ข้ามไปเนื้อหา

ประยุทธ จารุมณี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ประยุทธ จารุมณี
ประยุทธ ในปี พ.ศ. 2536
ผู้บัญชาการทหารบก
ดำรงตำแหน่ง
26 สิงหาคม 2524 – 30 กันยายน 2525
ก่อนหน้าพลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ถัดไปพลเอก อาทิตย์ กำลังเอก
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด22 มิถุนายน พ.ศ. 2465
เสียชีวิต24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 (92 ปี)
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร
ศาสนาพุทธศาสนา
คู่สมรสหม่อมราชวงศ์ มาลีพันธ์ จารุมณี
บุตรพลเอก สุทัศน์ จารุมณี
บุพการี
 • พันตำรวจตรี หลวงจรชายสมุทร (หิศร์ จารุมณี) (บิดา)
 • ขอม จารุมณี (มารดา)
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้ ไทย
สังกัดกองทัพบกไทย
ยศ พลเอก
บังคับบัญชากองทัพบกไทย

พลเอก ประยุทธ จารุมณี (22 มิถุนายน พ.ศ. 2465 – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) เป็นนายทหารชาวไทย และนักการเมือง อดีตเจ้ากรมข่าวทหารบก, อดีตผู้บัญชาการทหารบก

ประวัติ[แก้]

ชีวิตส่วนตัว[แก้]

พล.อ. ประยุทธ จารุมณี เกิดวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2465 เป็นบุตรของพันตำรวจตรี หลวงจรชายสมุทร (หิศร์ จารุมณี) ต้นตระกูลจารุมณี และนางขอม

พล.อ. ประยุทธ ได้สมรสกับ ม.ร.ว.มาลีพันธ์ จารุมณี

การศึกษา[แก้]

การทำงาน[แก้]

การราชทหาร[แก้]

 • พ.ศ. 2505 : ผู้ช่วยทูตทหารบกไทยประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงโตเกียว และเป็นหัวหน้านายทหารติดต่อประจำ บก.สหประชาชาติ กับรักษาราชการผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทยประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงโตเกียว
 • พ.ศ. 2506 : ผู้ช่วยทูตทหารบกไทยประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
 • พ.ศ. 2508 : รองเจ้ากรมข่าวทหารบก
 • พ.ศ. 2513 : ผู้ชำนาญการกองทัพบก และรักษาราชการ รองเจ้ากรมข่าวทหารบก
 • พ.ศ. 2515 : เจ้ากรมข่าวทหารบก
 • พ.ศ. 2518 : ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายข่าว
 • พ.ศ. 2521 : รองเสนาธิการทหารบก
 • พ.ศ. 2522 : เสนาธิการทหารบก
 • พ.ศ. 2524 : รองผู้บัญชาการทหารบก
 • พ.ศ. 2524 : ผู้บัญชาการทหารบก

งานการเมือง[แก้]

 • พ.ศ. 2502 : สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
 • พ.ศ. 2515 : สมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2519 : สมาชิกสภาปฏิรูปปกครองแผ่นดิน
 • พ.ศ. 2520 : สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2522, พ.ศ. 2524 : สมาชิกวุฒิสภา

ราชการพิเศษ[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย[แก้]

พล.อ. ประยุทธ จารุมณี ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้

เครื่องอิสริยาภรณ์สากล[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ[แก้]

ผลงานที่สำคัญ[แก้]

 • ดำเนินงานต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ ตามนโยบายที่ 66/2523 ที่ประกาศใช้ในสมัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในชนบท
 • ขยายอัตรากองพันทหารช่างกองทัพขึ้นเป็นระดับกรมทหารช่าง

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๒๐๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๐, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๔
 2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๓๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๕, ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๑
 3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๘๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๑, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๖
 4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๘๖ ตอนที่ ๑๑๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๗, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๒
 5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๗๑ ตอนที่ ๗๑ ง หน้า ๒๔๑๖, ๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๗
 6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๑๑๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๕, ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๓
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๑๔ ง หน้า ๓๓๗๕, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๒๕
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๒ ตอนที่ ๙๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๐๗, ๒๙ ธันวาคม ๒๔๙๘
 9. ราชกิจจุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเหรียญปฏิบัติงานสหประชาชาติ, เล่ม 71 ตอนที่ 76 หน้า 2594 ง, 23 พฤศจิกายน 2497
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเหรียญอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๗๒ ตอนที่ ๔๕ ง หน้า ๑๓๖๑, ๒๑ มิถุนายน ๒๔๙๘
 11. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-12-08. สืบค้นเมื่อ 2022-12-08.
 12. SENARAI PENUH PENERIMA DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT PERSEKUTUAN TAHUN 1982.