บุญชัย บำรุงพงศ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บุญชัย บำรุงพงศ์
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
8 ตุลาคม 2519 – 19 ตุลาคม 2520
นายกรัฐมนตรีธานินทร์ กรัยวิเชียร
ดำรงตำแหน่ง
11 พฤศจิกายน 2520 – 12 พฤษภาคม 2522
นายกรัฐมนตรีพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
ผู้บัญชาการทหารบก
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2518 – 30 กันยายน 2519
ก่อนหน้าพลเอก กฤษณ์ สีวะรา
ถัดไปพลเอก เสริม ณ นคร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2458
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เสียชีวิต12 กันยายน พ.ศ. 2538 (79 ปี)
คู่สมรสคุณหญิงจรัสลักษณ์ บำรุงพงศ์
บุตรพลโท อิสระชัย บำรุงพงศ์

พลเอก บุญชัย บำรุงพงศ์ (8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2458 – 12 กันยายน พ.ศ. 2538) เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 20 ระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2518 - 30 กันยายน พ.ศ. 2519 เป็นบุตรนายยัง และนางแพ บำรุงพงศ์ สมรสกับคุณหญิงจรัสลักษณ์ บำรุงพงศ์ พื้นเพครอบครัวมาจากชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อมาได้ย้ายภูมิลำเนามาอาศัยที่กรุงเทพมหานคร บุญชัยสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนบพิตรพิมุข และโรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยทหารบก เมื่อ พ.ศ. 2477 และเข้ารับราชการครั้งแรกที่กองพันทหารม้าที่ 4 จังหวัดจันทบุรี

ชีวิตครอบครัว[แก้]

พล.อ. บุญชัย บำรุงพงศ์ สมรสกับ คุณหญิงจรัสลักษณ์ บำรุงพงศ์มีบุตร 1 คน คือ

 1. นางดวงกมล นวลแข
 2. นางสาวอาริษา บำรุงพงศ์
 3. นายสืบพงศ์ บำรุงพงศ์

ตำแหน่งหน้าที่การงาน[แก้]

ราชการทหาร[แก้]

 • พ.ศ. 2480 นักเรียนทำการนายร้อย ตำแหน่งผู้บังคับหมวดประจำกองพันทหารม้าที่ 4 จังหวัดจันทบุรี
 • พ.ศ. 2484 สำรองราชการกองบังคับการแผนกทหารม้า นายทหารฝึกหัดราชการโรงเรียนนายทหารม้า
 • พ.ศ. 2486 ประจำแผนกทหารม้า สำรองราชการกองบังคับการกรมเสนาธิการทหารบก
 • พ.ศ. 2487 ประจำกรมทหารม้าที่ 45 ในกองพลทหารม้า
 • พ.ศ. 2489 นายทหารฝึกหัดราชการ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • พ.ศ. 2491 นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2493 รองเสนาธิการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2494 รักษาราชการเสนาธิการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2495 เสนาธิการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2497 รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 1
 • พ.ศ. 2499 เสนาธิการภาคทหารบกที่ 1
 • พ.ศ. 2500 เสนาธิการกองทัพภาคที่ 1
 • พ.ศ. 2503 เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารบก
 • พ.ศ. 2503 ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี [1]
 • พ.ศ. 2506 ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • พ.ศ. 2507 เจ้ากรมการรักษาดินแดน
 • พ.ศ. 2508 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ
 • พ.ศ. 2510 รองเสนาธิการทหารบก
 • พ.ศ. 2516 เสนาธิการทหารบก
 • พ.ศ. 2517 รองผู้บัญชาการทหารบก
 • พ.ศ. 2518 ผู้บัญชาการทหารบก [2]

ราชการพิเศษ ราชการการเมือง หรือตำแหน่งพิเศษ[แก้]

