คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สวนสุนันทา.png
คำขวัญ“ทักษะเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม
ก้าวนำวิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี”
ชื่ออังกฤษFaculty of Industrial Technology, Suansunandha Rajabhat University
ที่อยู่เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก
แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
วันก่อตั้งพ.ศ. 2548
คณบดีผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์
สีประจำคณะ     สีฟ้า
เว็บไซต์fit.ssru.ac.th

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อังกฤษ: Faculty of Industrial Technology, Suansunandha Rajabhat University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนด้านเทคโนโลยีและการจัดการด้านอุตสาหกรรม

ประวัติ[แก้]

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แรกเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2548 โดยได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานระดับคณะ ตามการประกาศการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งแยกออกมาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยริเริ่มมาจากเมื่อปี พ.ศ. 2522 วิทยาลัยครูสวนสุนันทาเปิดสอนวิชาหัตถกรรมศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ โดยสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ต่อมาได้เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีก่อสร้างและคณะเทคโนโลยีการพิมพ์ ต่อมาคณะวิทยาศาสตร์และคณะเทคโนโลยีก่อสร้างพร้อมกับคณะเทคโนโลยีการพิมพ์ได้ควบรวมทั้ง 3 คณะ และเปลี่ยนชื่อเป็น "คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" และได้ยกเลิกคณะอุตสาหกรรมศิลป์เนื่องจากเกิดสภาวะครูล้นตลาด

จนกระทั่งมีประกาศการแบ่งส่วนราชการภายใน จึงได้มาการแยกออกมาจัดตั้งเป็น คณะเทคโนโลยีอุตหกรรม ตั้งแต่นั้นมา[1]

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)
 • สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
 • แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 • แขนงวิชาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 • แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
 • สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย
 • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • สาขาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- -

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]