ประมณฑ์ ผลาสินธุ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประมณฑ์ ผลาสินธุ์
ผู้บัญชาการทหารบก
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2538 – 30 กันยายน พ.ศ. 2539
ก่อนหน้า พลเอกวิมล วงศ์วานิช
ถัดไป พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 8 ตุลาคม พ.ศ. 2478
เสียชีวิต 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (84 ปี)
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร
บิดา กมล ผลาสินธุ์
มารดา วรรณะ ผลาสินธุ์
คู่สมรส พลตรีหญิง คุณหญิงพวงเพ็ญ ผลาสินธุ์
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองทัพบกไทย
ปีปฏิบัติงาน พ.ศ. 2504 - พ.ศ. 2539
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก
RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก

พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ประมณฑ์ ผลาสินธุ์ (8 ตุลาคม พ.ศ. 2478 – 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) เป็นนายทหารชาวไทย อดีตผู้บัญชาการทหารบก

ประวัติ[แก้]

พลเอกประมณฑ์ ผลาสินธุ์ เป็นบุตรของกมลกับวรรณะ ผลาสินธุ์ สมรสกับพลตรีหญิง คุณหญิงพวงเพ็ญ ผลาสินธุ์

การศึกษา[แก้]

ประวัติรับราชการ[แก้]

 • พ.ศ. 2526 ผู้ช่วยเจ้ากรมยุทธการทหารบก
 • พ.ศ. 2527 รองเจ้ากรมยุทธการทหารบก
 • พ.ศ. 2528 เจ้ากรมยุทธการทหารบก และรับพระราชทานยศพลตรี
 • พ.ศ. 2531 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายยุทธการ และรับพระราชทานยศพลโท
 • พ.ศ. 2533 รองเสนาธิการทหารบก
 • พ.ศ. 2535 เสนาธิการทหารบก และรับพระราชทานยศพลเอก
 • พ.ศ. 2536 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
 • พ.ศ. 2537 เสนาธิการทหาร และรับพระราชทานยศพลเอก (อัตราจอมพล)
 • พ.ศ. 2538 ผู้บัญชาการทหารบก และรับพระราชทานยศพลเรือเอก, พลอากาศเอก

ผลงานที่สำคัญ[แก้]

 • ได้กำหนดแนวความคิดในการเสริมสร้างกำลังกองทัพบก โดยกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาโครงสร้างกองทัพให้กะทัดรัด ได้สมดุล มีความอ่อนตัว มีความพร้อมสามารถทำการรบได้อย่างต่อเนื่องและมีความทันสมัยในทุกด้าน
 • ได้กำหนดแผนแม่บทในการพัฒนาหน่วย/เหล่า ร., ม., ป., ส. และหน่วยบิน ปี 2540 - 2549
 • ได้กำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบกำลังสำรองจากระบบ 3 : 3 : 4 ไปสู่ระบบ 1 : 1 : 1 : 3 และริเริ่มกำหนดแนวความคิดในการพัฒนาระบบกำลังสำรองไปสู่ระบบกำลังสำรองอาสาสมัคร
 • ได้ริเริ่มและกำหนดแนวทางในการจัดตั้ง "หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง" (นสร.)โดยกำหนดให้เป็นหน่วยงานที่มีเอกภาพในการรับผิดชอบระบบกำลังสำรองของกองทัพบกทั้งระบบ
 • ได้จัดตั้ง "ศูนย์เทคโนโลยีทางทหารกองทัพบก" (ศทท.ทบ.) เพื่อรับผิดชอบงานด้านคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศของกองทัพบก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญที่ได้รับพระราชทาน[แก้]