โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
Triamudomsuksapattanakarn Ratchada School LOGO.png
ปรัชญา
ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
คติพจน์
เมธาวี ปญฺญาลงฺ การุตฺตโม โหติ
นักปราชญ์ คือ ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องประดับอันสูงสุด
170 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ไทย
พิกัด 13°46′22.8″N 100°34′25.7″E / 13.773000°N 100.573806°E / 13.773000; 100.573806พิกัดภูมิศาสตร์: 13°46′22.8″N 100°34′25.7″E / 13.773000°N 100.573806°E / 13.773000; 100.573806
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Triamudomsuksapattanakarn Ratchada School
อักษรย่อ ต.อ.พ.ร. / T.U.P.R.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล

- โรงเรียนมาตรฐานสากล
- โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
- โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา - (เก่า) 11 สิงหาคม พ.ศ. 2504

- (ใหม่) 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 (14 ปี)

ผู้ก่อตั้ง กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส 1010720084
ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.เลิศศิลป์ รัตนมุสิก
จำนวนนักเรียน 2,663 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557)
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น

สี ███ ███ ชมพู - น้ำเงิน
เพลง มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
เพลงอุทยานรมณีย์
เว็บไซต์
ภาพป้ายชื่อและหน้าปกของเว็ปไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา.gif
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ซึ่งตั้งอยู่ใน Bangkok
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา (Bangkok)


โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) ตั้งอยู่ที่เลขที่ 170 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบสหศึกษา เป็นหนึ่งใน 282 โรงเรียนมัธยมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้เป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง และเป็นหนึ่งใน 41 โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เนื้อหา

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ให้อุส่าห์เล่าเรียน...แลเสาะแสวงหาสิ่งที่เปนประโยชน์ อย่าให้มีความบันเทิงใจในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เหลือเกิน ให้เปนแต่ธรรมดาคน ซึ่งต้องมีความสุขเปนเครื่องเลี้ยงชีวิตรอยู่ จะได้เปนประโยชน์แก่ตัว แลบ้านเมืองของตัวสืบไป...

พระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึง พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ ขณะทรงศึกษาวิชาการทหารเรือ ณ ประเทศอังกฤษ
 • ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ตราพระเกี้ยว
 • อักษรย่อชื่อโรงเรียน ต.อ.พ.ร.
 • ปรัชญาโรงเรียน ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
 • คติพจน์ประจำโรงเรียน เมธาวี ปญฺญาลงฺ การุตฺตโม โหติ แปลว่า นักปราชญ์ คือ ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องประดับอันสูงสุด
 • เอกลักษณ์โรงเรียน ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และ คุณธรรม
 • อัตลักษณ์นักเรียน ลูก ต.อ.พ.ร. แต่งกายถูกระเบียบมีสัมมาคารวะ
 • จุดเน้น หลากภาษาสู่สากล
 • สีประจำโรงเรียน
 • พระพุทธรูประจำโรงเรียน พระพุทธศากยะมุนีศรีประชาราษฎร์
 • ศูนย์รวมใจที่เคารพสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์
 • เพลงประจำโรงเรียน มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

ประวัติ[แก้]

ป้ายชื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เดิมคือ โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์ ซึ่งเคยเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดจังหวัดพระนคร เปิดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2504 รับนักเรียนชั้นประถมศึกษามาโดยตลอด และได้พัฒนามาเป็นลำดับ

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ได้โอนไปสังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2517 ได้เปลี่ยนจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยความริเริ่มของอาจารย์ใหญ่ขณะนั้น คือ นายทับทิม บุญยพัชรินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีความสามารถที่จะเรียนให้มีโอกาสเรียนต่อในระดับชั้น มัธยมศึกษา และค่อยๆ ยุบเลิกชั้นประถมศึกษาไปในที่สุด

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2521 ได้โอนไปสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และได้ขยายเปิดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปี พ.ศ. 2522

ปี พ.ศ. 2527 เป็นปีแห่งการพัฒนาของโรงเรียนในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านอาคารสถานที่ ด้านระเบียบวินัยของโรงเรียน ด้านงานวิชาการ ระบบระเบียบวินัยของข้าราชครู และด้านสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน จนทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ และรางวัลโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นถึง 3 ปีซ้อน คือในปีพุทธศักราช 2527 , 2528 , 2529 ภายใต้การบริหารงานของ คุณหญิงพรรณี กาญจนะวสิด ผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะนั้น

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติการเปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์ มาเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา โดยการริเริ่มของ นายสมพงษ์ พลสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ในขณะนั้น [1]

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระเกี้ยวประจำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ภายในอาคารห้องเกียรติยศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

พระเกี้ยว หรือ จุลมงกุฎ เป็นศิราภรณ์ประดับพระเกศา หรือพระเศียรของพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ และเป็นพิจิตรเรขา (สัญลักษณ์) ประจำรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้เพราะ พระนามาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ "จุฬาลงกรณ์" ซึ่งแปลว่า เครื่องประดับศีรษะ หรือ จุลมงกุฎ ซึ่งมีความหมายเชื่อมโยงกับพระนามาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ "มงกุฎ" อีกทั้ง พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังมีหมายความว่า "พระจอมเกล้าน้อย" อีกด้วย

เมื่อพระนามาภิไธยเดิมและพระปรมาภิไธยเดิมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีความหมายว่าพระเกี้ยว หรือจุลมงกุฎ จึงได้ใช้พระเกี้ยวหรือจุลมงกุฎวางบนเบาะ เป็นพิจิตรเรขาประจำรัชกาลของพระองค์

เนื่องจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เป็นโรงเรียนในเครืออัษฎเตรียมพัฒน์ จึงได้รับพระบรมราชานุญาตจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ใช้ พระเกี้ยว เป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์
ลำดับ รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1
นายประกาศ แสงเพชร 16 ตุลาคม พ.ศ. 2504 - 23 กันยายน พ.ศ. 2509 
2
นายทับทิม บุญยพัชรินทร์ 24 กันยายน พ.ศ. 2509 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2519 
3
นายระงับ ศรีรุ่งเรือง 19 กรกฎาคมพ.ศ. 2519 - 23 มิถุนายน พ.ศ. 2523 
4
นายเลิศ สดแสงจันทร์ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2523 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2526
5
คุณหญิงพรรณี กาญจนะวสิด 1 มิถุนายน พ.ศ. 2526 - 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528
6
นางภิญญพร วัฒนเจริญ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530
7
นายมาโนช ปานโต 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2531
8
นายอดิศร ใสสุก 10 มิถุนายน พ.ศ. 2531 - 18 มกราคม พ.ศ. 2534  
9
นายสุรินทร์ ต่อเนื่อง 19 มกราคม พ.ศ. 2534 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534
10
นายศิริ สุงคาสิทธิ์ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 - 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537
11
นายบรรจบ เสริมทอง 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 - 30 กันยายน พ.ศ. 2542
12
นายธงชาติ วงษ์สวรรค์ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2542 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2544
13
นายสมพงษ์ พลสูงเนิน 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
ลำดับ รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1
นายสมพงษ์ พลสูงเนิน 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 
2
นายโกศล พละกลาง 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 - 30 กันยายน พ.ศ. 2552
3
นายนคร เดชพันธ์ 7 มกราคม พ.ศ. 2553 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555
4
ดร.เลิศศิลป์ รัตนมุสิก 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน 

อาคารสถานที่ภายในโรงเรียน[แก้]

แผนผังภายในของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา


อาคาร 1

ภาพถ่ายมุมสูงของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

เป็นอาคารเรียน 7 ชั้น มีลิฟต์ขึ้นและลงอาคารเรียน บริเวณชั้นล่างสุดของตัวอาคารเป็นห้องโถงกว้างขนาดใหญ่มีเวที เครื่องเสียง พัดลม และระบบไฟฟ้า ครบครัน ซึ่งปกติจะใช้สำหรับเป็นสถานที่สำหรับฝึกสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับพละศึกษา อาทิเช่น กีฬาเทเบิลเทนนิส เป็นต้น นอกจากนั้นยังใช้เป็นสถานที่สำหรับการประชุมระดับของนักเรียนในบางช่วงชั้น เป็นสถานที่จัดและชมการแสดงต่าง ๆ เป็นสถานที่ทำกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ และเป็นสถานที่ในการจัดแสดงผลงานทางวิชาการหรือนิทรรศการต่าง ๆ ในวันสำคัญต่าง ๆ ได้อีกด้วย นอกจากนั้นบริเวณห้องโถงยังเป็นที่ตั้งของห้องพักครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา และที่ตั้งของร้านบริการถ่ายเอกสารของโรงเรียน ส่วนชั้นบน เป็นห้องพักครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิเช่น ห้องพักครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ,ห้องพักครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ห้องพักครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ,นาฏศิลป์) ,ห้องพักครูของกลุ่มพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว ) ,ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ,ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน ,ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ,ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส ,ห้องปฏิบัติการทางภาษาอื่น ๆ ,ห้องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ,ห้องจริยธรรม ,ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (ศูนย์วิทยบริการ) ,ห้องศูนย์แนะแนว ,ห้องพยาบาล ,ห้องนาฏศิลป์ ,ห้องน้ำบนอาคารเรียน (มีทุกชั้น) นอกจากนั้นบริเวณชั้น 4 ,5 ,6 ,7 ยังเป็นห้องเรียนของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ,ห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ,5 ,6 ในบางแผนการเรียน อีกด้วย


อาคาร 2 เป็นอาคารเรียน 4 ชั้นพิเศษ โดยชั้นล่างสุดแต่เดิมเป็นห้องโถงใช้สำหรับฝึกสอนในรายวิชาพละศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ได้มีการปรับปรุงให้เป็นห้องประชุมอเนกประสงค์ มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจกต์เตอร์ LCD ระบบเครื่องเสียง และการตกแต่งภายในต่าง ๆ เพื่อให้เป็นห้องประชุมอเนกประสงค์ โดยมีการตั้งชื่อว่า “ห้องประชุมอเนกประสงค์ศูนย์เรียนรวม อาคาร 2” และย้ายสถานที่สำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาพละศึกษามาอยู่บริเวณใต้อาคาร 1 แทน ส่วนชั้นบน เป็นห้องพักครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ,ห้องศูนย์อัฉริยะคณิตศาสตร์ ,ห้องน้ำบนอาคารเรียน (มีทุกชั้น) นอกจากนั้นบริเวณชั้น 2 ,3 ,4 ยังเป็นห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


