โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
Triamudomsuksapattanakarn Ratchada School LOGO.png
ปรัชญา
ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
คติพจน์
เมธาวี ปญฺญาลงฺ การุตฺตโม โหติ
นักปราชญ์ คือ ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องประดับอันสูงสุด
170 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ไทย
พิกัด 13°46′22.8″N 100°34′25.7″E / 13.773000°N 100.573806°E / 13.773000; 100.573806พิกัดภูมิศาสตร์: 13°46′22.8″N 100°34′25.7″E / 13.773000°N 100.573806°E / 13.773000; 100.573806
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Triamudomsuksapattanakarn Ratchada School
อักษรย่อ ต.อ.พ.ร. / T.U.P.R.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล

- โรงเรียนมาตรฐานสากล
- โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
- โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา - (เก่า) 11 สิงหาคม พ.ศ. 2504

- (ใหม่) 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 (14 ปี)

ผู้ก่อตั้ง กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส 1010720084
ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.เลิศศิลป์ รัตนมุสิก
จำนวนนักเรียน 2,663 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557)
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น

สี ███ ███ ชมพู - น้ำเงิน
เพลง มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
เพลงอุทยานรมณีย์
เว็บไซต์
ภาพป้ายชื่อและหน้าปกของเว็ปไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา.gif

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) ตั้งอยู่ที่เลขที่ 170 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบสหศึกษา เป็นหนึ่งใน 281 โรงเรียนมัธยมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้เป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง และเป็นหนึ่งใน 41 โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เนื้อหา

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ให้อุส่าห์เล่าเรียน...แลเสาะแสวงหาสิ่งที่เปนประโยชน์ อย่าให้มีความบันเทิงใจในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เหลือเกิน ให้เปนแต่ธรรมดาคน ซึ่งต้องมีความสุขเปนเครื่องเลี้ยงชีวิตรอยู่ จะได้เปนประโยชน์แก่ตัว แลบ้านเมืองของตัวสืบไป...

พระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึง พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ ขณะทรงศึกษาวิชาการทหารเรือ ณ ประเทศอังกฤษ
 • ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ตราพระเกี้ยว
 • อักษรย่อชื่อโรงเรียน ต.อ.พ.ร.
 • ปรัชญาโรงเรียน ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
 • คติพจน์ประจำโรงเรียน เมธาวี ปญฺญาลงฺ การุตฺตโม โหติ แปลว่า นักปราชญ์ คือ ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องประดับอันสูงสุด
 • เอกลักษณ์โรงเรียน ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และ คุณธรรม
 • อัตลักษณ์นักเรียน ลูก ต.อ.พ.ร. แต่งกายถูกระเบียบมีสัมมาคารวะ
 • จุดเน้น หลากภาษาสู่สากล
 • สีประจำโรงเรียน
 • พระพุทธรูประจำโรงเรียน พระพุทธศากยะมุนีศรีประชาราษฎร์
 • ศูนย์รวมใจที่เคารพสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์
 • เพลงประจำโรงเรียน มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

การถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระเกี้ยวประจำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ณ.อาคารห้องเกียรติยศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

พระเกี้ยว หรือ จุลมงกุฎ เป็นศิราภรณ์ประดับพระเกศา หรือพระเศียรของพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ และเป็นพิจิตรเลขาประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้เพราะ พระนามาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ "จุฬาลงกรณ์" ซึ่งแปลว่า เครื่องประดับศีรษะ หรือ จุลมงกุฎ ซึ่งมีความหมายเชื่อมโยงกับพระนามาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ "มงกุฎ" อีกทั้ง พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังมีหมายความว่า "พระจอมเกล้าน้อย" อีกด้วย

เมื่อพระนามาภิไธยเดิมและพระปรมาภิไธยเดิมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีความหมายว่าพระเกี้ยว หรือจุลมงกุฎ จึงได้ใช้พระเกี้ยวหรือจุลมงกุฎวางบนเบาะ เป็นพิจิตรเลขาประจำรัชกาลของพระองค์

เนื่องจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เป็นโรงเรียนในเครืออัษฎเตรียมพัฒน์ จึงได้รับพระบรมราชานุญาตจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ใช้ พระเกี้ยว เป็นตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

พระเกี้ยวประจำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา[แก้]

พระเกี้ยว ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา นั้นมีทั้งสิ้น ๓ องค์


พระเกี้ยวองค์ที่ ๑

เป็นพระเกี้ยวองค์แรกของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา มีลักษณะเป็นจุลมงกุฏวางอยู่บนเบาะที่มีลักษณะทรงกลมสีทอง ซึ่งพระเกี้ยวองค์ที่ ๑ นี้ จะมีลักษณะเป็นพระเกี้ยวสีทองทั้งองค์


พระเกี้ยวองค์ที่ ๒

เป็นพระเกี้ยวองค์ที่สองของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ที่ได้ถูกจัดสร้างขึ้นใหม่แทนพระเกี้ยวองค์สีทองเดิม (พระเกี้ยวองค์ที่ ๑) มีลักษณะเป็นจุลมงกุฏวางอยู่บนเบาะที่มีลักษณะทรงกลมสีชมพู ซึ่งอดีตนั้นเคยประดิษฐานอยู่ ณ ภายในอาคารห้องเกียรติยศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา


พระเกี้ยวองค์ที่ ๓

เป็นพระเกี้ยวองค์ที่สามของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ที่ได้ถูกจัดสร้างขึ้นใหม่แทนพระเกี้ยวองค์ที่สองเดิม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 มีลักษณะเป็นจุลมงกุฏวางอยู่บนเบาะที่มีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมสีชมพู ซึ่งพระเกี้ยวองค์ที่ ๓ นี้เป็นพระเกี้ยวองค์ปัจจุบันของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ซึ่งปัจจุบันพระเกี้ยวองค์ที่ ๓ นี้ประดิษฐานอยู่ ณ ภายในอาคารห้องเกียรติยศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

ตราสัญลักษณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับพระเกี้ยว[แก้]

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ตั้งแต่อตีตจนถึงปัจจุบันมีทั้งสิ้น 3 แบบ


หมายเหตุ : ตราสำหรับประทับในเอกสารทางราชการของโรงเรียน ยังคงใช้ตราประทับแบบเดิม คือ เป็นตราของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ด้านใต้ของตรา มีตัวอักษรโค้ง 2 แถว

 • แถวด้านบนเขียนว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
 • แถวด้านล่างเขียนว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒


ธงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา มีทั้งสิ้น 3 แบบ

 • แบบที่ 1 ใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2557
  • มีลักษณะเป็น ธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีแถบสีสองแถบ
   • แถบด้านบน เป็น สีชมพู
   • แถบด้านล่าง เป็น สีน้ำเงิน
   • ตรงกลางของผืนธงมีตราพระเกี้ยว ด้านใต้ขององค์พระเกี้ยวมีตัวอักษรโค้งปักด้วยข้อความสีทอง ข้อความว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
 • แบบที่ 2 ใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558
  • มีลักษณะเป็น ธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีแถบสีสองแถบ
   • แถบด้านบน เป็น สีน้ำเงิน
   • แถบด้านล่าง เป็น สีชมพู
   • ตรงกลางของผืนธงมีตราพระเกี้ยว ด้านใต้ขององค์พระเกี้ยวมีตัวอักษรโค้งปักด้วยข้อความสีน้ำเงิน ข้อความว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
 • แบบที่ 3 ใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
  • มีลักษณะเป็น ธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สีชมพูอ่อนทั้งผืน บริเวณขอบของผืนธงทั้ง 3 ด้าน มีพู่สีน้ำเงินประดับอยู่
   • บริเวณตรงกลางของผืนธงมีตราพระเกี้ยว ด้านใต้ขององค์พระเกี้ยวมีตัวอักษรโค้งปักด้วยข้อความสีน้ำเงิน ข้อความว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา


ธงคณะสีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ได้จัดแบ่งนักเรียน ออกเป็น 5 คณะ ได้แก่ คณะอินทนิล ,คณะปาริชาต ,คณะการะเกด ,คณะราชพฤกษ์ ,คณะกรรณิการ์ เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาภายในและเพื่อความสะดวกในการดำเนินจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ซึ่งแต่ละคณะ จะมีสีและธงประจำคณะของตนเอง โดย

 • คณะอินทนิล
  • สีประจำคณะ : สีม่วง
  • ธงประจำคณะ : เป็นธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหนา สีม่วงทั้งผืน ตรงกลางของผืนธงมีลักษณะเป็นรูปเสมาสีขาวขอบสีน้ำเงิน ภายในเสมาสีขาวขอบสีน้ำเงินมีตราพระเกี้ยว ด้านล่างถัดจากตราเสมาสีขาวขอบสีน้ำเงินลงมามีลักษณะช่อชัยพฤกษ์สีขาวขอบสีน้ำเงิน ภายในช่อชัยพฤกษ์สีขาวขอบสีน้ำเงินปักด้วยตัวอักษรสีม่วง ข้อความว่า ต.อ.พ.ร. ด้านล่างถัดลงมาจากช่อชัยพฤกษ์สีขาวขอบสีน้ำเงิน มีการปักด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่สีขาว ข้อความว่า คณะอินทนิล
 • คณะปาริชาต
  • สีประจำคณะ : สีแดง
  • ธงประจำคณะ : เป็นธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหนา สีแดงทั้งผืน ตรงกลางของผืนธงมีลักษณะเป็นรูปเสมาสีขาวขอบสีน้ำเงิน ภายในเสมาสีขาวขอบสีน้ำเงินมีตราพระเกี้ยว ด้านล่างถัดจากตราเสมาสีขาวขอบสีน้ำเงินลงมามีลักษณะช่อชัยพฤกษ์สีขาวขอบสีน้ำเงิน ภายในช่อชัยพฤกษ์สีขาวขอบสีน้ำเงินปักด้วยตัวอักษรสีแดง ข้อความว่า ต.อ.พ.ร. ด้านล่างถัดลงมาจากช่อชัยพฤกษ์สีขาวขอบสีน้ำเงิน มีการปักด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่สีขาว ข้อความว่า คณะปาริชาต
 • คณะการะเกด
  • สีประจำคณะ : สีเขียว
  • ธงประจำคณะ : เป็นธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหนา สีเขียวทั้งผืน ตรงกลางของผืนธงมีลักษณะเป็นรูปเสมาสีขาวขอบสีน้ำเงิน ภายในเสมาสีขาวขอบสีน้ำเงินมีตราพระเกี้ยว ด้านล่างถัดจากตราเสมาสีขาวขอบสีน้ำเงินลงมามีลักษณะช่อชัยพฤกษ์สีขาวขอบสีน้ำเงิน ภายในช่อชัยพฤกษ์สีขาวขอบสีน้ำเงินปักด้วยตัวอักษรสีเขียว ข้อความว่า ต.อ.พ.ร. ด้านล่างถัดลงมาจากช่อชัยพฤกษ์สีขาวขอบสีน้ำเงิน มีการปักด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่สีขาว ข้อความว่า คณะการะเกด
 • คณะราชพฤกษ์
  • สีประจำคณะ : สีเหลือง
  • ธงประจำคณะ : เป็นธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหนา สีเหลืองทั้งผืน ตรงกลางของผืนธงมีลักษณะเป็นรูปเสมาสีขาวขอบสีน้ำเงิน ภายในเสมาสีขาวขอบสีน้ำเงินมีตราพระเกี้ยว ด้านล่างถัดจากตราเสมาสีขาวขอบสีน้ำเงินลงมามีลักษณะช่อชัยพฤกษ์สีขาวขอบสีน้ำเงิน ภายในช่อชัยพฤกษ์สีขาวขอบสีน้ำเงินปักด้วยตัวอักษรสีเหลือง ข้อความว่า ต.อ.พ.ร. ด้านล่างถัดลงมาจากช่อชัยพฤกษ์สีขาวขอบสีน้ำเงิน มีการปักด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่สีขาว ข้อความว่า คณะราชพฤกษ์
 • คณะกรรณิการ์
  • สีประจำคณะ : สีส้ม
  • ธงประจำคณะ : เป็นธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหนา สีส้มทั้งผืน ตรงกลางของผืนธงมีลักษณะเป็นรูปเสมาสีขาวขอบสีน้ำเงิน ภายในเสมาสีขาวขอบสีน้ำเงินมีตราพระเกี้ยว ด้านล่างถัดจากตราเสมาสีขาวขอบสีน้ำเงินลงมามีลักษณะช่อชัยพฤกษ์สีขาวขอบสีน้ำเงิน ภายในช่อชัยพฤกษ์สีขาวขอบสีน้ำเงินปักด้วยตัวอักษรสีส้ม ข้อความว่า ต.อ.พ.ร. ด้านล่างถัดลงมาจากช่อชัยพฤกษ์สีขาวขอบสีน้ำเงิน มีการปักด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่สีขาว ข้อความว่า คณะกรรณิการ์

หมายเหตุ : การเรียกชื่อคณะสีจะไม่นิยมเรียกเป็น คณะสีม่วง ,คณะสีแดง ,คณะสีเขียว ,คณะสีเหลือง ,คณะสีส้ม แต่จะเรียกเป็น สีม่วง ,สีแดง ,สีเขียว ,สีเหลือง ,สีส้ม โดยไม่ต้องมีคำว่า คณะ และไม่นิยมเรียกเป็น คณะสีอินทนิล ,คณะสีปาริชาต ,คณะสีการะเกด ,คณะสีราชพฤกษ์ ,คณะสีกรรณิการ์ แต่จะเรียกเป็น คณะอินทนิล ,คณะปาริชาต ,คณะการะเกด ,คณะราชพฤกษ์ ,คณะกรรณิการ์ โดยไม่ต้องมีคำว่า สี


ตุ้งติ้งคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เป็นตุ้งติ้งของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการนักเรียน

 • โดยรูปแบบและที่มาของคณะกรรมการนักเรียนจะใช้วิธีการเลือกตั้งและคณะกรรมการนักเรียนบางส่วนมาจากการแต่งตั้ง ซึ่งคณะกรรมการนักเรียนที่มาจากการแต่งตั้งจะมาจากทุกภาคส่วนของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นผู้แทนจากคณะสีต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ,ผู้แทนจากแผนการเรียนต่าง ๆ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนทุกคนและทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการนักเรียนและเพื่อให้คณะกรรมการนักเรียนได้รับฟังความคิดเห็นตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง
 • จากนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนจะเป็นผู้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน
 • หลังจากนั้นคณะกรรมการนักเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งจะได้รับการประดับตุ้งติ้งคณะกรรมการนักเรียนจากผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหารโรงเรียน
 • การประดับตุ้งติ้งคณะกรรมการนักเรียนจะประดับไว้บริเวณปกเสื้อนักเรียนด้านซ้าย และถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557
 • ลักษณะของตุ้งติ้งคณะกรรมการนักเรียน มีลักษณะเป็นตุ้งติ้งรูปพระเกี้ยว ด้านใต้ขององค์พระเกี้ยวเป็นรูปริบบิ้นสีน้ำเงิน ภายในริบบิ้นสีน้ำเงิน มีตัวอักษรสีทองเขียนข้อความว่า คณะกรรมการนักเรียน[1]

หมายเหตุ : นอกจากจะมีการใช้ตุ้งติ้งคณะกรรมการนักเรียน เป็นสัญลักษณ์สำหรับการเป็นคณะกรรมการนักเรียนแล้ว ในปี พ.ศ. 2560 ยังได้มีการจัดทำปลอกแขนสำหรับคณะกรรมการนักเรียนขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการนักเรียนใช้ประดับบริเวณต้นแขนด้านซ้าย ซึ่งปลอกแขนของคณะกรรมการนักเรียนนั้น มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีแถบสีสองแถบ

 • แถบด้านบน เป็นสีชมพู
 • แถบด้านล่าง เป็นสีน้ำเงิน
 • ตรงกึ่งกลางระหว่างแถบสีทั้งสองมีตราพระเกี้ยว ด้านใต้ของตราพระเกี้ยว มีตัวอักษรแถวตรงข้อความว่า ต.อ.พ.ร.


