ธงทอง จันทรางศุ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ธงทอง จันทรางศุ
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก่อนหน้า จตุรงค์ ปัญญาดิลก
ถัดไป หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 8 มิถุนายน พ.ศ. 2498 (60 ปี)

ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ (8 มิถุนายน 2498 - ) กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 8, ประธานกรรมการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี, ไวยาวัจกร วัดโสมนัสราชวรวิหาร, อุปนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[1], กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์, กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ประธานอนุกรรมการเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6, ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า, นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน, อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2539 (ส.ส.ร.) ประเภทผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน, อดีตที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, อดีตเลขาธิการสภาการศึกษา, อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม, อดีตรองโฆษกกระทรวงยุติธรรม, อดีตรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ, อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอดีตผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (CPLO)

ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ เป็นบุตรของนาวาอากาศเอก ธัชทอง จันทรางศุ (บุตรคนสุดท้องของอำมาตย์เอก พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ (ทอง จันทรางศุ) อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดคนแรกของประเทศไทย เป็นอดีตผู้ถวายงานแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และเป็นต้นตระกูลจันทรางศุ โดยเป็นนามสกุลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสกุลจันทรางศุ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2457 และคุณหญิงแม้น สุนทรเทพกิจจารักษ์ (แม้น จันทรางศุ) (เดิมชื่อช้อย)) และและนางสุคนธ์ จันทรางศุ (ธิดาของพระประมวลวินิจฉัย (ชัติ สุวรรณทัต) และนางประมวลวินิจฉัย (สุดใจ ประมวลวินิจฉัย) (นามสกุลเดิมฮุนตระกูล))

การศึกษา[แก้]

ประวัติการทำงาน[แก้]

การรับราชการอาจารย์[แก้]

ธงทองเริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ ระดับ 3 ภาควิชากฎหมายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2523 และได้เลื่อนเป็นอาจารย์ระดับ 4 เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2523 ต่อมาได้เป็นผู้อำนวยการหอประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 6 ในวันที่ 8 มิ.ย. พ.ศ. 2526 ต่อมาเป็นรองศาสตราจารย์ ระดับ 7 ในวันที่ 17 ก.ย. พ.ศ. 2527 และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเลื่อนเป็นรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 และเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2542 ในระหว่างเป็นอาจารย์ ได้มีโอกาสปฏิบัติราชการถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หลายวาระ

การรับราชการพลเรือนสามัญ[แก้]

ต่อจากนั้นได้โอนมารับราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ต่อมาดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2544 และดำรงตำแหน่งรองโฆษกกระทรวงยุติธรรมอีกตำแหน่งหนึ่ง ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสภาการศึกษา (ระดับ 11) กระทั่งในปี พ.ศ. 2554 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และเมื่อปี พ.ศ. 2557 หลังจากที่กลุ่มบุคคลซึ่งเรียกตนเองว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก่อรัฐประหาร ก็สั่งให้ธงทองย้ายไปดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จนถึงเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

การทำงานที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์[แก้]

ในระหว่างที่เป็นอาจารย์ ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง ได้มีโอกาสเข้าถวายงานปฏิบัติราชการถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาทิการเสด็จพระราชดำเนินตรวจการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง ในโอกาสพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พุทธศักราช 2525 เป็นต้น และถวายงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหลายวาระ พร้อมกับดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เป็นต้น

และรวมทั้งในฐานะผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านราชสำนัก พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทำให้ได้รับเชิญจากทางรัฐบาลในสมัยต่าง ๆ เข้ามารับหน้ากรรมการในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีต่าง ๆ ตั้งแต่งานพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พุทธศักราช 2525 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน และรวมทั้งยังเป็นกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ และกรรมการพิเศษต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องราชสำนัก พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กร เอกชน มูลนิธิ และหน่วยงานสาธารณกุศลต่าง ๆ หลายแห่ง

และปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่สำคัญ คือ ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า, ประธานอนุกรรมการเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6, กรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว และกรรมการมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา

การทำงานด้านเอกชน[แก้]

ต่อมาหลังจากเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 ในตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559[2]

ด้านการเมือง[แก้]

ธงทองเคยได้รับแต่งตั้ง ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเมืองหลายครั้ง อาทิ

