ผู้ใช้:Tona22/กระบะทราย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สวัสดีครับ นี่คือกระบะทรายของ Tona22 เพื่อแก้ไขและปรับปรุงบทความก่อนนำเข้าหน้าจริง

ฉะเชิงเทรา[แก้]

ชุดที่ 1 – 10 ; พ.ศ. 2476 – พ.ศ. 2512[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง สมาชิก
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 นายหอมจันทร์ รัตนวิจารณ์ - -
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 นายนิ่ม เรื่องเกษตร - -
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 - -
ชุดที่ 4 พ.ศ. 2489 นายกิจจา วัฒนศิลป์ - -
พ.ศ. 2489 (เพิ่ม) " นายอุดร วัฒยานนท์ -
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายกิจจา วัฒนศิลป์ - -
ชุดที่ 6 พ.ศ. 2492 (เพิ่ม) " หลวงนรกิจบริหาร -
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 นายจวน กุลละวณิชย์ นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ -
ชุดที่ 8 พ.ศ. 2500/1
ชุดที่ 9 พ.ศ. 2500 นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์
(ไม่สังกัดพรรค)
นายพิชัย ศิริวรรณ
(พรรคสหภูมิ)
-
ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512 นายชุมพล มณีเนตร
(พรรคประชาธิปัตย์)
นายจำลอง เทวารุทธ
(พรรคสหประชาไทย)
นายอนันต์ ฉายแสง
(ไม่สังกัดพรรค)

ชุดที่ 11[แก้]

กรุงเทพมหานคร[แก้]

20[แก้]

กรุงเทพ[แก้]

มีรายนามดังนี้

จังหวัด เขต รายนาม พรรค หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 นายสมัคร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย
นายธวัชชัย สัจจกุล พรรคประชาธิปัตย์
นางลลิตา ฤกษ์สำราญ พรรคประชากรไทย
2 นายศุภชัย พานิชภักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์
นายมารุต บุนนาค พรรคประชาธิปัตย์
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร พรรคประชาธิปัตย์
3 นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์
นายสาวิตต์ โพธิวิหค พรรคประชาธิปัตย์
นายนพดล ปัทมะ พรรคประชาธิปัตย์
4 นายอรรคพล สรสุชาติ พรรคประชาธิปัตย์
นายปรีชา สุวรรณทัต พรรคประชาธิปัตย์
นายวิชัย ตุ่นศิริ พรรคประชาธิปัตย์
5 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์
นายธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ พรรคประชาธิปัตย์
นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค พรรคประชาธิปัตย์
6 นายพิชัย รัตตกุล พรรคประชาธิปัตย์
นายสมเกียรติ ฉันทวานิช พรรคประชาธิปัตย์
นายเจริญ คันธวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์
7 นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ พรรคพลังธรรม
นายทิวา เงินยวง พรรคประชาธิปัตย์
นายสืบแสง พรหมบุญ พรรคประชาธิปัตย์
8 นายปราโมทย์ สุขุม พรรคประชาธิปัตย์
นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ พรรคประชาธิปัตย์
9 นายถวิล ไพรสณฑ์ พรรคประชาธิปัตย์
นายเธียร มโนหรทัต พรรคประชาธิปัตย์
นางสาวรัตนา อนันต์นาคินทร์ พรรคประชาธิปัตย์
10 นายจักรพันธุ์ ยมจินดา พรรคประชาธิปัตย์
นายประกอบ จิรกิติ พรรคประชาธิปัตย์
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์
11 ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง พรรคมวลชน
นายสิทธิพร ขำอาจ พรรคประชาธิปัตย์
นายโกวิทย์ ธารณา พรรคประชาธิปัตย์
12 นางปวีณา หงสกุล พรรคชาติพัฒนา
นายห้างทอง ธรรมวัฒนะ พรรคประชากรไทย
นายสุมิตร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย
13 นายสมัย เจริญช่าง พรรคประชาธิปัตย์
นายสุขวิช รังสิตผล พรรคความหวังใหม่

21-22[แก้]

เขต ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548
1 นายศิริ หวังบุญเกิด นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ
2 นายกฤษฎา สัจจกุล
3 นางลลิตา ฤกษ์สำราญ
4 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ร้อยเอกรชฏ พิสิษฐบรรณกร
5 นายประจวบ อึ๊งภากรณ์
6 หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร หม่อมหลวงอภิมงคล โสณกุล
7 นายเจริญ คันธวงศ์ นายกรณ์ จาติกวณิช
8 นายสมเกียรติ ฉันทวานิช นายพงษ์พิสุทธิ์ จินตโสภณ
9 นาวาอากาศตรี ศิธา ทิวารี
10 นายอิสรา สุนทรวัฒน์ นางสาวณหทัย ทิวไผ่งาม
11 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค นายยุรนันท์ ภมรมนตรี
12 นายเฉลิมชัย จีนะวิจารณะ
13 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี
14 หม่อมราชวงศ์ดำรงดิศ ดิศกุล นางสาวจณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ์
15 นาวาอากาศโทรวยลาภ เอี่ยมทอง นางปวีณา หงสกุล
16 นายอนุสรณ์ ปั้นทอง
17 นายประมณฑ์ คุณะเกษม
18 นางสาวภูวนิดา คุนผลิน
19 นายพิมล ศรีวิกรม์
20 นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์
21 นายธวัชชัย สัจจกุล นายเอกพจน์ วงศ์อารยะ
22 นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์
23 นางสาวศันสนีย์ นาคพงษ์
24 นายวัฒนา เซ่งไพเราะ
25 นายมงคล กิมสูนจันทร์
26 นายวิชาญ มีนชัยนันท์
27 นายเอนก หุตังคบดี
28 นายปราโมทย์ สุขุม นางสาวศิลัมพา เลิศนุวัฒน์
29 นายภิมุข สิมะโรจน์
30 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์
31 นายปิติพงษ์ เต็มเจริญ
32 นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ นายมานะ คงวุฒิปัญญา
33 นายสุวัฒน์ ม่วงศิริ
34 นายสุวัฒน์ วรรณศิริกุล
35 นายสากล ม่วงศิริ
36 นายสุธา ชันแสง
37 นายแสวง ฤกษ์จรัล

