หลวงสุทธิสารรณกร (สุทธิ สุขะวาที)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หลวงสุทธิสารรณกร
(สุทธิ สุขะวาที)
ประธานรัฐสภา
ดำรงตำแหน่ง
20 กันยายน พ.ศ. 2500 – 14 ธันวาคม พ.ศ. 2500
(0 ปี 85 วัน)
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ก่อนหน้า พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก)
ถัดไป พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก)
ดำรงตำแหน่ง
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 – 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2511
(9 ปี 85 วัน)
ก่อนหน้า พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก)
ถัดไป ทวี บุณยเกตุ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ดำรงตำแหน่ง
20 กันยายน พ.ศ. 2500 – 14 ธันวาคม พ.ศ. 2500
(0 ปี 85 วัน)
ก่อนหน้า พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก)
ถัดไป พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก)
ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ดำรงตำแหน่ง
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 – 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2511
(9 ปี 85 วัน)​
ถัดไป ทวี บุณยเกตุ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 31 มกราคม พ.ศ. 2444
จังหวัดพระนคร
เสียชีวิต 17 เมษายน พ.ศ. 2511 (67 ปี 76 วัน)
คู่สมรส คุณหญิงทิพย์ สุทธิสารรณกร
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้  ไทย
สังกัด กองทัพไทย
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก
RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก
บังคับบัญชา รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

พลเอก หลวงสุทธิสารรณกร นามเดิม สุทธิ เป็นทหารบกและนักการเมืองชาวไทย เคยดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ เป็นประธานรัฐสภาคนแรกที่เสียชีวิตขณะดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา

ประวัติ[แก้]

พลเอก หลวงสุทธิสารรณกร (ชื่อเดิม สุทธิ สุขะวาที) เกิดเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2444 ที่ตำบลเสาชิงช้า อำเภอสำราญราษฎร์ จังหวัดพระนคร เป็นบุตรของ หลวงเพราะสำเนียง (ชื่อเดิม ศุข ศุขวาที) และ คุณแม่จีบ สมรส สมรสกับ คุณหญิง ทิพย์ สุทธิสารรณกร

การศึกษา[แก้]

สำเร็จการศึกษาโรงเรียนนายร้อยทหารบก ในปี 2465

บรรดาศักดิ์[แก้]

 • 18 พฤษภาคม 2475 หลวงสุทธิสารรณกร
 • 3 มิถุนายน พ.ศ. 2473 - ขุนสุทธิสารรณกร ถือศักดินา ๖๐๐[1]

ตำแหน่งสำคัญทางทหารและยศ[แก้]

 • 1 มกราคม 2503 รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและรักษาราชการ รองผู้บัญชาการทหารบก
 • 16 กันยายน 2497 รองผู้บัญชาการทหารบก
 • 20 พฤษภาคม 2497 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
 • 4 มิถุนายน 2493 เสนาธิการทหารบก
 • 9 ตุลาคม 2491 - รองเสนาธิการทหารบกและรักษาราชการผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • 14 กุมภาพันธ์ 2491 - เจ้ากรมการรักษาดินแดน
 • 28 มกราคม 2491 - ประจำกรมเสนาธิการทหารบก
 • 1 มกราคม 2489 - ผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ 2[2]
 • 29 พฤษภาคม 2488 ประจำกรมเสนาธิการทหารบก
 • 31 สิงหาคม 2487 ผู้บัญชาการกองพลที่ 4 ตามคำสั่งกรมบัญชาการกองทัพใหญ่
 • 8 เมษายน 2483 เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 4
 • 1 สิงหาคม 2475 ประจำกรมยุทธศึกษาทหารบก
 • 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2470 - ร้อยโท[3]
 • 1 พฤษภาคม 2470 - ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์
 • 30 ธันวาคม พ.ศ. 2465 - ร้อยตรี[4]
 • 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2465 - ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4

ตำแหน่งนายทหารพิเศษ[แก้]

 • 29 พฤศจิกายน 2498 นายทหารพิเศษประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์
 • 3 พฤษภาคม 2494 ราชองครักษ์พิเศษ
 • 24 พฤศจิกายน 2487 ราชองครักษ์เวร

ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง[แก้]

 • 10 เมษายน 2495 เป็นกรรมาธิการการทหาร ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2499 พิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ ทหารผ่านศึก พ.ศ. 2495
 • 5 กรกฎาคม 2499 เป็นกรรมาธิการการทหาร ถึงวันที่ 16 กันยายน 2500
 • 30 พฤศจิกายน 2494 - 18 กันยายน 2500 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภท 2
 • 20 กันยายน 2500 - 14 ธันวาคม 2500 ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร
 • 18 กันยายน 2500 - 20 ตุลาคม 2501 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภท 2
 • 3 กุมภาพันธ์ 2502 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
 • 6 กุมภาพันธ์ 2502 - 17 เมษายน 2511 ประธานรัฐสภา ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ
 • กุมภาพันธ์ 2502 เป็นมนตรีสหภาพรัฐสภา
 • 19 กุมภาพันธ์ 2502 เป็นกรรมาธิการการทหาร ถึงวันที่ 7 กันยายน 2502 พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กฎอัยการศึก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 2502
 • 26 สิงหาคม 2502 - 4 กันยายน 2502 เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนหน่วยรัฐสภาไทยไปประชุมสหภาพรัฐสภา ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์
 • 25 สิงหาคม 2506 เป็นหัวหน้าคณะไปเยือนนิวซีแลนด์ ตามคำเชิญของรัฐบาลนิวซีแลนด์ ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์
 • 7 กันยายน 17 กันยายน 2508 เป็นหัวหน้าหน่วยรัฐสภาไทย ไปประชุมสหภาพ รัฐสภา ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา
 • 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2510 เป็นประธานที่ประชุมในการประชุม สหภาพสมาชิกรัฐสภาอาเซีย ครั้งที่ 3 ณ กรุงเทพฯ ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
 • 28 พฤศจิกายน 2510 เป็นประธานสหภาพสมาชิกรัฐสภาอาเซีย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2511 - 17 เมษายน 2511 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานรัฐสภา[แก้]

 • 20 กันยายน 2500 - 14 ธันวาคม 2500

ดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ[แก้]

 • 6 กุมภาพันธ์ 2502 - 17 เมษายน 2511

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

พลเอก หลวงสุทธิสารรณกร (สุทธิ สุขะวาที) ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของประเทศไทยและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของต่างประเทศต่างๆ ดังนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ[แก้]

ถึงแก่อสัญกรรม[แก้]

พลเอก หลวงสุทธิสารรณกร ถึงแก่อสัญกรรมในขณะดำรงตำแหน่งประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อ 17 เมษายน 2511

อ้างอิง[แก้]

 1. พระราชทานบรรดาศักดิ์ (หน้า ๙๕๓)
 2. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 3. พระราชทานยศทหารบก (หน้า ๔๑๙)
 4. พระราชทานยศทหารบก (หน้า ๒๘๐๖)
 5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๙ ตอนที่ ๔๖ ง หน้า ๑๒๔๙, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๐๕
 6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๔ ตอนที่ ๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖, ๑๒ มกราคม ๒๕๐๐
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๑ ตอนที่ ๘๔ ง หน้า ๒๘๐๘, ๑๔ ธันวาคม ๒๔๙๗
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๖๐ ตอนที่ ๓๘ ง หน้า ๒๓๒๔, ๑๓ กรกฎาคม ๒๔๘๖
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความพระราชทานเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ, เล่ม ๕๑ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๐๘๑, ๓๐ กันยายน ๒๔๗๗
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๗๙ ตอนที่ ๔๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๙, ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๐๕
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๕๕ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๒๒๐, ๒๔ กันยายน ๒๔๘๑
 12. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี, เล่ม ๗๘ ตอนที่ ๘๙ ง หน้า ๒๒๗๗, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๔
 13. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๗๙ ตอนที่ ๕๘ ง หน้า ๑๔๗๓, ๒๖ มิถุนายน ๒๕๐๕
 14. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๗๗ ตอนที่ ๑๕ ง หน้า ๕๕๙, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