 • พ.ศ. 2483 ราชการสนามในคราวสงครามอินโดจีนกับฝรั่งเศส
 • พ.ศ. 2487 ราชการสนามในคราวสงครามมหาเอเชียบูรพา
 • พ.ศ. 2494 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
 • พ.ศ. 2499 ราชองครักษ์เวร
 • พ.ศ. 2509 นายทหารพิเศษ ประจำกองพันทหารม้าที่ 1 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ (ม.1 พัน.1 รอ.)
 • พ.ศ. 2511 สมาชิกวุฒิสภา
 • พ.ศ. 2516 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[3]
 • พ.ศ. 2518 นายทหารพิเศษ ประจำกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (พล.1 รอ.)
 • พ.ศ. 2518 นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ (ป.1 รอ.)
 • พ.ศ. 2518 นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ (ร.1 ทม.รอ.)
 • พ.ศ. 2519 รองนายกรัฐมนตรี[4] (ชุดนายธานินทร์ กรัยวิเชียร)
 • พ.ศ. 2520 รองนายกรัฐมนตรี[5] (ชุดพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์)

ผลงานที่สำคัญ[แก้]

 • ร่วมปฏิบัติการภาคสนามในสงครามมหาเอเชียบูรพา โดยเข้าประจำกรมทหารม้า ที่ 45 ในกองพลทหารม้า ได้เคลื่อนกำลังเข้าตีข้าศึกไปจนถึงแคว้นยูนนาน
 • จัดโครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อแยกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ออกจากประชาชนทั้งในยามปกติ และยามฉุกเฉิน โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการใช้มาตรการทางทหารภายใต้สถานการณ์การปฏิบัติการก่อการร้ายของฝ่ายคอมมิวนิสต์ในขณะนั้น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

พลเอก บุญชัย บำรุงพงศ์ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์[6]และได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ ดังนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย[แก้]

เครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ[แก้]

ถึงแก่อนิจกรรม[แก้]

พลเอก บุญชัย บำรุงพงศ์ ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2538 สิริอายุ 79 ปี และเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2538 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพ พลเอก บุญชัย บำรุงพงศ์ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส [21]

อ้างอิง[แก้]

 1. รายนามอดีตผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร
 2. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม 92 ตอน 203 ง พิเศษ 30 กันยายน พ.ศ. 2518
 3. "พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-09-27. สืบค้นเมื่อ 2014-07-08.
 4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๑๗ ราย)
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๓ ราย)
 6. "ข่าวในพระราชสำนัก [13-15 ธันวาคม 2538]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (1ง): 165. 2 มกราคม 2539. สืบค้นเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2564. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์[ลิงก์เสีย], เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๑๔๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๑๗
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-10-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๓ ตอนที่ ๑๑๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๔, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๐๙
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์[ลิงก์เสีย], เล่ม ๙๒ ตอนที่ ๙๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๒, ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๑๘
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ เก็บถาวร 2022-07-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๖๐ ตอนที่ ๓๓ ง หน้า ๒๑๖๑, ๒๒ มิถุนายน ๒๔๘๖
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ เก็บถาวร 2022-06-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๙ ตอนที่ ๘๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓, ๘ กันยายน ๒๕๐๕
 12. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน เก็บถาวร 2022-10-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๓๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๑, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗
 13. ราชกิจจานุเบกษา, บัญชีรายนามผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๕๒ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๗๘๙, ๘ ธันวาคม ๒๔๗๘
 14. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน เก็บถาวร 2022-05-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๕ ตอนที่ ๘๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๓ ตุลาคม ๒๕๑๑
 15. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์[ลิงก์เสีย], เล่ม ๖๖ ตอนที่ ๖๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๒๖, ๒๐ ธันวาคม ๒๔๙๒
 16. รายนามผู้ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๒๑ จากเว็บไชต์ thaiscouts
 17. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๘ เก็บถาวร 2022-04-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๖๗ ตอนที่ ๓๙ ง หน้า ๓๐๔๑, ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๙๓
 18. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ เก็บถาวร 2022-05-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๒ ตอนที่ ๒๒ ง หน้า ๗๒๐, ๒๒ มีนาคม ๒๔๙๘
 19. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, ตอน 75 เล่มที่ 62 หน้า 2250, 12 สิงหาคม 2501
 20. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม 84 ตอนที่ 66 ฉบับพิเศษ หน้า 22, 14 กรกฏาคม 2510
 21. ข่าวในพระราชสำนัก วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2538
ก่อนหน้า บุญชัย บำรุงพงศ์ ถัดไป
พลเอก กฤษณ์ สีวะรา
ผู้บัญชาการทหารบก
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2518 – 30 กันยายน พ.ศ. 2519)
พลเอก เสริม ณ นคร