 • อดีตที่ปรึกษาประธานรัฐสภา ในระหว่างปี พ.ศ. 2533 ถึงปี พ.ศ. 2534
 • อดีตกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างตุลาการ เป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างอัยการ
 • อดีตผู้แทนคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งศาลปกครอง (พ.ศ. 2538)
 • อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2539 (ส.ส.ร.) ประเภทผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน[3]
 • อดีตที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและการบริหารงานยุติธรรมรัฐบาลของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
 • อดีตโฆษกคณะกรรมาธิการวิชาการและข้อมูล ประจำสภาร่างรัฐธรรมนูญ (20 ม.ค. 2540)
 • อดีตรองประธานคณะกรรมาธิการจดหมายเหตุ ตรวจรายงานการประชุม และกิจการสภา คนที่ 1 ประจำสภาร่างรัฐธรรมนูญ (20 ม.ค. 2540)
 • อดีตผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (CPLO) ในปี พ.ศ. 2546
 • อดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและโฆษกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อปี พ.ศ. 2550
 • อดีตผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) เมื่อปี พ.ศ. 2551
 • อดีตประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • อดีตกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของนายกรัฐมนตรี รัฐบาล สมชาย วงศ์สวัสดิ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการและหน้าที่พิเศษ[แก้]

ด้านผลงานหนังสือ[แก้]

หนังสือที่ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ได้ทำการแต่ง รวบรวม เรียบเรียง และหนังสือเล่มเก่าที่นำมาจัดพิมพ์ใหม่ รวมทั้งเป็นบรรณาธิการหนังสือ เป็นที่ปรึกษาการจัดทำหนังสือ และเป็นอำนวยการจัดทำหนังสือ

