วิกิพีเดีย:นโยบายการลบ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เว็บย่อ:
นโยบาย
นโยบายและแนวปฏิบัติในวิกิพีเดีย
หลักการสากล
ห้าเสาหลัก
อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย
ปล่อยวางกฎทั้งหมด
พฤติกรรม
ประพฤติเยี่ยงอารยชน
นโยบายการเขียน
สงครามแก้ไข
ความเป็นเจ้าของบทความ
อย่าว่าร้ายผู้อื่น
เนื้อหา
มุมมองที่เป็นกลาง
งดงานค้นคว้าต้นฉบับ
การพิสูจน์ยืนยันได้
หลักการตั้งชื่อบทความ
ชีวประวัติของบุคคลที่มีชีวิตอยู่
การลบ
นโยบายการลบ
เงื่อนไขสำหรับการลบทันที
กฎข้อบังคับ
ผู้ดูแลระบบ
นโยบายการบล็อกผู้ใช้
บอต
นโยบายการล็อก
หุ่นเชิด
ชื่อผู้ใช้
การก่อกวน
ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์
นโยบายการใช้ภาพ
เนื้อหาที่ใช้งานโดยชอบธรรม
ดูเพิ่ม
รายชื่อนโยบายทั้งหมด
รายชื่อแนวปฏิบัติทั้งหมด

นโยบายการลบของวิกิพีเดีย เป็นนโยบายสำหรับใช้พิจารณาว่า หน้าใดที่มีเนื้อหาไม่เข้าข่ายเงื่อนไขของการเป็นสารานุกรม จะถูกลบออกจากวิกิพีเดีย

สำหรับการลบหน้าหนึ่ง ๆ ในวิกิพีเดีย เนื้อหาในรุ่นปัจจุบันและรุ่นก่อนทั้งหมดของหน้านั้นก็จะถูกลบออกด้วย การลบแตกต่างจากการทำหน้าว่าง ซึ่งจะเป็นสิ่งที่สามารถทำได้และเรียกเนื้อหาคืนโดยผู้ใช้คนใดก็ได้ โดยการลบนั้นจะกระทำได้เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น ผู้ดูแลระบบสามารถลบหน้าต่าง ๆ ดูเนื้อหาที่ถูกลบ และเรียกคืนหลังจากการลบไปแล้วได้ ซึ่งจะถูกบันทึกไว้ในปูมการลบ

สาเหตุของการลบ

ถ้าเนื้อหาใด ๆ ได้ถูกเขียนขึ้น โดยมีลักษณะตามข้อใดข้อหนึ่งด้านล่างนี้ (ยกเว้นในกรณีพิเศษ) จะทำให้มีการแจ้งลบหรือถูกลบ โดยมีนโยบายทั่วไปดังนี้

 • เนื้อหาซึ่งไม่เหมาะสมสำหรับสารานุกรม หน้าที่ไม่มีเนื้อหาอย่างชัดเจน หรือไม่มีความหมายเลย
 • เนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ และไม่มีการปรับปรุงภายใน 7 วัน รวมไปถึงการละเมิดเงื่อนไขการใช้งานโดยชอบธรรมของวิกิพีเดีย
 • การก่อกวน รวมไปถึงการเปลี่ยนทางจำนวนมาก หน้าซึ่งมีไว้โจมตีหรือคุกคามสิ่งที่เป็นหัวเรื่อง
 • การโฆษณาหรือสแปมในลักษณะอื่นโดยไม่มีเนื้อหาที่ใกล้เคียงกับลักษณะสารานุกรม (แต่ไม่รวมถึงบทความซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการโฆษณา)
 • บทความที่ไม่อาจเชื่อได้ว่ามีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ รวมไปถึงศัพท์ใหม่ ข้อสรุปและทฤษฎีต้นฉบับ และบทความซึ่งมีลักษณะเป็นการหลอกลวงในตัวเอง (แต่ไม่รวมบทความอธิบายถึงการหลอกลวงที่มีชื่อเสียง)
 • บทความที่พิจารณาแล้วว่าไม่มีความเป็นไปได้ที่จะหาแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือเพื่อพิสูจน์ยืนยันได้เลย
 • หัวเรื่องของบทความไม่เข้ากับแนวปฏิบัติด้านความสำคัญของเนื้อหา
 • บทความที่ไม่เป็นไปตามนโยบายของวิกิพีเดียเกี่ยวกับชีวประวัติของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่
 • แม่แบบว่างหรือไม่ได้ใช้ เว้นแต่แม่แบบสำหรับการแทนที่เนื้อหา (subst)
 • ภาพที่ไม่ได้ใช้ พ้นสมัย หรือละเมิดนโยบายการใช้งานโดยชอบธรรม
 • การใช้งานเนมสเปซบทความ แม่แบบ โครงการ หรือผู้ใช้ ไปเป็นไปตามนโยบายของแต่ละเนมสเปซ

นอกจากนี้ยังมีนโยบายเฉพาะบางประการ เช่น

 • กรณีบทความที่ได้รับแจ้งว่าขาดความสำคัญและไม่มีการแก้ไขอย่างน้อย 6 เดือน

การแจ้งลบ

สามารถทำการแจ้งลบได้ไม่ว่าในหน้าบทความ ภาพ แม่แบบ หมวดหมู่ หรือหน้าอื่นๆ ด้วยการใส่คำว่า

{{ลบ|สาเหตุที่แจ้งลบ}}

ไว้ที่ส่วนหัวของหน้านั้น โดยคงเนื้อหาเดิมไว้ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบพิจารณาลบหน้าดังกล่าว

ดูเพิ่ม