ตราสัญลักษณ์สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

 • มีลักษณะเป็นวงกลม 2 วงซ้อนกัน อยู่ภายในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นสีน้ำเงิน
  • วงกลมด้านในพื้นสีขาว เส้นขอบสีน้ำเงิน มีตราพระเกี้ยวอยู่กึ่งกลาง
  • วงกลมด้านนอกพื้นสีชมพู เส้นขอบสีน้ำเงิน
  • ด้านล่างระหว่างวงกลมด้านในและนอก มีตัวอักษรโค้งสีน้ำเงิน ข้อความว่า สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรีมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา[2]

ประวัติ[แก้]

ป้ายชื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เดิมคือโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์ ซึ่งเคยเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดจังหวัดพระนคร เปิดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2504 รับนักเรียนชั้นประถมศึกษามาโดยตลอด และได้พัฒนามาเป็นลำดับ

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ได้โอนไปสังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2517 ได้เปลี่ยนจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยความริเริ่มของอาจารย์ใหญ่ขณะนั้น คือ นายทับทิม บุญยพัชรินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีความสามารถที่จะเรียนให้มีโอกาสเรียนต่อในระดับชั้น มัธยมศึกษา และค่อยๆ ยุบเลิกชั้นประถมศึกษาไปในที่สุด

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2521 ได้โอนไปสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และได้ขยายเปิดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปี พ.ศ. 2522

ปี พ.ศ. 2527 เป็นปีแห่งการพัฒนาของโรงเรียนในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านอาคารสถานที่ ด้านระเบียบวินัยของโรงเรียน ด้านงานวิชาการ ระบบระเบียบวินัยของข้าราชครู และด้านสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน จนทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ และรางวัลโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นถึง 3 ปีซ้อน คือในปีพุทธศักราช 2527 , 2528 , 2529 ภายใต้การบริหารงานของ คุณหญิงพรรณี กาญจนะวสิด ผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะนั้น

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติการเปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์ มาเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา โดยการริเริ่มของ นายสมพงษ์ พลสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ในขณะนั้น [3]

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
1. นายประกาศ แสงเพชร พ.ศ. 2504-พ.ศ. 2509
2. นายทับทิม บุญยพัชรินทร์ พ.ศ. 2509-พ.ศ. 2519
3. นายระงับ ศรีรุ่งเรือง พ.ศ. 2519-พ.ศ. 2523
4. นายเลิศ สดแสงจันทร์ พ.ศ. 2523-พ.ศ. 2526
5. คุณหญิงพรรณี กาญจนะวสิด พ.ศ. 2526-พ.ศ. 2528
6. นางภิญญพร วัฒนเจริญ พ.ศ. 2528-พ.ศ. 2530
7. นายมาโนช ปานโต พ.ศ. 2530-พ.ศ. 2531
8. นายอดิศร ใสสุก พ.ศ. 2531-พ.ศ. 2534
9. นายสุรินทร์ ต่อเนื่อง พ.ศ. 2534
10. นายศิริ สุงคาสิทธิ์ พ.ศ. 2534-พ.ศ. 2537
11. นายบรรจบ เสริมทอง พ.ศ. 2537-พ.ศ. 2542
12. นายธงชาติ วงษ์สวรรค์ พ.ศ. 2542-พ.ศ. 2544
13. นายสมพงษ์ พลสูงเนิน พ.ศ. 2544-พ.ศ. 2546
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
1. นายสมพงษ์ พลสูงเนิน พ.ศ. 2546-พ.ศ. 2549
2. นายโกศล พละกลาง พ.ศ. 2549-พ.ศ. 2552
3. นายนคร เดชพันธ์ พ.ศ. 2552-พ.ศ. 2555
4. ดร.เลิศศิลป์ รัตนมุสิก พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน

ผู้บริหารโรงเรียนชุดปัจจุบัน[แก้]

ฝ่ายบริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
รายนามผู้บริหาร ดำรงตำแหน่ง
1. ดร.เลิศศิลป์ รัตนมุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
2. นายสันทัศน์ น้อยเพ็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ
3. นายเกตุ โพธิ์น้อย ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป
4. นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ
5. นายพีรพงษ์ ดาระกะมาศ ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล

อาคารสถานที่ภายในโรงเรียน[แก้]

แผนผังภายในของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
 • อาคาร 1

เป็นอาคารเรียน 7 ชั้น มีลิฟต์ขึ้นและลงอาคารเรียน บริเวณชั้นล่างสุดของตัวอาคารเป็นห้องโถงกว้างขนาดใหญ่มีเวที เครื่องเสียง พัดลม และระบบไฟฟ้า ครบครัน ซึ่งปกติจะใช้สำหรับเป็นสถานที่สำหรับฝึกสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับพละศึกษา อาทิเช่น กีฬาเทเบิลเทนนิส เป็นต้น นอกจากนั้นยังใช้เป็นสถานที่สำหรับการประชุมระดับของนักเรียนในบางช่วงชั้น เป็นสถานที่จัดและชมการแสดงต่าง ๆ เป็นสถานที่ทำกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ และเป็นสถานที่ในการจัดแสดงผลงานทางวิชาการหรือนิทรรศการต่าง ๆ ในวันสำคัญต่าง ๆ ได้อีกด้วย นอกจากนั้นบริเวณห้องโถงยังเป็นที่ตั้งของห้องพักครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา และที่ตั้งของร้านบริการถ่ายเอกสารของโรงเรียน ส่วนชั้นบน เป็นห้องพักครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิเช่น ห้องพักครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ,ห้องพักครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ห้องพักครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ,นาฏศิลป์) ,ห้องพักครูของกลุ่มพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว ) ,ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ,ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน ,ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ,ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส ,ห้องปฏิบัติการทางภาษาอื่น ๆ ,ห้องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ,ห้องจริยธรรม ,ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (ศูนย์วิทยบริการ) ,ห้องศูนย์แนะแนว ,ห้องพยาบาล ,ห้องนาฏศิลป์ ,ห้องน้ำบนอาคารเรียน (มีทุกชั้น) นอกจากนั้นบริเวณชั้น 4 ,5 ,6 ,7 ยังเป็นห้องเรียนของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ,ห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ,5 ,6 ในบางแผนการเรียน อีกด้วย

 • อาคาร 2

เป็นอาคารเรียน 4 ชั้นพิเศษ โดยชั้นล่างสุดแต่เดิมเป็นห้องโถงใช้สำหรับฝึกสอนในรายวิชาพละศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ได้มีการปรับปรุงให้เป็นห้องประชุมอเนกประสงค์ มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจกต์เตอร์ LCD ระบบเครื่องเสียง และการตกแต่งภายในต่าง ๆ เพื่อให้เป็นห้องประชุมอเนกประสงค์ โดยมีการตั้งชื่อว่า “ห้องประชุมอเนกประสงค์ศูนย์เรียนรวม อาคาร 2” และย้ายสถานที่สำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาพละศึกษามาอยู่บริเวณใต้อาคาร 1 แทน ส่วนชั้นบน เป็นห้องพักครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ,ห้องศูนย์อัฉริยะคณิตศาสตร์ ,ห้องน้ำบนอาคารเรียน (มีทุกชั้น) นอกจากนั้นบริเวณชั้น 2 ,3 ,4 ยังเป็นห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 • อาคาร 3

เป็นอาคารเรียน 4 ชั้นพิเศษ โดยชั้นล่างสุดเป็นห้องของกลุ่มบริหารงานต่าง ๆ ของโรงเรียน อาทิเช่น ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ ,ห้องกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ,ห้องรองผู้อำนวยการโรงเรียน (กลุ่มบริหารงานวิชาการ ,กลุ่มบริหารงานงบประมาณ ,กลุ่มบริหารงานทั่วไป) ,ห้องวิจัยและประเมินผลการศึกษา ,ห้องงานนโยบายและแผน ,ห้องทะเบียนและวัดผล ,ห้องโรเนียว ,ห้องกลุ่มบริหารงานทั่วไป ,ห้องสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน ,ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู ,ห้องสำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ และห้องประชุมกลุ่มบริหารงานทั่วไป ส่วนชั้นบน เป็นห้องพักครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ ,โสตทัศนศึกษา) ,ห้องคอมพิวเตอร์ ,ห้องเรียนดิจิตอล ,ห้องพักครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ,ห้องพักครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ,ห้องศูนย์อัฉริยะภาษาไทย ,ห้องศูนย์อัฉริยะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ,ห้องน้ำบนอาคารเรียน (มีทุกชั้น) และบริเวณชั้น 2 ,3 ,4 ยังเป็นห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ,5 ,6 ในบางแผนการเรียน

 • อาคาร 4 (ตึกวิทยาศาสตร์)

เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น โดยชั้นล่างสุดเป็นห้องของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เช่น ห้องคหกรรม ,ห้องงานประดิษฐ์ ,ห้องธุรกิจ ,ห้องศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และห้องพักครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ธุรกิจ ,อุตสาหกรรม ,เกษตร) ส่วนชั้นบน เป็นห้องพักครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ,ห้องศูนย์อัฉริยะวิทยาศาสตร์ ,ห้องศูนย์การเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อม ,ห้องอัฉริยะทางวิทยาศาสตร์ ,ห้องทดลองและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ,ห้องทดลองและปฏิบัติการทางฟิสิกส์ ,ห้องทดลองและปฏิบัติการทางเคมี ,ห้องทดลองและปฏิบัติการทางชีววิทยา ,ห้องน้ำบนอาคารเรียน (มีทุกชั้น) และเป็นห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ทั้ง 3 ชั้นเรียน คือ ห้องเรียนของนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ,5 และ 6 อีกทั้งยังเป็นห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในบางแผนการเรียน นอกจากนั้นบริเวณชั้นบนของตัวอาคารเรียนยังมีรูปปั้นของนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงทั้งไทยและต่างประเทศ ประดับอยู่ตามแนวทางเดินและตามแนวบันไดทางขึ้น-ลง ของตัวอาคารเรียนอีกด้วย

 • อาคาร 5 (อาคารโรงฝึกงาน)

เป็นอาคารเรียน 3 ชั้นพิเศษ โดยชั้นล่างสุดเป็นห้องของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เช่น ห้องเกษตร ,ห้องอุตสาหกรรม เป็นต้น ส่วนชั้นบน เป็นห้องของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อาทิเช่น ห้องดนตรีไทย ,ห้องดนตรีสากล ,ห้องทัศนศิลป์

 • อาคารประชาสัมพันธ์-ห้องเกียรติยศ

เป็นอาคารชั้นเดียว ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าสุดของโรงเรียน แบ่งเป็น 3 ห้อง ห้องแรกเป็นห้องเกียรติยศของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระเกี้ยว ประจำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา นอกจากนั้นยังมีเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล พระราชทานต่าง ๆ เก็บรักษาอยู่ ณ ภายในห้องเกียรติยศนี้ด้วย ห้องที่ 2 เป็นห้องประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา และห้องที่ 3 เป็นห้องของกลุ่มบริหารงานบุคคล (ห้องปกครอง) และห้องรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล

 • อาคารหอประชุมโรงเรียน-โรงอาหาร

เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่าง เป็นห้องโถงกว้างขนาดใหญ่ มีการต่อเติมเพื่อให้รองรับคนได้มากขึ้น ใช้เป็นโรงอาหารของโรงเรียน ภายในประกอบด้วย ร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียน ,ร้านขายอาหาร ,เครื่องเสียง ,โทรทัศน์สีจอแบน LCD ,พัดลม ,ห้องล้างจาน ,เครื่องล้างจานและเครื่องอบจานอัตโนมัติ และห้องรับประทานอาหารของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ปี พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการลดความแอดอัดในการใช้โรงอาหารของโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงได้มีการปรับปรุง ต่อเติมและขยายโรงอาหารออกไปยังบริเวณพื้นที่ด้านข้างเพิ่มเติมอีก รวมทั้งมีการต่อเติมและตกแต่งภายในเพิ่มเติม เพื่อให้มีความสวยงาม สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น และได้มีการติดตั้งตาข่ายเหล็กถาวรขึ้น เพื่อล้อมรอบโรงอาหารทั้ง 4 ด้าน ส่วนชั้นบนเป็นหอประชุมขนาดใหญ่ของโรงเรียน ภายในติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบท่อ ,เวที ,เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจกต์เตอร์ LCD ,ระบบเครื่องเสียง ,โทรทัศน์สีจอแบน LCD และบริเวณด้านหลังของหอประชุมยังมีห้องน้ำ จำนวน 2 ห้อง สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมประชุม โดยที่ผู้เข้าร่วมประชุมไม่จำเป็นที่จะต้องเดินลงบันไดมาด้านล่างเพื่อเข้าห้องน้ำ

