รายพระนามและชื่อผู้บัญชาการทหารบกไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ผู้บัญชาการทหารบก
Flag for Commander-in-Chief of the Royal Thai Army.svg
ธงประจำตำแหน่ง
Emblem of the Royal Thai Army.svg
เครื่องหมายราชการ
GenApiratKongsompong.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระจนเกษียณอายุราชการ
ผู้ประเดิมตำแหน่งกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
สถาปนาพ.ศ. 2430
เว็บไซต์Thai Army Commander

รายพระนาม รายนาม ผู้บัญชาการทหารบก แห่งกองทัพบกไทย

รายชื่อ[แก้]

เจ้าพนักงานใหญ่ ผู้ช่วยบัญชาการทหารบก
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 Damrong Rajanubhab, 1904.gif พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 8 เมษายน พ.ศ. 2430 -
เมษายน พ.ศ. 2433
ผู้บัญชาการกรมทหารบก
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
2 เจิม แสง-ชูโต.jpg จอมพล เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
(เจิม แสง-ชูโต)
15 เมษายน พ.ศ. 2433 -
27 มีนาคม พ.ศ. 2435
ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
3 Prince Bhanurangsi Savangwongse.jpg จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช 1 เมษายน พ.ศ. 2435
16 มีนาคม พ.ศ. 2439
1 เมษายน พ.ศ. 2442
8 สิงหาคม พ.ศ. 2444
4 Naritsaranuwattiwong - 001.jpg พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 16 มีนาคม พ.ศ. 2439
1 เมษายน พ.ศ. 2442
5 Chirapravati Voradej, Prince of Nakhon Chaisi.jpg จอมพล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช 8 สิงหาคม พ.ศ. 2444
11 ธันวาคม พ.ศ. 2453
เสนาบดีกระทรวงกลาโหม
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
5 Chirapravati Voradej, Prince of Nakhon Chaisi.jpg จอมพล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช 11 ธันวาคม พ.ศ. 2453
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456
ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
6 Field Marshal Chao Phraya Bodindechanuchit (Mom Rajawongse Aroon Chatkul).jpg จอมพล เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต
(หม่อมราชวงศ์อรุณ ฉัตรกุล)
1 เมษายน พ.ศ. 2457
25 สิงหาคม พ.ศ. 2464
เสนาบดีกระทรวงกลาโหม
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
7 Img294.jpg พลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต
(แย้ม ณ นคร)
1 เมษายน พ.ศ. 2465
3 สิงหาคม พ.ศ. 2469
8 Prince Paribatra Sukhumbhand.jpg จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต 3 สิงหาคม พ.ศ. 2469
31 มีนาคม พ.ศ. 2471
9 General HH Prince Boworadet.jpg พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช 25 ตุลาคม พ.ศ. 2471
16 มิถุนายน พ.ศ. 2474
10 Prince Vudhijaya Chalermlabh.jpg พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474
28 มิถุนายน พ.ศ. 2475
ผู้บัญชาการทหารบก
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
11 Pahol.jpg พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
(พจน์ พหลโยธิน)
6 สิงหาคม พ.ศ. 2475
18 มิถุนายน พ.ศ. 2476
24 มิถุนายน พ.ศ. 2476
4 มกราคม พ.ศ. 2481
25 สิงหาคม พ.ศ. 2487
29 มีนาคม พ.ศ. 2489
12 Ppiboon.jpg จอมพล แปลก พิบูลสงคราม 4 มกราคม พ.ศ. 2481
5 สิงหาคม พ.ศ. 2487
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2491
13 Lieutenant General Luang Kriengsakpichit.jpg พลโท พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต 6 สิงหาคม พ.ศ. 2487
24 สิงหาคม พ.ศ. 2487
14 อดุล อดุลเดชจรัส.jpg พลเอก อดุล อดุลเดชจรัส 26 มิถุนายน พ.ศ. 2489
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
15 PinChun 1.JPG จอมพล ผิน ชุณหะวัณ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2491
23 มิถุนายน พ.ศ. 2497
16 Sarit Dhanarajata.jpg จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2497
8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
17 จอมพล ถนอม กิตติขจร 11 ธันวาคม พ.ศ. 2506
1 ตุลาคม พ.ศ. 2507
18 จอมพล ประภาส จารุเสถียร 1 ตุลาคม พ.ศ. 25071 ตุลาคม พ.ศ. 2516
19 Krit Siwara.jpg พลเอก กฤษณ์ สีวะรา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2516
30 กันยายน พ.ศ. 2518
20 บุญชัย บำรุงพงศ์.jpg พลเอก บุญชัย บำรุงพงศ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2518
30 กันยายน พ.ศ. 2519
21 Gen.serm na nakhon.jpg พลเอก เสริม ณ นคร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2519
30 กันยายน พ.ศ. 2521
22 Prem Tinsulanonda (Cropped).jpg พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2521
25 สิงหาคม พ.ศ. 2524
23 ประยุทธ จารุมณี.jpg พลเอก ประยุทธ จารุมณี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2524
30 กันยายน พ.ศ. 2525
24 พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก.jpg พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก 1 ตุลาคม พ.ศ. 2525
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2529
ถูกปลดออกจากตำแหน่ง
25 Chavalit.jpg พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2529
28 มีนาคม พ.ศ. 2533
ลาออกจากตำแหน่ง
26 สุจินดา คราประยูร1.jpg พลเอก สุจินดา คราประยูร 29 มีนาคม พ.ศ. 2533
6 เมษายน พ.ศ. 2535
ลาออกจากตำแหน่งเพื่อรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
27 อิสระพงศ์ หนุนภักดี.jpg พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี 7 เมษายน พ.ศ. 2535
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2535
ถูกย้ายไปเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม
28 วิมล วงศ์วานิช.jpg พลเอก วิมล วงศ์วานิช 1 สิงหาคม พ.ศ. 2535
30 กันยายน พ.ศ. 2538
29 ประมณฑ์ ผลาสินธุ์.jpg พลเอก ประมณฑ์ ผลาสินธุ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538
30 กันยายน พ.ศ. 2539
30 เชษฐา ฐานะจาโร.jpg พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539
30 กันยายน พ.ศ. 2541
31 Surayut.JPG พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541
30 กันยายน พ.ศ. 2545
32 Gen Somtat.jpg พลเอก สมทัต อัตตะนันทน์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545
30 กันยายน พ.ศ. 2546
33 ชัยสิทธิ์ ชินวัตร.jpg พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546
30 กันยายน พ.ศ. 2547
34 Prawit W.jpg พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547
30 กันยายน พ.ศ. 2548
35 Sonthi Boonyaratglin (cropped).png พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548
30 กันยายน พ.ศ. 2550
36 Anupong Paochinda (in 1st Infantry Regiment's royal guard uniform).jpg พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550
30 กันยายน พ.ศ. 2553
37 Prayut Chan-O-Cha in 1st Infantry Regiment's royal guard uniform.jpg พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553
30 กันยายน พ.ศ. 2557
38 UdomdejSitabutta.jpg พลเอก อุดมเดช สีตบุตร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557
30 กันยายน พ.ศ. 2558
39 บิ๊กหมู1.jpg พลเอก ธีรชัย นาควานิช 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558
30 กันยายน พ.ศ. 2559
40 No picture Royal Thai army.svg พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 -
30 กันยายน พ.ศ. 2561
41 GenApiratKongsompong.jpg พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 -
ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]