โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
varee
นตถิ ปญญา สมาอาภา
"แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี"
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Suanboonyopatham Lamphun School
อักษรย่อ ส.บ. (SBY)
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก่อตั้ง 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2491
เพลง มาร์ชน้ำเงิน - ขาว
เว็บไซต์

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดลำพูน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งอยู่เลขที่ 12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มีนายเล่ห์ ไทยเที่ยง เป็นผู้อำนวยการ คนปัจจุบัน

ประวัติ[แก้]

ปี พ.ศ. 2471 สมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพได้พิจารณาการจัดตั้งโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดลำพูนขึ้น เนื่องจากเห็นว่าการจัดตั้งโรงเรียนแบบสหศึกษาไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมในสมัยนั้น นอกจากนี้กระทรวงธรรมการ(กระทรวงศึกษาธิการ) ก็ไม่มีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียนชายกับนักเรียนหญิงเรียนร่วมในโรงเรียนเดียวกัน สมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพจึงมีหนังสือกราบทูลมหาอำมาตย์เอกพระเจ้าวงศ์เธอพระองค์เจ้าธานีวิวัติ เสนาบดีกระทรวงธรรมการขอประทานอนุมัติแยกโรงเรียนสตรีออกมาจากโรงเรียนประจำจังหวัดลำพูนวิทยาคม เพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนสำหรับเยาวสตรีเป็นการเฉพาะ ในการนี้สมุหเทศาภิบาลมลฑลพายัพได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ราชพัสดุ เลขที่ 8281 (สรรพากร) ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนอัฏฐารสด้านเหนือของวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารสำหรับก่อสร้างอาคารเรียนเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร้จได้มีพิธีการทำบุญฉลองเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2471 โดยมี นางคำปัน โภคะกุล เป็นผู้อำนวยการคนแรก ในปี พ.ศ. 2475 โรงเรียนชายจักรคำคณาธรได้ย้ายออกจากบ้านสันดอนรอมไปอยู่ที่บ้านหนองเส้ง โรงเรียนสตรีจังหวัดลำพูนจึงย้ายมาแทนที่ ที่บ้านสันดอนรอมแทน และใช้ชื่อว่า โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดลำพูน "ส่วนบุญโญปถัมภ์" ต่อมา เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2542 ได้มีการเปิดเป็นแบบสหศึกษา และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น โรงเรีงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน และถือเอาวันที่ 22 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนาโรงเรียน

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดลำพูน คู่กับ โรงเรียนจักรคำคณาทร เป็นสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) โดยได้รับชื่อมาจากนามของพลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ ณ ลำพูน เจ้าผู้ครองนครลำพูนคนที่ 10 กับนามของเจ้าหญิงส่วนบุญ จักรคำขจรศักดิ์ ชายาเจ้าจักรคำฯ ผู้ให้การอุปถัมภ์โรงเรียนประจำจังหวัดลำพูน ทั้ง 2 แห่งมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มก่อตั้ง เจ้าหญิงส่วนบุญ จักรคำขจรศักดิ์ เป็นธิดาเจ้าราชสัมพันธ์วงค์ ณ เชียงใหม่ กับเจ้าคำย่น ณ ลำพูน สมภพเมื่อวันแรม 7 ค่ำ เดือน 5 ปีฉลู ตรงกับ วันพุธที่ 28 เมษายน พุทธศักราช 2440 มีพี่น้องร่วมอุทร 4 คนคือ