อาคาร 3 เป็นอาคารเรียน 4 ชั้นพิเศษ โดยชั้นล่างสุดเป็นห้องของกลุ่มบริหารงานต่าง ๆ ของโรงเรียน อาทิเช่น ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ ,ห้องกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ,ห้องรองผู้อำนวยการโรงเรียน (กลุ่มบริหารงานวิชาการ ,กลุ่มบริหารงานงบประมาณ ,กลุ่มบริหารงานทั่วไป) ,ห้องวิจัยและประเมินผลการศึกษา ,ห้องงานนโยบายและแผน ,ห้องทะเบียนและวัดผล ,ห้องโรเนียว ,ห้องกลุ่มบริหารงานทั่วไป ,ห้องสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน ,ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู ,ห้องสำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ และห้องประชุมกลุ่มบริหารงานทั่วไป ส่วนชั้นบน เป็นห้องพักครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ ,โสตทัศนศึกษา) ,ห้องคอมพิวเตอร์ ,ห้องเรียนดิจิตอล ,ห้องพักครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ,ห้องพักครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ,ห้องศูนย์อัฉริยะภาษาไทย ,ห้องศูนย์อัฉริยะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ,ห้องน้ำบนอาคารเรียน (มีทุกชั้น) และบริเวณชั้น 3 ,4 ยังเป็นห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ,5 ,6 ในบางแผนการเรียน


อาคาร 4 (ตึกวิทยาศาสตร์)

อาคาร 4 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น โดยชั้นล่างสุดเป็นห้องของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เช่น ห้องคหกรรม ,ห้องงานประดิษฐ์ ,ห้องธุรกิจ ,ห้องงานบ้าน ,ห้องศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และห้องพักครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ธุรกิจ ,อุตสาหกรรม ,เกษตร) ส่วนชั้นบน เป็นห้องพักครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ,ห้องศูนย์อัฉริยะวิทยาศาสตร์ ,ห้องศูนย์การเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อม ,ห้องอัฉริยะทางวิทยาศาสตร์ ,ห้องทดลองและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ,ห้องทดลองและปฏิบัติการทางฟิสิกส์ ,ห้องทดลองและปฏิบัติการทางเคมี ,ห้องทดลองและปฏิบัติการทางชีววิทยา ,ห้องน้ำบนอาคารเรียน (มีทุกชั้น) และเป็นห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ทั้ง 3 ชั้นเรียน คือ ห้องเรียนของนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ,5 และ 6 อีกทั้งยังเป็นห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในบางแผนการเรียน นอกจากนั้นบริเวณชั้นบนของตัวอาคารเรียนยังมีรูปปั้นของนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงทั้งไทยและต่างประเทศ ประดับอยู่ตามแนวทางเดินและตามแนวบันไดทางขึ้น-ลง ของตัวอาคารเรียนอีกด้วย


อาคาร 5 (อาคารโรงฝึกงาน) เป็นอาคารเรียน 3 ชั้นพิเศษ โดยชั้นล่างสุดเป็นห้องของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เช่น ห้องเกษตร ,ห้องอุตสาหกรรม เป็นต้น ส่วนชั้นบน เป็นห้องของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อาทิเช่น ห้องดนตรีไทย ,ห้องดนตรีสากล ,ห้องทัศนศิลป์


อาคารประชาสัมพันธ์-ห้องเกียรติยศ เป็นอาคารชั้นเดียว ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าสุดของโรงเรียน แบ่งเป็น 3 ห้อง ห้องแรกเป็นห้องเกียรติยศของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระเกี้ยว ประจำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา นอกจากนั้นยังมีเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล พระราชทานต่าง ๆ เก็บรักษาอยู่ ณ ภายในห้องเกียรติยศนี้ด้วย ห้องที่ 2 เป็นห้องประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา และห้องที่ 3 เป็นห้องของกลุ่มบริหารงานบุคคล (ห้องปกครอง) และห้องรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล


อาคารหอประชุมโรงเรียน-โรงอาหาร เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่าง เป็นห้องโถงกว้างขนาดใหญ่ มีการต่อเติมเพื่อให้รองรับคนได้มากขึ้น ใช้เป็นโรงอาหารของโรงเรียน ภายในประกอบด้วย ร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียน ,ร้านขายอาหาร ,เครื่องเสียง ,โทรทัศน์สีจอแบน LCD ,พัดลม ,ห้องล้างจาน ,เครื่องล้างจานและเครื่องอบจานอัตโนมัติ และห้องรับประทานอาหารของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ปี พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการลดความแอดอัดในการใช้โรงอาหารของโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงได้มีการปรับปรุง ต่อเติมและขยายโรงอาหารออกไปยังบริเวณพื้นที่ด้านข้างเพิ่มเติมอีก รวมทั้งมีการต่อเติมและตกแต่งภายในเพิ่มเติม เพื่อให้มีความสวยงาม สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น และได้มีการติดตั้งตาข่ายเหล็กถาวรขึ้น เพื่อล้อมรอบโรงอาหารทั้ง 4 ด้าน ส่วนชั้นบนเป็นหอประชุมขนาดใหญ่ของโรงเรียน ภายในติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบท่อ ,เวที ,เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจกต์เตอร์ LCD ,ระบบเครื่องเสียง ,โทรทัศน์สีจอแบน LCD และบริเวณด้านหลังของหอประชุมยังมีห้องน้ำ จำนวน 2 ห้อง สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมประชุม โดยที่ผู้เข้าร่วมประชุมไม่จำเป็นที่จะต้องเดินลงบันไดมาด้านล่างเพื่อเข้าห้องน้ำ


ห้องสำนักงานธนาคารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เป็นอาคารที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นมาใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2556 เพื่อสำหรับใช้เป็นอาคารสำนักงานธนาคารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ซึ่งเป็นส่วนต่อเติมออกมาจากอาคาร 1 แต่เดิมอาคารนี้เป็นที่ตั้งของร้านบริการถ่ายเอกสารของโรงเรียน ต่อมาเมื่อมีความต้องการที่จะใช้เป็นอาคารสำนักงานธนาคารโรงเรียนจึงได้มีการย้ายร้านบริการถ่ายเอกสารไปอยู่สถานที่อื่นแทนและได้มีการขยายต่อเติมและปรับปรุงขึ้นมาใหม่ เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานธนาคารโรงเรียน


สนามอเนกประสงค์ เป็นลานขนาดใหญ่ อยู่บริเวณกลางโรงเรียน ใช้เป็นสถานที่เข้าแถวของนักเรียน และเป็นสถานที่ในการเรียนวิชาพละศึกษาและใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ภายในสนามกีฬาอเนกประสงค์ ประกอบไปด้วยสนามย่อย 3 สนาม คือ สนามฟุตซอล 1 สนาม , สนามสนามวอลเลย์บอล 1 สนาม และสนามตะกร้อ 2 สนาม เรียงต่อกัน แต่เดิมสนามกีฬาอเนกประสงค์ เป็นสนามที่มีลักษณะโล่ง และบริเวณโดยรอบสนามมีการใช้ตาข่ายล้อมสนามทั้ง 2 ด้านสำหรับป้องกันลูกบอลกระเด็นออกนอกสนามและกระเด็นถูกรถยนต์ หรือ บุคคลที่เดินไปมา ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2551 ได้มีการสร้างหลังคาโดมขึ้น และเมื่อปี พ.ศ. 2556 ได้มีการสร้างตาข่ายเหล็กเป็นการถาวรขึ้น เพื่อล้อมรอบสนาม ทั้ง 2 ด้าน คือบริเวณด้านที่ติดกับถนนภายในโรงเรียน และบริเวณที่ติดกับโดมทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคาร 1 และ อาคาร 3 เพื่อป้องกันลูกบอลกระเด็นออกนอกสนามและกระเด็นถูกรถยนต์หรือ บุคคลที่เดินไปมาเป็นการถาวร


สนามบาสเกตบอล

สนามบาสเกตบอลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

เป็นสนามที่มีที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของอาคารหอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา แต่เดิมสนามบาสเกตบอล เป็นสนามโล่ง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2556 ได้มีการสร้างหลังตาโดมขึ้น เพื่อป้องกันแสงแดดและฝนในขณะที่มีการฝึกสอนวิชาบาสเกตบอล และได้มีการสร้างตาข่ายเหล็กเป็นการถาวรขึ้นล้อมรอบ ทั้ง 2 ด้าน


แฟลตพักภารโรง เป็นอาคาร 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง เรียงต่อกัน มีทั้งหมด 18 ห้อง ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของโรงเรียน เป็นห้องพักสำหรับลูกจ้างประจำ-ลูกจ้างชั่วคราวของโรงเรียน และบางห้องถูกจัดให้เป็นห้องพักสำหรับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนที่เรียนของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ


บ้านพักครู เป็นบ้านพัก 2 หลัง ใช้เป็นบ้านพักของคณะครูบางท่านของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา


ห้องส้วมชาย เป็นห้องส้วมที่อยู่บริเวณด้านหลังอาคาร 5 มีทั้งสิ้น 3 หลัง จำนวน 29 ห้อง เรียงต่อกัน


ห้องส้วมหญิง เป็นห้องส้วมที่อยู่บริเวณด้านหลังอาคาร 2 มีทั้งสิ้น 1 หลัง จำนวน 17 ห้อง


แปลงเกษตร อยู่บริเวณด้านข้างของอาคาร 4 ด้านหน้าแฟลตพักภารโรง เป็นแปลงเกษตรล้อมรอบด้วยบ่อปูน และโรงเรือนเกษตรระบบปิดจำนวน 2 โรงเรือน ใช้เป็นสถานที่เรียนภาคปฏิบัติของวิชาเกษตร

