พระราชธรรมนิเทศ (เพียร ไตติลานนท์)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระราชธรรมนิเทศ
(เพียร ไตติลานนท์)
ประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย
ดำรงตำแหน่ง
15 มิถุนายน พ.ศ. 2492 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
ก่อนหน้า เกษม บุญศรี
ถัดไป พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2434
จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศสยาม
เสียชีวิต 12 สิงหาคม พ.ศ. 2508 (73 ปี)
จังหวัดพระนคร ประเทศไทย
คู่สมรส อั้น ราชธรรมนิเทศ
บุตร 7 คน
ลายมือชื่อ

พระราชธรรมนิเทศ (เพียร ไตติลานนท์) (31 ธันวาคม พ.ศ. 2434 - 12 สิงหาคม พ.ศ. 2508) อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย 1 สมัย และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี 2 สมัย

พระราชธรรมนิเทศ ลาออกจากบรรดาศักดิ์ เมื่อปี พ.ศ. 2485[1]

ประวัติ[แก้]

พระราชธรรมนิเทศ (เพียร ไตติลานนท์) เกิดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2434 ที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นบุตรของนายเปลี่ยน และนางจัน ไตติลานนท์ เข้าศึกษาที่โรงเรียนวัดทรงธรรม พระประแดง และโรงเรียนฝึกหัดครู บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ

รับราชการ[แก้]

ต่อมาได้รับราชการเป็น ผู้บังคับการโรงเรียนราชวิทยาลัย[2] และเป็นเลขานุการประจำพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในสมัยรัชกาลที่ 7 เคยเป็นรองอธิบดีกรมโฆษณาการ และอธิบดีกรมธรรมการ[3]

งานการเมือง[แก้]

พระราชธรรมนิเทศเป็นผู้มีบทบาทด้านการเมืองในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม เคยเป็นคณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ที่แก้ไขปรับปรุงภาษาไทย และชำระปทานุกรมแห่งราชบัณฑิตยสถาน ในการปรับปรุงอักษรไทย เมื่อ ปี พ.ศ. 2485 ให้เหลือเพียง 31 ตัว โดยมี พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ)เป็นประธาน จนได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 4 ปุโรหิตประจำตัวของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม คือ ยง เถียร เพียร นวล อันได้แก่ ยง (พระยาอนุมานราชธน) เถียร (หลวงวิเชียรแพทยาคม) เพียร (พระราชธรรมนิเทศ) นวล (หลวงสารานุประพันธ์)[4]

พระราชธรรมนิเทศได้รับการเลือกให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน พ.ศ. 2491 และได้รับเลือกตั้งเรื่อยมา รวม 2 สมัย อีกทั้งยังได้รับเลือกเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร 1 สมัย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

พระราชธรรมนิเทศ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 2 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2491 จังหวัดปทุมธานี
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2495 จังหวัดปทุมธานี

ประธานสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

พระราชธรรมนิเทศ ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 1 สมัย[5] คือ

 1. ประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 6

อนิจกรรม[แก้]

พระราชธรรมนิเทศ ป่วยเป็นความดันโลหิตสูง ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2499 ได้เข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แล้วกลับมารักษาตัวที่บ้าน ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2508 ด้วยโรคปอดบวม รวมอายุได้ 73 ปี 8 เดือน[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการกราบถวายบังคมลาออกจากบรรดาศักดิ์
 2. บอร์ด กพฐ.ไฟเขียว 44 ร.ร.พิเศษโยกย้ายผู้บริหารตามเกณฑ์ใหม่
 3. คนไทยผู้ถ่ายทอดหัวใจฝรั่ง จากไทยรัฐออนไลน์. 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556.
 4. ครูชอุ่ม ปัญจพรรค์ (11) : เพลงเกี่ยวกับวัฒนธรรม จากเว็บไซต์ manager.co.th
 5. การเมืองไทย จากเว็บไซต์ kpi100.playwebagency.com
 6. อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระราชธรรมนิเทศ (เพียร ราชธรรมนิเทศ) ป.ช., ป.ม.
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๖๘ ตอนที่ ๗๔ ง หน้า ๕๖๕๓, ๑๑ ธันวาคม ๒๔๙๔
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๖๗ ตอนที่ ๒๓ ง, หน้า ๑๗๐๑, ๒๕ เมษายน ๒๔๙๓
 9. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา, เล่ม ๓๔ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๓๒๑๗, ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๐