ผู้ใช้:Tona22

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ราชวงศ์และพระสังฆราช
ผู้ใช้คนนี้เคารพและศรัทธาสมเด็จพระสังฆราช
สิ่งที่สนใจเป็นการส่วนตัว
ผู้ใช้คนนี้สนใจประวัติศาสตร์
ผู้ใช้คนนี้เชียร์ ฟุตบอลทีมชาติไทย
MUFCผู้ใช้คนนี้เป็นแฟนบอล
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
ผู้ใช้คนนี้ไม่ เป็นกลาง ทางการเมือง
อย่างไรก็ตามจะเห็นด้วยกับสิ่งที่ พระมหากษัตริย์ ทรงปฏิบัติเสมอ
ระบบดิวอี้
000ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
320ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง
920ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ชีวประวัติ พงศาวลีวิทยา เครื่องยศ
ประวัติส่วนตัว
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน กรุงเทพมหานคร
ผู้ใช้คนนี้เกิด ราศีตุล
ผู้ใช้คนนี้เกิดวันที่ 19 ตุลาคม
วิกิพีเดีย
ผู้ใช้คนนี้รักวิกิพีเดียภาษาไทย
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิประวัติศาสตร์
ผู้ใช้คนนี้ยินดีปฎิบัติอย่างสุภาพชน
แต่จะไม่ทนกับพวกเกรียน

สิ่งที่ทำอยู่ในปัจจุบัน[แก้]

1[แก้]

บทความ[แก้]

(เสร็จแล้วขีดฆ่า - กำลังดำเนินการตัวหนา)

2[แก้]

คลังข้อมูลส่วนตัว[แก้]

การเมือง[แก้]

สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต

 • รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 20 (พ.ศ. 2539)
 • รายนามและผลคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 21 (พ.ศ. 2544)
 • รายนามและผลคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 22 (พ.ศ. 2548)
 • รายนามและผลคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 23 (พ.ศ. 2550)
 • รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 24 (พ.ศ. 2554)

รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

 • สถิติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของนักการเมืองชุดที่ 24
 • ข้อมูลฐานการเมืองแต่ละจังหวัด
 • รายนามสมเด็จพระราชาคณะตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 - ปัจจุบัน
 • รายนามพระราชาคณะ ชั้นหิรัญบัฎ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน
 • รายนามพระราชาคณะ ชั้นธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน
 • รายนามพระราชาคณะ ชั้นเทพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 - ปัจจุบัน

บทความที่เป็นผู้เริ่มหรือเป็นผู้เขียนหลัก[แก้]

พระราชวงศ์[แก้]

การเมืองไทย[แก้]

อื่นๆ[แก้]