 • ห้องสำนักงานธนาคารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

เป็นอาคารที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นมาใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2556 เพื่อสำหรับใช้เป็นอาคารสำนักงานธนาคารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ซึ่งเป็นส่วนต่อเติมออกมาจากอาคาร 1 แต่เดิมอาคารนี้เป็นที่ตั้งของร้านบริการถ่ายเอกสารของโรงเรียน ต่อมาเมื่อมีความต้องการที่จะใช้เป็นอาคารสำนักงานธนาคารโรงเรียนจึงได้มีการย้ายร้านบริการถ่ายเอกสารไปอยู่สถานที่อื่นแทนและได้มีการขยายต่อเติมและปรับปรุงขึ้นมาใหม่ เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานธนาคารโรงเรียน

 • สนามอเนกประสงค์

เป็นลานขนาดใหญ่ อยู่บริเวณกลางโรงเรียน ใช้เป็นสถานที่เข้าแถวของนักเรียน และเป็นสถานที่ในการเรียนวิชาพละศึกษาและใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ภายในสนามกีฬาอเนกประสงค์ ประกอบไปด้วยสนามย่อย 3 สนาม คือ สนามฟุตซอล 1 สนาม , สนามสนามวอลเลย์บอล 1 สนาม และสนามตะกร้อ 2 สนาม เรียงต่อกัน แต่เดิมสนามกีฬาอเนกประสงค์ เป็นสนามที่มีลักษณะโล่ง และบริเวณโดยรอบสนามมีการใช้ตาข่ายล้อมสนามทั้ง 2 ด้านสำหรับป้องกันลูกบอลกระเด็นออกนอกสนามและกระเด็นถูกรถยนต์ หรือ บุคคลที่เดินไปมา ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2551 ได้มีการสร้างหลังคาโดมขึ้น และเมื่อปี พ.ศ. 2556 ได้มีการสร้างตาข่ายเหล็กเป็นการถาวรขึ้น เพื่อล้อมรอบสนาม ทั้ง 2 ด้าน คือบริเวณด้านที่ติดกับถนนภายในโรงเรียน และบริเวณที่ติดกับโดมทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคาร 1 และ อาคาร 3 เพื่อป้องกันลูกบอลกระเด็นออกนอกสนามและกระเด็นถูกรถยนต์หรือ บุคคลที่เดินไปมาเป็นการถาวร

 • สนามบาสเกตบอล

เป็นสนามที่มีที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของอาคารหอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา แต่เดิมสนามบาสเกตบอล เป็นสนามโล่ง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2556 ได้มีการสร้างหลังตาโดมขึ้น เพื่อป้องกันแสงแดดและฝนในขณะที่มีการฝึกสอนวิชาบาสเกตบอล และได้มีการสร้างตาข่ายเหล็กเป็นการถาวรขึ้นล้อมรอบ ทั้ง 2 ด้าน

สนามบาสเกตบอลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
 • แฟลตพักภารโรง

เป็นอาคาร 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง เรียงต่อกัน มีทั้งหมด 18 ห้อง ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของโรงเรียน เป็นห้องพักสำหรับลูกจ้างประจำ-ลูกจ้างชั่วคราวของโรงเรียน และบางห้องถูกจัดให้เป็นห้องพักสำหรับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนที่เรียนของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

 • บ้านพักครู

เป็นบ้านพัก 2 หลัง ใช้เป็นบ้านพักของคณะครูบางท่านของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

 • ห้องส้วมชาย

เป็นห้องส้วมที่อยู่บริเวณด้านหลังอาคาร 5 มีทั้งสิ้น 3 หลัง จำนวน 29 ห้อง เรียงต่อกัน

 • ห้องส้วมหญิง

เป็นห้องส้วมที่อยู่บริเวณด้านหลังอาคาร 2 มีทั้งสิ้น 1 หลัง จำนวน 17 ห้อง

 • แปลงเกษตร

อยู่บริเวณด้านข้างของอาคาร 4 ด้านหน้าแฟลตพักภารโรง เป็นแปลงเกษตรล้อมรอบด้วยบ่อปูน และโรงเรือนเกษตรระบบปิดจำนวน 2 โรงเรือน ใช้เป็นสถานที่เรียนภาคปฏิบัติของวิชาเกษตร

การเดินทาง[แก้]

การเดินทางโดยรถประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ข.ส.ม.ก.)[แก้]

 • สาย 36ก ,73 ,73ก ,122 ,136 ,137 ,157 ,163 ,179 ,185 ,517 ,206 ,528 ,529
 • ซึ่งรถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ข.ส.ม.ก.) จะจอดบริเวณป้ายรถประจำทาง ด้านหน้าของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

การเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT[แก้]

สามารถเดินทางมาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ด้วย รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายเฉลิมรัชมงคล และสามารถลงได้ที่

สถานที่ใกล้เคียง[แก้]

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

วันสำคัญที่เกี่ยวกับโรงเรียน[แก้]

ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

เพลงประจำโรงเรียน[แก้]

การศึกษา[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เปิดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ช่วงชั้นที่ 3-4) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรมาตรฐานสากล และยังจัดโครงการพิเศษนอกเหนือไปจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับความหลากหลายทางสมรรถภาพของผู้เรียน

ปัจจุบัน องค์กรหลักของสถานศึกษาที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 กลุ่มงานพัฒนาผู้เรียน คือ

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  • งานภาษาอังกฤษ
  • งานภาษาจีน
  • งานภาษาฝรั่งเศส
  • งานภาษาญี่ปุ่น
  • ครูต่างชาติ
   • ครูโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP ,IEDP
   • ครูสอนสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation Program)
   • ครูภาษาจีน
   • ครูภาษาญี่ปุ่น
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
  • งานพลศึกษา
  • งานสุขศึกษา
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  • งานดนตรีสากล
  • งานดนตรีไทย
  • งานทัศนศิลป์
  • งานนาฏศิลป์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • งานเกษตรกรรม
  • งานคหกรรม
  • งานคอมพิวเตอร์
  • งานโสตทัศนศึกษา
  • งานธุรกิจ
  • งานอุตสาหกรรม
 • กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
  • งานแนะแนว
  • งานบรรณารักษ์

การเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3[แก้]

มีทั้งสิ้นระดับชั้นละ 9 ห้องเรียนปกติ และ 1 ห้องเรียนพิเศษ รวม 30 ห้องเรียน

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • 10 ห้องเรียน
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  • 10 ห้องเรียน
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • 10 ห้องเรียน

การเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6[แก้]

แบ่งออกเป็น 9 แผนการเรียน และ 1 ห้องเรียนพิเศษ รวม 33 ห้องเรียน

 • 1.แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
  • ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน (ม.4/1 ,ม.5/1 ,ม.6/1)
 • 2.แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์)
  • ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน (ม.4/2 ,ม.5/2 ,ม.6/2)
 • 3.แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)
  • ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน (ม.4/3 ,ม.5/3 ,ม.6/3)
 • 4.แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ (กลุ่มวิชานิเทศศิลป์)
  • ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน ( ม.4/4 ,ม.5/4 ,ม.6/4)
 • 5.แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ (กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ)
  • ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน ( ม.4/5 ,ม.5/5 ,ม.6/5)
 • 6.แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส (กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาฝรั่งเศส)
  • ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน ( ม.4/7 ,ม.5/7 ,ม.6/7)
 • 7.แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน (กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาจีน)
  • ระดับชั้นละ 2 ห้องเรียน (ม.4/8 – ม.4/9 ,ม.5/8 – ม.5/9 ,ม. 6/8 – ม.6/9)
 • 8.แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น (กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น)
  • ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน ( ม.4/10 ,ม.5/10 ,ม.6/10 )
 • 9.แผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา (กล่มุ่วิชาทรัพยากรมนุษย์)
  • ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน (ม.4/11 ,ม.5/11 ,ม.6/11)
 • ห้องเรียนพิเศษในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะสังกัด แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ (MEP)
  • ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน ( ม.4/6 ,ม.5/6 ,ม.6/6)

ห้องเรียนพิเศษ[แก้]

หลักสูตร Mini English Program (MEP) ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน รวม 6 ห้องเรียน

 • ( ม.1/10 ,ม.2/10 ,ม.3/10 ,ม.4/6 ,ม.5/6 ,ม.6/6)

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของห้องเรียนพิเศษ[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP ได้จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ โซน A โครงการ EP/MEP ภาคกลาง และภาคตะวันออก ในวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559 ซึ่งได้รับรางวัลรายการต่าง ๆ ดังนี้

ประเภทรางวัล ระดับรางวัลที่ได้รับ
Story telling เหรียญทอง
Singing contest เหรียญเงิน
Science project เหรียญเงิน
Speliing bee เหรียญทองแดง
Math project เหรียญทองแดง
Impromptu speech เหรียญทองแดง

การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ[แก้]

เราต้อง...ภาคภูมิใจในสถาบันเราที่สร้างเยาวชนขึ้นมา เพราะฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่หรือน้อง ๆ ที่จะมาก็ต้องมีความภาคภูมิใจในสถาบัน เพราะฉะนั้นมาแล้วต้องไม่ทำให้โรงเรียนเสื่ยมเสียชื่อเสียงและมีความสามารถ

คำปรารภของ ดร.เลิศศิลป์ รัตนมุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ที่อยากฝากถึงเด็กนักเรียนที่สนใจอยากจะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา


โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เปิดรับนักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อยังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะเปิดรับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (จบ ป.6) เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) ของโรงเรียนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะเปิดรับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (จบ ม.3) เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) ของโรงเรียนตามแผนการเรียนต่าง ๆ

 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา มีเขตพื้นที่บริการ คือ
  • เขตห้วยขวาง - ทุกแขวง
  • เขตดินแดง - เฉพาะแขวงดินแดง
  • เขตวังทองหลาง - เฉพาะแขวงวังทองหลาง
  • เขตจตุจักร - เฉพาะแขวงจตุจักร , แขวงจันทรเกษม , แขวงจอมพล
 • การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) จะใช้วิธีการสอบคัดเลือก หรือ วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาคัดเลือกนักเรียน ตามหลักเกณฑ์ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กำหนด การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกประเภทจะไม่มีการจับสลาก
 • ในแต่ละปีการศึกษาจะมีนักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เป็นจำนวนมาก จึงทำให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ถูกจัดให้เป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ข้อสอบที่ใช้ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระหว่างห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษรวมทั้งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก วันและเวลาในการรับสมัครและการสอบคัดเลือก จะมีความแตกต่างกัน
  • ห้องเรียนปกติ จะเปิดรับสมัคร ในช่วงเดือน มีนาคม ของทุกปี
  • ห้องเรียนพิเศษ จะเปิดรับสมัคร ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี
  • ผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อยังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา และนักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อยังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ควรมีการติดตามประกาศและข่าวสารการรับสมัคร จากทางโรงเรียน ในช่วงเดือนดังกล่าว อย่างใกล้ชิด ซึ่งสามารถติดตามประกาศได้จากเว็ปไซต์ของโรงเรียน หรือประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อยังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ที่จะมีการติดไว้บริเวณด้านหน้าของโรงเรียน
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) ทั้งในแบบห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษในแต่ละประเภทการสมัครเพียงแค่รอบเดียว
 • อัตราจำนวนการรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อาจจะมีการแปรผันไปตามสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละประเภทการสมัคร เช่น ในกรณีที่มีนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ซึ่งมีจำนวนประกาศรับอยู่ที่ประมาณ 50 คน หากมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกไม่ครบตามจำนวนที่ประกาศรับ คือ มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพียง 5 คน จากจำนวนนักเรียนผู้สมัครที่เข้ารับการคัดเลือกทั้งหมด จำนวนการรับที่เหลือของนักเรียนเงื่อนไขพิเศษอีก 45 คน ก็จะถูกย้ายไปให้นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ซึ่งจากเดิมจำนวนการประกาศรับของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการจะรับได้เพียงแค่ 180 คน ก็จะถูกเพิ่มเป็น 225 คน
 • นักเรียนที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในส่วนของรูปแบบการสมัครที่จะต้องมีใช้ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนจะต้องนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มายื่นให้แก่ทางโรงเรียนตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่า สละสิทธิ์ การใช้ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 20% (คะแนนหายไป 20 %)

การรับเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) ห้องเรียนปกติ[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา จะเปิดรับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (จบ ป.6) เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) ในห้องเรียนปกติของโรงเรียน เป็นประจำทุกปี โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและการสมัครได้ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ตามวันและเวลาที่กำหนด โดยการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ จะแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ

 • 1.นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ คือ นักเรียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  • การเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ในส่วนของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จะใช้วิธีการสอบคัดเลือก
  • ข้อสอบที่ใช้ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ในส่วนของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จะใช้ข้อสอบของโรงเรียน
   • รายวิชาที่สอบ วิชาคณิตศาสตร์ ,วิชาวิทยาศาสตร์ ,วิชาภาษาไทย ,วิชาสังคมศึกษา ,วิชาภาษาอังกฤษ
   • ข้อสอบเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก ยกเว้นวิชาคณิตศาสตร์
  • การสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในส่วนของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จะมีการนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มาคิดเป็นเปอร์เซ็นร่วมกับ ข้อสอบของโรงเรียน ในการคิดเป็นคะแนนรวมเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่จะได้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมด้วย ในอัตราส่วนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 20% และผลการสอบของข้อสอบโรงเรียน 80 %
  • โดยนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกจำนวนประมาณ 180 คน (เรียงตามลำดับคะแนนจนถึงจำนวนที่รับได้) จะได้รับสิทธิให้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ของโรงเรียน


