ชลอ ธรรมศิริ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ชลอ ธรรมศิริ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ดำรงตำแหน่ง
29 เมษายน พ.ศ. 2520 – 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
ก่อนหน้า ธรรมนูญ เทียนเงิน
ถัดไป เชาวน์วัศ สุดลาภา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 13 มกราคม พ.ศ. 2470 (93 ปี)
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย
พรรคการเมือง ไม่มีสังกัดพรรค/แต่งตั้ง
คู่สมรส ประนอม ธรรมศิริ
ศาสนา พุทธ

นายชลอ ธรรมศิริ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลำดับที่ 6 โดยเป็นผู้ว่าราชการจากการแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2520 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2522[1][2] เคยผ่านงานด้านการปกครอง เช่น เมื่อปี พ.ศ. 2507 เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนายอำเภอ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นอธิการบดีวิทยาลัยการปกครอง เป็นรองอธิบดีกรมการปกครอง และ อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย อีกทั้งเคยเป็นปลัดกรุงเทพมหานคร และ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2518 และได้รับประกาศเกียรติคุณให้เป็น“นักพูดดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2520[3]

ชลอ ธรรมศิริ.jpg

ประวัติ[แก้]

นายชลอ ธรรมศิริ เกิดวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2470 ที่อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี สมรสกับ คุณ ประณอม ธรรมศิริ มีบุตร - ธิดา 3 ท่าน เป็นบุตรชาย 1 ท่าน ธิดา 2 ท่าน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจบวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 13

งานด้านการปกครอง[แก้]

ผลงานที่สำคัญ[แก้]

 • พ.ศ. 2520 มีส่วนสนับสนุนผลักดันให้มีการจัดทำที่ดินเพื่อสร้างสวนหลวง ร.9[9]
 • เป็นผู้จัดการมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย
 • คณะผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานครโดยจัดตั้งตำรวจเทศกิจ พ.ศ. 2520[10]

เกียรติยศที่ได้รับ[แก้]

บทประพันธ์[แก้]

 • ผู้จัดทำ และที่ปรึกษานิตยสารธรรมจักษุ[11]

บทความทางการเมือง[แก้]

 • มิใช่เพียงแต่ให้ได้พูด
 • หัวหน้าที่ลูกน้องต้องการ
 • รัฐบาลและ ส.ส.มีความจริงใจที่จะกระจายอำนาจหรือไม่ [1]
 • เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชาของ ชลอ ธรรมศิริ [2]
 • มนุษยสัมพันธ์ในโรงงาน กองฝึกอบรมไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2529[3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://zybernia.wordpress.com/2009/01/13/metropolitan-2/
 2. http://www.fire2fight.com/news.php?readmore=8
 3. http://www.thaispeech.org/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=50
 4. พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 5. http://www.banbangkhae.go.th/bangkha.php
 6. http://iad.dopa.go.th/detail/detail2.html
 7. http://www.mof.go.th/cath/pdf/14430_882.pdf
 8. http://www.thaitempleaustralia.org.au/th/index.php?page=alias-42
 9. http://www.skn.ac.th/skl/skn422/garden/history.htm
 10. http://www.gotomanager.com/news/printnews.aspx?id=34884
 11. http://www.mahamakuta.inet.co.th/magazine/m~zime41.html
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๙)
 13. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ (จำนวน ๑๔ ราย) เล่ม ๑๐๕ ตอน ๙๕ ง ฉบับพิเศษ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๑ หน้า ๒

แม่แบบ:ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แม่แบบ:อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์