โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
varee
นตถิ ปญญา สมาอาภา
"แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี"
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Suanboonyopatham Lamphun School
อักษรย่อ ส.บ. (SBY)
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก่อตั้ง 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2491
เพลง มาร์ชน้ำเงิน - ขาว
เว็บไซต์

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดลำพูน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งอยู่เลขที่ 12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มีนายเล่ห์ ไทยเที่ยง เป็นผู้อำนวยการ คนปัจจุบัน

ประวัติ[แก้]

ปี พ.ศ. 2471 สมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพได้พิจารณาการจัดตั้งโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดลำพูนขึ้น เนื่องจากเห็นว่าการจัดตั้งโรงเรียนแบบสหศึกษาไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมในสมัยนั้น นอกจากนี้กระทรวงธรรมการ(กระทรวงศึกษาธิการ) ก็ไม่มีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียนชายกับนักเรียนหญิงเรียนร่วมในโรงเรียนเดียวกัน สมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพจึงมีหนังสือกราบทูลมหาอำมาตย์เอกพระเจ้าวงศ์เธอพระองค์เจ้าธานีวิวัติ เสนาบดีกระทรวงธรรมการขอประทานอนุมัติแยกโรงเรียนสตรีออกมาจากโรงเรียนประจำจังหวัดลำพูนวิทยาคม เพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนสำหรับเยาวสตรีเป็นการเฉพาะ ในการนี้สมุหเทศาภิบาลมลฑลพายัพได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ราชพัสดุ เลขที่ 8281 (สรรพากร) ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนอัฏฐารสด้านเหนือของวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารสำหรับก่อสร้างอาคารเรียนเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร้จได้มีพิธีการทำบุญฉลองเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2471 โดยมี นางคำปัน โภคะกุล เป็นผู้อำนวยการคนแรก ในปี พ.ศ. 2475 โรงเรียนชายจักรคำคณาธรได้ย้ายออกจากบ้านสันดอนรอมไปอยู่ที่บ้านหนองเส้ง โรงเรียนสตรีจังหวัดลำพูนจึงย้ายมาแทนที่ ที่บ้านสันดอนรอมแทน และใช้ชื่อว่า โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดลำพูน "ส่วนบุญโญปถัมภ์" ต่อมา เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2542 ได้มีการเปิดเป็นแบบสหศึกษา และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น โรงเรีงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน และถือเอาวันที่ 22 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนาโรงเรียน

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดลำพูน คู่กับ โรงเรียนจักรคำคณาทร เป็นสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) โดยได้รับชื่อมาจากนามของพลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ ณ ลำพูน เจ้าผู้ครองนครลำพูนคนที่ 10 กับนามของเจ้าหญิงส่วนบุญ จักรคำขจรศักดิ์ ชายาเจ้าจักรคำฯ ผู้ให้การอุปถัมภ์โรงเรียนประจำจังหวัดลำพูน ทั้ง 2 แห่งมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มก่อตั้ง เจ้าหญิงส่วนบุญ จักรคำขจรศักดิ์ เป็นธิดาเจ้าราชสัมพันธ์วงค์ ณ เชียงใหม่ กับเจ้าคำย่น ณ ลำพูน สมภพเมื่อวันแรม 7 ค่ำ เดือน 5 ปีฉลู ตรงกับ วันพุธที่ 28 เมษายน พุทธศักราช 2440 มีพี่น้องร่วมอุทร 4 คนคือ