การเดินทาง[แก้]

การเดินทางโดยรถประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ข.ส.ม.ก.)[แก้]

 • สาย 36ก ,54 ,73 ,73ก ,74 ,122 ,136 ,137 ,157 ,163 ,179 ,185 ,206 ,517 ,528 ,529
 • ซึ่งรถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ข.ส.ม.ก.) จะจอดบริเวณป้ายรถประจำทาง ด้านหน้าของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

การเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT[แก้]

สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สถานีห้วยขวาง

สามารถเดินทางมาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ด้วย รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายเฉลิมรัชมงคล และสามารถลงได้ที่

 • สถานีห้วยขวาง โดยออกทางประตู 2 ฝั่งอาคารเลอคองคอร์ด
  • จากนั้นเลี้ยวซ้ายแล้วเดินต่อไปอีกประมาณ 500 เมตร ( ผ่านโรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ ผ่านอาคารทศพล ผ่านซอยรัชดา 12 ผ่านโรงแรมบางกอก รัชฎา กรุงเทพ ผ่านอาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ) ถึงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ซึ่งอยู่ติดกับอาคารฟอรั่มทาวเวอร์

สถานที่ใกล้เคียง[แก้]

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

วันสำคัญที่เกี่ยวกับโรงเรียน[แก้]

ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

การศึกษา[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เปิดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ช่วงชั้นที่ 3-4) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรมาตรฐานสากล และยังจัดโครงการพิเศษนอกเหนือไปจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับความหลากหลายทางสมรรถภาพของผู้เรียน

ปัจจุบัน องค์กรหลักของสถานศึกษาที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 กลุ่มงานพัฒนาผู้เรียน คือ

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  • งานภาษาอังกฤษ
  • งานภาษาจีน
  • งานภาษาฝรั่งเศส
  • งานภาษาญี่ปุ่น
  • ครูต่างชาติ
   • ครูโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP ,IEDP
   • ครูสอนสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation Program)
   • ครูภาษาจีน
   • ครูภาษาญี่ปุ่น
   • ครูภาษาฝรั่งเศษ (ครูพิเศษจากภายนอก)
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
  • งานพลศึกษา
  • งานสุขศึกษา
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  • งานดนตรีสากล
  • งานดนตรีไทย
  • งานทัศนศิลป์
  • งานนาฏศิลป์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • งานเกษตรกรรม
  • งานคหกรรม
  • งานคอมพิวเตอร์
  • งานโสตทัศนศึกษา
  • งานธุรกิจ
  • งานอุตสาหกรรม
 • กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
  • งานแนะแนว
  • งานบรรณารักษ์

การเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3[แก้]

มีทั้งสิ้นระดับชั้นละ 9 ห้องเรียนปกติ และ 1 ห้องเรียนพิเศษ รวม 30 ห้องเรียน

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • 10 ห้องเรียน
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  • 10 ห้องเรียน
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • 10 ห้องเรียน

การเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6[แก้]

แบ่งออกเป็น 9 แผนการเรียน และ 1 ห้องเรียนพิเศษ รวม 33 ห้องเรียน

 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน ( ม.4/1 ,ม.5/1 ,ม.6/1 )

 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์)

ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน ( ม.4/2 ,ม.5/2 ,ม.6/2 )

 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)

ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน ( ม.4/3 ,ม.5/3 ,ม.6/3 )

 • แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ (กลุ่มวิชานิเทศศิลป์)

ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน ( ม.4/4 ,ม.5/4 ,ม.6/4 )

 • แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ (กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ)

ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน ( ม.4/5 ,ม.5/5 ,ม.6/5 )

 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส (กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาฝรั่งเศส)

ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน ( ม.4/7 ,ม.5/7 ,ม.6/7 )

 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน (กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาจีน)

ระดับชั้นละ 2 ห้องเรียน ( ม.4/8 – ม.4/9 ,ม.5/8 – ม.5/9 ,ม. 6/8 – ม.6/9 )

 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น (กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น)

ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน ( ม.4/10 ,ม.5/10 ,ม.6/10 )

 • แผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา (กล่มุ่วิชาทรัพยากรมนุษย์)

ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน ( ม.4/11 ,ม.5/11 ,ม.6/11 )

 • ห้องเรียนพิเศษในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะสังกัด แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ (MEP)

ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน ( ม.4/6 ,ม.5/6 ,ม.6/6 )

ห้องเรียนพิเศษ[แก้]

หลักสูตร Mini English Program (MEP) ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน รวม 6 ห้องเรียน

 • ม.1/10 ,ม.2/10 ,ม.3/10 ,ม.4/6 ,ม.5/6 ,ม.6/6

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของห้องเรียนพิเศษ[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP ได้จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ โซน A โครงการ EP/MEP ภาคกลาง และภาคตะวันออก ในวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559 ซึ่งได้รับรางวัลรายการต่าง ๆ ดังนี้

ประเภทรางวัล ระดับรางวัลที่ได้รับ
Story telling เหรียญทอง
Singing contest เหรียญเงิน
Science project เหรียญเงิน
Speliing bee เหรียญทองแดง
Math project เหรียญทองแดง
Impromptu speech เหรียญทองแดง

การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ[แก้]

เราต้อง...ภาคภูมิใจในสถาบันเราที่สร้างเยาวชนขึ้นมา เพราะฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่หรือน้อง ๆ ที่จะมาก็ต้องมีความภาคภูมิใจในสถาบัน เพราะฉะนั้นมาแล้วต้องไม่ทำให้โรงเรียนเสื่ยมเสียชื่อเสียงและมีความสามารถ

คำปรารภของ ดร.เลิศศิลป์ รัตนมุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ที่อยากฝากถึงเด็กนักเรียนที่สนใจอยากจะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา


โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เปิดรับนักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อยังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะเปิดรับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (จบ ป.6) เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) ของโรงเรียนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะเปิดรับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (จบ ม.3) เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) ของโรงเรียนตามแผนการเรียนต่าง ๆ

 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา มีเขตพื้นที่บริการ คือ
 • การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) จะใช้วิธีการสอบคัดเลือก หรือ วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาคัดเลือกนักเรียน ตามหลักเกณฑ์ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กำหนด การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกประเภทจะไม่มีการจับสลาก
 • ในแต่ละปีการศึกษาจะมีนักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เป็นจำนวนมาก จึงทำให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ถูกจัดให้เป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ข้อสอบที่ใช้ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระหว่างห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษรวมทั้งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก วันและเวลาในการรับสมัครและการสอบคัดเลือก จะมีความแตกต่างกัน
  • ห้องเรียนปกติ จะเปิดรับสมัคร ในช่วงเดือน มีนาคม ของทุกปี
  • ห้องเรียนพิเศษ จะเปิดรับสมัคร ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี
  • ผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อยังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา และนักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อยังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ควรมีการติดตามประกาศและข่าวสารการรับสมัคร จากทางโรงเรียน ในช่วงเดือนดังกล่าว อย่างใกล้ชิด ซึ่งสามารถติดตามประกาศได้จากเว็ปไซต์ของโรงเรียน หรือประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อยังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ที่จะมีการติดไว้บริเวณด้านหน้าของโรงเรียน
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) ทั้งในแบบห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษในแต่ละประเภทการสมัครเพียงแค่รอบเดียว
 • อัตราจำนวนการรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อาจจะมีการแปรผันไปตามสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละประเภทการสมัคร เช่น ในกรณีที่มีนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ซึ่งมีจำนวนประกาศรับอยู่ที่ประมาณ 50 คน หากมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกไม่ครบตามจำนวนที่ประกาศรับ คือ มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพียง 5 คน จากจำนวนนักเรียนผู้สมัครที่เข้ารับการคัดเลือกทั้งหมด จำนวนการรับที่เหลือของนักเรียนเงื่อนไขพิเศษอีก 45 คน ก็จะถูกย้ายไปให้นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ซึ่งจากเดิมจำนวนการประกาศรับของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการจะรับได้เพียงแค่ 180 คน ก็จะถูกเพิ่มเป็น 225 คน
 • นักเรียนที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในส่วนของรูปแบบการสมัครที่จะต้องมีใช้ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนจะต้องนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มายื่นให้แก่ทางโรงเรียนตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่า สละสิทธิ์ การใช้ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 20% (คะแนนหายไป 20 %)

การรับเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) ห้องเรียนปกติ[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา จะเปิดรับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (จบ ป.6) เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) ในห้องเรียนปกติของโรงเรียน เป็นประจำทุกปี โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและการสมัครได้ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ตามวันและเวลาที่กำหนด โดยการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ จะแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ


1.นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ คือ นักเรียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

 • การเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ในส่วนของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการจะใช้วิธีการสอบคัดเลือก
 • ข้อสอบที่ใช้ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ในส่วนของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการจะใช้ข้อสอบของโรงเรียน
  • รายวิชาที่สอบ วิชาคณิตศาสตร์ ,วิชาวิทยาศาสตร์ ,วิชาภาษาไทย ,วิชาสังคมศึกษา ,วิชาภาษาอังกฤษ
  • ข้อสอบเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก ยกเว้นวิชาคณิตศาสตร์
 • การสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในส่วนของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จะมีการนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มาคิดเป็นเปอร์เซ็นร่วมกับ ข้อสอบของโรงเรียน ในการคิดเป็นคะแนนรวมเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่จะได้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมด้วย ในอัตราส่วนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 20% และผลการสอบของข้อสอบโรงเรียน 80 %
 • โดยนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกจำนวนประมาณ 180 คน (เรียงตามลำดับคะแนนจนถึงจำนวนที่รับได้) จะได้รับสิทธิให้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ของโรงเรียน


2.นักเรียนทั่วไป หมายถึง นักเรียนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บริการ หรือนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