 • หนังสือพระที่นั่งวิมานเมฆ พ.ศ. 2526 (แต่งเนื้อเรื่องและคำบรรยาย)
 • หนังสือสมุดภาพพระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 หนังสือที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 9 เมษายน 2528 พ.ศ. 2528 (คณะทำงาน)
 • หนังสือที่ระลึกประชาชน ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 หนังสือที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 9 เมษายน 2528 พ.ศ. 2528 (คณะทำงาน)
 • หนังสือสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พ.ศ. 2529 (บรรณาธิการ)
 • หนังสือพระที่นั่งอนันตสมาคม พ.ศ. 2530 (บรรณาธิการ)
 • หนังสือพจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2531 (เฉพาะเนื้อเรื่องท้ายเล่ม ในชื่อเรื่อง เฉลิมพระชนม์ฉลองชัย 5 ธันวาคม 2530)
 • หนังสือสุดท้ายแห่งพระชนมพรรษา ในมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ พ.ศ. 2531 (บรรณาธิการ)
 • หนังสือทวิสมโภช : วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา-มหารัชมงคลสมัยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 พ.ศ. 2533 (บรรณาธิการ)
 • หนังสือมหาธาตุ พ.ศ. 2534 (เรียบเรียง)
 • หนังสือประวัติศาสตร์กฎหมาย การปฏิรูปภาษากฎหมายไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2535 (แต่ง)
 • หนังสือป้อมพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2536 (รวบเรียบเรียง)
 • หนังสือเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2537 (บรรณาธิการ)
 • หนังสือรู้ร้อยเรื่อง พ.ศ. 2538 (เรียบเรียง)
 • หนังสือมหามกุฏราชกัลยาณเกียรติ พ.ศ. 2538 (แต่ง)
 • หนังสือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 : ในหลวงของเรา พ.ศ. 2539 (เรียบเรียง)
 • หนังสือรวมสาระรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (เฉพาะหมวดทั่วไปและหมวดพระมหากษัตริย์) พ.ศ. 2541 (รวบรวมและเรียบเรียง)
 • หนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 6 รอบ พ.ศ. 2542 (บรรณาธิการ)
 • หนังสือต่างดอกไม้เงินทองฉลองพระคุณ : รวมบทความ บทสนทนาและอภิปรายทางวิชาการ เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในระบบประชาธิปไตย พ.ศ. 2542 (รวบรวม)
 • หนังสือบทบาทของมหาวิทยาลัยปิดของรัฐในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ ประชาชน พ.ศ. 2542 (เรียบเรียง)
 • หนังสือสารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) หมวดทั่วไป เรื่อง พระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2544 (เรียบเรียง)
 • หนังสือระเบียบการโรงเรียนมหาดเล็ก รัตนโกสินทร์ ศก 122. พ.ศ. 2544 (รวบรวมข้อมูลและจัดพิมพ์)
 • หนังสือการอภิปรายเรื่องพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2544 (เนื้อหาอภิปราย)
 • หนังสือทศชาติแห่งพระบารมี พ.ศ. 2545 (บรรณาธิการ)
 • หนังสือพ่อของแผ่นดิน พ.ศ. 2545 (เนื้อหาคำประพันธ์)
 • หนังสือบุญไทยเกิดมามี...เจ้าฟ้า (บรรณาธิการ)
 • หนังสือกฎหมายใกล้ตัว พ.ศ. 2546 (แต่ง)
 • หนังสือสมุดภาพเจ้าฟ้า พ.ศ. 2546 (เรียบเรียงและรวบรวม)
 • หนังสือการพระราชพิธีทรงผนวช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร พ.ศ. 2546 (ผู้ช่วยบรรณาธิการ)
 • หนังสือการเสวนาอภิปรายเฉลิมพระเกียรติเรื่องการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของไทย พ.ศ. 2546 (บรรณาธิการ)
 • หนังสือยุติธรรมธร พ.ศ. 2547 (บรรณาธิการ)
 • หนังสือพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2548 (วิทยานิพนธ์และบทความวิชาการ)
 • หนังสือธำรงไว้ในแผ่นดินกรมธนารักษ์กับการดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน พ.ศ. 2548 (แต่งร่วม)
 • หนังสือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2549 (เนื้อเรื่องภาคภาษาไทย)
 • หนังสือกรุงสยามยามนั้นและยามนี้ พ.ศ. 2549 (เรียบเรียงและรวบรวม)
 • หนังสือพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายตั้งแต่พุทธศักราช 2506 ถึงพุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2549 (บรรณาธิการและเรียบเรียงและที่ปรึกษาการจัดทำ)
 • หนังสือพระพิทักษ์ยุติธรรม์ ถ่องแท้ กระทรวงยุติธรรม (เฉพาะบทความเรื่อง พระบารมีปกเกล้าฯ เหล่านักกฎหมาย) พ.ศ. 2549 (เรียบเรียงและที่ปรึกษาการจัดทำ)
 • หนังสือแม่เหล็ก 3 มิติ ชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา "ทรงพระเจริญ" พ.ศ. 2550 (ผู้ประพันธ์คำบรรยายภาพ)
 • หนังสือในกำแพงแก้ว พ.ศ. 2550 (แต่ง)
 • หนังสือชีวิตที่สง่างาม พ.ศ. 2550 (บรรณาธิการ)
 • หนังสือสรรเสริญพระบารมี พ.ศ. 2550 (บรรณาธิการ)
 • หนังสือเฉลิมพระกัลยาณเกียรติ พ.ศ. 2551 (แต่ง)
 • หนังสือสารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) หมวดทั่วไป เรื่อง พระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2552 (เรียบเรียง)
 • หนังสือคู่มือครูพระราโชวาทในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่บัณฑิตวิทยาลัยครูทั่วประเทศ พุทธศักราช 2526 พ.ศ. 2552 (อำนวยการดำเนินการจัดทำและการจัดพิมพ์)
