โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก โรงเรียนจักรคำคณาทร)
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
Logo new ckk.png
สุวิชาโน ภวํ โหติ
(ผู้รู้ดี คือ ผู้เจริญ)
426 ถนนเจริญราษฏร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Chak Kham Khanathon School
อักษรย่อ จ.ค.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐประจำจังหวัด
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา พ.ศ. 2447
รหัส 1051101001 (ใหม่)
1008510101 (เก่า)
51012003 (Smis)
510293 (Obec)
ผู้อำนวยการ นายสุพล ประสานศรี
ครู/อาจารย์ 212 คน (ปีการศึกษา 2559)
จำนวนนักเรียน 3,286 คน (ปีการศึกษา 2559)
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
ประเทศจีน ภาษาจีน
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น

สี ███ น้ำเงิน - ███ เหลือง
เพลง มาร์ชจักรคำ
การจัดการศึกษา มัธยมศึกษา
ต้นไม้ สนปฏิพัทธ์
เว็บไซต์
ศาลาพระพุทธโคดมบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้า โรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดลำพูน คู่กับโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นโรงเรียนมัธยมของรัฐขนาดใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 426 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน) บนเนื้อที่ 37 ไร่ 3 งาน 17.80 ตารางวา ปัจจุบันมีนักเรียนชาย 1,447 คน นักเรียนหญิง 1,904 คน นักเรียนรวมทั้งสิ้น 3,351 คน จำนวนบุคลากรทางการศึกษา (ครู) 157 คน โดยมีนายสกล ทะแกล้วพันธุ์ เป็นผู้อำนวยการคนปัจจุบัน ปัจจุบันห้องเรียนของมัธยมศึกษาตอนต้นมีทั้งหมด 36 ห้องเรียน และห้องเรียนของมัธยมศึกษาตอนปลายมี 42 ห้องเรียน รวม 78 ห้องเรียน

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2447 เดิมตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร บริเวณคณะสะดือเมืองตอนนั้นมีชื่อว่า "โรงเรียนวิทยาคม" ตั้งอยู่สถานที่แห่งนั้นประมาณ 17-18 ปี ปรากฏว่าอาคารเรียนทรุดโทรมและบริเวณคับแคบ เจ้าผู้ครองนครลำพูน ในขณะนั้น คือ พลตรีมหาอำมาตย์โทเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ จึงได้พระราชทานที่ดินติดถนนสายลำพูน - ป่าซาง บ้านสันดอนรอม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนในปัจจุบันนี้) พร้อมกับพระราชทานเงินอีกจำนวน 4,000 บาท และได้รับงบประมาณทางราชการอีก 3,500 บาท เพื่อย้ายโรงเรียนไปสร้างใหม่ ณ สถานที่ดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2463[1] และ เปิดการสอน ณ ที่แห่งนี้เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2465 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามให้ว่า "โรงเรียนจักรคำคณาทร" ตามพระนามของเจ้าผู้ครองนคร และได้ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาราชการเห็นว่าบริเวณโรงเรียนคับแคบขยายไม่ได้ จึงย้ายมาสร้างที่บ้านหนองเส้ง ถนนเจริญราษฎร์ โดยจับจองที่ดิน ขอแบ่งซื้อจากราษฎร และได้รับความกรุณาธิคุณจาก พลตรีมหาอำมาตย์โทเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าวรทัศน์ ณ ลำพูน และคุณบรรจง - คุณพิกุล นวชัย บริจาคที่ดินสมทบรวมเนื้อที่ทั้งหมด 37 ไร่ 3 งาน 17.08 ตารางวา เลขที่ 426 ถ.เจริญราษฎร์ อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อเริ่มสร้างครั้งแรกมีอาคารไม้ 2 ชั้น เพียงหลังเดียว (รื้อถอนออกไปแล้ว)และได้ย้ายนักเรียน พัสดุ ครุภัณฑ์ มาเรียน ณ สถานที่แห่งใหม่นี้ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2484 ซึ่งโรงเรียนได้ถือเอาวันที่ 12 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสถาปนาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สืบมา ปัจจุบันโรงเรียนจักรคำคณาทร[2]

สัญลักษณ์[แก้]

 • ตราประจำโรงเรียน คือตราจักร 15 แฉกหมุนทวนเข็มนาฬิกาภายในจักรมีตัวอักษรย่อของโรงเรียนว่า จ.ค. ซึ่งเป็นเครื่องหมายประจำตรากูล "ณ ลำพูน" โดยพลตรี มหาอำมาตย์โท เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ ผู้ครองนครลำพูนคนที่ 10 ได้อนุญาตให้ใช้
 • สีประจำโรงเรียน คือ สีน้ำเงิน - เหลือง
 • ธงประจำโรงเรียน คือ ธงพื้นสีน้ำเงินเหลือง มีตราประจำโรงเรียนอยู่กลางผืนธง
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน คือ ต้นสนปฏิพัทธ์

สถานที่ภายใน[แก้]

พื้นที่และอาณาเขต[แก้]

