โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โรงเรียนพิบูลมังสาหาร เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประเภทสหศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ (โรงเรียนยอดนิยม) และเป็นโรงเรียนอันดับ 1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ปัจจุบันโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปิดสอนตามหลักสูตรสายสามัญ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 แบบสหศึกษา มีนักเรียนรวมทุกระดับชั้น 3,892 คน และคณะครู อาจารย์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ รวม 159 คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]