 • 2.1 นักเรียนทั่วไปที่สอบคัดเลือกและใช้คะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) หมายถึง นักเรียนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บริการ
  • การเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ในส่วนของนักเรียนทั่วไปที่สอบคัดเลือกและใช้คะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จะใช้วิธีการสอบคัดเลือก
  • ข้อสอบที่ใช้ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ในส่วนของนักเรียนทั่วไปที่สอบคัดเลือกและใช้คะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จะใช้ข้อสอบของโรงเรียน
   • รายวิชาที่สอบ วิชาคณิตศาสตร์ ,วิชาวิทยาศาสตร์ ,วิชาภาษาไทย ,วิชาสังคมศึกษา ,วิชาภาษาอังกฤษ
   • ข้อสอบเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก ยกเว้นวิชาคณิตศาสตร์
  • การสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในส่วนของนักเรียนทั่วไปที่สอบคัดเลือกและใช้คะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จะมีการนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มาคิดเป็นเปอร์เซ็นร่วมกับ ข้อสอบของโรงเรียน ในการคิดเป็นคะแนนรวมเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่จะได้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียน ในอัตราส่วนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 20% และผลการสอบของข้อสอบโรงเรียน 80 %
  • โดยนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกจำนวนประมาณ 220 คน (เรียงตามลำดับคะแนนจนถึงจำนวนที่รับได้) จะได้รับสิทธิให้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ของโรงเรียน


 • 2.2 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ คือ นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
  • นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลำดับสุดท้าย
  • นักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน
  • นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้หรือด้อยโอกาส
  • นักเรียนที่เป็นบุตรของผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
  • นักเรียนที่เป็นบุตรและบุคลากรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
  • นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา อย่างต่อเนื่อง
  • นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจหรือโรงเรียนคู่พัฒนาหรือโรงเรียนเครืองข่าย
  • การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนในกลุ่มเงื่อนไขพิเศษเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสถาศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนกำหนด
  • โดยนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการสถาศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน จำนวนประมาณ 50 คน จะได้รับสิทธิให้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียน

การรับเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) ห้องเรียนพิเศษ[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา จะเปิดรับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (จบ ป.6) เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) ในห้องเรียนพิเศษโครงการ Mini English Program (MEP) ของโรงเรียน เป็นประจำทุกปี โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและการสมัครได้ที่ ห้องสำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP (312) อาคาร 3 ชั้น 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา หรือตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด

 • การสมัครเข้าศึกษาต่อในห้องเรียนพิเศษจะใช้วิธีการสอบคัดเลือก
 • โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
  • วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 ข้อ 20 คะแนน
  • วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 20 ข้อ 20 คะแนน
  • วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 30 ข้อ 30 คะแนน
  • สอบสัมภาษณ์โดยครูชาวต่างประเทศ 30 คะแนน
  • รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน
 • นักเรียนที่เข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องสอบผ่านในรายวิชาภาษาอังกฤษ ,วิชาคณิตศาสตร์ ,วิชาวิทยาศาสตร์ ,สอบสัมภาษณ์โดยครูชาวต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงจะผ่านการคัดเลือก
 • นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกจำนวนประมาณ 30 คน (เรียงตามลำดับคะแนนจนถึงจำนวนที่รับได้) จะได้รับสิทธิให้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ ของโรงเรียน

การรับเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) ห้องเรียนปกติ[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา จะเปิดรับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (จบ ม.3) เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) เป็นประจำทุกปี โดยผู้ที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อจะต้องยื่นใบสมัครว่าประสงค์ที่จะเข้าศึกษาต่อในแผนการเรียนใดของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา โดยการเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติมี 2 แบบ


1.การรับสมัครภายใน การรับสมัครภายใน คือ จะให้โอกาสนักเรียนที่จบการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ที่จบการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ มีสิทธิ์และโอกาสในการยื่นผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ให้แก่คณะกรรมการที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา แต่งตั้งพิจารณาเพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ในปีการศึกษานั้น ๆ เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ตามแผนการเรียนต่าง ๆ ตามที่นักเรียนได้แจ้งความประสงค์เอาไว้ เมื่อคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้งได้พิจารณาคุณสมบัติ ตลอดจนหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ครบถ้วนแล้วก็จะดำเนินการประกาศรายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ตามแผนการเรียนต่าง ๆ จากนั้น เมื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนในแบบที่ 1 เสร็จสิ้นแล้วจึงจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าศึกษาต่อตามแบบที่ 2 ต่อไป

 • การเข้าศึกษาต่อตามแบบที่ 1 จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยในแต่ละรายวิชาและผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตรงตามหลักเกณฑ์ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กำหนด ซึ่งในแต่ละแผนการเรียนจะต้องใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมและผลการเรียนเฉลี่ยในแต่ละรายวิชาตลอดจนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอื่น ๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละแผนการเรียน
 • การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อตามแบบที่ 1 อาจจะมีการนำผลคะแนนความประพฤตินักเรียนจากกลุ่มบริหารงานบุคคล มาเป็นส่วนหนึ่งในหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมด้วย
 • การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อตามแบบที่ 1 อาจจะมีการนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มาเป็นส่วนหนึ่งในหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมด้วย
 • นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (จบ ม.3) ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง จำนวนประมาณ 264 คน จะได้รับสิทธิให้เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนตามแผนการเรียนต่าง ๆ ที่นักเรียนได้ยื่นความประสงค์เอาไว้


2.การเปิดรับสมัครนักเรียนทั่วไป การเปิดรับสมัครนักเรียนทั่วไป คือ เปิดโอกาสให้นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของทุกโรงเรียนทั่วประเทศ มีโอกาสสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รวมทั้งนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ที่พลาดในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนตามแบบที่ 1 ด้วย ก็มีสิทธิ์สามารถยืนใบสมัครขอเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนได้อีกครั้ง โดยจะต้องสอบคัดเลือกพร้อมกับนักเรียนทั่วไป และหากได้รับการคัดเลือกก็จะได้ในส่วนของโคต้านักเรียนทั่วไป

 • การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 แบบนักเรียนทั่วไปจะใช้วิธีการสอบคัดเลือก
 • ข้อสอบที่ใช้ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ แบบนักเรียนทั่วไปจะใช้ข้อสอบของโรงเรียน
  • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
   • สอบวิชาคณิตศาสตร์ , วิชาวิทยาศาสตร์
  • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
   • สอบวิชาคณิตศาสตร์ ,วิชาภาษาอังกฤษ
  • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ,แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น ,แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส
   • สอบวิชาภาษาไทย ,วิชาภาษาอังกฤษ
  • แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา
   • สอบวิชาภาษาไทย ,วิชาสังคมศึกษา
 • การสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบบนักเรียนทั่วไป จะมีการนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 'มาคิดเป็นเปอร์เซ็นร่วมกับ ข้อสอบของโรงเรียน ในการคิดเป็นคะแนนรวมเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่จะได้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมด้วย ในอัตราส่วนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 20% และผลการสอบของข้อสอบโรงเรียน 80 %
 • โดยผลรวมของคะแนนรวมระหว่างข้อสอบของโรงเรียน (80%) รวมกับคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (20 %) รวมกันแล้วจะต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 40 % จึงจะถือว่าผ่านการคัดเลือก
 • นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกจำนวนประมาณ 136 คน (เรียงตามลำดับคะแนนจนถึงจำนวนที่รับได้ในแต่ละแผนการเรียน) จะได้รับสิทธิให้เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนตามแผนการเรียนต่าง ๆ ที่ตนเองได้สมัครสอบและผ่านการสอบคัดเลือก

แผนการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 รอบนักเรียนทั่วไป[แก้]

แผนการเรียน จำนวนที่รับ
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 8
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาตร์ (วิศวกรรมศาสตร์) 18
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาตร์ (เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม) 25
แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (นิเทศศิลป์) 8
แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (บริหารธุรกิจ) 8
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส 27
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 26
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น 8
แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา 8
รวม 136

การรับเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) ห้องเรียนพิเศษ[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา จะเปิดรับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (จบ ม.3) เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตร Mini English Program (MEP) สังกัดแผนการเรียน คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ เป็นประจำทุกปี โดยผู้ที่มีประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและการสมัครได้ที่ ห้องสำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP (312) อาคาร 3 ชั้น 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา หรือตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด

 • การสมัครเข้าศึกษาต่อในห้องเรียนพิเศษจะใช้วิธีการสอบคัดเลือก
 • โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
  • คณิตศาสตร์ จำนวน 20 ข้อ 40 คะแนน
  • ภาษาอังกฤษ จำนวน 30 ข้อ 30 คะแนน
  • สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับความพร้อมทางทักษะการฟังและการพูดเป็นภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติ 30 คะแนน
  • รวม 100 คะแนน
 • นักเรียนที่เข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องสอบผ่านในรายวิชาภาษาอังกฤษ ,วิชาคณิตศาสตร์ ,สอบสัมภาษณ์โดยครูชาวต่างประเทศไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงจะผ่านการคัดเลือก
 • นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกจำนวนประมาณ 30 คน (เรียงตามลำดับคะแนนจนถึงจำนวนที่รับได้) จะได้รับสิทธิให้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (MEP) ของโรงเรียน
 • นักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ 2.50 รายวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 2.50 และผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป

มิติด้านวิชาการ[แก้]

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ได้มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันระดับอุดมศึกษา หลายสถาบัน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนผู้ที่มีความรู้ความสามารถให้ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้น อาทิเช่น

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม[แก้]

พิธีต้อนรับนักเรียนชาวญี่ปุ่น จากโรงเรียน Saikyo High School ประเทศญี่ปุ่น ที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา


Even still now I can't see all pictures that I took in my exchange year. I really miss everything. I still can't believe that I don't go to triamudomsukusapattanakarn Ratchada school. When I thinking about all of my friends or Thailand I can't stop crying na I love too much and it's hurting me

ความในใจของ Rumi Sotome นักเรียนแลกเปลี่ยนในโครงการ Rotary Youth Exchange จากประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ปี 2016-2017