กระบี่[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตที่ 1 เขตที่ 2 หมายเหตุ
ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 นายอาคม เฉ่งอ้วน
พรรคประชาธิปัตย์
นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล
พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548 นายอาคม เฉ่งอ้วน
พรรคประชาธิปัตย์
นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล
พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตที่ 1 เขตที่ 2 หมายเหตุ
ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 นายอาคม เฉ่งอ้วน
พรรคประชาธิปัตย์
นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล
พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตที่ 1 เขตที่ 2 หมายเหตุ
ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 นายอาคม เฉ่งอ้วน
พรรคประชาธิปัตย์
นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล
พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548
District created March 4, 1823
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตที่ 1
ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550 นายอาคม เฉ่งอ้วน
พรรคประชาธิปัตย์
นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล
พรรคประชาธิปัตย์
นายสาคร เกี่ยวข้อง
พรรคประชาธิปัตย์

กาญจนบุรี[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตที่ 1 เขตที่ 2 เขตที่ 3 เขตที่ 4 เขตที่ 5
ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 นาวาโทเดชา สุขารมณ์ นายสันทัด จีนาภักดิ์ นายเรวัต ศิรินุกุล นายไพบูลย์ พิมพ์พิสิฐถาวร พล.ต. ศรชัย มนตริวัต
ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548 พล.อ. สมชาย วิษณุวงศ์ นายเรวัต ศิรินุกุล นายไพบูลย์ พิมพ์พิสิฐถาวร พล.ท. มะ โพธ์งาม
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตที่ 1 เขตที่ 2
ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550 พล.ท. มะ โพธ์งาม พล.อ. สมชาย วิษณุวงศ์ นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ นายปารเมศ โพธารากุล นายสันทัด จีนาภักดิ์
ยุบพรรคพลังประชาชน พ.ศ. 2551 ส.ส. ที่สังกัดต้องย้ายพรรค
พล.ท. มะ โพธ์งาม พล.อ. สมชาย วิษณุวงศ์ นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ นายปารเมศ โพธารากุล นายสันทัด จีนาภักดิ์
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทย
      พรรคภูมิใจไทย

กาฬสินธุ์[แก้]

ชุดที่ ปี เขตที่ 1 เขตที่ 2 เขตที่ 3 เขตที่ 4 เขตที่ 5 เขตที่ 6
ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ นางสาวอรดี สุทธศรี นายวิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง นายพีระเพชร ศิริกุล นางบุญรื่น ศรีธเรศ นายประเสริฐ บุญเรือง
ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548 นางบุญรื่น ศรีธเรศ นางสาวอรดี สุทธศรี นางสาวภัทรา วรามิตร
ชุดที่ ปี เขตที่ 1 เขตที่ 2
ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550 นางบุญรื่น ศรีธเรศ นายวีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ นายคมเดช ไชยศิวามงคล นายประเสริฐ บุญเรือง นายพีระเพชร ศิริกุล นายนิพนธ์ ศรีธเรศ
      พรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทย
      พรรคชาติไทย

กำแพงเพชร[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตที่ 1 เขตที่ 2 เขตที่ 3 เขตที่ 4 เขตที่ 5
ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 นายปรีชา มุสิกุล นางสาวคะนึง ไทยประสิทธิ์ พ.ต.ท. ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ นายสนั่น สบายเมือง นายถวิล ฤกษ์หร่าย
ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548 นายเรืองวิทย์ ลิกค์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตที่ 1 เขตที่ 2
ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550 นายปรีชา มุสิกุล นายสุขวิชชาญ มุสิกุล นายสำราญ ศรีแปงวงค์ นายปริญญา ฤกษ์หร่าย นายอนันต์ ผลอำนวย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทย

ขอนแก่น[แก้]

เขต ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548
1 นายจักริน พัฒน์ดำรงจิตร
2 นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ
3 นายณรงค์เลิศ สุรพล นายจตุพร เจริญเชื้อ
4 นางมุกดา พงศ์สมบัติ
5 นายภูมิ สาระผล
6 นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
7 นายสุชาย ศรีสุรพล
8 นายสมศักดิ์ คุณเงิน
9 นายอรรถสิทธิ์ กาญจนสินิทธ์
10 นายพงศกร อรรณนพพร
11 นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ นายเรืองเดช สุพรรณฝ่าย
เขต ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550
1 นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ ยุบพรรค
พลังประชาชน
ส.ส. ต้อง
สังกัด
พรรคใหม่
นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ
นายจักริน พัฒน์ดำรงจิตร นายจักริน พัฒน์ดำรงจิตร
นายภูมิ สาระผล นายภูมิ สาระผล
2 ร.ท. ปรีชาพล พงษ์พานิช ร.ท. ปรีชาพล พงษ์พานิช
นางดวงแข อรรณนพพร นางดวงแข อรรณนพพร
นายเรืองเดช สุพรรณฝ่าย นายเรืองเดช สุพรรณฝ่าย
3 นายนวัธ เตาะเจริญสุข นายนวัธ เตาะเจริญสุข
นายปัญญา ศรีปัญญา นายปัญญา ศรีปัญญา
นายจตุพร เจริญเชื้อ จตุพร เจริญเชื้อ
4 นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
นายสุชาย ศรีสุรพล นายสุชาย ศรีสุรพล
      พรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทย
      พรรคกิจสังคม
      พรรคภูมิใจไทย

จันทบุรี[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตที่ 1 เขตที่ 2 เขต 3
ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 นายธวัชชัย อนามพงษ์
พรรคชาติพัฒนา
นางคมคาย พลบุตร
พรรคประชาธิปัตย์
นายพงศ์เวช เวชชาชีวะ
พรรคไทยรักไทย
ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548 นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ
พรรคไทยรักไทย
พล ต. ต. พยุง ตรงสวัสดิ์
พรรคไทยรักไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตที่ 1
ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550 นายธวัชชัย อนามพงษ์
พรรคประชาธิปัตย์
นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา
พรรคประชาธิปัตย์
นายพงศ์เวช เวชชาชีวะ
พรรคประชาธิปัตย์

