รายพระนามและชื่อผู้บัญชาการทหารบกไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ผู้บัญชาการทหารบก
Emblem of the Royal Thai Army.svg
เครื่องหมายราชการ
Flag for Commander-in-Chief of the Royal Thai Army.svg
ธงประจำตำแหน่ง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระจนเกษียณอายุราชการ
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ
สถาปนาพ.ศ. 2430

รายพระนามและชื่อ ผู้บัญชาการทหารบก แห่งกองทัพบกไทย

รายนาม[แก้]

เจ้าพนักงานใหญ่
ลำดับ รูป ชื่อ วาระ หมายเหตุ
1 Prince Damrong Rajanubhab.jpg พันโท พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ เมษายน 2430 – เมษายน 2433
กรมทหารบก
ลำดับ รูป ชื่อ วาระ หมายเหตุ
2 Phraya Surasakmontri.jpg พลโท พระยาสุรศักดิ์มนตรี เมษายน 2433 – มีนาคม 2435
กรมยุทธนาธิการ
ลำดับ รูป พระนาม วาระ หมายเหตุ
3 Prince Bhanurangsi Savangwongse.jpg พลเอก สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมพระภาณุพันธุวงศ์วรเดช เมษายน 2435 – มีนาคม 2439
เมษายน 2442 – 11 สิงหาคม 2444
4 Prince Narisara Nuvadtivongs.jpg พลตรี พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ์ มีนาคม 2439 – เมษายน 2442
5 Field Marshal HRH Prince Chirapravati Voradej.jpg พลเอก พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช 11 สิงหาคม 2444 – 11 ธันวาคม 2453
เสนาบดีกระทรวงกลาโหม
ลำดับ รูป ชื่อ วาระ หมายเหตุ
5 Field Marshal HRH Prince Chirapravati Voradej.jpg พลเอก พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช 11 ธันวาคม 2453 – กุมภาพันธ์ 2456
6 Field Marshal Chao Phraya Bodindechanuchit (Mom Rajawongse Aroon Chatkul).jpg พลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (อรุณ) 1 เมษายน พ.ศ. 2457 [1] – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2464
7 General Chao Phraya Bodindechanuchit (Yam Na Nakorn).jpg พลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม) 1 เมษายน พ.ศ. 2465 [2] – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2469
8 Paribatra Sukhumbhand.jpg จอมพล สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต 3 สิงหาคม พ.ศ. 2469[3] – 31 มีนาคม พ.ศ. 2471
9 Prince Boworadet.jpg พลเอก หม่อมเจ้าบวรเดช 25 ตุลาคม พ.ศ. 2471[4] – 16 มิถุนายน พ.ศ. 2474
- Prince Alongkod 1.1.jpg พลโท พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลงกฎ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2474 [5] – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474 รั้งตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม (ปัจจุบันใช้คำว่า รักษาราชการแทน)
10 Prince Vudhijaya Chalermlabh.jpg พลเอก พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมขุนสิงหวิกรมเกรียงไกร 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474[6] – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475
ผู้บัญชาการทหารบก
ลำดับ รูป ชื่อ วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
11 Phraya Pahol.jpg พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2475[7] – 18 มิถุนายน พ.ศ. 2476[8]
24 มิถุนายน พ.ศ. 2476[9] – 4 มกราคม พ.ศ. 2481[10]
24 สิงหาคม พ.ศ. 2487 [11] – 29 มีนาคม พ.ศ. 2489
12 Luang Phibul.jpg พลตรี หลวงพิบูลสงคราม (ถึงก.ค. 2484)
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม (หลังก.ค. 2484)
4 มกราคม พ.ศ. 2481[12] – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2487
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2491
13 Lieutenant General Luang Kriengsakpichit.jpg พลโท หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต 6 สิงหาคม พ.ศ. 2487 – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2487
14 Adun Adundetcharat.jpg พลเอก อดุล อดุลเดชจรัส 26 มิถุนายน พ.ศ. 2489 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
15 Phin Choonhavan.jpg พลเอก ผิน ชุณหะวัณ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 – 23 มิถุนายน พ.ศ. 2497
16 Sarit Dhanarajata.jpg พลเอก สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2497 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
17 Thanom Kittikachorn 1960 02.jpg พลเอก ถนอม กิตติขจร 11 ธันวาคม พ.ศ. 2506 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2507
18 Praphas Charusathien.jpg พลเอก ประภาส จารุเสถียร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2507 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2516