เจ้าเผ่าพรหม ณ เชียงใหม่ เจ้าชมชื่น ณ เชียงใหม่ เจ้ากุศลวงศ์ ณ เชียงใหม่ เจ้าหญิงส่วนบุญ ณ เชียงใหม่ ในปีพุทธศักราช 2488 เจ้าหญิงส่วนบุญ ณ เชียงใหม่ เจริญชันษาได้ 15 ปี ได้สมรสกับพลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ ณ ลำพูน มีทายาทสืบสกุล 1 คน คือ เจ้าพัฒนา ณ ลำพูน เจ้าหญิงส่วนบุญจักรคำขจรศักดิ์ ได้ปฏิบัติกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการภายในนครลำพูนเคียงคู่พลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ ณ ลำพูน นานัปการได้แก่ การสนับสนุนงานช่างฝีมือด้านการทอผ้าโดยได้ตั้งโรงงานทอผ้าขึ้นภายในคุ้มของท่านซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนวังขวา ส่วนภารกิจที่มีความสำคัญต่ออนาคตกุลธิดาในจังหวัดลำพูน คือการอุปถัมภ์ด้านการศึกษาแก่เยาวสตรีให้เข้าศึกษาในสถานศึกษาสำหรับเยาวสตรเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้เป็นผลพวงสืบเนื่องมาจากปลายปี 2471 สมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพได้พิจารณาว่าการจัดตั้งโรงเรียนแบบสหศึกษาไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมในขณะนั้นนอกจากนี้กระทรวงธรรมการ(กระทรวงสึกษาธิการ) ก็ไม่มีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียนชายกับนักเรียนหญิงเรียนร่วมในโรงเรียนเดียวกันสมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพจึงมีหนังสือกราบทูลมหาอำมาตย์เอกพระเจ้าวงศ์เธอพระองค์เจ้าธานีวิวัติ เสนาบดีกระทรวงธรรมการขอประทานอนุมัติแยกโรงเรียนสตรีออกมาจากโรงเรียนประจำจังหวัดลำพูนวิทยาคม เพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนสำหรับเยาวสตรีเป็นการเฉพาะในการนี้สมุหเทศาภิบาลมลฑลพายัพได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ราชพัสดุ เลขที่ 8281 (สรรพากร) ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนอัฏฐารสด้านเหนือของวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารสำหรับก่อสร้างอาคารเรียนเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร้จได้มีพิธีการทำบุญฉลองเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2491ต่อมาในปี พ.ศ. 2475 โรงเรียนชายจักรคำคณาธรได้ย้ายออกจากบ้านสันดอนรอมไปอยู่ที่บ้านหนองเส้ง คือที่ตั้งในปัจจุบันโรงเรียนสตรีจังหวัดลำพูนจึงย้ายมาแทนที่บ้านสันดอนรอมแทน ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดลำพูน ส่วนบุญโญปถัมภ์”

รายนามผู้บริหาร[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง(พ.ศ.)
1. นางคำปัน โภคะกุล 2472-2485
2. นางทองอยู่ วสันตทัศน์ 2485-2488
3. นางสาววันดี มาละวิชัย 2488-2492
4. นางสาวบุญธรรม ปฏิรูปานุสรณ์ 2492-2494
5. นางสาวทองคำ ปฏิรูปานุสรณ์ 2494-2510
6. นางจันทนา รัตนธัญญา 2510-2511
7. นางสาวลาวัณย์ วุฒิกุล 2511-2516
8. นางนิภา นินทบดี 2516-2522
9. นางประไพ ตันตระกุล 2522-2525
10. นางสาวบุญนาค เดี่ยววิไล 2525-2533
11. นางสายสวาท สุริยกุล ณ อยุธยา 2533-2539
12. นายสมพงษ์ ญาณตาล 2539-2546
13. นายนิวัฒน์ชัย รัตน์ชเลศ 2546-2549
14. นายณรงค์ แปงทอง 2549-2554
15. นายอำนวย อุตรพยอม 2554-2555
16. นายเลห์ ไทยเที่ยง 2555-ปัจจุบัน

ผลงานและเกียรติประวัติ[แก้]

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน[แก้]

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ได้รับรางวัล โรงเรียนพระราชทาน 3 ครั้ง คื่อ

  • โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2531
  • โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2541
  • โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2552

อ้างอิง[แก้]