ฉะเชิงเทรา[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตที่ 1 เขตที่ 2 เขตที่ 3 เขตที่ 4
ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 นายอนันต์ ฉายแสง นายอิทธิ ศิริลัทธยากร นายสุชาติ ตันเจริญ นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง
ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548 นางฐิติมา ฉายแสง นายสมชัย อัศวชัยโสภณ
ชุดที่ ปี เขตที่ 1 เขตที่ 2
ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550 นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ นายอิทธิ ศิริลัทธยากร นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง นางฐิติมา ฉายแสง
ตัดสิทธิ์ 5 ปี เลือกตั้งซ่อม ยุบพรรคพลังประชาชน พ.ศ. 2551 ส.ส. ที่สังกัดต้องย้ายพรรค
นายณัชพล ตันเจริญ นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง นางฐิติมา ฉายแสง
      พรรคชาติพัฒนา
      พรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทย
      พรรคเพื่อแผ่นดิน

ชลบุรี[แก้]

ชุดที่ ปี เขตที่ 1 เขตที่ 2 เขตที่ 3 เขตที่ 4 เขตที่ 5 เขตที่ 6 เขตที่ 7
21 พ.ศ. 2544 นายสง่า
ธนสงวนวงศ์
นายวิทยา
คุณปลื้ม
นายสมชาย
สหชัยรุ่งเรือง
นายสุรสิทธิ์
นิติวุฒิวรรักษ์
นายอิทธิพล
คุณปลื้ม
นายชาญศักดิ์
ชวลิตนิติธรรม
พล.ร.ท. โรช
วิภัติภูมิประเทศ
22 พ.ศ. 2548 นายสง่า
ธนสงวนวงศ์
นายอัมรินทร์
ตั้งประกอบ
นายวิทยา
คุณปลื้ม
นายสุรสิทธิ์
นิติวุฒิวรรักษ์
นายอิทธิพล
คุณปลื้ม
นายชาญยุทธ
เฮงตระกูล
ชุดที่ ปี เขตที่ 1 เขตที่ 2 เขตที่ 3
23 พ.ศ. 2550 นายประมวล
เอมเปีย
นายบรรจบ
รุ่งโรจน์
นายมานิตย์
ภาวสุทธิ์
นางพจนารถ
แก้วผลึก
นายฐนโรจน์
โรจนกุลเสฏฐ์
นายไมตรี
สอยเหลือง
นายสรวุฒิ
เนื่องจำนง
พล.ต.ต. วีระ
อนันตกูล
      พรรคชาติไทย
      พรรคไทยรักไทย
      พรรคประชาธิปัตย์

ชัยนาท[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตที่ 1 เขตที่ 2
ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 นายอนุชา นาคาศัย
พรรคไทยรักไทย
นายมณเฑียร สงฆ์ประชา
พรรคชาติไทย
ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548 นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง
พรรคไทยรักไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตที่ 1
ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550 นางพรทิวา นาคาศัย
พรรคมัชฌิมาธิปไตยพรรคภูมิใจไทย
นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง
พรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทย

ชัยภูมิ[แก้]

ชุดที่ ปี เขตที่ 1 เขตที่ 2 เขตที่ 3 เขตที่ 4 เขตที่ 5 เขตที่ 6 เขตที่ 7
21 พ.ศ. 2544 นายประสิทธิ์
ชัยวิรัตนะ
นายชวลิต
มหาจันทร์
นายก่ำชุง
ประภากรแก้วรัตน์
นายวุฒิชัย
สงวนวงศ์ชัย
นายศรคม
ฦาชา
นายเจริญ
จรรย์โกมล
นายสุรวิทย์
คนสมบูรณ์
22 พ.ศ. 2548 นายประสิทธิ์
ชัยวิรัตนะ
นายวุฒิชัย
สงวนวงศ์ชัย
นายศรคม
ฦาชา
ชุดที่ ปี เขตที่ 1 เขตที่ 2 เขตที่ 3
23 พ.ศ. 2550 นายเจริญ
จรรย์โกมล
นายเชวงศักดิ์
เร่งไพบูลย์วงศ์
นายมานะ
โลหะวณิชย์
นายประสิทธิ์
ชัยวิรัตนะ
นายสุรวิทย์
คนสมบูรณ์
นางสาวปาริชาติ
ชาลีเครือ
นางสาวสุนทรี
ชัยวิรัตนะ
      พรรคชาติพัฒนา
      พรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทย
      พรรคชาติไทย

ชุมพร[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตที่ 1 เขตที่ 2 เขต 3
ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 นายศิริศักดิ์ อ่อนละมัย
พรรคประชาธิปัตย์
นายสุชาติ แก้วนาโพธิ์
พรรคประชาธิปัตย์
นายสุวโรช พะลัง
พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548 นายสุวโรช พะลัง
พรรคประชาธิปัตย์
นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์
พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตที่ 1
ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550 นายสราวุธ อ่อนละมัย
พรรคประชาธิปัตย์
นายชุมพล จุลใส
พรรคประชาธิปัตย์
นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์
พรรคประชาธิปัตย์

เชียงราย[แก้]

เขต ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548
1 นายสามารถ แก้วมีชัย
2 นางสฤษฏ์ อึ้งอภินันท์
3 นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ นายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์
4 นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์
5 นายสมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์
6 นายยงยุทธ ติยะไพรัช นางสาวละออง ติยะไพรัช
7 นายอิทธิเดช แก้วหลวง
8 นายบัวสอน ประชามอญ
เขต ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550
1 นาสฤษฏ์ อึ้งอภินันท์
นายสามารถ แก้วมีชัย
นายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์
2 นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์
นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์
3 นางสาวละออง ติยะไพรัช
นายอิทธิเดช แก้วหลวง
      พรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทย

เชียงใหม่[แก้]