19 กฤษณ์ สีวะรา.jpg พลเอก กฤษณ์ สีวะรา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2516 – 30 กันยายน พ.ศ. 2518
20 Bunchai Bumrongpong.jpg พลเอก บุญชัย บำรุงพงศ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2518 – 30 กันยายน พ.ศ. 2519
21 No picture Royal Thai army.svg พลเอก เสริม ณ นคร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 30 กันยายน พ.ศ. 2521
22 Prem Tinsulanonda 1987.jpg พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2521 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2524
23 No picture Royal Thai army.svg พลเอก ประยุทธ จารุมณี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2524 – 30 กันยายน พ.ศ. 2525
24 พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก.jpg พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก 1 ตุลาคม พ.ศ. 2525 – 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 ถูกปลดออกจากตำแหน่ง
25 Chavalit Yongchaiyudh 18 May 2018 01 cropped.jpg พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 – 28 มีนาคม พ.ศ. 2533 ลาออกจากตำแหน่ง
26 พลเอก สุจินดา คราประยูร 29 มีนาคม พ.ศ. 2533 – 6 เมษายน พ.ศ. 2535 ลาออกจากตำแหน่งเพื่อรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
27 อิสระพงศ์ หนุนภักดี.jpg พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี 7 เมษายน พ.ศ. 2535 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 ถูกย้ายไปเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม
28 No picture Royal Thai army.svg พลเอก วิมล วงศ์วานิช 1 สิงหาคม พ.ศ. 2535 – 30 กันยายน พ.ศ. 2538
29 No picture Royal Thai army.svg พลเอก ประมณฑ์ ผลาสินธุ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538 – 30 กันยายน พ.ศ. 2539
30 No picture Royal Thai army.svg พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 – 30 กันยายน พ.ศ. 2541
31 General Surayud Chulanont.jpg พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 – 30 กันยายน พ.ศ. 2545
32 No picture Royal Thai army.svg พลเอก สมทัต อัตตะนันทน์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 – 30 กันยายน พ.ศ. 2546
33 No picture Royal Thai army.svg พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 – 30 กันยายน พ.ศ. 2547
34 Prawit Wongsuwan (2018) cropped.jpg พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 – 30 กันยายน พ.ศ. 2548
35 Sonthi Boonyaratglin (cropped).png พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 – 30 กันยายน พ.ศ. 2550
36 Anupong Paochinda (in 1st Infantry Regiment's royal guard uniform).jpg พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 – 30 กันยายน พ.ศ. 2553
37 Prayut Chan-O-Cha in 1st Infantry Regiment's royal guard uniform.jpg พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 30 กันยายน พ.ศ. 2557
38 Udomdej Sitabutr.jpg พลเอก อุดมเดช สีตบุตร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558
39 ธีรชัย นาควานิช 11-06-2018 01 (ครอบตัด).jpg พลเอก ธีรชัย นาควานิช 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
40 No picture Royal Thai army.svg พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561
41 อภิรัชต์ คงสมพงษ์.jpg พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563
42 ไฟล์:พลเอกณรงค์พันธื จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ..jpg พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

 1. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม
 2. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ เปลี่ยนเสนาบดีกระทรวงกลาโหมและเสนาธิการทหารบก
 4. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ เปลี่ยนเสนาบดีกระทรวงกลาโหม
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งเสนาบดี และรองเสนาบดีกระทรวงกลาโหม
 7. แจ้งความประธานคณะกรรมการราษฎร
 8. ประกาศ เรื่อง นายทหารขอลาออกจากประจำการ
 9. ประกาศ เรื่อง ตั้งนายทหารเข้าประจำการ เลื่อน ย้ายและปลดเป็นกองหนุน
 10. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง ตั้งผู้บัญชาการทหารบก
 11. พระบรมราชโองการ ประกาศ เปลี่ยนตัวผู้บัญชาการทหารบกและแม่ทัพบก
 12. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง ตั้งผู้บัญชาการทหารบก

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]