 • 2.นักเรียนทั่วไป หมายถึง นักเรียนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บริการ หรือนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
  • 2.1 นักเรียนทั่วไปที่สอบคัดเลือกและใช้คะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) หมายถึง นักเรียนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บริการ
   • การเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ในส่วนของนักเรียนทั่วไปที่สอบคัดเลือกและใช้คะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จะใช้วิธีการสอบคัดเลือก
   • ข้อสอบที่ใช้ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ในส่วนของนักเรียนทั่วไปที่สอบคัดเลือกและใช้คะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จะใช้ข้อสอบของโรงเรียน
    • รายวิชาที่สอบ วิชาคณิตศาสตร์ ,วิชาวิทยาศาสตร์ ,วิชาภาษาไทย ,วิชาสังคมศึกษา ,วิชาภาษาอังกฤษ
    • ข้อสอบเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก ยกเว้นวิชาคณิตศาสตร์
   • การสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในส่วนของนักเรียนทั่วไปที่สอบคัดเลือกและใช้คะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จะมีการนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มาคิดเป็นเปอร์เซ็นร่วมกับ ข้อสอบของโรงเรียน ในการคิดเป็นคะแนนรวมเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่จะได้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียน ในอัตราส่วนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 20% และผลการสอบของข้อสอบโรงเรียน 80 %
   • โดยนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกจำนวนประมาณ 220 คน (เรียงตามลำดับคะแนนจนถึงจำนวนที่รับได้) จะได้รับสิทธิให้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ของโรงเรียน
  • 2.2 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ คือ นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
   • 1.นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลำดับสุดท้าย
   • 2.นักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน
   • 3.นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้หรือด้อยโอกาส
   • 4.นักเรียนที่เป็นบุตรของผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
   • 5.นักเรียนที่เป็นบุตรและบุคลากรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
   • 6.นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา อย่างต่อเนื่อง
   • 7.นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจหรือโรงเรียนคู่พัฒนาหรือโรงเรียนเครืองข่าย
   • การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนในกลุ่มเงื่อนไขพิเศษเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสถาศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนกำหนด
   • โดยนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการสถาศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน จำนวนประมาณ 50 คน จะได้รับสิทธิให้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียน

การรับเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) ห้องเรียนพิเศษ[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา จะเปิดรับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (จบ ป.6) เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) ในห้องเรียนพิเศษโครงการ Mini English Program (MEP) ของโรงเรียน เป็นประจำทุกปี โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและการสมัครได้ที่ ห้องสำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP (312) อาคาร 3 ชั้น 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา หรือตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด

 • การสมัครเข้าศึกษาต่อในห้องเรียนพิเศษ จะใช้วิธีการสอบคัดเลือก
 • โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
  • วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 ข้อ 20 คะแนน
  • วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 20 ข้อ 20 คะแนน
  • วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 30 ข้อ 30 คะแนน
  • สอบสัมภาษณ์โดยครูชาวต่างประเทศ 30 คะแนน
  • รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน
 • นักเรียนที่เข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องสอบผ่านในรายวิชาภาษาอังกฤษ ,วิชาคณิตศาสตร์ ,วิชาวิทยาศาสตร์ ,สอบสัมภาษณ์โดยครูชาวต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงจะผ่านการคัดเลือก
 • นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกจำนวนประมาณ 30 คน (เรียงตามลำดับคะแนนจนถึงจำนวนที่รับได้) จะได้รับสิทธิให้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ ของโรงเรียน

การรับเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) ห้องเรียนปกติ[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา จะเปิดรับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (จบ ม.3) เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) เป็นประจำทุกปี โดยผู้ที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อจะต้องยื่นใบสมัครว่าประสงค์ที่จะเข้าศึกษาต่อในแผนการเรียนใดของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา โดยการเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติมี 2 แบบ


 • 1.การรับสมัครภายใน การรับสมัครภายใน คือ จะให้โอกาสนักเรียนที่จบการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ที่จบการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ มีสิทธิ์และโอกาสในการยื่นผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ให้แก่คณะกรรมการที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา แต่งตั้งพิจารณาเพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ในปีการศึกษานั้น ๆ เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ตามแผนการเรียนต่าง ๆ ตามที่นักเรียนได้แจ้งความประสงค์เอาไว้ เมื่อคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้งได้พิจารณาคุณสมบัติ ตลอดจนหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ครบถ้วนแล้วก็จะดำเนินการประกาศรายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ตามแผนการเรียนต่าง ๆ จากนั้น เมื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนในแบบที่ 1 เสร็จสิ้นแล้วจึงจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าศึกษาต่อตามแบบที่ 2 ต่อไป
  • การเข้าศึกษาต่อตามแบบที่ 1 จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยในแต่ละรายวิชาและผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตรงตามหลักเกณฑ์ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กำหนด ซึ่งในแต่ละแผนการเรียนจะต้องใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมและผลการเรียนเฉลี่ยในแต่ละรายวิชาตลอดจนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอื่น ๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละแผนการเรียน
  • การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อตามแบบที่ 1 อาจจะมีการนำผลคะแนนความประพฤตินักเรียนจากกลุ่มบริหารงานบุคคล มาเป็นส่วนหนึ่งในหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมด้วย
  • นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (จบ ม.3) ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง จำนวนประมาณ 264 คน จะได้รับสิทธิให้เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนตามแผนการเรียนต่าง ๆ ที่นักเรียนได้ยื่นความประสงค์เอาไว้


 • 2.การเปิดรับสมัครนักเรียนทั่วไป การเปิดรับสมัครนักเรียนทั่วไป คือ เปิดโอกาสให้นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของทุกโรงเรียนทั่วประเทศ มีโอกาสสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รวมทั้งนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ที่พลาดในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนตามแบบที่ 1 ด้วย ก็มีสิทธิ์สามารถยืนใบสมัครขอเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนได้อีกครั้ง โดยจะต้องสอบคัดเลือกพร้อมกับนักเรียนทั่วไป และหากได้รับการคัดเลือกก็จะได้ในส่วนของโคต้านักเรียนทั่วไป
  • การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 แบบนักเรียนทั่วไป จะใช้วิธีการสอบคัดเลือก
  • ข้อสอบที่ใช้ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ แบบนักเรียนทั่วไป จะใช้ข้อสอบของโรงเรียน
   • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
    • สอบวิชาคณิตศาสตร์ , วิชาวิทยาศาสตร์
   • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
    • สอบวิชาคณิตศาสตร์ ,วิชาภาษาอังกฤษ
   • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ,แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น ,แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส
    • สอบวิชาภาษาไทย ,วิชาภาษาอังกฤษ
   • แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา
    • สอบวิชาภาษาไทย ,วิชาสังคมศึกษา
  • การสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบบนักเรียนทั่วไป จะมีการนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มาคิดเป็นเปอร์เซ็นร่วมกับ ข้อสอบของโรงเรียน ในการคิดเป็นคะแนนรวมเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่จะได้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมด้วย ในอัตราส่วนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 20% และผลการสอบของข้อสอบโรงเรียน 80 %
  • โดยผลรวมของคะแนนรวมระหว่างข้อสอบของโรงเรียน (80%) รวมกับคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (20 %) รวมกันแล้วจะต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 40 % จึงจะถือว่าผ่านการคัดเลือก
  • นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกจำนวนประมาณ 136 คน (เรียงตามลำดับคะแนนจนถึงจำนวนที่รับได้ในแต่ละแผนการเรียน) จะได้รับสิทธิให้เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนตามแผนการเรียนต่าง ๆ ที่ตนเองได้สมัครสอบและผ่านการสอบคัดเลือก

แผนการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 รอบนักเรียนทั่วไป[แก้]

แผนการเรียน จำนวนที่รับ
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 8
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาตร์ (วิศวกรรมศาสตร์) 18
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาตร์ (เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม) 25
แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (นิเทศศิลป์) 8
แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (บริหารธุรกิจ) 8
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส 27
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 26
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น 8
แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา 8
รวม 136

การรับเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) ห้องเรียนพิเศษ[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา จะเปิดรับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (จบ ม.3) เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตร Mini English Program (MEP) สังกัดแผนการเรียน คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ เป็นประจำทุกปี โดยผู้ที่มีประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและการสมัครได้ที่ ห้องสำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP (312) อาคาร 3 ชั้น 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา หรือตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด

 • การสมัครเข้าศึกษาต่อในห้องเรียนพิเศษจะใช้วิธีการสอบคัดเลือก
 • โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
  • คณิตศาสตร์ จำนวน 20 ข้อ 40 คะแนน
  • ภาษาอังกฤษ จำนวน 30 ข้อ 30 คะแนน
  • สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับความพร้อมทางทักษะการฟังและการพูดเป็นภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติ 30 คะแนน
  • รวม 100 คะแนน
 • นักเรียนที่เข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องสอบผ่านในรายวิชาภาษาอังกฤษ ,วิชาคณิตศาสตร์ ,สอบสัมภาษณ์โดยครูชาวต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงจะผ่านการคัดเลือก
 • นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกจำนวนประมาณ 30 คน (เรียงตามลำดับคะแนนจนถึงจำนวนที่รับได้) จะได้รับสิทธิให้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (MEP) ของโรงเรียน
 • นักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ 2.50 รายวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 2.50 และผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป

มิติด้านวิชาการ[แก้]

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ได้มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันระดับอุดมศึกษา หลายสถาบัน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนผู้ที่มีความรู้ความสามารถให้ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้น อาทิเช่น

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม[แก้]


Even still now I can't see all pictures that I took in my exchange year. I really miss everything. I still can't believe that I don't go to triamudomsukusapattanakarn Ratchada school. When I thinking about all of my friends or Thailand I can't stop crying na I love too much and it's hurting me

ความในใจของ Rumi Sotome นักเรียนแลกเปลี่ยนในโครงการ Rotary Youth Exchange จากประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ปี 2016-2017


I can't believe that today was my last day of school. I didn't think it will be so hard to leave this school and also my friends. Thank you TriamudomSuksaPattanakarnRatchada for welcome me in this school because if I wasn't in this school I will never meet this amazing person. It was the best year of my life and I don't want to imagine that in one month I'm gonna leave this beautiful country ( the country of smile). This year at this school taught me what is the meaning of life and also what is the real meaning of friendship. I want to thankful also my friends for taught me your wonderful thai language. I love you so much and hope to see you soon na. I will never forget you and all this memories will stay in my heart for the rest of life ฉันจะคิดถึงคุณมากๆๆนะและฉันรักคุณนะ

ความในใจของ Melody Nadeau นักเรียนแลกเปลี่ยนในโครงการ Rotary Youth Exchange จากประเทศแคนาดา แคนาดา ปี 2016-2017

การศึกษาดูงาน[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ได้มีโอกาสต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ามาศึกษาดูงาน

กิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการของโรงเรียน[แก้]

มิติด้านกิจกรรม[แก้]

กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน[แก้]

กิจกรรมสำคัญของโรงเรียน[แก้]

การให้ความรู้นั้น .... มีค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทอง

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแก่พระเจ้าลูกเธอทั้ง 4 พระองค์ เมื่อครั้งที่เสร็จไปทรงศึกษา ณ ต่างประเทศ
 • พิธีประดับพระเกี้ยว เป็นพิธีการที่สำคัญของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เนื่องจากพระเกี้ยวเป็นพิจิตรเลขาประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา จึงได้มีการอัญเชิญองค์พระเกี้ยวมาใช้สำหรับเป็นเข็ม สำหรับประดับที่หน้าอกเสื้อนักเรียนด้านขวาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา โดย
  • นักเรียนชาย จะประดับเข็มพระเกี้ยวสีทอง เหนืออักษรย่อ ต.อ.พ.ร.
  • นักเรียนหญิง จะประดับเข็มพระเกี้ยวสีเงิน เหนืออักษรย่อ ต.อ.พ.ร.