เขต ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548
1 นายปกรณ์ บูรณุปกรณ์
2 นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ นายพายัพ ชินวัตร
3 นายบุญทรง เตริยาภิรมย์
4 นายวิทยา ทรงคำ
5 นายพรชัย อรรถปรียางกูร
6 นายนพคุณ รัฐผไท
7 นายสุรพล เกียรติไชยากร
8 นางผณินทรา ภัคเกษม
9 นายยงยุทธ สุวภาพ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
10 นายสันติ ตันสุหัช
เขต ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550
1 นายกฤษดาภรณ์ เสียมภักดี
นางสาวชินณิชา วงศ์สวัสดิ์
นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
2 นายนพคุณ รัฐผไท
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์
นายวิทยา ทรงคำ
3 นายไกร ดาบธรรม
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย
4 นายนรพล ตันติมนตรี
นายสุรพล เกียรติไชยากร
      พรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรครวมชาติพัฒนา
      พรรคเพื่อแผ่นดิน

ตรัง[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตที่ 1 เขตที่ 2 เขต 3 เขต 4
ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 นายสุวรรณ กู้สุจริต
พรรคประชาธิปัตย์
นายทวี สุระบาล
พรรคประชาธิปัตย์
นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ
พรรคประชาธิปัตย์
นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล
พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548 นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย
พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตที่ 1 เขตที่ 2
ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550 นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย
พรรคประชาธิปัตย์
นายสุกิจ อัถโถปกรณ์
พรรคประชาธิปัตย์
นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ
พรรคประชาธิปัตย์
นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล
พรรคประชาธิปัตย์

ตราด[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตที่ 1 เขตที่ 2
ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 นายบุญส่ง ไข่เกษ
พรรคประชาธิปัตย์
นายธีระ สลักเพชร
พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548 นายธีระ สลักเพชร
พรรคประชาธิปัตย์
ยุบเขต 2
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตที่ 1
ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550 นายธีระ สลักเพชร
พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตที่ 1 เขตที่ 2
ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 นายบุญส่ง ไข่เกษ
พรรคประชาธิปัตย์
นายธีระ สลักเพชร
พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548 นายธีระ สลักเพชร
พรรคประชาธิปัตย์
ยุบเขต 2
ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550 นายธีระ สลักเพชร
พรรคประชาธิปัตย์

ตาก[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตที่ 1 เขตที่ 2 เขต 3
ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 นายธนญ ตันติสุนทร
พรรคประชาธิปัตย์
นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์
พรรคประชาธิปัตย์
นายธนิตพล ไชยนันท์
พรรคไทยรักไทย
ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548 นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ
พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตที่ 1
ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550 นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์
พรรคประชาธิปัตย์
นายธนิตพล ไชยนันท์
พรรคประชาธิปัตย์
นายเธียรชัย สุวรรณเพ็ญ
พรรคประชาธิปัตย์

นครนายก[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตที่ 1 เขตที่ 2
ชุดที่ 21[1] พ.ศ. 2544 นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร
พรรคไทยรักไทย
นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร
พรรคไทยรักไทย
ชุดที่ 22[2] พ.ศ. 2548
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตที่ 1
ชุดที่ 23[3] พ.ศ. 2550 นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร
พรรคพลังประชาชน
พรรคเพื่อไทย
นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์
พรรคประชาธิปัตย์

นครปฐม[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตที่ 1 เขตที่ 2 เขตที่ 3 เขตที่ 4 เขตที่ 5
ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 นายประสานต์ บุญมี นายชาญชัย ปทุมารักษ์ นายพรศักดิ์ เปี่ยมคล้า*** นายไชยา สะสมทรัพย์ นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์
นายประสิทธิ์ ภักดีพาณิชพงษ์
ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548 นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร นายก่อเกียรติ สิริยะเสถียร
***หมายเหตุ นายพรศักดิ์ เปี่ยมคล้า ลาออกเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตที่ 1 เขตที่ 2
ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550 นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร*** นายรัฐกร เจนกิจณรงค์ นายอนุชา สะสมทรัพย์ นายก่อเกียรติ สิริยะเสถียร นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์
นายมารุต บุญมี
***หมายเหตุ นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
      พรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทย
      พรรคชาติไทย

นครพนม[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตที่ 1 เขตที่ 2 เขตที่ 3 เขตที่ 4 เขตที่ 5
ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 นายชวลิต วิชยสุทธิ์ นายชัยวัฒน์
กุลศักดิ์วิมล
นายมงคล บุรพศิริ นายอรรถสิทธิ์ (คันคาย) ทรัพยสิทธิ์ นายศุภชัย โพธิ์สุ
นายประสงค์ บูรณพงศ์
ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548 นายชวลิต วิชยสุทธิ์ นายไพจิตร ศรีวรขาน นายประสงค์ บูรณพงศ์ นายอรรถสิทธิ์ (คันคาย) ทรัพยสิทธิ์ นายศุภชัย โพธิ์สุ
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตที่ 1 เขตที่ 2
ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550 นายศุภชัย โพธิ์สุ* นายประสงค์ บูรณ์พงศ์* นายไพจิต ศรีวรขาน นายอลงกต มณีกาศ
นายสุริยา พรหมดี
หมายเหตุ


      พรรคความหวังใหม่
      พรรคราษฎร
      พรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทย
      พรรคเพื่อแผ่นดิน
      พรรคภูมิใจไทย

นครราชสีมา[แก้]

เขต ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548
1 นายเทวัญ ลิปตพัลลภ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ
2 นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล
3 นายประวิช รัตนเพียร นายประเสริฐ บุญชัยสุข
4 นายประทีป กรีฑาเวช นายอุทัย มิ่งขวัญ
5 นางพิชญ์สินี มุ่งฝากกลาง นางทัศนียา รัตนเศรษฐ
6 นายวัชรา ณ วังขนาย
7 นายประชาธิปไตย คำสิงห์นอก นายพงษ์พิช รุ่งเป้า
8 ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ สุวรรณฉวี นายประชาธิปไตย คำสิงห์นอก
9 นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ นายสมศักดิ์ โสมกลาง
10 นายสุพร อัตถาวงศ์ ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ สุวรรณฉวี
11 นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์
12 พันตำรวจโทสมชาย เพศประเสริฐ นายสุพร อัตถาวงศ์
13 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม
14 นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ พันตำรวจโทสมชาย เพศประเสริฐ
15 นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
16 นายสมศักดิ์ โสมกลาง นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์
17 นายพงษ์พิช รุ่งเป้า ยุบเขต 17
เขต ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550
1 นายประเสริฐ บุญชัยสุข
นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล
นายวัชรพล โตมรศักดิ์
2 นางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล
นายประนอม โพธิ์คำ
พันตำรวจโทสมชาย เพศประเสริฐ
3 นายบุญเลิศ ครุฑขุนทด
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
นางลินดา เชิดชัย
4 นางทัศนียา รัตนเศรษฐ
ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
นายอนุวัฒน์ วิเศษจินดาวัฒน์
5 นายภิรมย์ พลวิเศษ นายภิรมย์ พลวิเศษ*
นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ
6 นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์*
นายพลพีร์ สุวรรณฉวี
หมายเหตุ* ภายหลังศาลพิพากษายุบพรรคพลังประชาชน นายบุญจงและนายภิรมย์ ย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย
      พรรคชาติพัฒนา
      พรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทย
      พรรคมหาชน
      พรรครวมชาติพัฒนา
      พรรคเพื่อแผ่นดิน
      พรรคภูมิใจไทย

