ฤๅเดช เกิดวิชัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ฤๅเดช เกิดวิชัย
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ก่อนหน้า นายกร ทัพพะรังสี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ดำรงตำแหน่ง
30 ธันวาคม พ.ศ. 2555 – 3 มีนาคม พ.ศ. 2563
ก่อนหน้า รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช
ถัดไป รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2505 (58 ปี)
จังหวัดสุพรรณบุรี
ศาสนา พุทธ

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา[1]

ประวัติ[แก้]

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2505 ที่บ้านย่านซื่อ ตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรของนายบุญธรรม กับนางลออ เกิดวิชัย มีพี่น้อง 8 คน คือ[2]

ชีวิตครอบครัว[แก้]

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย สมรสกับ เภสัชกรหญิงระพีพร เกิดวิชัย (สกุลเดิม วงศ์ฉัตรทอง) เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลนครปฐม โดยมีบุตรชาย 2 คน คือ[3]

 • นายกานต์ เกิดวิชัย
 • เด็กชายวงศ์ฉัตร เกิดวิชัย

การศึกษา[แก้]

ระดับปริญญาตรี[แก้]

ระดับปริญญาโท[แก้]

 • ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ประถมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาเอก[แก้]

การทำงาน[แก้]

สื่อสารมวลชน[แก้]

 • พ.ศ. 2527 ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แนวหน้า
 • พ.ศ. 2529 ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวสด
 • พ.ศ. 2531 ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์สปอร์ตนิวส์
 • พ.ศ. 2533 ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วัฏจักร

รับราชการ[แก้]

 • พ.ศ. 2534 อาจารย์ประจำวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
 • พ.ศ. 2545 รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
 • พ.ศ. 2547 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • พ.ศ. 2549 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • 30 ธันวาคม พ.ศ. 2555 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (วาระที่ 1)[4]
 • 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (วาระที่ 2)[5]
 • 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 ลาออกจากตำแหน่งอธิการบดี[6]
 • 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา[7]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ช่วงที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๑ – ปัจจุบัน 80 ปี สวนสุนันทา
 2. บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน นายฤๅเดช เกิดวิชัย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 3. ขอเชิญพี่น้องซีมะโด่ง เข้าฟังบรรยายพิเศษ"ซีมะโด่งเสวนา"เรื่อง"จากเด็กหอที่ไม่ค่อยเอาถ่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 187 ง ราชกิจจานุเบกษา 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 19 ง ราชกิจจานุเบกษา 17 มกราคม พ.ศ. 2560
 6. สภาสวนสุนันทา มีมติแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดี thaiedunews
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 160 ง ราชกิจจานุเบกษา 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2554 เล่ม 131 ตอน 27 ข ราชกิจจานุเบกษา 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2554 เล่ม 128 ตอน 24 ข ราชกิจจานุเบกษา 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554