กิจกรรมของโรงเรียนที่ได้รับความสนใจจากบุคคลภายนอก[แก้]

 • การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา จะมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสถาบันขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายน ภายใต้ชื่อ "เตรียมพัฒน์ รัชดาเกมส์ " โดยจะมีการแบ่งนักเรียน ออกเป็น 5 คณะ ได้แก่

โดยเมื่อมีการจัดการแข่งขันทุกครั้ง จะได้รับความสนใจจากทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลภายนอกเป็นจำนวนมาก

 • งานนิทรรศการวิชาการ และ กิจกรรม OPEN HOUSE เป็นกิจกรรมเพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียนในรูปแบบโครงงานเชิงบูรณาการ อีกทั้งยังมีการสาธิตการให้ความรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้กับนักเรียนจากโรงเรียนและหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม อาทิเช่น การแข่งขันทักษะของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ การเข้าร่วมชมงานนิทรรศการ การเยี่ยมชมโรงเรียน การจัดซุ่มสำหรับแสดงผลงานและให้ความรู้ของสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ภายนอก ซึ่งงานนิทรรศการวิชาการ จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นประจำทุกปี

[7]

กิจกรรมพิเศษของโรงเรียน[แก้]

ธนาคารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา[แก้]

ธนาคารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โดยมีท่านผู้อำนวยการ ดร.เลิศศิลป์ รัตนมุสิก เป็นผู้ให้การสนับสนุน ได้ร่วมมือกับทางธนาคารออมสิน  จัดทำโครงการธนาคารโรงเรียนขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 • 1.เพื่อให้นักเรียนมีวินัยในการใช้จ่าย
 • 2.เพื่อปลูกฝังนิสัยของนักเรียนให้รักการออม และการประหยัด
 • 3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์และรู้จักเสียสละ เวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
 • 4.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เป็นโรงเรียนพอเพียง ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในปัจจุบันทางธนาคารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  ได้ทำการเปิดทำการในวันจันทร์ – พุธ และวันศุกร์ ในเวลา 7.00 – 7.30 น. และเวลา 12.00 – 12.40 น. มียอดบัญชีกว่า 2554 บัญชี (ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2560)

กิจกรรมชุมนุม[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนภายในโรงเรียน ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะต่าง ๆ ในสิ่งที่ตนเองสนใจ โดยนักเรียนสามารถเลือกชุมนุมต่าง ๆ ได้ตามความสนใจและความสมัครใจของนักเรียนในช่วงต้นภาคเรียน ซึ่งโรงเรียนมีชุมนุมต่าง ๆ ให้เลือกมากกว่า 100 ชุมนุม โดยในแต่ละสัปดาห์หรือหลังเลิกเรียนนักเรียนจะต้องเข้าชุมนุมของตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ และความสามารถต่าง ๆ ของตนเองตามที่ตนเองสนใจ

โครงการเด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา มีปรัชญาของโรงเรียน คือ “ความเป็นเลิศทาง วิชาการและคุณธรรม” ดังนั้น โรงเรียนจึงจัดทำโครงการ “ เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา ” เพื่อเป็นการสนับสนุนและะส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นและความประพฤติดีของโรงเรียน โดยรางวัลสำหรับโครงการ “ เด็กดีศรีเตรียมพัฒน รัชดา ” มี 4 รางวัล ได้แก่

 • 1. โล่เชิดชูเกียรติ สำหรับเด็กดี ผู้มีความเป็นเลิศครบทั้ง 4 ด้าน
 • 2. เข็มเชิดชูเกียรติของโครงการ
 • 3. เกียรติบัตร
 • 4. เผยแพร่ชื่อเสียงในเว็บโรงเรียน วารสารของโรงเรียน

โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดไว้ 4 ด้าน

 • 1. ด้านวิชาการ
 • 2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 • 3. ด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
 • 4. ด้านผู้นำ

การพิจารณา : ให้เป็นไปตามประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เรื่องโครงการ “ เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์รัชดา ”

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2504 ในชื่อโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์ และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ดังนั้นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา จึงถือเอาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 เป็นวันสถาปนาโรงเรียนและในวันดังกล่าวของทุก ๆ ปี จะมีการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน อาทิเช่น การทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน , การบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน ,การบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ,การแจกเหรียญที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน เป็นต้น

นอกจากนั้นยังมีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ สำหรับศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น นักเรียนที่มีผลคะแนนแอดมิชชั่นสูงสุดในแต่ละคณะ ,นักเรียนที่สามารถสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศได้ ,นักเรียนที่ได้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ,นักเรียนที่ได้ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศ ,นักเรียนที่สามารถทำข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในแต่ละรายวิชาได้คะแนนเต็ม ,นักเรียนที่สามารถทำข้อสอบ GAT และ PAT ได้คะแนนเต็ม ตลอดจนศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียง เกียรติยศ และทำคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียนในด้านต่าง ๆ นอกจากนั้นยังมีการมอบโล่เกียรติคุณให้แก่บุคคล คณะบุคคล ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา อย่างต่อเนื่องและด้วยดีเสมอมาในรอบปีต่าง ๆ ที่ผ่านมาด้วย นอกจากการมอบโล่เชิดชูเกียรติและโล่เกียรติคุณให้แก่ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนและคณะบุคคล หรือ องค์กรต่าง ๆ ที่สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ด้วยดีเสมอมาแล้ว นอกจากนั้นยังมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนปัจจุบันในระดับชั้นต่าง ๆ ที่สร้างชื่อเสียง และทำคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียนในด้านต่าง ๆ ในรอบปีต่าง ๆ ที่ผ่านมาด้วย

การรับน้องและการจับสายรหัส[แก้]

การรับน้องและการจับสายรหัส เป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นนักเรียนใหม่ได้ทำรู้จักกับรุ่นพี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 และเพื่อให้รุ่นพี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ได้ทำความรู้จักและช่วยเหลือรุ่นน้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นนักเรียนใหม่ โดยรูปแบบของกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นกิจกรรมในลักษณะนันทนาการมีการเล่นเกมส์ การแสดงความสามารถ และการจับสายรหัส รวมทั้งอาจจะมีการมอบของที่ระลึกจากรุ่นพี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เช่น หนังสือ ,อุปกรณ์ทางการเรียน หรือสิ่งของอื่น ๆ ให้แก่รุ่นน้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมการรับน้องและการจับสายรหัสดังกล่าว เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ก่อนจะแพร่ขยายไปยังแผนการเรียนอื่น ๆ ในเวลาต่อมา และมีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบเรื่อยมาตามยุคสมัยและการปรับเปลี่ยนแผนการเรียนของโรงเรียน แต่กิจกรรมการรับน้องและการจับสายรหัสดังกล่าวก็ยังมีการจัดขึ้นทุกปีเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เพียงแต่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมให้แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ในแต่ละปีการศึกษา แต่รูปแบบหลัก ๆ ของกิจกรรม ยังคงไว้ซึ้งรูปแบบเดิม คือ มีการจับสายรหัสแยกกันไปในแต่ละแผนการเรียน เพื่อให้พี่รหัสได้น้องรหัสที่เรียนอยู่แผนการเรียนเดียวกันกับตนเอง เพื่อความสะดวกในการส่งมอบสิ่งของ,เอกสารและอุปกรณ์การเรียน รวมทั้งเพื่อความง่ายในการติดต่อสื่อสารและการทำความเข้าใจในเรื่องของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียน

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ[แก้]

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก วันที่ 27 กรกฎาคม 2558

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก โดยความร่วมมือของ สำนักงานเขตห้วยขวาง ,สภาวัฒนธรรมเขตห้วยขวาง ,วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ,พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา จัดขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีที่ถูกต้อง โดยในวันดังกล่าวจะมีพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะให้กับนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ ที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตห้วยขวาง โดยมีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เป็นโรงเรียนผู้นำ กล่าวบทสวดการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และเป็นโรงเรียนต้นเสียงสำหรับนำกล่าวบทสวดมนต์ ต่าง ๆ ในพิธี และในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะดังกล่าว ยังได้รับเกียรติและความเมตตาจาก ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และแม่กองธรรมสนามกลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

หมายเหตุ : ปี พ.ศ. 2560 ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

มิติด้านระเบียบวินัยนักเรียน[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เป็นโรงเรียนที่มีการควบคุมงานด้านระเบียบวินัยของนักเรียนอย่างเข้มงวด ซึ่งการควบคุมระเบียบวินัยของนักเรียนดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2558 ซึ่งระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2558 เป็นระเบียบที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นมาใหม่จากระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2555 เนื่องจากระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2555 เป็นระเบียบที่มีการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนที่ค่อนข้างสูงและเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากโรงเรียนได้มีการนำระบบ iSchool มาใช้ซึ่งเป็นระบบที่ต้องมีการใช้บัตรนักเรียนในการเซ็คชื่อเข้าและออกโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินการปรับปรุงระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2555 เป็น ระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2558 และประกาศใช้เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ปัจจุบันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ได้ดำเนินการปรับปรุง ระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2558 เป็นระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2560 เนื่องจากระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2558 มีการบังคับใช้มาเป็นเวลานาน ครบกำหนด 2 ปี จึงสมควรที่จะได้รับการปรับปรุงเพื่อให้มีความสอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้การแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนที่ต้องการความรวดเร็วและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินการปรับปรุง ระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2558 เป็น ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน พุทธศักราช 2560 ลงนามโดย ดร.เลิศศิลป์ รัตนมุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2560 และ ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 2 สิงหาคม พุทธศักราช 2560 เป็นต้นไป

 • โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญของระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน พุทธศักราช 2560 มีดังนี้
  • ให้ครูมีอำนาจตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนและให้ครูที่ตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนส่งใบตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนและบันทึกข้อมูลการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มบริหารงานบุคคลรวบรวมข้อมูลการตัดคะแนนในแต่ละวันให้หัวหน้าระดับ แจ้งครูที่ปรึกษา ในเช้าวันถัดไป (ช่วงเช้าแถวเคารพธงชาติ) เพื่อแจ้งให้นักเรียนรับทราบ
  • คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งควบคุมนักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ การปฏิบัติธรรม ทำสมาธิ ในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน วันละ 1 ชั่วโมงต่อ 5 คะแนน ติดต่อกันจนลบล้างคะแนนที่ถูกตัดให้หมดไป (นักเรียนลงชื่อเป็นหลักฐานหลังจากนั่งสมาธิ ครบ 1 ชั่วโมงแล้ว)
  • หากไม่สามารถติดตามนักเรียนหรือนักเรียนที่ถูกตัดคะแนน ไม่มาปฏิบัติธรรม ทำสมาธิ ในช่วงเย็นได้ เป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน กลุ่มบริหารงานบุคคลจะเชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อทราบสาเหตุและช่วยกันแก้ไขต่อไป หากไม่มาเป็นเวลาถึง 5 วันติดต่อกัน ให้ผู้ปกครองพิจารณาสถานศึกษาที่สามารถรับนักเรียนไปเข้าเรียนที่สถานศึกษาแห่งใหม่
  • กรณีถูกตัดคะแนนมาโรงเรียนสาย 3 ครั้ง/เดือน โดยไม่มีเหตุอันควรให้ปฏิบัติตามข้างต้น กลุ่มบริหารงานบุคคลจะเชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อทราบสาเหตุและช่วยกันแก้ไขต่อไป หากมาสายซ้ำกันถึง 5 ครั้ง ให้ผู้ปกครองพิจารณาสถานศึกษาที่ใกล้บ้านเพื่อสะดวกในการเดินทางของนักเรียน
  • ในกรณีที่สิ้นภาคเรียน หากมีนักเรียนคนใดยังล้างคะแนนที่ถูกตัดไม่หมด ทางโรงเรียนจะดำเนินการจัดค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ โดยทางโรงเรียนจะมีการเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาเป็นวิทยากรร่วมเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในการปรับปรุงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
  • ในกรณีที่สิ้นปีการศึกษา หากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ของโรงเรียนยังไม่ดำเนินการล้างคะแนนความประพฤตินักเรียนที่ถูกตัดให้หมด ทางโรงเรียนจะไม่รับดำเนินการในขั้นตอนการขอจบการศึกษาให้

โรงเรียนเรา ... เป็นโรงเรียนที่ใช้ตราพระเกี้ยว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนั้นเราจึงต้องระมัดระวังการทำสิ่งใด ที่ไม่เหมาะสม ให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทจะต้องไม่มี เพราะถือว่าเป็นการไม่รักแผ่นดินไทย เพราะพระมหากษัตริย์อุตส่าห์ก่อตั้งให้มีแผ่นดินอยู่ แล้วยังอุตส่าห์พระราชทานพระเกี้ยวให้มาใช้ ในประเทศไทยนี้มีเพียงไม่กี่โรงเรียนนะ ...

คำปรารภของ ดร.เลิศศิลป์ รัตนมุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
 • หมายเหตุ :

- ปัจจุบันโรงเรียนได้เปลี่ยนจากระบบ iSchool มาใช้เป็นระบบ NextSchool แล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

การนับรุ่นของศิษย์เก่า[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2504 ในชื่อโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์ และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ดังนั้นทางโรงเรียนจึงถือเอาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 เป็นวันสถาปนาโรงเรียนและในวันดังกล่าวของทุก ๆ ปี จะมีการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนด้วย

และต่อมาในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนได้สำเร็จการศึกษา ทางโรงเรียนจึงเริ่มมีการนับรุ่นของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 ว่า TUPR 01 หลังจากนั้นเป็นต้นมาศิษย์เก่าจึงถือเอาอักษรย่อ TUPR ตามด้วยเลขรุ่น เป็นสัญลักษณ์ในการนับรุ่นเสมอมา โดยการนับรุ่นจะนับทุก ๆ วงรอบของวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งถือว่าเป็นวงรอบของการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดังนั้นศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จึงมักจะนิยมใช้อักษรย่อ TUPR ตามด้วยเลขรุ่น แทนการนับรุ่นของตนเอง เช่น TUPR 11 , TUPR 12 เป็นต้น

 • TUPR 01 (ปีการศึกษา 2546) จบการศึกษา 31 มีนาคม ปี 2547
 • TUPR 02 (ปีการศึกษา 2547) จบการศึกษา 31 มีนาคม ปี 2548
 • TUPR 03 (ปีการศึกษา 2548) จบการศึกษา 31 มีนาคม ปี 2549
 • TUPR 04 (ปีการศึกษา 2549) จบการศึกษา 31 มีนาคม ปี 2550
 • TUPR 05 (ปีการศึกษา 2550) จบการศึกษา 31 มีนาคม ปี 2551
 • TUPR 06 (ปีการศึกษา 2551) จบการศึกษา 31 มีนาคม ปี 2552
 • TUPR 07 (ปีการศึกษา 2552) จบการศึกษา 31 มีนาคม ปี 2553
 • TUPR 08 (ปีการศึกษา 2553) จบการศึกษา 31 มีนาคม ปี 2554
 • TUPR 09 (ปีการศึกษา 2554) จบการศึกษา 31 มีนาคม ปี 2555
 • TUPR 10 (ปีการศึกษา 2555) จบการศึกษา 31 มีนาคม ปี 2556
 • TUPR 11 (ปีการศึกษา 2556) จบการศึกษา 31 มีนาคม ปี 2557
 • TUPR 12 (ปีการศึกษา 2557) จบการศึกษา 31 มีนาคม ปี 2558
 • TUPR 13 (ปีการศึกษา 2558) จบการศึกษา 31 มีนาคม ปี 2559
 • TUPR 14 (ปีการศึกษา 2559) จบการศึกษา 31 มีนาคม ปี 2560
 • TUPR 15 (ปีการศึกษา 2560) จบการศึกษา 31 มีนาคม ปี 2561
ดูเพิ่มเติมที่: [[ทำเนียบรุ่น TUPR 14]]

