ประมณฑ์ ผลาสินธุ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ประมณฑ์ ผลาสินธุ์ (8 ตุลาคม 2478 - ) เป็นผู้บัญชาการทหารบกลำดับที่ 29 ระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538 - 30 กันยายน 2539 เป็นบุตรนายกมลกับนางวรรณะ ผลาสินธุ์ ภริยาชื่อพลตรีหญิง คุณหญิงพวงเพ็ญ ผลาสินธุ์

ประวัติ[แก้]

การศึกษา[แก้]

ประวัติรับราชการ[แก้]

 • พ.ศ. 2526 ผู้ช่วยเจ้ากรมยุทธการทหารบก
 • พ.ศ. 2527 รองเจ้ากรมยุทธการทหารบก
 • พ.ศ. 2528 เจ้ากรมยุทธการทหารบก และรับพระราชทานยศพลตรี
 • พ.ศ. 2531 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายยุทธการ และรับพระราชทานยศพลโท
 • พ.ศ. 2533 รองเสนาธิการทหารบก
 • พ.ศ. 2535 เสนาธิการทหารบก และรับพระราชทานยศพลเอก
 • พ.ศ. 2536 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
 • พ.ศ. 2537 เสนาธิการทหาร และรับพระราชทานยศพลเอก (อัตราจอมพล)
 • พ.ศ. 2538 ผู้บัญชาการทหารบก และรับพระราชทานยศพลเรือเอก, พลอากาศเอก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญที่ได้รับพระราชทาน[แก้]

ผลงานที่สำคัญ[แก้]

 • ได้กำหนดแนวความคิดในการเสริมสร้างกำลังกองทัพบก โดยกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาโครงสร้างกองทัพให้กะทัดรัด ได้สมดุล มีความอ่อนตัว มีความพร้อมสามารถทำการรบได้อย่างต่อเนื่องและมีความทันสมัยในทุกด้าน
 • ได้กำหนดแผนแม่บทในการพัฒนาหน่วย/เหล่า ร., ม., ป., ส. และหน่วยบิน ปี 2540 - 2549
 • ได้กำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบกำลังสำรองจากระบบ 3 : 3 : 4 ไปสู่ระบบ 1 : 1 : 1 : 3 และริเริ่มกำหนดแนวความคิดในการพัฒนาระบบกำลังสำรองไปสู่ระบบกำลังสำรองอาสาสมัคร
 • ได้ริเริ่มและกำหนดแนวทางในการจัดตั้ง "หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง" (นสร.)โดยกำหนดให้เป็นหน่วยงานที่มีเอกภาพในการรับผิดชอบระบบกำลังสำรองของกองทัพบกทั้งระบบ
 • ได้จัดตั้ง "ศูนย์เทคโนโลยีทางทหารกองทัพบก" (ศทท.ทบ.) เพื่อรับผิดชอบงานด้านคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศของกองทัพบก