รายพระนามและชื่อผู้บัญชาการทหารบกไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ผู้บัญชาการทหารบก
Flag for Commander-in-Chief of the Royal Thai Army.svg
ธงประจำตำแหน่ง
Emblem of the Royal Thai Army.svg
เครื่องหมายราชการ
General Apirat Kongsompong.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระจนเกษียณอายุราชการ
ผู้ประเดิมตำแหน่งพลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
สถาปนาพ.ศ. 2430
เว็บไซต์Thai Army Commander

รายพระนามและชื่อ ผู้บัญชาการทหารบก แห่งกองทัพบกไทย

รายนาม[แก้]

เจ้าพนักงานใหญ่
ลำดับ รูป ชื่อ วาระ หมายเหตุ
1 Prince Damrong Rajanubhab.jpg สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมษายน 2430 – เมษายน 2433
กรมทหารบก
ลำดับ รูป ชื่อ วาระ หมายเหตุ
2 Phraya Surasakmontri.jpg จอมพล เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี เมษายน 2433 – มีนาคม 2435
กรมยุทธนาธิการ
ลำดับ รูป พระนาม วาระ หมายเหตุ
3 Prince Bhanurangsi Savangwongse.jpg สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข สว่างวงศ์

กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช

เมษายน 2435 – มีนาคม 2439
เมษายน 2442 – สิงหาคม 2444
4 Prince Narisara Nuvadtivongs.jpg สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระยานริศรานุวัดติวงศ์ มีนาคม 2439 – เมษายน 2442
5 Field Marshal HRH Prince Chirapravati Voradej.jpg พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช สิงหาคม 2444 – ธันวาคม 2453
เสนาบดีกระทรวงกลาโหม
ลำดับ รูป ชื่อ วาระ หมายเหตุ
5 Field Marshal HRH Prince Chirapravati Voradej.jpg พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรี ธันวาคม 2453 – กุมภาพันธ์ 2456
6 Field Marshal Chao Phraya Bodindechanuchit (Mom Rajawongse Aroon Chatkul).jpg หม่อมราชวงศ์อรุณ ฉัตรกุล 1 เมษายน พ.ศ. 2457 [1] – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2464
7 พลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร).png พลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) 1 เมษายน พ.ศ. 2465 [2] – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2469
8 Paribatra Sukhumbhand.jpg จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต 3 สิงหาคม พ.ศ. 2469[3] – 31 มีนาคม พ.ศ. 2471
9 พระองค์เจ้าบวรเดช.jpg พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช 25 ตุลาคม พ.ศ. 2471[4] – 16 มิถุนายน พ.ศ. 2474
- Prince Alongkod 1.1.jpg พลเอก พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอดิศรอุดมศักดิ์ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2474 [5] – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474 รั้งตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม (ปัจจุบันใช้คำว่า รักษาราชการแทน)
10 Prince Vudhijaya Chalermlabh.jpg พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474[6] – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475
ผู้บัญชาการทหารบก
ลำดับ รูป ชื่อ วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
11 Pahol.jpg พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2475[7] – 18 มิถุนายน พ.ศ. 2476[8]
24 มิถุนายน พ.ศ. 2476[9] – 4 มกราคม พ.ศ. 2481[10]
24 สิงหาคม พ.ศ. 2487 [11] – 29 มีนาคม พ.ศ. 2489
12 Ppiboon.jpg จอมพล แปลก พิบูลสงคราม 4 มกราคม พ.ศ. 2481[12] – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2487
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2491
13 Lieutenant General Luang Kriengsakpichit.jpg พลโท หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต (พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต) 6 สิงหาคม พ.ศ. 2487 – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2487
14 อดุล อดุลเดชจรัส.jpg พลเอก อดุล อดุลเดชจรัส 26 มิถุนายน พ.ศ. 2489 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
15 PinChun 1.JPG จอมพล ผิน ชุณหะวัณ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 – 23 มิถุนายน พ.ศ. 2497
16 Sarit Dhanarajata.jpg จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2497 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
17 Thanom Kittikachorn 1960 02.jpg จอมพล ถนอม กิตติขจร 11 ธันวาคม พ.ศ. 2506 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2507
18 จอมพลประภาส จารุเสถียร2.jpg จอมพล ประภาส จารุเสถียร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2507 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2516
19 Krit Siwara.jpg พลเอก กฤษณ์ สีวะรา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2516 – 30 กันยายน พ.ศ. 2518
20 บุญชัย บำรุงพงศ์.jpg พลเอก บุญชัย บำรุงพงศ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2518 – 30 กันยายน พ.ศ. 2519
21 No picture Royal Thai army.svg พลเอก เสริม ณ นคร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 30 กันยายน พ.ศ. 2521
22 Prem Tinsulanonda 1987.jpg พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2521 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2524
23 No picture Royal Thai army.svg พลเอก ประยุทธ จารุมณี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2524 – 30 กันยายน พ.ศ. 2525
24 พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก.jpg พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก 1 ตุลาคม พ.ศ. 2525 – 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 ถูกปลดออกจากตำแหน่ง
25 Chavalit Yongchaiyudh 18 May 2018 01 cropped.jpg พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 – 28 มีนาคม พ.ศ. 2533 ลาออกจากตำแหน่ง
26 No picture Royal Thai army.svg พลเอก สุจินดา คราประยูร 29 มีนาคม พ.ศ. 2533 – 6 เมษายน พ.ศ. 2535 ลาออกจากตำแหน่งเพื่อรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
27 อิสระพงศ์ หนุนภักดี.jpg พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี 7 เมษายน พ.ศ. 2535 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 ถูกย้ายไปเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม
28 No picture Royal Thai army.svg พลเอก วิมล วงศ์วานิช 1 สิงหาคม พ.ศ. 2535 – 30 กันยายน พ.ศ. 2538
29 No picture Royal Thai army.svg พลเอก ประมณฑ์ ผลาสินธุ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538 – 30 กันยายน พ.ศ. 2539
30 No picture Royal Thai army.svg พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 – 30 กันยายน พ.ศ. 2541
31 Surayud cropped 2007.jpg พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 – 30 กันยายน พ.ศ. 2545
32 No picture Royal Thai army.svg พลเอก สมทัต อัตตะนันทน์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 – 30 กันยายน พ.ศ. 2546
33 No picture Royal Thai army.svg พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 – 30 กันยายน พ.ศ. 2547
34 Prawit Wongsuwan (2018) cropped.jpg พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 – 30 กันยายน พ.ศ. 2548
35 Sonthi Boonyaratglin (cropped).png พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 – 30 กันยายน พ.ศ. 2550
36 Anupong Paochinda (in 1st Infantry Regiment's royal guard uniform).jpg พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 – 30 กันยายน พ.ศ. 2553
37 Prayut Chan-O-Cha in 1st Infantry Regiment's royal guard uniform.jpg พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 30 กันยายน พ.ศ. 2557
38 Udomdej Sitabutr.jpg พลเอก อุดมเดช สีตบุตร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558
39 ธีรชัย นาควานิช 11-06-2018 01 (ครอบตัด).jpg พลเอก ธีรชัย นาควานิช 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
40 Chalermchai Sitthisat in 2016.png พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561
41 General Apirat Kongsompong.jpg พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

 1. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม
 2. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ เปลี่ยนเสนาบดีกระทรวงกลาโหมและเสนาธิการทหารบก
 4. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ เปลี่ยนเสนาบดีกระทรวงกลาโหม
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งเสนาบดี และรองเสนาบดีกระทรวงกลาโหม
 7. แจ้งความประธานคณะกรรมการราษฎร
 8. ประกาศ เรื่อง นายทหารขอลาออกจากประจำการ
 9. ประกาศ เรื่อง ตั้งนายทหารเข้าประจำการ เลื่อน ย้ายและปลดเป็นกองหนุน
 10. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง ตั้งผู้บัญชาการทหารบก
 11. พระบรมราชโองการ ประกาศ เปลี่ยนตัวผู้บัญชาการทหารบกและแม่ทัพบก
 12. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง ตั้งผู้บัญชาการทหารบก

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]