รายนามผู้บัญชาการทหารบกไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ผู้บัญชาการทหารบก
Flag for Commander-in-Chief of the Royal Thai Army.svg
ธงประจำตำแหน่ง
Emblem of the Royal Thai Army.svg
เครื่องหมายราชการ
เฉลิมชัยสิทธิสาท.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ผู้แต่งตั้ง พระมหากษัตริย์ไทย
วาระ จนเกษียณอายุราชการ
ผู้ประเดิมตำแหน่ง กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
สถาปนา พ.ศ. 2430
เว็บไซต์ Thai Army Commander

รายพระนาม รายนาม ผู้บัญชาการทหารบก แห่งกองทัพบกไทย

เจ้าพนักงานใหญ่ ผู้ช่วยบัญชาการทหารบก
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 Damrong Rajanubhab, 1904.gif พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 8 เมษายน พ.ศ. 2430 -
เมษายน พ.ศ. 2433
ผู้บัญชาการกรมทหารบก
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
2 เจิม แสง-ชูโต.jpg จอมพล เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
(เจิม แสง-ชูโต)
15 เมษายน พ.ศ. 2433 -
27 มีนาคม พ.ศ. 2435
ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
3 Prince Bhanurangsi Savangwongse.jpg จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช 1 เมษายน พ.ศ. 2435
16 มีนาคม พ.ศ. 2439
1 เมษายน พ.ศ. 2442
8 สิงหาคม พ.ศ. 2444
4 Naritsaranuwattiwong - 001.jpg พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 16 มีนาคม พ.ศ. 2439
1 เมษายน พ.ศ. 2442
5 พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช.jpg จอมพล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช 8 สิงหาคม พ.ศ. 2444
11 ธันวาคม พ.ศ. 2453
เสนาบดีกระทรวงกลาโหม
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
6 พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช.jpg จอมพล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช 11 ธันวาคม พ.ศ. 2453
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456
ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
7 Field Marshal Chao Phraya Bodindechanuchit (Mom Rajawongse Aroon Chatkul).jpg จอมพล เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต
(หม่อมราชวงศ์อรุณ ฉัตรกุล)
1 เมษายน พ.ศ. 2457
25 สิงหาคม พ.ศ. 2464
เสนาบดีกระทรวงกลาโหม
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
8 Img294.jpg พลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต
(แย้ม ณ นคร)
1 เมษายน พ.ศ. 2465
3 สิงหาคม พ.ศ. 2469
9 Prince Paribatra Sukhumbhand.jpg จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต 3 สิงหาคม พ.ศ. 2469
31 มีนาคม พ.ศ. 2471
10 General HH Prince Boworadet.jpg พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช 25 ตุลาคม พ.ศ. 2471
16 มิถุนายน พ.ศ. 2474
11 Prince Vudhijaya Chalermlabh.jpg พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474
28 มิถุนายน พ.ศ. 2475
ผู้บัญชาการทหารบก
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
12 Pahol.jpg พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
(พจน์ พหลโยธิน)
6 สิงหาคม พ.ศ. 2475
18 มิถุนายน พ.ศ. 2476
24 มิถุนายน พ.ศ. 2476
4 มกราคม พ.ศ. 2481
25 สิงหาคม พ.ศ. 2487
29 มีนาคม พ.ศ. 2489
13 Ppiboon.jpg จอมพล แปลก พิบูลสงคราม 4 มกราคม พ.ศ. 2481
5 สิงหาคม พ.ศ. 2487
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2491
14 Lieutenant General Luang Kriengsakpichit.jpg พลโท พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต 6 สิงหาคม พ.ศ. 2487
24 สิงหาคม พ.ศ. 2487
15 อดุล อดุลเดชจรัส.jpg พลเอก อดุล อดุลเดชจรัส 26 มิถุนายน พ.ศ. 2489
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
16 PinChun 1.JPG จอมพล ผิน ชุณหะวัณ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2491
23 มิถุนายน พ.ศ. 2497
17 Sarit Dhanarajata.jpg จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2497
8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
18 Thanom Kittikachorn 1960 01.jpg จอมพล ถนอม กิตติขจร 11 ธันวาคม พ.ศ. 2506
1 ตุลาคม พ.ศ. 2507
19 จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ พลตำรวจเอก ประภาส จารุเสถียร.jpg จอมพล ประภาส จารุเสถียร 1 ตุลาคม พ.ศ. 25071 ตุลาคม พ.ศ. 2516
20 Krit Siwara.jpg พลเอก กฤษณ์ สีวะรา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2516
30 กันยายน พ.ศ. 2518
21 บุญชัย บำรุงพงศ์.jpg พลเอก บุญชัย บำรุงพงศ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2518
30 กันยายน พ.ศ. 2519
22 Gen.serm na nakhon.jpg พลเอก เสริม ณ นคร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2519
30 กันยายน พ.ศ. 2521
23 Prem Tinsulanonda (Cropped).jpg พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2521
25 สิงหาคม พ.ศ. 2524
24 ประยุทธ จารุมณี.jpg พลเอก ประยุทธ จารุมณี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2524
30 กันยายน พ.ศ. 2525
25 พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก.jpg พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก 1 ตุลาคม พ.ศ. 2525
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2529
26 Chavalit.jpg พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2529
28 มีนาคม พ.ศ. 2533
27 สุจินดา คราประยูร1.jpg พลเอก สุจินดา คราประยูร 29 มีนาคม พ.ศ. 2533
6 เมษายน พ.ศ. 2535
28 อิสระพงศ์ หนุนภักดี.jpg พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี 7 เมษายน พ.ศ. 2535
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2535
29 วิมล วงศ์วานิช.jpg พลเอก วิมล วงศ์วานิช 1 สิงหาคม พ.ศ. 2535
30 กันยายน พ.ศ. 2538
30 ประมณฑ์ ผลาสินธุ์.jpg พลเอก ประมณฑ์ ผลาสินธุ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538
30 กันยายน พ.ศ. 2539
31 เชษฐา ฐานะจาโร.jpg พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539
30 กันยายน พ.ศ. 2541
32 Surayut.JPG พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541
30 กันยายน พ.ศ. 2545
33 Gen Somtat.jpg พลเอก สมทัต อัตตะนันทน์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545
30 กันยายน พ.ศ. 2546
34 ชัยสิทธิ์ ชินวัตร.jpg พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546
30 กันยายน พ.ศ. 2547
35 Prawit W.jpg พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547
30 กันยายน พ.ศ. 2548
36 Sonthi Boonyaratglin (cropped).png พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548
30 กันยายน พ.ศ. 2550
37 Anupong Paochinda (in 1st Infantry Regiment's royal guard uniform).jpg พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550
30 กันยายน พ.ศ. 2553
38 Prayut Chan-O-Cha in 1st Infantry Regiment's royal guard uniform.jpg พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553
30 กันยายน พ.ศ. 2557
39 UdomdejSitabutta.jpg พลเอก อุดมเดช สีตบุตร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557
30 กันยายน พ.ศ. 2558
40 บิ๊กหมู1.jpg พลเอก ธีรชัย นาควานิช 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558
30 กันยายน พ.ศ. 2559
41 เฉลิมชัยสิทธิสาท.jpg พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]