นครศรีธรรมราช[แก้]

เขต ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548
1 นางฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ
2 นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์
3 นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ์
4 นายมาโนชญ์ วิชัยกุล
5 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ
6 นายตรีพล เจาะจิตต์ นายเทพไท เสนพงศ์
7 นายประกอบ รัตนพันธ์
8 นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์
9 นายอภิชาต การิกาญจน์
10 นายวิทยา แก้วภราดัย
เขต ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550
1 นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ์
นายสัมพันธ์ ทองสมัคร
นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์
2 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ
นายเทพไท เสนพงศ์
นายประกอบ รัตนพันธ์
3 นายวิทยา แก้วภราดัย
นายอภิชาต การิกาญจน์
4 นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล
นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์
      พรรคประชาธิปัตย์

นครสวรรค์[แก้]

โพล[แก้]

เขต พรรคประชาธิปัตย์ พท. ปชป. พรรคเพื่อไทย พรรคอื่นๆ
1 นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ 52% 38% พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ เภกะนันท์ 10%
2 น.ส.อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ 46% 40% หม่อมหลวงณัฎฐพล เทวกุล 13%
3 หม่อมหลวงอภิมงคล โสณกุล 34% 50% นายพงษ์พิสุทธิ์ จินตโสภณ 16%
4 อนุชา บูรพชัยศรี 40% 51% นายวรพงษ์ ตันติเวชยานนท์ 9%
5 น.ส.จิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี 40% 56% ดร.ลีลาวดี วัชโรบล 5%
6 นายธนา ชีระวินิจ 44% 46% นายกวี ณ ลำปาง 10%
7 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 37% 57% น.ส.อนุตตมา อมรวิวัฒน์ 16%
8 นายสรรเสริญ สมะลาภา 44% 50% ดร.สิงห์ทอง บัวชุม 6%
9 นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี 36% 48% น.ส.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ 16%
10 นายชื่นชอบ คงอุดม 50% 46% นายเฉลิมชัย จีนะวิจารณะ 4%
11 นายสกลธี ภัททิยกุล 27% 55% นายสุรชาติ เทียนทอง 17%
12 นายแทนคุณ จิตต์อิสระ 31% 50% นายการุณ โหสกุล 19%
13 นายก้องศักดิ์ ยอดมณี 41% 38% น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ 21%
14 นายวิทเยนทร์ มุตตามระ 41% 49% นายอนุสรณ์ ปั้นทอง 10%
15 นายณัฏฐ์ บรรทัดฐาน 35% 55% นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ 10%
16 นายพนิช วิกิตเศรษฐ์ 45% 39% นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ 16%
17 นายชาญวิทย์ วิภูศิริ 50% 44% นายวิชาญ มีนชัยนันท์ 6%
18 นายสมัย เจริญช่าง 32% 47% นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ 22%
19 นายวสันต์ มีวงษ์ 42% 51% นายไพโรจน์ อิสรเสรีพงษ์ 8%
20 นายสลวยเลิศ กิมสูนจันทร์ 47% 47% น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ 4%
21 นางนาถยา เบ็ญจศิริวรรณ 35% 55% นายเอกพจน์ วงศ์อารยะ 10%
22 นายสามารถ มะลูลีม 53% 47% นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ 0%
23 นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ 34% 46% นายวัฒนา เซ่งไพเราะ 20%
24 นายสุรันต์ จันทร์พิทักษ์ 40% 51% นายเอนก หุตังคบดี 9%
25 นางนันทพร วีรกุลสุนทร 33% 47% นายสุวัฒน์ ม่วงศิริ 19%
26 นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ 41% 40% น.ส.นพสรัญ วรรณศิริกุล 19%
27 นายสากล ม่วงศิริ 45% 43% นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ 19%
28 พ.ต.อ.นพ.สามารถ ม่วงศิริ 50% 47% นายวัน อยู่บำรุง 3%
29 นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ 34% 47% นายแสวง ฤกษ์จรัล 19%
30 นางอรอนงค์ คล้ายนก 33% 41% รท.หญิงสุนิสา เลิศภควัต 26%
31 นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ 40% 49% นายมานะ คงวุฒิปัญญา 10%
32 นายชนินทร์ รุ่งแสง 60% 38% นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ 2%
33 ดร.รัชดา ธนาดิเรก 39% 44% นายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ 17%

โพล2[แก้]

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 - 6 มิถุนายน พ.ค. 2554 มีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ใน 33 เขตเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้นจำนวน 8,616 คน ผลปรากฏว่าผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยมีคะแนนนิยมนำ 18 เขต ประชาธิปัตย์นำ 6เขต คะแนนใกล้เคียง (ห่างกันน้อยกว่าร้อยละ 5) กัน 9 เขต[4]

