ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[ไฟล์:Hradec Králové from air M1 - 7.jpg|thumb|university of hradec králové - สาธารณรัฐเช็ก]]
 
=== '''สาธารณรัฐเช็ก''' ===
- University of hradec králové
 
- Metropolitan University Prague
 
'''วิทยาลัยนานาชาติจัดสอบชิงทุนทุกปีไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่สาธารณรัฐเช็ก ''"โดยเสียค่าใช้จ่ายเท่าค่าเทอมที่สวนสุนันทาแต่ได้ไปเรียนไกลถึงยุโรป"'''''
 
=== '''ประเทศโมร็อกโก''' ===
- Universite hassan 1 morocco
 
- University of hassan ii casablanca [[ไฟล์:Angola-indiana-tri-state-university.jpg|thumb|indiana state university]]
 
=== '''ประเทศสหรัฐอเมริกา''' ===
- Indiana state university
 
=== '''ประเทศสวิสเซอร์แลนด์''' ===
- BHMS - Business Hotel Management School Luzern Switzerland[[ไฟล์:從篤行樓眺望國立臺北教育大學運動場.jpg|thumb|National Taipei University of Education]]
=== '''ประเทศจีน''' ===
- the university of saint joseph macau
 
- Tianjin University of Traditional Chinese Medicine '''ร่วมมือด้านแพทย์แผนจีนกับสวนสุนันทา ส่งนักศึกษาเรียนปีสุดท้ายที่จีน'''
 
- Yunnan normal university '''แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของเอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ-นักศึกษาเอกภาษาจีน ไปเรียนที่จีน'''
 
- Guilin University of Aerospace Technology '''ร่วมมือในวิทยาลัยนานาชาติ'''
 
- Hegesen International Education Investment Co., Limited - Hong Kong '''ร่วมมือกันจัดสอบ HSK ผ่านระบบทุกเดือน'''
 
- Tianjin academy of fine arts
- Hue University
 
=== '''ประเทศญี่ปุ่น''' ===
- Kyoto University of Education
 
- Osaka Kyoiku University
 
- Wafukai Medical Corporation '''ร่วมมือกันสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุ (โรงพยาบาลสวนสุนันทา)'''
 
- Asashikawa University '''แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การศึกษาวิชาการ วัฒนธรรม ดนตรี และกีฬา การใช้ทรัพยากรด้านการศึกษาและร่วมมือกันวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาร่วมกัน'''
 
=== '''ประเทศเกาหลี''' ===
- Gyeonggi English Village
 
=== ประเทศสิงค์โปร์ ===
[[ไฟล์:Kazan Federal University building 08-2016.jpg|thumb|Kazan Federal University in Kazan, Russia]]
- EASB East Asia Institute of Management '''จัดสรรค์ทุนเรียนฟรีสูงสุด ร้อยล่ะ 75 และส่งเสริมการไปฝึกงานต่างประเทศ'''
 
- Republic Polytechnic, Singapore 
 
=== '''เขตปกครองใต้หวัน''' ===
- Lunghwa University of Science and Technology
 
 
- National Pingtung University วิจัยร่วมกันกับคณะครุศาสตร์
=== '''ประเทศรัสเซีย''' ===
- Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University '''ร่วมกันจัดการศึกษาร่วมกัน ทั้งด้านวิจัย การเรียนโดยการแลกเปลี่ยนอาจารย์'''
 
'''ของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งให้ทุนเรียนฟรีทั้งหมด / วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัราชภัฏสวนสุนันทา'''
 
- kazan federal university
1,663

การแก้ไข