I can't believe that today was my last day of school. I didn't think it will be so hard to leave this school and also my friends. Thank you TriamudomSuksaPattanakarnRatchada for welcome me in this school because if I wasn't in this school I will never meet this amazing person. It was the best year of my life and I don't want to imagine that in one month I'm gonna leave this beautiful country ( the country of smile). This year at this school taught me what is the meaning of life and also what is the real meaning of friendship. I want to thankful also my friends for taught me your wonderful thai language. I love you so much and hope to see you soon na. I will never forget you and all this memories will stay in my heart for the rest of life ฉันจะคิดถึงคุณมากๆๆนะและฉันรักคุณนะ

ความในใจของ Melody Nadeau นักเรียนแลกเปลี่ยนในโครงการ Rotary Youth Exchange จากประเทศแคนาดา แคนาดา ปี 2016-2017

นักเรียนทุนต่างประเทศ[แก้]

รายชื่อนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ที่สอบได้ทุนต่างประเทศ
ปี รายชื่อนักเรียน ประเภทของทุน รายละเอียดของทุน หน่วยงานที่จัด ประเทศที่ไปศึกษา
2557
1.นางสาวเหมรัตน์ หอมกลาง

2.นางสาวอัจฉรา เหรียญพิมาย

ทุนการศึกษา เข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านการบิน ที่ Japan Aviation Academy ประเทศญี่ปุ่น โรงเรียนการบินญี่ปุ่น (Japan Aviation Academy) ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน [5] ประเทศญี่ปุ่น
2558
นายเตชินท์ แปงสาย ทุนเยาวชนแลกเปลี่ยน เป็นเยาวชนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศญี่ปุ่น เมืองโตเกียว และเมืองไอชิ ระหว่างวันที่ 12 – 20 มกราคม พ.ศ. 2558 โครงการ Jenesys 2.0 หัวข้อ “Japanese Language 12th Batch” องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Jice) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเทศญี่ปุ่น
2560
นายอมรกฤศ จรัณการกิจ ทุนการศึกษา เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยหมิงฉวน ประเทศไต้หวัน ระยะเวลา 1 ปี มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไต้หวัน
2560
นายภูศิษฐ์ เกียรติชัยเลิศนภา ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ Grade 10 ,Burnt River School ,Unity ,Oregon ,United States ตั้งแต่ปี 2017-2018 [6] โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมสหรัฐอเมริกา AYP (High School Academic Year Program in America) สหรัฐอเมริกา
2560
นางสาวชัญญานุช ขุนอักษร ทุนเยาวชนแลกเปลี่ยน เป็นเยาวชนแลกเปลี่ยน ณ จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 20 - 29 ตุลาคม 2560 โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2560 จัดโดยชมรมเยาวชนแลกเปลี่ยนไทย – ญี่ปุ่น TJYEC (Thailand – Japan Youth Exchange Club) ร่วมกับ ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [7] ประเทศญี่ปุ่น
2560
1.Ms.Patchamon Vachiraprakarnskul

2.Ms.Areeya Charoenkhun 3.Ms.Chanaporn Sornngai 4.Ms.Suthruthai 5.Ms.Sirilux

ทุนการศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเอกภาษาจีน ณ.มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเสฉวน (Sichuan International Studies University) นครฉงชิ่ง ,สาธารณรัฐประชาชนจีน[8] มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเสฉวน (Sichuan International Studies University) สาธารณรัฐประชาชนจีน

การศึกษาดูงาน[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ได้มีโอกาสต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ามาศึกษาดูงาน

กิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการของโรงเรียน[แก้]

มิติด้านกิจกรรม[แก้]

กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน[แก้]

กิจกรรมสำคัญของโรงเรียน[แก้]

การให้ความรู้นั้น .... มีค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทอง

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแก่พระเจ้าลูกเธอทั้ง 4 พระองค์ เมื่อครั้งที่เสร็จไปทรงศึกษา ณ ต่างประเทศ
พิธีประดับพระเกี้ยวให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ณ.อาคารหอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558


พิธีประดับพระเกี้ยว เป็นพิธีการที่สำคัญของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เนื่องจากพระเกี้ยวเป็นพิจิตรเลขาประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา จึงได้มีการอัญเชิญองค์พระเกี้ยวมาใช้สำหรับเป็นเข็ม สำหรับประดับที่หน้าอกเสื้อนักเรียนด้านขวาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา โดย

 • นักเรียนชาย จะประดับเข็มพระเกี้ยวสีทอง เหนืออักษรย่อ ต.อ.พ.ร.
 • นักเรียนหญิง จะประดับเข็มพระเกี้ยวสีเงิน เหนืออักษรย่อ ต.อ.พ.ร.

กิจกรรมของโรงเรียนที่ได้รับความสนใจจากบุคคลภายนอก[แก้]

การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา จะมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสถาบันขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายน ภายใต้ชื่อ "เตรียมพัฒน์ รัชดาเกมส์ " โดยจะมีการแบ่งนักเรียน ออกเป็น 5 คณะ ได้แก่

 1. ███ คณะอินทนิล
 2. ███ คณะปาริชาต
 3. ███ คณะการะเกด
 4. ███ คณะราชพฤกษ์
 5. ███ คณะกรรณิการ์

โดยเมื่อมีการจัดการแข่งขันทุกครั้ง จะได้รับความสนใจจากทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลภายนอกเป็นจำนวนมาก


งานนิทรรศการวิชาการ และ กิจกรรม OPEN HOUSE เป็นกิจกรรมเพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียนในรูปแบบโครงงานเชิงบูรณาการ อีกทั้งยังมีการสาธิตการให้ความรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้กับนักเรียนจากโรงเรียนและหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม อาทิเช่น การแข่งขันทักษะของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ การเข้าร่วมชมงานนิทรรศการ การเยี่ยมชมโรงเรียน การจัดซุ่มสำหรับแสดงผลงานและให้ความรู้ของสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ภายนอก ซึ่งงานนิทรรศการวิชาการ จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นประจำทุกปี[10]

กิจกรรมพิเศษของโรงเรียน[แก้]

ธนาคารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา[แก้]

ธนาคารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โดยมีท่านผู้อำนวยการ ดร.เลิศศิลป์ รัตนมุสิก เป็นผู้ให้การสนับสนุน ได้ร่วมมือกับทางธนาคารออมสิน จัดทำโครงการธนาคารโรงเรียนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อให้นักเรียนมีวินัยในการใช้จ่าย
 2. เพื่อปลูกฝังนิสัยของนักเรียนให้รักการออม และการประหยัด
 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์และรู้จักเสียสละ เวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
 4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เป็นโรงเรียนพอเพียง ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในปัจจุบันทางธนาคารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ได้ทำการเปิดทำการในวันจันทร์ – พุธ และวันศุกร์ ในเวลา 7.00 – 7.30 น. และเวลา 12.00 – 12.40 น.

กิจกรรมชุมนุม[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนภายในโรงเรียน ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะต่าง ๆ ในสิ่งที่ตนเองสนใจ โดยนักเรียนสามารถเลือกชุมนุมต่าง ๆ ได้ตามความสนใจและความสมัครใจของนักเรียนในช่วงต้นภาคเรียน ซึ่งโรงเรียนมีชุมนุมต่าง ๆ ให้เลือกมากกว่า 100 ชุมนุม โดยในแต่ละสัปดาห์หรือหลังเลิกเรียนนักเรียนจะต้องเข้าชุมนุมของตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ และความสามารถต่าง ๆ ของตนเองตามที่ตนเองสนใจ

โครงการเด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา มีปรัชญาของโรงเรียน คือ “ความเป็นเลิศทาง วิชาการและคุณธรรม” ดังนั้น โรงเรียนจึงจัดทำโครงการ “ เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา ” เพื่อเป็นการสนับสนุนและะส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นและความประพฤติดีของโรงเรียน โดยรางวัลสำหรับโครงการ “ เด็กดีศรีเตรียมพัฒน รัชดา ” มี 4 รางวัล ได้แก่

 1. โล่เชิดชูเกียรติ สำหรับเด็กดี ผู้มีความเป็นเลิศครบทั้ง 4 ด้าน
 2. เข็มเชิดชูเกียรติของโครงการ
 3. เกียรติบัตร
 4. เผยแพร่ชื่อเสียงในเว็บโรงเรียน วารสารของโรงเรียน

โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดไว้ 4 ด้าน

 1. ด้านวิชาการ
 2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 3. ด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
 4. ด้านผู้นำ

การพิจารณา : ให้เป็นไปตามประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เรื่องโครงการ “ เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์รัชดา ”

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2504 ในชื่อโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์ และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ดังนั้นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา จึงถือเอาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 เป็นวันสถาปนาโรงเรียนและในวันดังกล่าวของทุก ๆ ปี จะมีการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน อาทิเช่น การทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน , การบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน ,การบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ,การแจกเหรียญที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน เป็นต้น

นอกจากนั้นยังมีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ สำหรับศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น นักเรียนที่มีผลคะแนนแอดมิชชั่นสูงสุดในแต่ละคณะ ,นักเรียนที่สามารถสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศได้ ,นักเรียนที่ได้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ,นักเรียนที่ได้ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศ ,นักเรียนที่สามารถทำข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในแต่ละรายวิชาได้คะแนนเต็ม ,นักเรียนที่สามารถทำข้อสอบ GAT และ PAT ได้คะแนนเต็ม ตลอดจนศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียง เกียรติยศ และทำคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียนในด้านต่าง ๆ นอกจากนั้นยังมีการมอบโล่เกียรติคุณให้แก่บุคคล คณะบุคคล ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา อย่างต่อเนื่องและด้วยดีเสมอมาในรอบปีต่าง ๆ ที่ผ่านมาด้วย นอกจากการมอบโล่เชิดชูเกียรติและโล่เกียรติคุณให้แก่ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนและคณะบุคคล หรือ องค์กรต่าง ๆ ที่สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ด้วยดีเสมอมาแล้ว นอกจากนั้นยังมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนปัจจุบันในระดับชั้นต่าง ๆ ที่สร้างชื่อเสียง และทำคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียนในด้านต่าง ๆ ในรอบปีต่าง ๆ ที่ผ่านมาด้วย