เขต พรรคประชาธิปัตย์ ปชป. พท. พรรคเพื่อไทย พรรคอื่นๆ
1 นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ 52% 38% พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ เภกะนันท์ 10%
2 น.ส.อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ 47% 40% หม่อมหลวงณัฎฐพล เทวกุล 13%
3 หม่อมหลวงอภิมงคล โสณกุล 47% 52% นายพงษ์พิสุทธิ์ จินตโสภณ 11%
4 นายอนุชา บูรพชัยศรี 33% 45% นายวรพงษ์ ตันติเวชยานนท์ 22%
5 น.ส.จิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี 43% 52% ดร.ลีลาวดี วัชโรบล 5%
6 นายธนา ชีระวินิจ 49% 47% นายกวี ณ ลำปาง 4%
7 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 33% 47% น.ส.อนุตตมา อมรวิวัฒน์ 20%
8 นายสรรเสริญ สมะลาภา 30% 43% ดร.สิงห์ทอง บัวชุม 27%
9 นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี 36% 40% น.ส.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ 16%
10 นายชื่นชอบ คงอุดม 52% 37% นายเฉลิมชัย จีนะวิจารณะ 4%
11 นายสกลธี ภัททิยกุล 27% 58% นายสุรชาติ เทียนทอง 15%
12 นายแทนคุณ จิตต์อิสระ 27% 58% นายการุณ โหสกุล 10%
13 นายก้องศักดิ์ ยอดมณี 40% 47% น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ 13%
14 นายวิทเยนทร์ มุตตามระ 38% 46% นายอนุสรณ์ ปั้นทอง 16%
15 นายณัฏฐ์ บรรทัดฐาน 43% 44% นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ 13%
16 นายพนิช วิกิตเศรษฐ์ 47% 51% นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ 2%
17 นายชาญวิทย์ วิภูศิริ 42% 49 นายวิชาญ มีนชัยนันท์ 9%
18 นายสมัย เจริญช่าง 30% 50% นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ 22%
19 นายวสันต์ มีวงษ์ 46% 42% นายไพโรจน์ อิสรเสรีพงษ์ 12%
20 นายสลวยเลิศ กิมสูนจันทร์ 40% 52% น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ 8%
21 นางนาถยา เบ็ญจศิริวรรณ 41% 42% นายเอกพจน์ วงศ์อารยะ 17%
22 นายสามารถ มะลูลีม 48% 42% นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ 10%
23 นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ 30% 51% นายวัฒนา เซ่งไพเราะ 19%
24 นายสุรันต์ จันทร์พิทักษ์ 32% 56% นายเอนก หุตังคบดี 12%
25 นางนันทพร วีรกุลสุนทร 45% 49% นายสุวัฒน์ ม่วงศิริ 6%
26 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 40% 49% น.ส.นพสรัญ วรรณศิริกุล 12%
27 นายสากล ม่วงศิริ 48% 42% นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ 16%
28 พ.ต.อ.นพ.สามารถ ม่วงศิริ 47% 51% นายวัน อยู่บำรุง 2%
29 นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ 38% 47% นายแสวง ฤกษ์จรัล 15%
30 นางอรอนงค์ คล้ายนก 40% 44% ร.ท.หญิงสุนิสา เลิศภควัต 16%
31 นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ 41% 50% นายมานะ คงวุฒิปัญญา 9%
32 นายชนินทร์ รุ่งแสง 48% 42% นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ 2%
33 ดร.รัชดา ธนาดิเรก 33% 49% นายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ 13%

ผลการเลือกตั้ง[แก้]

แบ้งเขต[แก้]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
พรรค บัญชีรายชื่อ แบ่งเขต
พรรคเพื่อไทย 6
พรรคประชาธิปัตย์ 27
อื่นๆ +/-0
รวม
สมุทรสาคร เขตการเลือกตั้งที่ 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนน %
พรรคประชาธิปัตย์ (10) Pfeil rechts oben.svg นายครรชิต ทับสุวรรณ 41,580 46.94
พรรคเพื่อไทย (1) U2713.svg นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ 36,870 41.63
พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) นายจริยะ รักษา 372 0.42
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,912 5.55
บัตรเสีย 4,840 5.46
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง (คิดเป็นร้อยละ 74.81 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 118,406 คน) 88574 100
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
สมุทรสาคร เขตการเลือกตั้งที่ 1
พรรค รายนามผู้สมัคร ผลคะแนน
แบ่งเขต % พรรค %
พรรคประชาธิปัตย์ (10) Pfeil rechts oben.svg นายครรชิต ทับสุวรรณ 41,580 46.94
พรรคเพื่อไทย (1) U2713.svg นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ 36,870 41.63
พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) นายจริยะ รักษา 372 0.42
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,912 5.55
บัตรเสีย 4,840 5.46
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง (คิดเป็นร้อยละ 74.81 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 118,406 คน) 88574 100
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

|- | bgcolor="#FF3333" width=2% | ||bgcolor="#cccccc" colspan=5 align=left| เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

บัญชีรายชื่อ[แก้]

