ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| native_name =
| en_name =
| image = SuanSunandhaRajabhatUniversity Logo.jpgpng
| caption =
| ที่ตั้ง = เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300| established = {{เทาเล็ก|โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย}}<br>{{วันเกิด|2480|5|17}} - {{วันตาย|2518|2|13}} ({{อายุ|2480|5|17|2518|2|13}} ปี)
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์