หมายเหตุ : ซองของใบประกาศนียบัตรของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 (รุ่น TUPR 13) เป็นต้นมา ลักษณะของซองใบประกาศนียบัตรจะเป็นสีชมพู ซึ่งแตกต่างจากเดิมที่มีลักษณะเป็นสีน้ำเงิน

- ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา (รุ่น TUPR 12) เริ่มมีการแจกซองใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเป็นครั้งแรก ซึ่งปกติแล้วจะแจกให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนเท่านั้น และใบประกาศนียบัตรของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในส่วนของตราประทับโรงเรียนจะประทับด้วยตราประทับสีแดง แตกต่างจากของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ใบประกาศนียบัตร ในส่วนของตราประทับโรงเรียนจะทับด้วยตราประทับนูน ปัจจุบันใบประกาศนียบัตรของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในส่วนของตราประทับโรงเรียนจะทับด้วยตราประทับนูนทั้งคู่

รายงานการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระดับอุมศึกษา[แก้]

 • ตามรายงานข้อมูลในสารสนเทศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ปีการศึกษา 2558 (ในเนื้อหาสารสนเทศที่เกี่ยวกับผู้เรียน) เรื่องรายงานการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระดับอุดมศึกษา หากจัดอันดับมหาวิทยาลัยของนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 383 คน (รุ่น TUPR 12 ) เข้าศึกษาต่อได้มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่
มหาวิทยาลัย เปอร์เซ็นการเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9 %
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 7 %
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6 %


ตามรายงานข้อมูลในสารสนเทศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ปีการศึกษา 2559 (ในเนื้อหาสารสนเทศที่เกี่ยวกับผู้เรียน) เรื่องรายงานการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระดับอุดมศึกษา หากจัดอันดับมหาวิทยาลัยของนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 384 คน (รุ่น TUPR 13 ) เข้าศึกษาต่อได้มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่

มหาวิทยาลัย เปอร์เซ็นการเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 14.06 %
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 8.85 %
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8.07 %

ความร่วมมือกับโรงเรียนในเครือ " อัษฎเตรียมพัฒน์ "[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ได้จัดส่งคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมและสนับสนุน กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนในเครือ "อัษฎเตรียมพัฒน์" ดังนี้

 • โครงการปันน้ำใจ สานสายใย เครือข่ายเตรียมพัฒน์ (ติว O-NET) ให้แก่นักเรียน
 • โครงการอบรมและพัฒนาหลักสูตรในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ตามโครงการ "เตรียมพัฒน์รักองค์กร"
 • โครงการนิทรรศการ OCOP – OSOP     
 • โครงการสัมมนาครูเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • โครงการพัฒนาข้อสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 วิชาหลัก        
 • โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ
 • โครงการจัดสัมมนาฝ่ายบริหาร และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 • โครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
 • โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • โครงการส่งเสริมโอกาสการเปลี่ยนที่เรียน (เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนในเครือ "อัษฎเตรียมพัฒน์" ที่มีผลการเรียนดี มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

[8] [9]

โครงการสำหรับสนับสนุนช่วยเหลือสถานศึกษา องค์กรและชุมชนต่างๆ[แก้]

การส่งมอบครุภัณฑ์และเครื่องมือทางการศึกษา[แก้]

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ได้ดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาต่าง ๆ ให้แก่โรงเรียนที่ได้ขอความอนุเคราะห์และขอรับการสนับสนุนมายังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา มาโดยตลอด อาทิเช่น

 • เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์ครบชุด จำนวน 75 ชุด ให้แก่โรงเรียนที่ได้ขอความอนุเคราะห์และขอรับการสนับสนุนมายังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนกาาร รัชดา ทั้งสิ้นจำนวน 8 โรงเรียน อันได้แก่
  • โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 10 ชุด
  • โรงเรียนบ้านหนองหลวง 10 ชุด
  • โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ (ประชาราตรีอนุสรณ์) 10 ชุด
  • โรงเรียนวัดศรีหมาโพธิ์ 10 ชุด
  • โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 10 ชุด
  • โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน 10 ชุด
  • โรงเรียนบ้านกุดม่วง 10 ชุด
  • โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 5 ชุด

โครงการสานสัมพันธ์โรงเรียนสู่ชมชนและสังคม[แก้]

เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนในการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนและสร้างความเข้มแข็งในการช่วยเหลือร่วมมือของโรงเรียนในการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพ โดยรูปแบบของโครงการดังกล่าวคือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา จะมีการจัดส่งข้าราชการครู นักเรียน ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ไปให้การสนับสนุนในการติว O-NET ให้แก่นักเรียน โรงเรียนต่าง ๆ ดังนี้

[10] [11]

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษาแบบคู่ขนาน (MOU)[แก้]

เป็นโครงการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 จัดตั้งขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 โดยโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในรูปแบบของโรงเรียนคู่ขนาน เนื่องจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จึงได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และโรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ได้พิจารณาคัดเลือก

[12]

โครงการจิตอาสาของนักเรียน[แก้]

เป็นโครงการที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ส่งเสริมและสนับสนุนเป็นอย่างมากโดยส่งเสริมและสนับสนุนผ่านทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิเช่น กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว) , กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นต้น โดยรูปแบบของโครงการเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เนื่องจากมีความเหมาะสมทั้งทางด้านคุณวุฒิ , วัยวุฒิ และเวลา ให้เป็นผู้คิด วิเคราะห์ และนำเสนอกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ ที่ตนเองเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม โดยในอดีตที่ผ่านมามีหลายกิจกรรมจิตอาสาที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทำแล้วประสบผลสำเร็จและได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น

 • ในปี พ.ศ. 2554 เกิดอุทกภัยในประเทศไทย (มหาอุทกภัย) มีหลายกิจกรรมจิตอาสาที่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในแต่ละห้องเรียนจัดทำขึ้น เพื่อช่วยเหลือวัดวาอาราม ตลอดจนองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือในด้านการจัดหาเงินทุนสำหรับสนับสนุนวัดวาอารามและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม โดยใช้ความสามารถพิเศษส่วนตัวของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็น การเล่นดนตรี การร้องเพลง การแสดงความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อจัดหาเงินทุนมาสนับสนุนให้แก่วัดวาอารามและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านทรัพยากรบุคคล โดยให้ความช่วยเหลือในด้านซ่อมแซม ทำความสะอาดอาคารสถานที่ของวัดวาอารามและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมด้วย
 • กิจกรรมการแบ่งปันความอบอุ่นให้กับเด็กกำพร้าวัยทารกภายในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โดยการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อการดูแลน้อง ๆ รวมถึงการสมทบทุนการศึกษา เป็นต้น

ซึ่งโครงการจิตอาสาของนักเรียน นอกจากจะมีวัตุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ และนำเสนอกิจกรรมจิตอาสาของตนเองแล้ว ยังเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก การรัก เมตตาและช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งในแต่ละปีการศึกษาจะมีหลายกิจกรรมจิตอาสาที่นักเรียนได้คิดขึ้นเพื่อการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม โดยอยู่ภายใต้การให้คำแนะนำ การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

โครงการพระราชดำริโรงเรียนพี่ – โรงเรียนน้อง[แก้]

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2539 สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธานในงานฉลองครบ 50 ปีขององค์การฯ และขอพระราชทานถวายความช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสให้ช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (ในขณะนั้น) จำนวน 22 แห่ง ที่อำเภอบ่อเกลือและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน สำนักงานยูเนสโกจึงได้ประสานงานกับสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ และสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเชิญชวนโรงเรียนสมาชิกโครงการการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีและสันติภาพ (ASPNet) ซึ่งอยู่ในกรุงเทพฯ และมีความเข้มแข็งให้ความช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 22 แห่ง โดยได้จัดเป็นโครงการในลักษณะ “โรงเรียนพี่ – โรงเรียนน้อง” ซึ่งเป็นคำที่ใช้อธิบายคำว่า “School Twining” ซึ่งคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างสถานศึกษา เปิดโอกาสให้ครู นักเรียน และผู้ปกครองของโรงเรียนพี่และโรงเรียนน้อง ได้พบสังสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และช่วยเหลือ แบ่งปันกันทั้งในด้านวิชาความรู้ ในด้านจิตใจที่รักและอาทรต่อกัน ตลอดไปถึงด้านวัตถุปัจจัย เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เป็นคนที่สมบูรณ์ และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศชาติ

ในขณะที่ “โรงเรียนน้อง” คือโรงเรียนประถม 22 แห่งในพื้นที่ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารภายในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ “โรงเรียนพี่” หมายความถึง โรงเรียนรัฐบาลและเอกชนในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ ๆ ที่มีศักยภาพทางวิชาการ มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของสังคม ครูและนักเรียน มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีถึงปานกลาง มีความสามารถและความพร้อมที่จะแบ่งปันสิ่งที่มี และสิ่งที่ได้รับกับผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า เพราะตระหนักในความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ดังความในพระราชดำรัสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่ผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษา ต.ช.ด. เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2531 ความว่า

อย่างเรานั้นมีโอกาสที่ดีมาก มีอาหารการกินทีดีทุกอย่าง อยากจะได้อะไรก็ได้ และยังมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่ แต่นักเรียนเหล่านั้นจะได้รับการศึกษาคงจะไปไม่ถึงระดับที่เราได้ ส่วนที่เราได้รับก็เป็นการศึกษาพิเศษ เพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นบุคคลพิเศษ ได้โอกาสดีกว่าคนอื่นก็เท่ากับประชาชนทั้งชาติสนับสนุนให้ทุนมาให้ศึกษาถึงระดับอุดมศึกษาก็จะต้องมีหน้าที่ที่จะต้องทำอะไรตอบแทน เพื่อให้เพื่อนร่วมชาติที่สนับสนุนเราได้มีโอกาสที่ดีขึ้นกว่านี้

 • ลักษณะการดำเนินกิจกรรมโครงการพระราชดำริโรงเรียนพี่ – โรงเรียนน้องของแต่ละโรงเรียน พอจะสรุปได้ดังนี้ คือ
  • การมอบอุปกรณ์การศึกษา เช่น หนังสือ ตำราเรียน คอมพิวเตอร์ จานดาวเทียม เสารับคลื่นวิทยุ อุปกรณ์กีฬา ถุงยังชีพ และเงินสนับสนุน เช่น ทุนอาหารกลางวัน ทุนเล่าเรียน เป็นต้น
  • การสร้างห้องสมุด ห้องเรียน โรงอาหาร การปรับปรุงสนามเด็กเล่น
  • จัดกิจกรรมนันทนาการ เช่น จัดกิจกรรมวิชาการ ให้นักเรียนโรงเรียนพี่สอนวิชาเรียนให้แก่นักเรียนน้อง การนิเทศงานวิชาการ การนำนักเรียนโรงเรียนน้องมาเยี่ยมโรงเรียนพี่ การจัดฐานกิจกรรมต่างๆ ในเวลาที่นักเรียนโรงเรียนพี่ไปเยี่ยมน้อง การนำสื่อภาพยนตร์ไปฉาย เป็นต้น
  • การรับนักเรียนโรงเรียนน้องมาศึกษาต่อในโรงเรียนพี่ และการศึกษาดูงานของครู และนักเรียนโรงเรียนน้อง ณ โรงเรียนพี่
  • ให้โควต้าครูและอาจารย์โรงเรียนน้องมาประชุม สัมมนา และอบรมในโรงเรียนพี่
  • ผู้ปกครองโรงเรียนพี่ที่เป็นแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ จัดบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และทำฟันให้นักเรียนโรงเรียนน้อง ผู้ปกครองที่มีกิจการร้านแว่นตา นำอุปกรณ์ไปบริการวัดสายตาให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนน้อง รวมทั้งประกอบแว่นตาให้
  • การเขียนจดหมายติดต่อกันระหว่างนักเรียนโรงเรียนพี่และโรงเรียนน้อง เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากขึ้น
  • การรณรงค์บริจาคสิ่งของเพื่อจำหน่ายหารายได้ เพื่อนำไปเป็นทุนให้แก่โรงเรียนน้อง

โรงเรียนพี่ที่ปรารถนาจะเข้าร่วมโครงการพระราชดำริโรงเรียนพี่ – โรงเรียนน้อง เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนน้องที่จังหวัดน่าน มีจำนวน 12 แห่ง ดังนี้

ที่ โรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง (อำเภอบ่อเกลือ จ.น่าน)
1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. โรงเรียนบ้านนาขวาง และ 2. โรงเรียนบ้านผักเฮือก
2 โรงเรียนปากเกร็ด 3. โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา และ 4. โรงเรียนบ้านน้ำหมาว
3 โรงเรียนโยธินบูรณะ 5. โรงเรียนบ้านสว้า และ 6. โรงเรียนบ้านสปัน
4 โรงเรียนหอวัง 7. โรงเรียนบ้านบ่อหยวก และ 8. โรงเรียนบ้านขุมน้ำน่าน
5 โรงเรียนสายปัญญา 9. โรงเรียนบ้านด่าน และ 10. โรงเรียนบ้านด่าน (สาขาบวกหญ้า)
6 โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม 11. โรงเรียนบ้านน้ำรี และ 12. โรงเรียนบ้านน้ำช้าง
7 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง 13. โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ และ 14. โรงเรียนบ้านห้วยฟอง
8 โรงเรียนศึกษานารี 15. โรงเรียนบ้านบ่อหลวง และ 16. โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
9 โรงเรียนเบญจมราชาลัย 17. โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง และ 18. โรงเรียนบ้านนากอก
10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 19. โรงเรียนบ้านสบมาง
11 โรงเรียนบางกะปิ 20. โรงเรียนบ้านนาคอก และ 21. โรงเรียนบ้านนาบง
12 โรงเรียนศิริธนศึกษา 22. โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์
 • หลังจากนั้น ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547 จึงได้มีการจัดประชุมหารือการขยายโครงการโดยเชิญผู้บริหารโรงเรียนพี่ทั้งที่เป็นอยู่เดิม และที่อยากเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพี่ – โรงเรียนน้องในพระราชดำริ รวมทั้งบรรดาผู้บริหารโรงเรียนน้องอีกจำนวนหนึ่งเพื่อชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจในโครงการดังกล่าว หลังการประชุมได้มีโรงเรียนพี่และโรงเรียนน้อง เข้าร่วมในโครงการอีก นับได้โรงเรียนพี่ 53 แห่ง และโรงเรียนน้อง 98 แห่ง รวมโรงเรียนพี่ และโรงเรียนน้องทั้งหมดจนถึงขณะนี้ คือ โรงเรียนพี่ 63 แห่ง และโรงเรียนน้อง 117 แห่ง