ได้รับการเลือกตั้ง Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนหมดวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่งก่อนหมดวาระ
ได้รับเลื่อนขึ้นมาภายหลัง
# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร น้องสาว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
2 นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย
3 ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง อดีตรัฐมนตรี
4 นายเสนาะ เทียนทอง อดีตหัวหน้าพรรคประชาราช
5 พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน
6 นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ อดีตรัฐมนตรี
7 นายปลอดประสพ สุรัสวดี แกนนำพรรค
8 นายจตุพร พรหมพันธุ์ แกนนำ นปช.
9 นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ แกนนำ นปช.
10 นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีตรัฐมนตรี
11 พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รองหัวหน้าพรรค
12 นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม
13 นายบัณฑูรย์ สุภัควณิช อดีต ผอ.สำนักงบประมาณ
14 พ.อ.ดร.อภิวันท์ วิริยะชัย อดีตรองประธานสภาคนที่ 2
15 นายสันติ พร้อมพัฒน์ อดีตรัฐมนตรี
16 พล.ต.อ.วิรุฬห์ พื้นแสน อดีต ส.ส. สัดส่วน
17 พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี
18 นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ อดีตรัฐมนตรี
19 นายเหวง โตจิราการ แกนนำ นปช.
20 นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีต ส.ส. เชียงใหม่
21 นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล อดีตประธานกรรมการไอทีวี
22 นายวัฒนา เมืองสุข อดีตรัฐมนตรี
23 พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธาน คอท.
24 นายนิติภูมิ นวรัตน์ คอลัมนิสต์ชื่อดัง
25 นางสาวภูวนิดา คุณผลิน อดีต ส.ส. กรุงเทพ
26 นายสุนัย จุลพงศธร อดีต ส.ส. สัดส่วน
27 นางรพิพรรณ พงษ์เรืองรอง ภรรยานายอริสมันต์
28 นายคณวัฒน์ วศินสังวร รองหัวหน้าพรรค
29 นายอัสนี เชิดชัย อดีต ส.ส. สัดส่วน
30 นางสาวสุณีย์ เหลืองวิจิตร อดีตเลขาธิการพรรค
31 พ.ต.อณันย์ วัชโรทัย อดีตผู้สมัคร ส.ส.
32 นายวิรัช รัตนเศรษฐ อดีต ส.ส. สัดส่วน รช.
33 นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ อดีต ส.ส. ศรีสะเกษ
34 นายนภินทร ศรีสรรพางค์ อดีต ส.ว. ศรีสะเกษ
35 นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ อดีต ส.ส. สัดส่วน
36 นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์ ภรรยา พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์
37 นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ อดีต ส.ส. ชัยภูมิ
38 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร บุตรสาวนายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร
39 นายสมพล เกยุราพันธุ์ บิดาคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
40 นายพงศกร อรรณนพพร อดีตรัฐมนตรี
41 นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรค
42 นางสาวขัตติยา สวัสดิผล บุตรสาวเสธ.แดง
43 นายธนเทพ ทิมสุวรรณ อดีต ส.ส. สัดส่วน
44 นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์ อดีต ส.ส. สัดส่วน
45 นายเกียรติชัย ติรณศักดิ์กุล อดีตนายกเมืองกำแพงเพชร
46 นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท แกนนำ นปช.
47 นางเยาวนิตย์ เพียงเกษ ภรรยานายอดิศร เพียงเกษ
48 นายพายัพ ปั้นเกตุ แกนนำ นปช.
49 นางรังสิมา เจริญศิริ ภรรยานายศรีเมือง เจริญศิริ
50 ร.ศ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ แกนนำ นปช. ภาคอีสาน
51 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ อดีต ส.ว. อุบลราชธานี
52 นายธนิก มาศรีพิทักษ์ แกนนำ นปช. ขอนแก่น
53 นายพิชิต ชื่นบาน ทีมกฎหมาย
54 นายก่อแก้ว พิกุลทอง แกนนำ นปช.
55 นายนิยม วรปัญญา อดีต ส.ส. ลพบุรี
56 นางสาวจารุพรรณ กุลดิลก นักวิชาการเสื้อแดง
57 นายอรรถกร ศิริลัทธยากร บุตรชายนายอิทธิ ศิริลัทธยากร
58 นายเวียง วรเชษฐ์ อดีต ส.ส.
59 นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ อดีต ส.ส. สัดส่วน
60 นายวิเชียร ขาวขำ อดีต ส.ส. อุดรธานี

ประชาธิปัตย์[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีคนที่ 27 ของประเทศไทย
2 นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ 20 ของประเทศไทย
3 นายบัญญัติ บรรทัดฐาน อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
4 นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ อดีตรัฐมนตรี
5 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ อดีตรัฐมนตรี
6 นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรี
7 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช อดีตรัฐมนตรี
8 นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
9 นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี อดีตรองนายกรัฐมนตรี
10 นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
11 นายไพฑูรย์ แก้วทอง อดีตรัฐมนตรี
12 นายอิสสระ สมชัย อดีตรัฐมนตรี
13 นายเจริญ คันธวงศ์ กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์
14 นายอลงกรณ์ พลบุตร อดีตรัฐมนตรี
15 นายอาคม เอ่งฉ้วน กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์
16 นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ อดีต ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์
17 นายสุทัศน์ เงินหมื่น อดีตรองนายกรัฐมนตรี
18 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ อดีตรัฐมนตรี
19 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค อดีตรัฐมนตรี
20 นายวิฑูรย์ นามบุตร อดีตรัฐมนตรี
21 นายถวิล ไพรสณฑ์ อดีตรัฐมนตรี
22 นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู รองเลขาธิการพรรคประชาธิัตย์
23 พ.อ.วินัย สมพงษ์ อดีตรัฐมนตรี
24 นายสุวโรช พะลัง กรรมการบริหารพรรค[[]ประชาธิปัตย์]
25 ดร.ผุสดี ตามไท
26 นายปัญญวัฒน์ บุญมี
27 ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์
28 นายบุรณัชย์ สมุทรักษ์
29 นายภุชงค์ รุ่งโรจน์
30 นายนิพนธ์ บุญญามณี
31 นางอานิก อัมระนันทน์
32 นายโกวิทย์ ธารณา
33 นายอัศวิน วิภูศิริ
34 นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ
35 นายเกียรติ สิทธิอมร
36 นายบุญยอด สุขถิ่นไทย
37 นายกนก วงษ์ตระหง่าน
38 พลเอกพิชาญเมธ ม่วงมณี
39 นายสุกิจ ก้องธรนินทร์
40 ดร.ประกอบ จิรกิติ
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

เพื่อไทย[แก้]

แบบแบ่งเขต[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สิ้นสุดสมาชิกภาพ เพิ่มเติม
กรุงเทพมหานคร 1 นาย ก. ข. พรรค ค. ปี จ.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
กระบี่ 1
2
3
กาญจนบุรี 1
2
3
4
5
กาฬสินธุ์ 1
2
3
4
5
6
กำแพงเพชร 1
2
3
4

รวม[แก้]

พรรค บัญชี
รายชื่อ
แบ่งเขต รวม
กรุงเทพ เหนือ อีสาน กลาง ตะวันออก ตะวันตก ใต้
เพื่อไทย 61 10 35 104 47 6 2 - 265
ประชาธิปัตย์ 44 23 1 4 14 11 12 50 159
ภูมิใจไทย 5 - - 13 9 2 4 1 34
ชาติไทยพัฒนา 4 - - 1 11 1 1 1 19
ชาติพัฒนาฯ 2 - 1 4 - - - - 7
พลังชล 1 - - - - 6 - - 7
รักประเทศไทย 4 - - - - - - - 4
มาตุภูมิ 1 - - - - - - 1 2
รักษ์สันติ 1 - - - - - - - 1
มหาชน 1 - - - - - - - 1
ประชาธิปไตยใหม่ 1 - - - - - - - 1
รวม 125 33 37 126 81 26 19 53 500

