ประยุทธ จารุมณี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ระวังสับสนกับ ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอก
ประยุทธ จารุมณี
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.
ผู้บัญชาการทหารบก
ดำรงตำแหน่ง
26 สิงหาคม 2524 – 30 กันยายน 2525
ก่อนหน้า พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ถัดไป พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 22 มิถุนายน พ.ศ. 2465
เสียชีวิต 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 (92 ปี)
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร
บิดา พันตำรวจตรี หลวงจรชายสมุทร (หิศร์ จารุมณี)
มารดา ขอม จารุมณี
คู่สมรส หม่อมราชวงศ์ มาลีพันธ์ จารุมณี
บุตร พลเอก สุทัศน์ จารุมณี
ศาสนา พุทธศาสนา
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้  ไทย
สังกัด กองทัพบกไทย
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
บังคับบัญชา กองทัพบกไทย

พลเอก ประยุทธ จารุมณี (22 มิถุนายน พ.ศ. 2465 – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) เป็นผู้บัญชาการทหารบกลำดับที่ 23 ระหว่าง 26 สิงหาคม พ.ศ. 2524 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2525 เป็นบุตรของพันตำรวจตรี หลวงจรชายสมุทร (หิศร์ จารุมณี) และนางขอม ภริยาชื่อหม่อมราชวงศ์มาลีพันธ์ จารุมณี

การศึกษา[แก้]

การทำงาน[แก้]

 • พ.ศ. 2505 ผู้ช่วยทูตทหารบกไทยประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงโตเกียว และเป็นหัวหน้านายทหารติดต่อประจำ บก.สหประชาชาติ กับรักษาราชการผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทยประจำสถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงโตเกียว
 • พ.ศ. 2506 ผู้ช่วยทูตทหารบกไทยประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล (โซล) ประเทศเกาหลี
 • พ.ศ. 2508 รองเจ้ากรมข่าวทหารบก
 • พ.ศ. 2513 ผู้ชำนาญการกองทัพบก และรักษาราชการ รองเจ้ากรมข่าว ทหารบก
 • พ.ศ. 2515 เจ้ากรมข่าวทหารบก
 • พ.ศ. 2518 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายข่าว
 • พ.ศ. 2521 รองเสนาธิการทหารบก
 • พ.ศ. 2522 เสนาธิการทหารบก
 • พ.ศ. 2524 รองผู้บัญชาการทหารบก
 • พ.ศ. 2524 ผู้บัญชาการทหารบก

งานการเมือง[แก้]

 • พ.ศ. 2502 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
 • พ.ศ. 2515 สมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2519 สมาชิกสภาปฏิรูปปกครองแผ่นดิน
 • พ.ศ. 2520 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2522 สมาชิกวุฒิสภา
 • พ.ศ. 2524 สมาชิกวุฒิสภา

ราชการพิเศษ[แก้]

 • พ.ศ. 2522 นายทหารพิเศษประจำกรมทหารช่างที่ ๓ รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2523 นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย[แก้]

พลเอก ประยุทธ จารุมณี ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ[แก้]

พ.ศ. 2497 - United Nations Service Medal Korea ribbon.svg เหรียญสหประชาชาติเกาหลี[9]

พ.ศ. 2509 - JPN Zuiho-sho (WW2) 3Class BAR.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงคลรัตน์ ชั้นที่ 3 [10]

ผลงานที่สำคัญ[แก้]

 • ดำเนินงานต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ ตามนโยบายที่ 66/2523 ที่ประกาศใช้ในสมัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในชนบท
 • ขยายอัตรากองพันทหารช่างกองทัพขึ้นเป็นระดับกรมทหารช่าง

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๒๐๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๐, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๔
 2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๓๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๕, ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๑
 3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๘๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๑, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๖
 4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๘๖ ตอนที่ ๑๑๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๗, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๒
 5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๗๑ ตอนที่ ๗๑ ง หน้า ๒๔๑๖, ๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๗
 6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๑๑๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๕, ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๓
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๑๔ ง หน้า ๓๓๗๕, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๒๕
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๒ ตอนที่ ๙๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๐๗, ๒๙ ธันวาคม ๒๔๙๘
 9. ราชกิจจุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเหรียญปฏิบัติงานสหประชาชาติ, เล่ม 71 ตอนที่ 76 หน้า 2594 ง, 23 พฤศจิกายน 2497
 10. https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload/?id=1237581