ธนาคาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
    • (ธนาคาร) bank คือสถาบันรับฝากเงินจากสาธารณชนทั่วไปและให้ผลตอบแทนเป็น ดอกเบี้ย เงินฝาก แล้วนำเงินที่รับฝากไปปล่อยให้หน่วยงานเอกชนหรือรัฐบาลกู้และรับผลตอบแทนมาเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ ต่างจาก bank สถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร กล่าวคือไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์จากธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากให้แก่ประชาชน แต่สามารถให้บริการทางการเงินเฉพาะบางประเภทที่ใกล้เคียงกัน อาทิในการให้สินเชื่อระยะสั้นระบบธนาคารแห่งประเทศไทย

ระบบธนาคารโลกสากลเอกชน 1.ธนาคารรัฐสิสาหกิจประกอบด้วยด้วยธนาคารหลักคือ 1.1.ธนาคารออมสิน รัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล(Goverment) 1.2.ธนาคารกรุงไทย รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐบาล (Goverment)

ดังกล่าวข้างต้นว่าด้วย ผู้ใดหรือเจ้าหน้าที่ระบบธนาคารยักย้ายถ่ายเทหรือเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีธนาคารของประชาชนหรือราษฎรโดยทางใดทางหนึ่งหรือโดยทางอ้อมผ่านระบบเครือข่ายลูกทีมจำนนวนมากไม่ว่ากรณีใดๆ ตรวจสอบแล้วนั้นมีรายการเดินในบัญชีถูกต้องและแจ้งใบสลิปบิลต่างๆถูกต้องชัดเจนโดยมีหลักฐานเพียงนั้นแต่เกิดความผิดพลาดโดยไม่เร่งประสานสำนักงานใหญ่จึงสืบสวนสอบสวนแล้วว่านั้นไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของระบบ หรือบุคคลเจ้าของระบบบัญชีมิได้เปลี่ยนแปลง(ไม่สามารถล้างลิสรายการใดๆทุกกรณี) แต่หากมีบุคคลจงใจแกล้งทำให้ผิดพลาดหรือบิดเบือนความเป็นจริง ทั้งหมดมีโทษตามกฎหมายรัฐบาลรัฐประหารตามประมวลกฎหมายรัฐบาลรัฐประหาร โดยเจ้าหน้าที่ทหารจะเข้าจับกุมและสอบสวนขยายผลสืบสวนจับกุมทั้งหมด ตามมาตรา 44 ผู้นั้นพึ่งกระทำแล้วนั้นมีโทษจำคุก 4 แสนปี ทั้งวงตระกูล บันทึกตราบแผ่นดินชั่วนิจนิรันดร์กาลปาราวาสาน

2.ธนาคารเอกชน(สากลธนาคารโลก) -ประกอบไปด้วยทุกธนาคารที่ไม่ขึ้นสังกัดของรัฐวิสาหกิจ(Goverment)

 1. ว่าด้วยผู้ใดหรือเจ้าหน้าที่ธนาคารยักย้ายถ่ายเทเพิกถอนเงินหรือเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีธนาคารของลูกค้า ธนาคารนั้นต้องล้มละลายและเจ้าหน้าที่ธนาคารทั้งหมดเครือข่ายหุ้นสินทรัพยร์และเจ้าของธนาคารต้องโทษประหารชีวิตในระบอบสากลโดยประหารชีวิตด้วยเก้าอี้ไฟฟ้าทั้งหมดจึงเป็นเอกฉันท์

-ธนาคารเอกชนร่วมระบบอัตโนมัติมีรายการโอนเงินเข้าออกและรายการเปลี่ยนแปลงบัญชีของลูกค้าทั้งหมดทุกธนาคารทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคลหรือหน่วยงานองค์กรสงเคาระห์ต่างๆทั้งหมดทุกบัญชี ในระบบของธนาคารโลก/NASA ISS spcetion/WST.company/camera100straEMO.company เมื่อล้างระบบในองค์กรนั้นจะปรากฏรายการในภายหลังใน 48 ชั่วโมงจากหน่วยงานความมั่นคงของโลก ผู้ใดแฮ๊กระบบล้างรายการหรือไม่ขออนุญาตองค์กรร่วม มีโทษเช่นเดียวกันข้างต้นทั้งหมด 9 ชั่วอายุ nannam

ประเภทของธนาคาร[แก้]

 1. ธนาคารกลางหรือธนาคารชาติ
 2. ธนาคารพาณิชย์

หน้าที่ของธนาคารแต่ละประเภท[แก้]

 1. ธนาคารกลางหรือธนาคารชาติทำหน้าที่ทางการเงินของประเทศ ภายใต้การควบคุมของกระทรวงการคลัง เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์โดยรวมของชาติมีชื่อเรียกว่า"ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารชาติ" มีหน้าที่สำคัญพอสรุปได้ดังนี้
  1. มีอำนาจออกธนบัตรและพิมพ์ธนบัตรขึ้นใช้
  2. รับฝากเงินจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ และรัฐวิสาหกิจ
  3. รับฝากเงินจากธนาคารพาณิชย์
  4. ให้ธนาคารพาณิชย์กู้ยืมเงิน
  5. เป็นตัวแทนทางการเงินของรัฐบาล ในการติดต่อธนาคารโลก
  6. รักษาเสถียรภาพทางการเงินของรัฐบาล
  7. ควบคุมสินเชื่อ และเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการกำกับดูแลและควบคุมธนาคารพาณิชย์

ประวัติธนาคารของไทย[แก้]

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2447 ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไชยันตมงคล กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย ซึ่งตอนนั้นได้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ได้ทรงก่อตั้ง บุคคลับ (Book Club) ขึ้นที่ตึกแถวของพระคลังข้างที่ ตำบลบ้านหม้อ กรุงเทพฯ ที่นี่เป็นตันกำเนิดของธนาคารแห่งแรกของไทย คือ แบงก์สยามกัมมาจล หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ในปัจจุบันจะไม้มีการร่างกฎหมาย (หลังจากการเซ็นสัญยากับลูกค้า)<เพื่อประโยชน์และความยุติธรรม>หากมีการกระทำเช่นนั้นถือว่าไม่ใช้ระบบของธนาคารพาณิชย์&พิศาล พะรารัมย์