โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Theerakarn Banhong School
อักษรย่อ ธ.บ. (T.K.B)
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประเภทสหวิทยาสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
คติพจน์ ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

โรงเรียนธีกานท์บ้านโฮ่ง ชื่อเดิมว่า โรงเรียนมัธยมศึกษาบ้านโฮ่ง เป็นโรงเรียนประจำที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูน ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 335 ถนนลำพูน-ลี้ ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

สัญลักษณ์ของโรงเรียน[แก้]

สัญลักษณ์ของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง มีลักษณะเป็นดอกตะแบกสีม่วงที่มีกลีบขนาดเท่ากันอยู่ 5 กลีบ ซึ่งต้นตะแบกเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน แต่เดิมพบได้ทั่วไปในบริเวณโรงเรียน แต่ปัจจุบันเหลืออยู่เพียงไม่กี่ต้น นอกเหนือจากการสื่อความหมายถึงดอกตะแบกแล้ว กลีบของดอกไม้แต่ละกลีบยังสื่อถึงคำขวัญของโรงเรียนที่มีด้วยกันทั้งหมด 5 วรรค คือ จริยะดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา เด่นกีฬา สามัคคี มีสีประจำโรงเรียนคือ ม่วง - ขาว ปรัชญาของโรงเรียน ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นเแสงสว่างในโลก

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]