ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ครอบครัว ==
เป็นบุตรชายเพียงคนเดียวของ [[หม่อมราชวงศ์สังขดิศ ดิศกุล|พลตรี หม่อมราชวงศ์สังขดิศ ดิศกุล]] สมาชิกขบวนการ[[เสรีไทย]] (สายอังกฤษ) ในสงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามมหาเอเซียบูรพา และอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำหลายประเทศ กับนางมัณฑนา ดิศกุล ณ อยุธยา เป็นนัดดา (หลาน) คนแรกใน[[หม่อมเจ้าจุลดิศ ดิศกุล]] องคมนตรีในรัชกาลที่ 7 พระโอรสองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และเป็นปนัดดา (เหลน) สืบตระกูลใน[[สมเด็จฯสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ]] เกิดที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันสมรสกับนางอัมพร ดิศกุล ณ อยุธยา และมีบุตรชายคนเดียว คือ นายวรดิศ ดิศกุล ณ อยุธยา
 
== การศึกษา ==
ผู้ใช้นิรนาม