อันดับและมาตราฐานการศึกษาของโรงเรียน[แก้]

ขึ้นชื่อว่าโรงเรียนเตรียมฯ ต้องมีมาตราฐาน

คำปรารภของ ดร.เลิศศิลป์ รัตนมุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา


การประเมินคุณภาพของโรงเรียน[แก้]

การประเมินคุณภาพโรงเรียน โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ได้ผ่านการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ รอบ 3 เมื่อวันที่ 4, 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ผลปรากฏว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งทางด้านผู้เรียน ด้านผู้บริหาร และด้านครู อยู่ในระดับดี[13]

การประเมินคุณภาพโรงเรียน โดยใช้ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา มีผลคะแนนเฉลี่ยการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งจัดการสอบและให้การรับรองมาตรฐานโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ ซึ่งผลปรากฏว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา มีผลคะแนนเฉลี่ยการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


อันดับของโรงเรียน[แก้]

จัดอันดับโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ได้รับการจัดอันดับจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ ในปี พุทธศักราช 2553 ให้เป็นโรงเรียนมาตราฐานสากล (World Class Standard School ) รุ่นที่ 1 เป็น 1 ใน 369 โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งโรงเรียนมาตราฐานสากล (World Class Standard School ) คือ โรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เทียบเคียงมาตรฐานสากล ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลเมื่องโลก (World Citizen,Global Citizen) เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นมาตรฐานสากล เป็นการต่อยอดคุณลักษณะที่เป็นมาตรฐานชาติ [18]

จัดอันดับโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ได้รับการจัดอันดับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พุทธศักราช 2560 ให้เป็น 1 ใน 400 โรงเรียนมัธยมศึกษาที่เก่งที่สุดในประเทศไทย [19] โดยใช้วิธีการวัดและจัดอันดับจากคะแนนผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ที่มีคะแนนสูงสุด 400 อันดับแรกของประเทศ โดยใช้ค่าเฉลี่ยมรวม 5 รายวิชา  ได้แก่ วิชาภาษาไทย ,วิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ,วิชาภาษาอังกฤษ ,วิชาคณิตศาสตร์ และ วิชาวิทยาศาสตร์ ที่สอบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ซึ่งให้การรับรองข้อมูลและมาตรฐานโดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผลปรากฏว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา อยู่ในอันดับที่ 385 ของ โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีคะแนนสูงสุด 400 อันดับแรกของประเทศ อีกทั้งนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่อยู่ในการจัดอันดับคะแนน O-NET สูงสุด 400 อันดับแรกของประเทศ และมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 ยังมีสิทธิยื่นสมัครในโครงการช้างเผือก ปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อีกด้วย[20]

จัดอันดับโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ได้รับการจัดอันดับจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ ให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ติดอันดับโรงเรียนมัธยมศึกษายอดนิยมและโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ของประเทศ มาตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2551 โดยที่

 • ปี พ.ศ. 2551
  • เป็น 1 ใน 369 โรงเรียนมัธยมศึกษายอดนิยมและโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ
 • ปี พ.ศ. 2552
  • เป็น 1 ใน 369 โรงเรียนมัธยมศึกษายอดนิยมและโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ
 • ปี พ.ศ. 2553
  • เป็น 1 ใน 365 โรงเรียนมัธยมศึกษายอดนิยมและโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ
 • ปี พ.ศ. 2554
  • เป็น 1 ใน 366 โรงเรียนมัธยมศึกษายอดนิยมและโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ [21]
 • ปี พ.ศ. 2555
  • เป็น 1 ใน 273 โรงเรียนมัธยมศึกษายอดนิยมและโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ
 • ปี พ.ศ. 2556
  • เป็น 1 ใน 288 โรงเรียนมัธยมศึกษายอดนิยมและโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ [22]
 • ปี พ.ศ. 2557
  • เป็น 1 ใน 293 โรงเรียนมัธยมศึกษายอดนิยมและโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ [23]
 • ปี พ.ศ. 2558
  • เป็น 1 ใน 285 โรงเรียนมัธยมศึกษายอดนิยมและโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ [24]
 • ปี พ.ศ. 2559
  • เป็น 1 ใน 282 โรงเรียนมัธยมศึกษายอดนิยมและโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ [25]
 • ปี พ.ศ. 2560
  • เป็น 1 ใน 281 โรงเรียนมัธยมศึกษายอดนิยมและโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ [26]

เกียรติประวัติของโรงเรียน[แก้]

รางวัลที่โรงเรียนได้รับ[แก้]

ปี เกียรติประวัติ หน่วยงานที่ให้การยกย่อง
2527 รางวัลโรงเรียนพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
2527 รางวัลโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น (ครั้งที่ 1) กรมสามัญศึกษา
2528 รางวัลโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น (ครั้งที่ 2) กรมสามัญศึกษา
2529 รางวัลโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น (ครั้งที่ 3) กรมสามัญศึกษา
2542 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสีขาว กระทรวงศึกษาธิการ
2545 รางวัลเกียรติคุณสัญญา ธรรมศักดิ์ (ชมเชย) โครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษา การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด เข้ารับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มูลนิธิธารน้ำใจ
2553 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World - Class Standard School) รุ่นที่ 1 เป็น 1 ใน 369 โรงเรียนทั่วประเทศ [27] กระทรวงศึกษาธิการ
2554 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต [28] สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2556 ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่ให้ความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2557 ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปี 2556

[29]

กระทรวงศึกษาธิการ

(ประกาศเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 )

2559 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการ UniNet To School สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลที่นักเรียนได้รับ[แก้]

หมายเหตุ : เป็นการแสดงเฉพาะรางวัลบางส่วน ที่โรงเรียนได้รับในรอบปีต่าง ๆ

ปี ชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล รางวัล กิจกรรมที่ได้รับรางวัล
2549 นายชัชพล พูลเพิ่มทรัพย์ รางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

และประกาศนียบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาทและรางวัลจาก Asustek มูลค่า 5,000 บาท

โครงการค้นหายอดเยาวชนคนเก่งพีซี “PC Assembly Grand Prix Thailand 2006” ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และซินเน็ค (ประเทศไทย) จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 18-19 ก.พ. 2549 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเทคโนธานี
2554 1. นางสาวสุภาภรณ์  สินธู 2. นางสาวนัฏนิธิ  อรุณรังษี 3. นางสาวปุณยนุช  เลิศนิริเศรษฐ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน kanji (High school) งานนิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 25 Study in Japan Fair 2011
2555 เด็กชายวิษณุ ทับน้อย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคำขวัญ ระดับมัธยมศึกษา โครงการศิลปวัฒนธรรมเทิดไท้องค์ราชัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2556 ประเทศพม่า นายรามณรงค์ เสวกวิหารี เหรียญทอง กีฬาเทควันโด

รุ่นไม่เกิน 54 กก.ชาย

การแข่งขัน กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 เนปยีดอเกมส์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
2556 เกาหลีใต้ นายรามณรงค์ เสวกวิหารี เหรียญทอง กีฬาเทควันโด

รุ่นไม่เกิน 51 กก.ชาย

การแข่งขันเทควันโด รายการ "โคเรีย โอเพ่น 2013" ที่ประเทศเกาหลีใต้
2556 ประเทศจีน นายรามณรงค์ เสวกวิหารี เหรียญทอง กีฬาเทควันโด

รุ่นไม่เกิน 53 กก.ชาย

การแข่งขันเทควันโด รายการ "Asian Youth Games 2013" เมืองหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2556 ด.ช.นฤเบศ ประสิทธิเกตุ รางวัลชนะเลิศ

โล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประกวดบทร้อยกรองส่งเสริมพระพุทธศาสนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2556
2556 เด็กชายวิษณุ ทับน้อย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

โล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประกวดบทร้อยกรองส่งเสริมพระพุทธศาสนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2556
2556 เด็กชายวิษณุ ทับน้อย รางวัลชนะเลิศ

โล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประกวดกลอนสด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการสืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 5
2556 เด็กชายนฤเบศ ประสิทธิเกตุ รางวัลชนะเลิศ

เรื่อง “ภาพความทรงจำ” ประเภทร้อยกรอง

การประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี ๒๕๕๖ สมาคมนักกล่อนแห่งประเทศไทย
2556 เด็กชายณัฎ ประสิทธิเกตุ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ประเภทบทร้อยกรอง กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น

มูลนิธิอมตะ AMATA FOUNDATION
2556 นายธนวัฒน์ สร้อยจิต เหรียญทอง

การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63
2556 - ชนะเลิศเหรียญทอง

รำวงมาตรฐาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63
2556 1.นางสาวเจนจิรา ผลทัมทิม 2.นางสาวอารียา เปี่ยมทรัพย์ 3.นางสาววริศรา เมฆโปธิ

4.นางสาวลักขณา สาวัน 5.นายศุภชัย สุพรรณ 6.นายณัฐพล สินสถิตธรรม 7.นายสุรศักดิ์ เหรียญประยูร 8.นางาสาวสุทธิดา อุ่นจิต

รางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ การส่งบทเพลงเข้าประกวดในโครงการ Thailand GO Green 2012 เรียนรู้สู้ภัยพิบัติ ด้วยนวัตกรรมพลังงานทดแทน โดยการประกวดเพลงเรียนรู้สู้ภัยพิบัติ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และบริษัทบางจาก จำกัด (มหาชน)
2557 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดกลอนสดรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
2557 เด็กชาย วษิณุ ทับน้อย รางวัลชนะเลิศ

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การแข่งขันประกวดแต่งกลอนสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที ๕ ประจำปี ๒๕๕๗ (ระดับประเทศ) หัวข้อ “สารานุกรมไทย...ก้าวไกล ทันโลก” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๑ - ๓) วันเสาร์ที ๒๒ กมุภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ สโมสรสนามเสือป่าและโรงละครพระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ
2557 ญี่ปุ่น นางสาวเหมรัตน์ หอมกลาง ,นางสาวอัจฉรา เหรียญพิมาย ทุนโรงเรียนการบินญี่ปุ่น เข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านการบิน ที่ Japan Aviation Academy ประเทศญี่ปุ่น โรงเรียนการบินญี่ปุ่น (Japan Aviation Academy) ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน [30]
2557 เกาหลีใต้ นายรามณรงค์ เสวกวิหารี เหรียญทองแดง กีฬาเทควันโด

รุ่นไม่เกิน 54 กก.ชาย

การแข่งขันเทควันโดในอินชอนเกมส์ หรือ "เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 17" ที่ประเทศเกาหลีใต้
2557 ไทย นายรามณรงค์ เสวกวิหารี เหรียญทอง กีฬาเทควันโด

รุ่นไม่เกิน 54 กก.ชาย

การแข่งขัน "เทควันโดไทยแลนด์โอเพ่น 2014" หรือ G1 ที่ประเทศไทย
2557 นางสาวภาวนิศ หิรัญชุณหะ ทุนโครงการสู่มหาวิทยาลัย (Pre-O-Net) คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เป็นทุนการศึกษา (เรียนฟรีตลอดหลักสูตร) มหาวิทยาลัยรังสิต [31]
2558 1.นางสาววิรัลพัชร จันทร์แดง 2.นายนัฎ ประสิทธิเกตุ 3.นางสาวอิศราวรรณ คงปรีชา รางวัลชนะเลิศ

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประกวดบทกวีชิงถ้วยพระราชทานพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หัวข้อ”หยาดพิรุน” ของมูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันอัฏฐมราชานุสรณ์ 9 มิถุนายน 2558 ณ วิหารหลวงวัดสุทัศเทพวนารามราชวรมหาวิหาร
2558 1.นางสาววิรัลพัชร จันทร์แดง 2.นายณัฐ ประสิทธิเกตุ 3.นางสาวอิศราวรรณ คงปรีชา รางวัลชนะเลิศ

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สโมสรยุวกวีสมาคมเทพศรีกวีศิลป์ร่วมกับสำนักส่งเสริมวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
2558 - รางวัลชนะเลิศ

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทนักเรียน

การแข่งขันประชันกลอนสด ครั้งที่ ๒๕ ภายใต้หัวข้อ “แก้วกวีศรีสยาม” ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จัดโดย ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2558 1.นายณัฏ ประสิทธิเกตุ 2.นางสาววิรัลพชร จันแดง 3.นางสาวอิศราวรรณ คงปรีชา รางวัลชนะเลิศ

การประกวดแต่งคำประพันธ์กลอนสด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเป็นตัวแทนระดับภาคสงฆ์ ภาค 1

งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย[32]
2558 นายเตชินท์ แปงสาย รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 42

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
2558 1.เด็กชายชนกานต์ บุษบา 2.เด็กชายตะวัน ลิ้มอุไร 3.เด็กชายพงศธร พุฒซ้อน รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษา การแข่งขัน A-math เกมต่อเลขคำนวณ ณ.โรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2558 เด็กหญิงพิมพ์นารา ธนกรวัจน์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณการประกวดวาดภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
2558 นางสาวอิศราวรรณ คงปรีชา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวดคำขวัญและบทร้อยกรอง เนื่องในเทศกาลงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และวันอัฏฐมีบูชา ๒๕๕๘
2558 1.นายณัฏ ประสิทธิเกตุ 2.นางสาวอิศราวรรณ คงปรีชา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