อายุ[แก้]

# ภาพ รายนาม วันเกิดและอายุ เกียรติประวัติ
1 100px นายชัย ชิดชอบ
พรรคภูมิใจไทย
5 เมษายน พ.ศ. 2471 (93 ปี) • อดีตประธานรัฐสภาและสภาผู้แทนราษฎร
• อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร​แบบบัญชีรายชื่อ
• อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน
• อดีตสมาชิกวุฒิสภา
2 นิยม วรปัญญา.jpg นายนิยม วรปัญญา
พรรคเพื่อไทย
8 มิถุนายน พ.ศ. 2473 (90 ปี) • อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร​แบบบัญชีรายชื่อ
3 bgcolor="#ffb6b6" bgcolor="#ffb6b6" | นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์
พรรคเพื่อไทย
14 ตุลาคม พ.ศ. 2474 (89 ปี) • อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร​แบบบัญชีรายชื่อ
4 Charoen.jpg นายเจริญ คันธวงศ์
พรรคประชาธิปัตย์
21 เมษายน พ.ศ. 2476 (88 ปี) • อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร​แบบบัญชีรายชื่อ
5 bgcolor="#ffb6b6" bgcolor="#ffb6b6" | พลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์
พรรคเพื่อไทย
7 ธันวาคม พ.ศ. 2476 (87 ปี) • อดีตรองนายกรัฐมนตรี
• อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง
• อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร​แบบบัญชีรายชื่อ
6 bgcolor="#ffb6b6" bgcolor="#ffb6b6" | นายเสนาะ เทียนทอง
พรรคเพื่อไทย
1 เมษายน พ.ศ. 2477 (87 ปี) • อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
• อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
• อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร​แบบบัญชีรายชื่อ
7 สนั่น ขจรประศาสน์.gif พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์
พรรคชาติไทยพัฒนา
7 กันยายน พ.ศ. 2478 (85 ปี) • อดีตรองนายกรัฐมนตรี
• อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
• อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร​แบบบัญชีรายชื่อ
8 ประพาส ลิมปะพันธุ์.jpg ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์
พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
20 กันยายน พ.ศ. 2478 (85 ปี) • อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ
• อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
• อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร​แบบบัญชีรายชื่อ
9 bgcolor="#b0ceff" bgcolor="#b0ceff" | นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล
พรรคภูมิใจไทย
7 มิถุนายน พ.ศ. 2479 (84 ปี)
• อดีตรักษาการนายกรัฐมนตรี
• อดีตรองนายกรัฐมนตรี
• อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร​แบบบัญชีรายชื่อ
10 bgcolor="#d7e4f9" bgcolor="#d7e4f9" | นายไพฑูรย์ แก้วทอง
พรรคประชาธิปัตย์
18 สิงหาคม พ.ศ. 2479 (84 ปี) • อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
• อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร​แบบบัญชีรายชื่อ

รวมขอนแก่น[แก้]

รายนาม พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554
กวี สุภธีระ ความหวังใหม่
ศุภสิทธ์ เตชะนนท์ ความหวังใหม่
สุเทพ ดีบุญมี ณ ท่าแพ ความหวังใหม่
อดิศร เพียงเกษ ความหวังใหม่
สุวิทย์ คุณกิตติ กิจสังคม
ณรงค์เลิศ สุรพล กิจสังคม
เปรมศักดิ์ เพียยุระ ความหวังใหม่
มุกดา พงษ์สมบัติ กิจสังคม ไทยรักไทย เพื่อไทย
ภูมิ สาระผล ความหวังใหม่ ไทยรักไทย พลังประชาชน เพื่อไทย
สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ กิจสังคม ไทยรักไทย พลังประชาชน เพื่อไทย
ศิริชัย ฉัตรชัยพลรัตน์ ชาติพัฒนา
สมศักดิ์ คุณเงิน เสรีธรรม ไทยรักไทย
อรรถสิทธิ์ กาญจนสินิทธ์ ไทยรักไทย
ประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ ไทยรักไทย พลังประชาชน
จักริน พัฒน์ดำรงจิตร ไทยรักไทย พลังประชาชน เพื่อไทย
สุชาย ศรีสุรพล ไทยรักไทย พลังประชาชน เพื่อไทย
พงศกร อรรณพพร ไทยรักไทย
เรืองเดช สุพรรณฝ่าย ไทยรักไทย พลังประชาชน เพื่อไทย
จตุพร เจริญเชื้อ ไทยรักไทย พลังประชาชน เพื่อไทย
ปัญญา ศรีปัญญา พลังประชาชน
ปรีชาพล พงษ์พานิช พลังประชาชน เพื่อไทย
ดวงแข อรรณพพร พลังประชาชน เพื่อไทย
นวัธ เตาะเจริญสุข พลังประชาชน เพื่อไทย

สี[แก้]

 • #d7e4f9 ฟ้า> ประชาธิปัตย์
 • #ffb6b6 แดง> ไทยรักไทย พลังประชาชน เพื่อไทย
 • #aacc99 เขียว> ชาติไทย ชาติไทยพัฒนา
 • #ffffcc เหลือง> เพื่อแผ่นดิน
 • #b0ceff น้ำเงิน> ภูมิใจไทย
 • #cccc66 ทอง> รวมชาติพัฒนา
 • #ccccff ฟ้า-น้ำเงิน2> มาตุภูมิ
 • #ffe6b0 ส้ม > กิจสังคม
 • #ffe8e8 ชมพู >>
 • #ccff66 เขียวอ่อน >>
 • #d99fe8 ม่วง >>
 • #ffe153 เหลืองส้ม >>

| order2 = สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา | term_start2 = 26 มกราคม พ.ศ. 2551 | term_end2 =

 1. รัฐสภาไทย,ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ 21
 2. รัฐสภาไทย,ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ 22
 3. รัฐสภาไทย,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 23
 4. [1]