การรับน้องและการจับสายรหัส[แก้]

การรับน้องและการจับสายรหัส เป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นนักเรียนใหม่ได้ทำรู้จักกับรุ่นพี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 และเพื่อให้รุ่นพี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ได้ทำความรู้จักและช่วยเหลือรุ่นน้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นนักเรียนใหม่ โดยรูปแบบของกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นกิจกรรมในลักษณะนันทนาการมีการเล่นเกมส์ การแสดงความสามารถ และการจับสายรหัส รวมทั้งอาจจะมีการมอบของที่ระลึกจากรุ่นพี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เช่น หนังสือ ,อุปกรณ์ทางการเรียน หรือสิ่งของอื่น ๆ ให้แก่รุ่นน้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมการรับน้องและการจับสายรหัสดังกล่าว เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ก่อนจะแพร่ขยายไปยังแผนการเรียนอื่น ๆ ในเวลาต่อมา และมีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบเรื่อยมาตามยุคสมัยและการปรับเปลี่ยนแผนการเรียนของโรงเรียน แต่กิจกรรมการรับน้องและการจับสายรหัสดังกล่าวก็ยังมีการจัดขึ้นทุกปีเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เพียงแต่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมให้แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ในแต่ละปีการศึกษา แต่รูปแบบหลัก ๆ ของกิจกรรม ยังคงไว้ซึ้งรูปแบบเดิม คือ มีการจับสายรหัสแยกกันไปในแต่ละแผนการเรียน เพื่อให้พี่รหัสได้น้องรหัสที่เรียนอยู่แผนการเรียนเดียวกันกับตนเอง เพื่อความสะดวกในการส่งมอบสิ่งของ,เอกสารและอุปกรณ์การเรียน รวมทั้งเพื่อความง่ายในการติดต่อสื่อสารและการทำความเข้าใจในเรื่องของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียน

มิติด้านระเบียบวินัยนักเรียน[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เป็นโรงเรียนที่มีการควบคุมงานด้านระเบียบวินัยของนักเรียนอย่างเข้มงวด ซึ่งการควบคุมระเบียบวินัยของนักเรียนดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2558 ซึ่งระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2558 เป็นระเบียบที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นมาใหม่จากระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2555 เนื่องจากระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2555 เป็นระเบียบที่มีการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนที่ค่อนข้างสูงและเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากโรงเรียนได้มีการนำระบบ iSchool มาใช้ซึ่งเป็นระบบที่ต้องมีการใช้บัตรนักเรียนในการเซ็คชื่อเข้าและออกโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินการปรับปรุงระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2555 เป็น ระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2558 และประกาศใช้เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ปัจจุบันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ได้ดำเนินการปรับปรุง ระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2558 เป็นระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2560 เนื่องจากระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2558 มีการบังคับใช้มาเป็นเวลานาน ครบกำหนด 2 ปี จึงสมควรที่จะได้รับการปรับปรุงเพื่อให้มีความสอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้การแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนที่ต้องการความรวดเร็วและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินการปรับปรุง ระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2558 เป็น ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน พุทธศักราช 2560 ลงนามโดย ดร.เลิศศิลป์ รัตนมุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2560 และ ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 2 สิงหาคม พุทธศักราช 2560 เป็นต้นไป

 • โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญของระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน พุทธศักราช 2560 มีดังนี้
  • ให้ครูมีอำนาจตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนและให้ครูที่ตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนส่งใบตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนและบันทึกข้อมูลการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มบริหารงานบุคคลรวบรวมข้อมูลการตัดคะแนนในแต่ละวันให้หัวหน้าระดับ แจ้งครูที่ปรึกษา ในเช้าวันถัดไป (ช่วงเช้าแถวเคารพธงชาติ) เพื่อแจ้งให้นักเรียนรับทราบ
  • คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งควบคุมนักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ การปฏิบัติธรรม ทำสมาธิ ในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน วันละ 1 ชั่วโมงต่อ 5 คะแนน ติดต่อกันจนลบล้างคะแนนที่ถูกตัดให้หมดไป (นักเรียนลงชื่อเป็นหลักฐานหลังจากนั่งสมาธิ ครบ 1 ชั่วโมงแล้ว)
  • หากไม่สามารถติดตามนักเรียนหรือนักเรียนที่ถูกตัดคะแนน ไม่มาปฏิบัติธรรม ทำสมาธิ ในช่วงเย็นได้ เป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน กลุ่มบริหารงานบุคคลจะเชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อทราบสาเหตุและช่วยกันแก้ไขต่อไป หากไม่มาเป็นเวลาถึง 5 วันติดต่อกัน ให้ผู้ปกครองพิจารณาสถานศึกษาที่สามารถรับนักเรียนไปเข้าเรียนที่สถานศึกษาแห่งใหม่
  • กรณีถูกตัดคะแนนมาโรงเรียนสาย 3 ครั้ง/เดือน โดยไม่มีเหตุอันควรให้ปฏิบัติตามข้างต้น กลุ่มบริหารงานบุคคลจะเชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อทราบสาเหตุและช่วยกันแก้ไขต่อไป หากมาสายซ้ำกันถึง 5 ครั้ง ให้ผู้ปกครองพิจารณาสถานศึกษาที่ใกล้บ้านเพื่อสะดวกในการเดินทางของนักเรียน
  • ในกรณีที่สิ้นภาคเรียน หากมีนักเรียนคนใดยังล้างคะแนนที่ถูกตัดไม่หมด ทางโรงเรียนจะดำเนินการจัดค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ โดยทางโรงเรียนจะมีการเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาเป็นวิทยากรร่วมเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในการปรับปรุงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
  • ในกรณีที่สิ้นปีการศึกษา หากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ของโรงเรียนยังไม่ดำเนินการล้างคะแนนความประพฤตินักเรียนที่ถูกตัดให้หมด ทางโรงเรียนจะไม่รับดำเนินการในขั้นตอนการขอจบการศึกษาให้

โรงเรียนเรา ... เป็นโรงเรียนที่ใช้ตราพระเกี้ยว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนั้นเราจึงต้องระมัดระวังการทำสิ่งใด ที่ไม่เหมาะสม ให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทจะต้องไม่มี เพราะถือว่าเป็นการไม่รักแผ่นดินไทย เพราะพระมหากษัตริย์อุตส่าห์ก่อตั้งให้มีแผ่นดินอยู่ แล้วยังอุตส่าห์พระราชทานพระเกี้ยวให้มาใช้ ในประเทศไทยนี้มีเพียงไม่กี่โรงเรียนนะ ...

คำปรารภของ ดร.เลิศศิลป์ รัตนมุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
 • หมายเหตุ :

- ปัจจุบันโรงเรียนได้เปลี่ยนจากระบบ iSchool มาใช้เป็นระบบ NextSchool แล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

รายงานการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระดับอุมศึกษา[แก้]

 • ตามรายงานข้อมูลในสารสนเทศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ปีการศึกษา 2558 (ในเนื้อหาสารสนเทศที่เกี่ยวกับผู้เรียน) เรื่องรายงานการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระดับอุดมศึกษา หากจัดอันดับมหาวิทยาลัยของนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 383 คน (รุ่น TUPR 12 ) เข้าศึกษาต่อได้มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่
มหาวิทยาลัย เปอร์เซ็นการเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9 %
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 7 %
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6 %


ตามรายงานข้อมูลในสารสนเทศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ปีการศึกษา 2559 (ในเนื้อหาสารสนเทศที่เกี่ยวกับผู้เรียน) เรื่องรายงานการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระดับอุดมศึกษา หากจัดอันดับมหาวิทยาลัยของนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 384 คน (รุ่น TUPR 13 ) เข้าศึกษาต่อได้มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่

มหาวิทยาลัย เปอร์เซ็นการเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 14.06 %
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 8.85 %
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8.07 %

ความร่วมมือกับโรงเรียนในเครือ " อัษฎเตรียมพัฒน์ "[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ได้จัดส่งคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมและสนับสนุน กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนในเครือ "อัษฎเตรียมพัฒน์" ดังนี้

 • โครงการปันน้ำใจ สานสายใย เครือข่ายเตรียมพัฒน์ (ติว O-NET) ให้แก่นักเรียน
 • โครงการอบรมและพัฒนาหลักสูตรในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ตามโครงการ "เตรียมพัฒน์รักองค์กร"
 • โครงการนิทรรศการ OCOP – OSOP
 • โครงการสัมมนาครูเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • โครงการพัฒนาข้อสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 วิชาหลัก
 • โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ
 • โครงการจัดสัมมนาฝ่ายบริหาร และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 • โครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
 • โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • โครงการส่งเสริมโอกาสการเปลี่ยนที่เรียน (เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนในเครือ "อัษฎเตรียมพัฒน์" ที่มีผลการเรียนดี มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

[11] [12]

โครงการสำหรับสนับสนุนช่วยเหลือสถานศึกษา องค์กรและชุมชนต่างๆ[แก้]

การส่งมอบครุภัณฑ์และเครื่องมือทางการศึกษา[แก้]

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ได้ดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาต่าง ๆ ให้แก่โรงเรียนที่ได้ขอความอนุเคราะห์และขอรับการสนับสนุนมายังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา มาโดยตลอด อาทิเช่น

 • เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์ครบชุด จำนวน 75 ชุด ให้แก่โรงเรียนที่ได้ขอความอนุเคราะห์และขอรับการสนับสนุนมายังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนกาาร รัชดา ทั้งสิ้นจำนวน 8 โรงเรียน อันได้แก่
  • โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 10 ชุด
  • โรงเรียนบ้านหนองหลวง 10 ชุด
  • โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ (ประชาราตรีอนุสรณ์) 10 ชุด
  • โรงเรียนวัดศรีหมาโพธิ์ 10 ชุด
  • โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 10 ชุด
  • โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน 10 ชุด
  • โรงเรียนบ้านกุดม่วง 10 ชุด
  • โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 5 ชุด