พื้นที่ปัจจุบันสภาพเป็นพื้นที่ราบ ขนาด 37 ไร่ 3 งาน 17.80 ตารางวา โดยมีอาณาเขต ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ถนนเจริญราษฏร์ ซอย 20
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ถนนจักรคำ
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ถนนสันป่ายาง
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ถนนเจริญราษฏร์

อาคารเรียน[แก้]

อาคารเป็นตึกถาวร 6 หลังคือ

 1. อาคาร 1 อาคารจักรคำขจรศักดิ์ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2521 เป็นที่ทำการของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 2. อาคาร 2 อาคารเหมพินทุไพจิตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520 เป็นที่ทำการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 3. อาคาร 3 อาคารอาทิตยราช สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2516-2517 เป็นที่ทำการของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 4. อาคาร 4 อาคารพิศาลโสภาคุณ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2532-2533 เป็นที่ทำการของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 5. อาคาร 5 อาคารอิงทยงยศโชติ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2543 - 2544 เป็นที่ทำการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 6. อาคารจักรคำวิทยาคม สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2505 ใช้เป็นสำนักงานของผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร

นอกจากนี้ก็มีอาคารประกอบหลายหลัง ได้แก่ หอประชุมดาราดิเรก (รื้อถอนออกไปแล้ว) หอประชุมบุรีรัตน์ อาคารอุสาหกรรม อาคารคหกรรม อาคารดนตรีศึกษา (รื้อถอนออกไปแล้ว) อาคารศูนย์กีฬากรมสามัญศึกษา ศาลากลางน้ำ เรือนไทย เรือนหลวงล้านนากาญจนาภิเษก หอสมุดเติมทองไชย อาคารอนุสรณ์ 100 ปี ศูนย์วิชาการจักรคำ 100 ปี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (อาคารใหม่) บ้านพักครู 7 หลัง และบ้านพักภารโรง 3 หลัง

แผนชั้นเรียน[แก้]

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 1. ห้องเรียนพิเศษ SMTE (ความสามารถพิเศษวิทย์-คณิต-เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม) 3 ห้อง/ระดับชั้น
 2. ห้องเรียนพิเศษ EPDP (ส่งเสริมความสามารถทางภาษาอังกฤษ) จำนวน 2 ห้อง/ระดับชั้น
 3. ห้องเรียนหลักสูตรมาตรฐานกลาง จำนวน 7 ห้อง/ระดับชั้น

รายนามผู้บริหาร[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายช่วย มินิกานน์ ระบุไม่ได้ - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456
2 ร.ต.อ.แก้ว วามะรูป 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456 - 2561
3 นายบุษย์ วัฒนวรา พ.ศ. 2461 - ระบุไม่ได้
4 ร.อ.ต. เสวก เรืองอัมพร ระบุไม่ได้ - 2473
5 ร.อ.ท.ขุนวิชชา กิจจพิสัณห์ พ.ศ. 2475 - 2478
6 นายกุหลาบ ประภาสะโนบล พ.ศ. 2478 - 2479
7 นายทองอินทร์ ปัณฑรานนท์ พ.ศ. 2479
8 นายนกแก้ว ไพบูลย์ พ.ศ. 2483 - 2484
9 นายพิศาล มั่นเสมอ พ.ศ. 2484
10 นายเทพ อินสุวรรณ พ.ศ. 2484 - 2489
11 นายวัน บุญฤทธิ์ พ.ศ. 2489 - 2490
12 นายโชติ สุวรรณชิน พ.ศ. 2490 - 2491
13 นายพันธ์ รัติกนก พ.ศ. 2491 - 2494
14 นายสุเชฏฐ์ วิชชวุต พ.ศ. 2494 - 2505
15 นายประสิทธิ์ ธนะปัญโญ พ.ศ. 2505 - 2507,พ.ศ. 2512 - 2517
16 นายภิรมย์ บุษยกุล พ.ศ. 2507 - 2512
17 นายเอื้อ มณีรัตน์ พ.ศ. 2518 - 2522
18 นายอิสระ เกิดทอง พ.ศ. 2522 - 2525
19 นายสุรชาติ ช่วงฉ่ำ พ.ศ. 2525 - 2534
20 นางสาวสายสมร เจริญจันทร์แดง พ.ศ. 2534
21 นายประสิทธิ์ แสนไชย พ.ศ. 2535
22 นายธารา จาตุประยูร พ.ศ. 2535 - 2537
23 นายบริบูรณ์ สุทธสุภา พ.ศ. 2537 - 2544
24 นายมานิตย์ ศรีพิทักษ์ พ.ศ. 2544 - 2547
25 นายอำนวย อุตตระพยอม พ.ศ. 2547 - 2554(8 พ.ย.54)
26 นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ พ.ศ. 2554 - 2559(10 พ.ย.59)
27 นายสุพล ประสานศรี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพุน, หนังสือที่ระลึก ๑๑๑ ปี จักรคำฯ, ลำพูน : ณัฐพลการพิมพ์.
 2. โรงเรียนจักคำคณาทร จังหวัดลำพูน, ประวัติโรงเรียนจักคำคณาทร จังหวัดลำพูน, สืบค้นเมื่อ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 18°35′31″N 99°00′42″E / 18.5920407°N 99.0116496°E / 18.5920407; 99.0116496