องเรียนสีเขียว เป็นอาคารที่ใช้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับอาคารเสริมสรรพวิทย์
 • ศูนย์กีฬาว่ายน้ำ กรมสามัญศึกษา เป็นอาคารว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน ก่อสร้างขึ้นโดย กรมสามัญศึกษา
 • อาคารศูนย์ลูกเสือ เป็นอาคารทรงไทยใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและร้านค้ามินิมาร์ท
 • อุทยานการศึกษา เป็นสถานที่พักผ่อนของนักเรียน ตั้งอยู่บริเวณอาคารศูนย์ลูกเสือ
 • สวนป่าพระเทพฯ เป็นสถานที่พักผ่อนของนักเรียน ตั้งอยู่บริเวณอาคารศูนย์ลูกเสือ
 • อาคารชั่วคราว แบ่งได้ 4 อาคารดังนี้
  • อาคารชั่วคราว 3 เป็นอาคารเรียนหมวดงานเกษตร
  • อาคารชั่วคราว 5 เป็นอาคารเรียนวิชาศิลปะและนาฏศิลป์ (ปัจจุบันย้ายไปใช้อาคาร 2)
  • อาคารชั่วคราว 6 เป็นอาคารเรียนหมวดงานธุรกิจ
  • อาคารชั่วคราว 7 เป็นอาคารเรียนหมวดงานช่างอุตสาหกรรม
 • อาคารฝึกงาน แบ่งได้ 3 อาคาร ดังนี้
  • อาคารฝึกงาน 1 เป็นอาคารเรียนหมวดงานบ้าน
  • อาคารฝึกงาน 2 เป็นอาคารเรียนหมวดวิชาสุขศึกษา (ปัจจุบันย้ายไปใช้อาคาร 1)
  • อาคารฝึกงาน 3 เป็นอาคารเรียนหมวดงานช่างอุตสาหกรรม

การเรียนการสอน[แก้]

เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวนนักเรียน 1,084 คน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีทั้งหมด 6 ห้องเรียน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 มีทั้งหมด 7 ห้องเรียน แบ่งเป็น
  • ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษวิทยาศาสตร์ (Smart Science) 1 ห้อง
  • ห้องเรียนหลักสูตรทั่วไป 6 ห้อง

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 6 มีทั้งหมด 5 ห้องเรียน และมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีทั้งหมด 6 ห้องเรียน แบ่งเป็น
  • ห้องเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2 ห้อง
  • ห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา 2 ห้อง (มัธยมศึกษาปีที่ 6 มี 1 ห้อง)
  • ห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 1 ห้อง
  • ห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 1 ห้อง

ความร่วมมือกับโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ได้จัดส่งบุคลากรครูและนักเรียน เข้าร่วมและสนับสนุน กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนในเครือ "เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ " ดังนี้

 • โครงการปันน้ำใจสานสายใยเครือเตรียมพัฒน์
  • ได้รับความช่วยเหลือในการติว O-NET ให้แก่นักเรียน โดยคณะครูจากโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • โครงการอบรมและพัฒนาหลักสูตรในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ตามโครงการ "เตรียมพัฒน์รักองค์กร"
 • นิทรรศการ OCOP และ OSOP
 • โครงการสัมมนาครูเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  • จัดส่งบุคลากรครูเข้าร่วมประชุม อบรม สัมนา กับคณะครูของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางในจัดการเรียนการสอน
 • โครงการค่ายผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  • จัดส่งผู้นำนักเรียนหรือคณะกรรมการนักเรียน เข้าร่วมประชุมและอบรม กับผู้นำนักเรียนหรือคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนในเครืออัษฎเตรียมพัฒน์
 • โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน
  • จัดส่งนักเรียนที่มีผลการเรียนดีของโรงเรียนให้มีโอกาศไปศึกษาที่โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1052500516&Area_CODE=101735 จำนวนนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
 2. http://www1.obec.go.th/news/54364 พิธีอัญเชิญพระเกี้ยว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม. เขต ๓๕
 3. http://www.tup-kln.ac.th/page/history.html ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
 4. http://jeeranai1156.blogspot.com/ ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]