สมรรค ศิริจันทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สมรรค ศิริจันทร์
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1
ดำรงตำแหน่ง
26 เมษายน พ.ศ. 2526 – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2466
จังหวัดสมุทรปราการ
เสียชีวิต 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 (77 ปี)
พรรคการเมือง พรรคประชากรไทย (2522 - 2534)
คู่สมรส ศรีประไพ ศิริจันทร์

นายสมรรค ศิริจันทร์ (24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2466 - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2543) อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ 3 สมัย และอดีตเลขาธิการพรรคประชากรไทย

ประวัติ[แก้]

สมรรค เกิดเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2466[1] เป็นบุตรของนายอิม และ นางเลี้ยง ศิริจันทร์ มีพี่น้อง 9 คน สำเร็จการศึกษา ธรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง สมรสกับนางศรีประไพ ศิริจันทร์ (สกุลเดิม : รัชตะปิติ) มีบุตร-ธิดา รวม 5 คน คือ

 • พันเอกสุพพัต ศิริจันทร์ สมรสกับ หม่อมหลวง วิมลพรรณ กมลาสน์ มีบุตร-ธิดา รวม 2 คน
 • นายวุฒิชัย ศิริจันทร์ สมรสกับ นางสาวจิรพร สุวรรณปาล มีบุตร-ธิดา รวม 2 คน
 • นายทินวัฒน์ ศิริจันทร์ สมรสกับ นางจิรวรรณ นิ้มสันติเจริญ มีบุตร-ธิดา รวม 3 คน
 • นางรัชฎาภรณ์ ศิริจันทร์ สมรสกับ พลตรีอนันต์ ทองเอี่ยม มีบุตร-ธิดา รวม 3 คน
 • นางสาวกรแก้ว ศิริจันทร์

สมรรค ศิริจันทร์ เสียชีวิต เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 สิริอายุรวม 77 ปี

งานการเมือง[แก้]

สมรรค เข้าสู่วงการการเมือง ด้วยการเป็นสมาชิกสภาจังหวัดสมุทรปราการ ใน พ.ศ. 2510 ก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรครั้งแรกใน พ.ศ. 2522 สังกัดพรรคประชากรไทย และได้รับเลือกติดต่อกันรวม 3 ครั้ง

สมรรค ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 14 เมื่อ พ.ศ. 2526

สมรรค เคยเป็นรองเลขาธิการพรรคสันติชน ในปี พ.ศ. 2517[2] และเป็นเลขาธิการพรรคประชากรไทย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

สมรรค ศิริจันทร์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 3 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดพรรคประชากรไทย
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดพรรคประชากรไทย
 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดพรรคประชากรไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประวัติสมาชิกรัฐสภาไทย พ.ศ. 2529. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2529
 2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอน 193 ง พิเศษ หน้า 1 18 กันยายน พ.ศ. 2518
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๗, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙
 4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๑๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๒๗ มกราคม ๒๕๒๙
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๙ ข หน้า ๕, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๐