เจ้าเผ่าพรหม ณ เชียงใหม่ เจ้าชมชื่น ณ เชียงใหม่ เจ้ากุศลวงศ์ ณ เชียงใหม่ เจ้าหญิงส่วนบุญ ณ เชียงใหม่ ในปีพุทธศักราช 2488 เจ้าหญิงส่วนบุญ ณ เชียงใหม่ เจริญชันษาได้ 15 ปี ได้สมรสกับพลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ ณ ลำพูน มีทายาทสืบสกุล 1 คน คือ เจ้าพัฒนา ณ ลำพูน เจ้าหญิงส่วนบุญจักรคำขจรศักดิ์ ได้ปฏิบัติกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการภายในนครลำพูนเคียงคู่พลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ ณ ลำพูน นานัปการได้แก่ การสนับสนุนงานช่างฝีมือด้านการทอผ้าโดยได้ตั้งโรงงานทอผ้าขึ้นภายในคุ้มของท่านซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนวังขวา ส่วนภารกิจที่มีความสำคัญต่ออนาคตกุลธิดาในจังหวัดลำพูน คือการอุปถัมภ์ด้านการศึกษาแก่เยาวสตรีให้เข้าศึกษาในสถานศึกษาสำหรับเยาวสตรเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้เป็นผลพวงสืบเนื่องมาจากปลายปี 2471 สมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพได้พิจารณาว่าการจัดตั้งโรงเรียนแบบสหศึกษาไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมในขณะนั้นนอกจากนี้กระทรวงธรรมการ(กระทรวงสึกษาธิการ) ก็ไม่มีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียนชายกับนักเรียนหญิงเรียนร่วมในโรงเรียนเดียวกันสมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพจึงมีหนังสือกราบทูลมหาอำมาตย์เอกพระเจ้าวงศ์เธอพระองค์เจ้าธานีวิวัติ เสนาบดีกระทรวงธรรมการขอประทานอนุมัติแยกโรงเรียนสตรีออกมาจากโรงเรียนประจำจังหวัดลำพูนวิทยาคม เพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนสำหรับเยาวสตรีเป็นการเฉพาะในการนี้สมุหเทศาภิบาลมลฑลพายัพได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ราชพัสดุ เลขที่ 8281 (สรรพากร) ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนอัฏฐารสด้านเหนือของวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารสำหรับก่อสร้างอาคารเรียนเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร้จได้มีพิธีการทำบุญฉลองเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2491ต่อมาในปี พ.ศ. 2475 โรงเรียนชายจักรคำคณาธรได้ย้ายออกจากบ้านสันดอนรอมไปอยู่ที่บ้านหนองเส้ง คือที่ตั้งในปัจจุบันโรงเรียนสตรีจังหวัดลำพูนจึงย้ายมาแทนที่บ้านสันดอนรอมแทน ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดลำพูน ส่วนบุญโญปถัมภ์”

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

  • ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนประกอบด้วยตัวอักษร ส.บ. ภายในเครื่องหมายโด่ใต้คบเพลงเปล่งรัศมีมีความหมายดังนี้


ส.บ. หมายถึง เป็นตัวอักษรย่อนามของเจ้าหญิงส่วนบุญ ชายาเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์สุดท้ายผู้มอบที่ดินและอุปภัมภ์ โรงเรียน
คบเพลิง หมายถึง พลังและแสงสว่างส่องทางชีวิตอันเข้มแข็ง
โล่ หมายถึง เครื่องป้องกัน และเป็นสิ่งที่แสดงถึง เกียรติยศชื่อเสียงรวมความแล้วหมายถึง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ให้ความสว่างทางสติปัญญา สร้างพลังและเกียรติยศ อันจะเป็ฯเกราะป้องกันตนเอง

  • คติพจน์ นตถิ ปญญา สมาอาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
  • อัตลักษณ์ ยิ้ม ไหว้ ทักทาย สวัสดี
  • เอกลัษณ์ สร้างคนดีสู่สังคม
  • สภาพโดยรวมของโรงเรียนโรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด 34 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา

รายนามผู้บริหาร[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง(พ.ศ.)
1. นางคำปัน โภคะกุล 2472-2485
2. นางทองอยู่ วสันตทัศน์ 2485-2488
3. นางสาววันดี มาละวิชัย 2488-2492
4. นางสาวบุญธรรม ปฏิรูปานุสรณ์ 2492-2494
5. นางสาวทองคำ ปฏิรูปานุสรณ์ 2494-2510
6. นางจันทนา รัตนธัญญา 2510-2511
7. นางสาวลาวัณย์ วุฒิกุล 2511-2516
8. นางนิภา นินทบดี 2516-2522
9. นางประไพ ตันตระกุล 2522-2525
10. นางสาวบุญนาค เดี่ยววิไล 2525-2533
11. นางสายสวาท สุริยกุล ณ อยุธยา 2533-2539
12. นายสมพงษ์ ญาณตาล 2539-2546
13. นายนิวัฒน์ชัย รัตน์ชเลศ 2546-2549
14. นายณรงค์ แปงทอง 2549-2554
15. นายอำนวย อุตรพยอม 2554-2555
16. นายเลห์ ไทยเที่ยง 2555-ปัจจุบัน

ผลงานและเกียรติประวัติ[แก้]

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน[แก้]

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ได้รับรางวัล โรงเรียนพระราชทาน 3 ครั้ง คื่อ

  • โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2531
  • โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2541
  • โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2552

อ้างอิง[แก้]