โครงการสานสัมพันธ์โรงเรียนสู่ชมชนและสังคม[แก้]

เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนในการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนและสร้างความเข้มแข็งในการช่วยเหลือร่วมมือของโรงเรียนในการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพ โดยรูปแบบของโครงการดังกล่าวคือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา จะมีการจัดส่งข้าราชการครู นักเรียน ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ไปให้การสนับสนุนในการติว O-NET ให้แก่นักเรียน โรงเรียนต่าง ๆ ดังนี้

[13] [14]

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษาแบบคู่ขนาน (MOU)[แก้]

เป็นโครงการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 จัดตั้งขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 โดยโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในรูปแบบของโรงเรียนคู่ขนาน เนื่องจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จึงได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และโรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ได้พิจารณาคัดเลือก

โครงการจิตอาสาของนักเรียน[แก้]

เป็นโครงการที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ส่งเสริมและสนับสนุนเป็นอย่างมากโดยส่งเสริมและสนับสนุนผ่านทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิเช่น กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว) , กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นต้น โดยรูปแบบของโครงการเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เนื่องจากมีความเหมาะสมทั้งทางด้านคุณวุฒิ , วัยวุฒิ และเวลา ให้เป็นผู้คิด วิเคราะห์ และนำเสนอกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ ที่ตนเองเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม โดยในอดีตที่ผ่านมามีหลายกิจกรรมจิตอาสาที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทำแล้วประสบผลสำเร็จและได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น

 • ในปี พ.ศ. 2554 เกิดอุทกภัยในประเทศไทย (มหาอุทกภัย) มีหลายกิจกรรมจิตอาสาที่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในแต่ละห้องเรียนจัดทำขึ้น เพื่อช่วยเหลือวัดวาอาราม ตลอดจนองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือในด้านการจัดหาเงินทุนสำหรับสนับสนุนวัดวาอารามและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม โดยใช้ความสามารถพิเศษส่วนตัวของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็น การเล่นดนตรี การร้องเพลง การแสดงความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อจัดหาเงินทุนมาสนับสนุนให้แก่วัดวาอารามและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านทรัพยากรบุคคล โดยให้ความช่วยเหลือในด้านซ่อมแซม ทำความสะอาดอาคารสถานที่ของวัดวาอารามและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมด้วย
 • กิจกรรมการแบ่งปันความอบอุ่นให้กับเด็กกำพร้าวัยทารกภายในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โดยการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อการดูแลน้อง ๆ รวมถึงการสมทบทุนการศึกษา เป็นต้น

ซึ่งโครงการจิตอาสาของนักเรียน นอกจากจะมีวัตุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ และนำเสนอกิจกรรมจิตอาสาของตนเองแล้ว ยังเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก การรัก เมตตาและช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งในแต่ละปีการศึกษาจะมีหลายกิจกรรมจิตอาสาที่นักเรียนได้คิดขึ้นเพื่อการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม โดยอยู่ภายใต้การให้คำแนะนำ การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

โครงการพระราชดำริโรงเรียนพี่ – โรงเรียนน้อง[แก้]

ธงของยูเนสโก

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2539 สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธานในงานฉลองครบ 50 ปีขององค์การฯ และขอพระราชทานถวายความช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสให้ช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (ในขณะนั้น) จำนวน 22 แห่ง ที่อำเภอบ่อเกลือและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน สำนักงานยูเนสโกจึงได้ประสานงานกับสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ และสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเชิญชวนโรงเรียนสมาชิกโครงการการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีและสันติภาพ (ASPNet) ซึ่งอยู่ในกรุงเทพฯ และมีความเข้มแข็งให้ความช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 22 แห่ง โดยได้จัดเป็นโครงการในลักษณะ “โรงเรียนพี่ – โรงเรียนน้อง” ซึ่งเป็นคำที่ใช้อธิบายคำว่า “School Twining” ซึ่งคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างสถานศึกษา เปิดโอกาสให้ครู นักเรียน และผู้ปกครองของโรงเรียนพี่และโรงเรียนน้อง ได้พบสังสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และช่วยเหลือ แบ่งปันกันทั้งในด้านวิชาความรู้ ในด้านจิตใจที่รักและอาทรต่อกัน ตลอดไปถึงด้านวัตถุปัจจัย เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เป็นคนที่สมบูรณ์ และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศชาติ

ในขณะที่ “โรงเรียนน้อง” คือโรงเรียนประถม 22 แห่งในพื้นที่ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารภายในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ “โรงเรียนพี่” หมายความถึง โรงเรียนรัฐบาลและเอกชนในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ ๆ ที่มีศักยภาพทางวิชาการ มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของสังคม ครูและนักเรียน มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีถึงปานกลาง มีความสามารถและความพร้อมที่จะแบ่งปันสิ่งที่มี และสิ่งที่ได้รับกับผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า เพราะตระหนักในความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ดังความในพระราชดำรัสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่ผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษา ต.ช.ด. เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2531 ความว่า

อย่างเรานั้นมีโอกาสที่ดีมาก มีอาหารการกินทีดีทุกอย่าง อยากจะได้อะไรก็ได้ และยังมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่ แต่นักเรียนเหล่านั้นจะได้รับการศึกษาคงจะไปไม่ถึงระดับที่เราได้ ส่วนที่เราได้รับก็เป็นการศึกษาพิเศษ เพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นบุคคลพิเศษ ได้โอกาสดีกว่าคนอื่นก็เท่ากับประชาชนทั้งชาติสนับสนุนให้ทุนมาให้ศึกษาถึงระดับอุดมศึกษาก็จะต้องมีหน้าที่ที่จะต้องทำอะไรตอบแทน เพื่อให้เพื่อนร่วมชาติที่สนับสนุนเราได้มีโอกาสที่ดีขึ้นกว่านี้

ลักษณะการดำเนินกิจกรรมโครงการพระราชดำริโรงเรียนพี่ – โรงเรียนน้องของแต่ละโรงเรียน พอจะสรุปได้ดังนี้ คือ

 1. การมอบอุปกรณ์การศึกษา เช่น หนังสือ ตำราเรียน คอมพิวเตอร์ จานดาวเทียม เสารับคลื่นวิทยุ อุปกรณ์กีฬา ถุงยังชีพ และเงินสนับสนุน เช่น ทุนอาหารกลางวัน ทุนเล่าเรียน เป็นต้น
 2. การสร้างห้องสมุด ห้องเรียน โรงอาหาร การปรับปรุงสนามเด็กเล่น
 3. จัดกิจกรรมนันทนาการ เช่น จัดกิจกรรมวิชาการ ให้นักเรียนโรงเรียนพี่สอนวิชาเรียนให้แก่นักเรียนน้อง การนิเทศงานวิชาการ การนำนักเรียนโรงเรียนน้องมาเยี่ยมโรงเรียนพี่ การจัดฐานกิจกรรมต่างๆ ในเวลาที่นักเรียนโรงเรียนพี่ไปเยี่ยมน้อง การนำสื่อภาพยนตร์ไปฉาย เป็นต้น
 4. การรับนักเรียนโรงเรียนน้องมาศึกษาต่อในโรงเรียนพี่ และการศึกษาดูงานของครู และนักเรียนโรงเรียนน้อง ณ โรงเรียนพี่
 5. ให้โควต้าครูและอาจารย์โรงเรียนน้องมาประชุม สัมมนา และอบรมในโรงเรียนพี่
 6. ผู้ปกครองโรงเรียนพี่ที่เป็นแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ จัดบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และทำฟันให้นักเรียนโรงเรียนน้อง ผู้ปกครองที่มีกิจการร้านแว่นตา นำอุปกรณ์ไปบริการวัดสายตาให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนน้อง รวมทั้งประกอบแว่นตาให้
 7. การเขียนจดหมายติดต่อกันระหว่างนักเรียนโรงเรียนพี่และโรงเรียนน้อง เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากขึ้น
 8. การรณรงค์บริจาคสิ่งของเพื่อจำหน่ายหารายได้ เพื่อนำไปเป็นทุนให้แก่โรงเรียนน้อง

โรงเรียนพี่ที่ปรารถนาจะเข้าร่วมโครงการพระราชดำริโรงเรียนพี่ – โรงเรียนน้อง เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนน้องที่จังหวัดน่าน มีจำนวน 12 แห่ง ดังนี้

ที่ โรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง (อำเภอบ่อเกลือ จ.น่าน)
1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. โรงเรียนบ้านนาขวาง และ 2. โรงเรียนบ้านผักเฮือก
2 โรงเรียนปากเกร็ด 3. โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา และ 4. โรงเรียนบ้านน้ำหมาว
3 โรงเรียนโยธินบูรณะ 5. โรงเรียนบ้านสว้า และ 6. โรงเรียนบ้านสปัน
4 โรงเรียนหอวัง 7. โรงเรียนบ้านบ่อหยวก และ 8. โรงเรียนบ้านขุมน้ำน่าน
5 โรงเรียนสายปัญญา 9. โรงเรียนบ้านด่าน และ 10. โรงเรียนบ้านด่าน (สาขาบวกหญ้า)
6 โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม 11. โรงเรียนบ้านน้ำรี และ 12. โรงเรียนบ้านน้ำช้าง
7 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง 13. โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ และ 14. โรงเรียนบ้านห้วยฟอง
8 โรงเรียนศึกษานารี 15. โรงเรียนบ้านบ่อหลวง และ 16. โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
9 โรงเรียนเบญจมราชาลัย 17. โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง และ 18. โรงเรียนบ้านนากอก
10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 19. โรงเรียนบ้านสบมาง
11 โรงเรียนบางกะปิ 20. โรงเรียนบ้านนาคอก และ 21. โรงเรียนบ้านนาบง
12 โรงเรียนศิริธนศึกษา 22. โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์

