สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในประเทศไทย หมายถึง สภาที่ทำหน้าที่ออกกฎหมายแทนสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา มักเกิดขึ้นหลังจากคณะรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลพลเรือนและประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองหรือรัฐธรรมนูญชั่วคราวแทนรัฐธรรมนูญถาวร สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีลักษณะเป็นสภาเดี่ยวซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐประหาร ซึ่งรัฐธรรมนูญบางฉบับอาจกำหนดให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญอีกหน้าที่หนึ่ง[1]

จนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังนี้

รายนามประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[แก้]

ลำดับ ชุด รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 1 พลตรีศิริ สิริโยธิน 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515[2] 11 ธันวาคม พ.ศ. 2516
2 2 พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช 29 ธันวาคม พ.ศ. 2516[3] 7 ตุลาคม พ.ศ. 2517
3 ประภาศน์ อวยชัย 17 ตุลาคม พ.ศ. 2517[4] 25 มกราคม พ.ศ. 2518
4 3 พลอากาศเอก หะริน หงสกุล 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520[5] 22 เมษายน พ.ศ. 2522
5 4 อุกฤษ มงคลนาวิน 2 เมษายน พ.ศ. 2534[6] 21 มีนาคม พ.ศ. 2535
6 5 มีชัย ฤชุพันธุ์ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2549[7] 28 มกราคม พ.ศ. 2551
7 6 พรเพชร วิชิตชลชัย 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557[8] 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

อ้างอิง[แก้]

  1. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สถาบันพระปกเกล้า, 26 กรกฎาคม 2557
  2. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (๑.พลตรี ศิริ สิริโยธิน ๒.นายทวี แรงขำ ๓.พลเรือเอก กมล สีตกะลิน)
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (๑. นายประภาศน์ อวยชัย เป็นประธาน ๒. นายบุญชนะ อัตถากร เป็นรองประธาน)
  5. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  6. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายอุกฤษ มงคลนาวิน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายอาษา เมฆสวรรค์ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ ๑ พลเอก วิชิต บุณยะวัฒน์ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ ๒)
  7. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายมีชัย ฤชุพันธุ์ พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช)
  8. ด่วน!!! นายพรเพชร วิชิตชลชัย ได้รับเลือกเป็นประธาน สนช.ตามโผ, sanook news, 27 สิงหาคม 2557

ดูเพิ่ม[แก้]