โล่รางวัลการประกวดแต่งคำประพันธ์กลอนสด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สำนักนายกรัฐมนตรี
2558 นายยุทธยา คงกระพันธุ์ รางวัลชนะเลิศ กีฬาเทควันโด การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 นครศรีธรรมราชเกมส์
2558 นายพศุตม์ เพ็ญนิเวศน์สุข รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ มัธยมศึกษาตอนปลาย

การแข่งขันขับร้องเพลงลูกกรุง ประเภทชาย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65
2558 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

การแข่งขันทักษะนาฏศิลป์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65
2558 1.นางสาวณัฐวรรณ ชัยพรมงคล 2.เด็กหญิงพัชราภรณ์ ชัยพรมงคล 3.นางสาวจุฑามณี กลั่นวารินทร์

4.นางสาวสุธิดา จูงกลาง 5.เด็กหญิงดวงหทัย ยาใจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้าน ประเภทรำวงมาตรฐาน เฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ใน โอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558" จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม
2558 ญี่ปุ่น นายเตชินท์ แปงสาย

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น

ทุนโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน Jenesys 2.0

หัวข้อ “Japanese Language 12th Batch”

เป็นเยาวชนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศญี่ปุ่น เมืองโตเกียว และเมืองไอชิ ระหว่างวันที่ 12 – 20 มกราคม พ.ศ. 2558

จัดโดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Jice) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2558 นางสาวณัชชา เพรียวพานิช ทุนโครงการสู่มหาวิทยาลัย (Pre-O-Net) คณะนิเทศศำสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ เป็นทุนการศึกษา (เรียนฟรีตลอดหลักสูตร) มหาวิทยาลัยรังสิต [33]
2559 ด.ญ.มนต์สินี อุณหพัฒน์ รางวัลเหรียญทอง

Story telling

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ โซน A โรงเรียนโครงการ EP/MEP ภาคกลางและภาคตะวันออก
2559 ด.ญ.ณัฎฐ์ณิชชา ภิรมย์จตุรภัทร รางวัลเหรียญเงิน

Singing contest

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ โซน A โรงเรียนโครงการ EP/MEP ภาคกลางและภาคตะวันออก
2559 ด.ญ.ทัศธนัญญา สังข์พันธู์ และ ด.ญ.ศรีรัตน์ นำปัทม์ รางวัลเหรียญทองแดง

Speliing bee

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ โซน A โรงเรียนโครงการ EP/MEP ภาคกลางและภาคตะวันออก
2559 1.ด.ช.สรวุฒิ เชี่ยวพิมพา 2.ด.ญ.ณัฐชา สวัสดิ์ชูแก้ว 3.ด.ญ.พลอยกมล ชินนะ รางวัลเหรียญทองแดง

Math project

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ โซน A โรงเรียนโครงการ EP/MEP ภาคกลางและภาคตะวันออก
2559 1.ด.ญ.ศรีรัตน์ นำปัทม์ 2.ด.ช.ธัญธรณ์ ก้อนคำ 3.ด.ญ.พัศธนัญญา สังข์พันธุ์ รางวัลเหรียญเงิน

Science project

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ โซน A โรงเรียนโครงการ EP/MEP ภาคกลางและภาคตะวันออก
2559 นายโสภณวิชญ์ แปรสาย รางวัลเหรียญทองแดง

Impromptu speech

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ โซน A โรงเรียนโครงการ EP/MEP ภาคกลางและภาคตะวันออก
2559 1.เด็กชายเมธานนท์ โรหิตชาติ 2.เด็กชายพงศธร พุฒิซ้อน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน A-math เกมต่อเลขคำนวณ รายการ"อีซีซี พัลเซิลไทยแลนด์โอเพ่น ครั้งที่7 " และคำคมชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2559 สุชานันท์ แสงเส้ รางวัลอันดับ 3 รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายชาย การแข่งขัน A-math เกมต่อเลขคำนวณ รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายชาย รายการ "แบรนด์ ครอสเวิร์ดเกมชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 31 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแบรนด์ ซูโดกุ ชิงแชมป์นานาชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559" วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา
2559 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดวาดภาพโครงการ "ONE WOMAN ONE VALUE " และจัดกิจกรรม "ONE WOMAN ONE VALUE เมื่อผู้หญิงคนหนึ่ง เกิดมาพร้อมกับหนึ่งคุณค่าที่หญิงใหญ่" เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนแนวทางการแข้ไขและป้องกันปัญหาความรุนแรงแก่เด็กและสตรี โดยสโมสรซอนต้ากรุงเทพ
2560 สิงคโปร์ ด.ญ.พรเพชร ทันเพราะ รางวัลชนะเลิศ

ประเภท Latin (2 Dance) รุ่น Juvenile Open 12 Yesars&Below

The 6th Oprn Dance Championship 2016 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559
2560 สิงคโปร์ ด.ญ.พรเพชร ทันเพราะ รางวัลชนะเลิศ

ประเภท Standard (2 Dance) รุ่น Juvenile Open 12 Yesars&Below

The 6th Oprn Dance Championship 2016 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559
2560 ด.ช.จิตรภานุ ศรีแสนตอ คู่กับ ด.ช.ศรนรินทร์ มาสเสมอ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การแข่งขัน A-math เกมต่อเลขคำนวณ รายการ "อีอีซี พัชเชิลไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลโอเพ่น ครั้งที่ 8 และคำคม ชิงแชมป์ประเทสไทย ครั้งที่ 10 " ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพฯ
2560 นางสาวภัณฑิรา สุขเกษม ทุนโครงการสู่มหาวิทยาลัย (Pre-O-Net) คณะดิจิทัลอาร์ต สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค เป็นทุนการศึกษา (เรียนฟรีตลอดหลักสูตร) มหาวิทยาลัยรังสิต [34]
2560 - รางวัลนักเรียนแกนนำดีเด่น

โล่รางวัลสำหรับโรงเรียนและเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนแกนนำดีเด่น

การจัดนิทรรศการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์จากชมรมจิตอาสาป้องกัดเอดส์ เทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประจำปี 2559
2560 1.นายปิยพงษ์ จันทร์สุข 2.นายภาณุพงษ์ เชาว์ไวย์ 3.นางสาววราภรณ์ พรมพลเมือง ผ่านการคัดเลือกระดับภาคกลาง และทุนพัฒนาโครงงาน 3,000 บาท การประกวดโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ NECTEC
2560 1.นายปิยพงศ์ จันทร์สุข 2.นายภาณุพงษ์ เชาว์ไวย์ 3.นายธนกร ขัดชมภู 4.นายคนธวรรณ หอมดวง 5.นางสาวธีรรัตน์ ทรงสถาพร ตัวแทนระดับภาคกลางการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 15 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2560 1.นายดงซู ลี 2.นายกิตติพงศ์ เย็นประเสริฐวงศ์ 3.นายสิริมงคล นิลโพธิ์ทอง 4.นายหฤษฎ์ ธัญญพันธ์ 5.นางสาววราภรณ์ พรมพลเมือง ตัวแทนระดับภาคกลางการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 15 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2560 สาธารณรัฐจีน นายอมรกฤศ จรัณการกิจ รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1

และทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยหมิงฉวน ประเทศไต้หวัน ระยะเวลา 1 ปี

มหาวิทยาลัยรังสิต
2560 นางสาวสิริพิมล หิรัญวิจิตร รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับประเทศ การแข่งขันสุนทรพจน์ระดับประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
2560 นางสาวรติรัตน์ แตงวิเชียร รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
2560 1.นางสาวจินห์ภา นิลฉาย 2.นางสาวปาริชาต ศรีจันทร์ รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการนำเสนอโครงงานภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
2560 สหรัฐ นายภูศิษฐ์ เกียรติชัยเลิศนภา ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมสหรัฐอเมริกา AYP (High School Academic Year Program in America)  เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ Grade 10 ,Burnt River School Unity ,Oregon ,United States ตั้งแต่ปี 2017-2018

[35]

2560 ญี่ปุ่น นางสาวชัญญานุช ขุนอักษร ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2560   เป็นเยาวชนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศญี่ปุ่น เมืองฟุคุโอกะ ระหว่างวันที่ 20 - 29 ตุลาคม 2560

จัดโดยชมรมเยาวชนแลกเปลี่ยนไทย – ญี่ปุ่น TJYEC (Thailand – Japan Youth Exchange Club) ร่วมกับ ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [36]

[37]

คณะกรรมการองค์กรหลักของโรงเรียน[แก้]

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
 • สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
 • คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
 • มูลนิธิโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.tupr.ac.th/information/2558/58-06-25_std.pdf คำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2558
 2. http://www.tupr.ac.th/download/ngobpraman/58-12-25_samakom.pdf ใบสำคัญจ่าย (DEBIT SLIP) และบันทึกข้อความการขออนุมัติเงินสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ปีงบประมาณ 2559
 3. http://www.tupr.ac.th/images/History2555.pdf ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เข้าชมเมื่อ 10 มิ.ย. 55
 4. http://www.tupr.ac.th/guide/60-03-16_691-60.pdf โครงการเรียนล่วงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2560
 5. http://www.quota.forest.ku.ac.th/2.pdf คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้)
 6. http://www.tupr.ac.th/function/2559/krudee-TUPR.pdf รายชื่อครูที่ได้รับรางวัล “ครูดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา” รับรางวัลโล่เกียรติคุณเนื่องในวันครู ประจำปี 2560
 7. http://www.tupr.ac.th/download/vichakan/2559/59-01-21_well.pdf หนังสือเชิญเข้าร่วมและแข่งขันงานนิทรรศการวิชาการ
 8. https://drive.google.com/file/d/0B6xHcFsioLzpWVpBR3p5Y2pLNWc/view ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี เรื่องโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 9. http://www.tupr.ac.th/function/2560/60_133.pdf คำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เรื่องการแต่งตั้งครูผู้ปกครองสำหรับดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยนโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 10. http://www.tupr.ac.th/function/2559/59_370.pdf ติว O-NET โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง
 11. http://www.tupr.ac.th/function/2559/59_369.pdf ติว O-NET โรงเรียนบ้านสบมาง จังหวัดน่าน
 12. http://www.kmosa2.org/spm2/forum/data/pic/260.pdf คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่องการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษาแบบคู่ขนาน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕)
 13. https://drive.google.com/file/d/0B0RkNeXuHy2YUGZDMUxsMzZzZ3c/view สารสนเทศเพื่อการรายงาน ปีการศึกษา 2559
 14. http://www.tupr.ac.th/evaluate/58/57_onet/2_StatbySchool_2557_M3_1010022013.pdf ผลคะแนนการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557
 15. http://www.tupr.ac.th/evaluate/58/57_onet/2_StatbySchool_2557_M6_1010022013.pdf ผลคะแนนการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557
 16. http://www.tupr.ac.th/evaluate/59/58_onet/2StatbySchool_2558_M3_1010022013%20(1).pdf ผลคะแนนการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ประจำปีการศึกษา 2558
 17. http://www.tupr.ac.th/evaluate/59/58_onet/2StatbySchool_2558_M6_1010022013[1].pdf ผลคะแนนการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558
 18. https://sites.google.com/a/hi-supervisory10.net/www/-500 รายชื่อโรงเรียนมาตราฐานสากล รุ่นที่ 1
 19. http://www.admissionpremium.com/content/2959 รายชื่อโรงเรียนระดับชั้นมธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนน O-NET สูงสุด 400 อันดับแรกของประเทศ
 20. http://admission.ku.ac.th/admmedia/announcements/2017/09/20/KU-TCAS-1-White_Elephant_1.pdf ระเบียบการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่มีคะแนน O-NET สูงสุด 400 อันดับแรกของประเทศ อยู่ในหน้าที่ 8
 21. http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/4164/40138.pdf โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2554
 22. http://www.sesao8.go.th/file/2012-12-06_01.pdf โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2556
 23. http://www.korat7.go.th/web/images/stories/01-57/227.pdf?e1a5ed8408d7cd9dfd4e6ed5108ec95d=bf934e39ee54ad550be3e7ff8eca8299 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557
 24. http://www.mathayom9.go.th/webspm9/data/student58/student05.pdf โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558
 25. http://www.nmrsw2.ac.th/St2558/St2559/racing-matyom59.pdf โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559
 26. http://plan.bopp-obec.info/tmp/upload/2016-09-21-12-31-36.pdf โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560
 27. http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/49905/588148.pdf รายชื่อโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World - Class Standard School)
 28. http://www.e-newsbkk2.org/bkk2/forum/data/5/pic/578.pdf โครงการโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต (หน้า 28)
 29. https://suffecondotcom.files.wordpress.com/2015/12/e0b89be0b8a3e0b8b0e0b881e0b8b2e0b8a8_e0b8aae0b896e0b8b2e0b899e0b8a8e0b8b6e0b881e0b8a9e0b8b2e0b89ee0b8ade0b980e0b89ee0b8b5e0b8a2e0b887_14.pdf รายชื่อสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๖
 30. http://www.jaabkk.com/portfolios/testresult20140224/ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2
 31. http://www2.rsu.ac.th/Upload/File/pre-onet-57.pdf รายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการสู่มหาวิทยาลัย (Pre-O-Net) ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยรังสิต
 32. http://www.krupra.net/silafestival2558/doc/result_path1.pdf
 33. https://www2.rsu.ac.th/upload/file/Upload/preo-net-58.pdf รายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการสู่มหาวิทยาลัย (Pre-O-Net) ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยรังสิต
 34. https://www2.rsu.ac.th/upload/file/2017/01/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2060.pdf รายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการสู่มหาวิทยาลัย (Pre-O-Net) ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยรังสิต
 35. http://thaistudentexchange.com/more_program.php?id=17 นายภูศิษฐ์ เกียรติชัยเลิศนภา นักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมสหรัฐอเมริกา AYP (High School Academic Year Program in America) ที่ Grade 10 ,Burnt River School Unity ,Oregon , America ตั้งแต่ปี 2017-2018
 36. http://www.srv.ac.th/srv/documents/tjyec-namepass2560.pdf ผลการคัดเลือกนักเรียนไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
 37. https://drive.google.com/file/d/0B0RkNeXuHy2YeHp3emxZY1ZOdFk/view รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]