หลังจากนั้น ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547 จึงได้มีการจัดประชุมหารือการขยายโครงการโดยเชิญผู้บริหารโรงเรียนพี่ทั้งที่เป็นอยู่เดิม และที่อยากเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพี่ – โรงเรียนน้องในพระราชดำริ รวมทั้งบรรดาผู้บริหารโรงเรียนน้องอีกจำนวนหนึ่งเพื่อชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจในโครงการดังกล่าว หลังการประชุมได้มีโรงเรียนพี่และโรงเรียนน้อง เข้าร่วมในโครงการอีก นับได้โรงเรียนพี่ 53 แห่ง และโรงเรียนน้อง 98 แห่ง รวมโรงเรียนพี่ และโรงเรียนน้องทั้งหมดจนถึงขณะนี้ คือ โรงเรียนพี่ 63 แห่ง และโรงเรียนน้อง 117 แห่ง

อันดับและมาตราฐานการศึกษาของโรงเรียน[แก้]

ขึ้นชื่อว่าโรงเรียนเตรียมฯ ต้องมีมาตราฐาน

คำปรารภของ ดร.เลิศศิลป์ รัตนมุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา


การประเมินคุณภาพของโรงเรียน[แก้]

การประเมินคุณภาพโรงเรียน โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ได้ผ่านการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ รอบ 3 เมื่อวันที่ 4, 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ผลปรากฏว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งทางด้านผู้เรียน ด้านผู้บริหาร และด้านครู อยู่ในระดับดี[16]

การประเมินคุณภาพโรงเรียน โดยใช้ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา มีผลคะแนนเฉลี่ยการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งจัดการสอบและให้การรับรองมาตรฐานโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ ซึ่งผลปรากฏว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา มีผลคะแนนเฉลี่ยการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


อันดับของโรงเรียน[แก้]

จัดอันดับโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ได้รับการจัดอันดับจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ ในปี พุทธศักราช 2553 ให้เป็นโรงเรียนมาตราฐานสากล (World Class Standard School ) รุ่นที่ 1 เป็น 1 ใน 369 โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งโรงเรียนมาตราฐานสากล (World Class Standard School ) คือ โรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เทียบเคียงมาตรฐานสากล ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลเมื่องโลก (World Citizen,Global Citizen) เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นมาตรฐานสากล เป็นการต่อยอดคุณลักษณะที่เป็นมาตรฐานชาติ [21]

จัดอันดับโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ได้รับการจัดอันดับจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ ให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ติดอันดับโรงเรียนมัธยมศึกษายอดนิยมและโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ของประเทศ มาตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2551 โดยที่

 • ปี พ.ศ. 2551
  • เป็น 1 ใน 369 โรงเรียนมัธยมศึกษายอดนิยมและโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ
 • ปี พ.ศ. 2552
  • เป็น 1 ใน 369 โรงเรียนมัธยมศึกษายอดนิยมและโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ
 • ปี พ.ศ. 2553
  • เป็น 1 ใน 365 โรงเรียนมัธยมศึกษายอดนิยมและโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ
 • ปี พ.ศ. 2554
  • เป็น 1 ใน 366 โรงเรียนมัธยมศึกษายอดนิยมและโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ [22]
 • ปี พ.ศ. 2555
  • เป็น 1 ใน 273 โรงเรียนมัธยมศึกษายอดนิยมและโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ
 • ปี พ.ศ. 2556
  • เป็น 1 ใน 288 โรงเรียนมัธยมศึกษายอดนิยมและโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ [23]
 • ปี พ.ศ. 2557
  • เป็น 1 ใน 293 โรงเรียนมัธยมศึกษายอดนิยมและโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ [24]
 • ปี พ.ศ. 2558
  • เป็น 1 ใน 285 โรงเรียนมัธยมศึกษายอดนิยมและโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ [25]
 • ปี พ.ศ. 2559
  • เป็น 1 ใน 282 โรงเรียนมัธยมศึกษายอดนิยมและโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ [26]
 • ปี พ.ศ. 2560
  • เป็น 1 ใน 281 โรงเรียนมัธยมศึกษายอดนิยมและโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ [27]
 • ปี พ.ศ. 2561
  • เป็น 1 ใน 282 โรงเรียนมัธยมศึกษายอดนิยมและโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ [28]

เกียรติประวัติของโรงเรียน[แก้]

รางวัลที่โรงเรียนได้รับ[แก้]

ปี เกียรติประวัติ หน่วยงานที่ให้การยกย่อง
2527 รางวัลโรงเรียนพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
2527 รางวัลโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น (ครั้งที่ 1) กรมสามัญศึกษา
2528 รางวัลโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น (ครั้งที่ 2) กรมสามัญศึกษา
2529 รางวัลโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น (ครั้งที่ 3) กรมสามัญศึกษา
2542 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสีขาว กระทรวงศึกษาธิการ
2545 รางวัลเกียรติคุณสัญญา ธรรมศักดิ์ (ชมเชย) โครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษา การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด เข้ารับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มูลนิธิธารน้ำใจ
2553 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World - Class Standard School) รุ่นที่ 1 เป็น 1 ใน 369 โรงเรียนทั่วประเทศ [29] กระทรวงศึกษาธิการ
2554 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต [30] สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2556 ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่ให้ความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2557 ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปี 2556

[31]

กระทรวงศึกษาธิการ

(ประกาศเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 )

2559 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการ UniNet To School สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการองค์กรหลักของโรงเรียน[แก้]

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
 • สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
 • คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
 • มูลนิธิโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

รามณรงค์ เสวกวิหารี นักกีฬาเทควันโดชายทีมชาติไทย

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.tupr.ac.th/images/History2555.pdf ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เข้าชมเมื่อ 10 มิ.ย. 55
 2. http://www.tupr.ac.th/guide/60-03-16_691-60.pdf โครงการเรียนล่วงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2560
 3. http://www.quota.forest.ku.ac.th/2.pdf คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้)
 4. http://kaset.chandra.ac.th/news/81.pdf คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ) ,ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
 5. http://www.jaabkk.com/portfolios/testresult20140224/ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2
 6. http://thaistudentexchange.com/more_program.php?id=17 นายภูศิษฐ์ เกียรติชัยเลิศนภา นักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมสหรัฐอเมริกา AYP (High School Academic Year Program in America) ที่ Grade 10 ,Burnt River School ,Unity ,Oregon , America ตั้งแต่ปี 2017-2018
 7. http://www.srv.ac.th/srv/documents/tjyec-namepass2560.pdf ผลการคัดเลือกนักเรียนไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
 8. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=704887049695796&set=t.100000267784964&type=3&theater ภาพนักเรียนทุนด้านภาษาจีน มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเสฉวน (Sichuan International Studies University) สาธารณรัฐประชาชนจีน
 9. http://www.tupr.ac.th/function/2559/krudee-TUPR.pdf รายชื่อครูที่ได้รับรางวัล “ครูดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา” รับรางวัลโล่เกียรติคุณเนื่องในวันครู ประจำปี 2560
 10. http://www.tupr.ac.th/download/vichakan/2559/59-01-21_well.pdf หนังสือเชิญเข้าร่วมและแข่งขันงานนิทรรศการวิชาการ
 11. https://drive.google.com/file/d/0B6xHcFsioLzpWVpBR3p5Y2pLNWc/view ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี เรื่องโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 12. http://www.tupr.ac.th/function/2560/60_133.pdf คำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เรื่องการแต่งตั้งครูผู้ปกครองสำหรับดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยนโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 13. http://www.tupr.ac.th/function/2559/59_370.pdf ติว O-NET โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง
 14. http://www.tupr.ac.th/function/2559/59_369.pdf ติว O-NET โรงเรียนบ้านสบมาง จังหวัดน่าน
 15. http://www.kmosa2.org/spm2/forum/data/pic/260.pdf คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่องการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษาแบบคู่ขนาน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕)
 16. https://drive.google.com/file/d/0B0RkNeXuHy2YUGZDMUxsMzZzZ3c/view สารสนเทศเพื่อการรายงาน ปีการศึกษา 2559
 17. http://www.tupr.ac.th/evaluate/58/57_onet/2_StatbySchool_2557_M3_1010022013.pdf ผลคะแนนการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557
 18. http://www.tupr.ac.th/evaluate/58/57_onet/2_StatbySchool_2557_M6_1010022013.pdf ผลคะแนนการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557
 19. http://www.tupr.ac.th/evaluate/59/58_onet/2StatbySchool_2558_M3_1010022013%20(1).pdf ผลคะแนนการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ประจำปีการศึกษา 2558
 20. http://www.tupr.ac.th/evaluate/59/58_onet/2StatbySchool_2558_M6_1010022013[1].pdf ผลคะแนนการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558
 21. https://sites.google.com/a/hi-supervisory10.net/www/-500 รายชื่อโรงเรียนมาตราฐานสากล รุ่นที่ 1
 22. http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/4164/40138.pdf โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2554
 23. http://www.sesao8.go.th/file/2012-12-06_01.pdf โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2556
 24. http://www.korat7.go.th/web/images/stories/01-57/227.pdf?e1a5ed8408d7cd9dfd4e6ed5108ec95d=bf934e39ee54ad550be3e7ff8eca8299 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557
 25. http://www.mathayom9.go.th/webspm9/data/student58/student05.pdf โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558
 26. http://www.nmrsw2.ac.th/St2558/St2559/racing-matyom59.pdf โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559
 27. http://plan.bopp-obec.info/tmp/upload/2016-09-21-12-31-36.pdf โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560
 28. http://plan.bopp-obec.info/tmp/upload/2017-11-08-09-02-02.pdf โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561
 29. http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/49905/588148.pdf รายชื่อโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World - Class Standard School)
 30. http://www.e-newsbkk2.org/bkk2/forum/data/5/pic/578.pdf โครงการโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต (หน้า 28)
 31. https://suffecondotcom.files.wordpress.com/2015/12/e0b89be0b8a3e0b8b0e0b881e0b8b2e0b8a8_e0b8aae0b896e0b8b2e0b899e0b8a8e0b8b6e0b881e0b8a9e0b8b2e0b89ee0b8ade0b980e0b89ee0b8b5e0b8a2e0b887_14.pdf รายชื่อสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๖

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]