 • หนังสือสมุดภาพพระประวัติ สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 19 พระองค์ พ.ศ. 2552 (กรรมการอำนวยการพิมพ์)
 • หนังสือสมุดภาพพระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ ที่ทรงปฏิบัติในพระราชพิธีสำคัญต่างๆ ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พ.ศ. 2552 (กรรมการอำนวยการพิมพ์)
 • หนังสือสมุดภาพพระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ ในการทรงสร้างโรงเรียน โรงพยาบาลระสังฆราชูปภัมภ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศาสนสถาน ที่ทรงอุปถัมภ์และที่อยู่ในพระสังฆราชูปภัมภ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พ.ศ. 2552 (กรรมการอำนวยการพิมพ์)
 • หนังสือ 45 พรรษา ของพระพุทธเจ้า พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พ.ศ. 2552 (กรรมการอำนวยการพิมพ์)
 • หนังสือคุณานุคุณไตรภาค พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2555 (เรียบเรียง)
 • หนังสือกฎหมายทเล (จมุทสาร) พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2552 (ที่ปรึกษา)
 • หนังสือดั่งทองชมพูนุท พระประวัติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า พ.ศ. 2552 (ที่ปรึกษาการจัดทำ)
 • หนังสือการบรรยายเรื่องมหาวิทยาลัยออกนอกระบบมีผลกระทบต่อเราอย่างไร พ.ศ. 2553 (คำบรรยาย)
 • หนังสือประกอบนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบารมีปกเกล้า ในการประชุมสมัชชาขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง : คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ วันที่ 6 - 7 มีนาคม 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พ.ศ. 2553 (ที่ปรึกษาการจัดทำ)
 • หนังสือประมวลพระราโชวาทด้านการศึกษา ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานแก่บัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พุทธศักราช 2525-2549 พ.ศ. 2553 (อำนวยการดำเนินการจัดทำและการจัดพิมพ์)
 • หนังสือหกสิบปีแล้วพระแก้วฟ้า พ.ศ. 2553 (เรียบเรียง)
 • หนังสือของสวยของดีครั้งแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง พ.ศ. 2553 (แต่ง)
 • หนังสือคำกลอนสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคที่ 1 ถึงภาคที่ 3 พ.ศ. 2553 (ผู้แต่งร่วม)
 • หนังสือชุดปัญจมรัช และฉัฐราชกับการศึกษา พ.ศ. 2553 (เรียบเรียงและรวบรวม)
 • หนังสือประมวลเอกสารจดหมายเหตุ รัชกาลที่ 5 เรื่องวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พ.ศ. 2553 (ที่ปรึกษา)
 • หนังสือเฉลิมสวรรค์ ประมวลบันทึกเหตุการณ์สวรรคค ในรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 6 พ.ศ. 2553 (อำนวยการจัดทำ)
 • หนังสือทศพิธราชธรรมจรรยาทิกถา พระธรรมเทศนาในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พ.ศ. 2553 (ที่ปรึกษา)
 • หนังสือยิ่งครูสั่งสอนแจง ใจโลก พ.ศ. 2553 (บรรณาธิการ)
 • หนังสือรอยยิ้มของในหลวง = [Smiles of the King] พ.ศ. 2553 (เฉพาะเนื้อเรื่องในชื่อเรื่อง พระบารมีคือพระราชอำนาจที่แท้จริงของพระมหากษัตริย์)
 • วารสารกฎหมายฉบับพิเศษ = Chulalongkorn Law Journal ของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสสัตตมวัฏมงคล ฉลองอายุ 7 รอบนักษัตร ศาสตราจารย์พิเศษธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี วันอังคารที่ 5 เมษายน พุทธศักราช 2554 พ.ศ. 2554 (เฉพาะเนื้อเรื่องในชื่อเรื่อง ภาษากฎหมายในกฎหมายลักษณะอาญารัตนโกสินทร์ศก 127)
 • หนังสือแทนดอกไม้ไหว้ครู : รวมบทความทางวิชาการด้านกฎหมายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดปีที่ 60 ของศาตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม พ.ศ. 2554 (เฉพาะเนื้อเรื่องบทความวิชาการ ในชื่อบทความวิชาการเรื่อง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเอกสารร่วมสมัยที่ส่องสะท้อนแนวพระราชดำริทางการเมืองว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์)
 • หนังสือพระสยามินทร์ พ.ศ. 2554 (บรรณาธิการ)
 • หนังสือคือพิทยาภรณ์ พ.ศ. 2554 (เรียบเรียง)
 • หนังสือพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน พ.ศ. 2554 (บรรณาธิการ)
 • หนังสือนามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย พ.ศ. 2554 (เขียนคำ)
 • หนังสือแนวพระราชดำริด้านการศึกษา 9 รัชกาล พ.ศ. 2554 (ที่ปรึกษา)
 • หนังสือนบพระภูมิบาล (บทความเรื่อง ถนนสายนั้น) พ.ศ. 2554 (บทความและสนับสนุนการจัดพิมพ์)
 • หนังสือเก็บไว้ในความทรงจำ เขียนโดย แกมกาญจน์ ศุภวรรณ นามปากกาของคุณหญิงสุคนธ์ จันทรางศุ ที่ระลึกอนุสรณ์งานบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร ครบ 7 วัน พระราชทานศพ คุณหญิงสุคนธ์ จันทรางศุ พ.ศ. 2554 (เรียบเรียงและรวบรวมจัดพิมพ์ใหม่)
 • หนังสือจดหมายของแม่ เขียนโดย แกมกาญจน์ ศุภวรรณ นามปากกาของคุณหญิงสุคนธ์ จันทรางศุ ที่ระลึกอนุสรณ์งานบำเพ็ญพระราชกุศลศตมวาร ครบ 100 วัน พระราชทานศพ คุณหญิงสุคนธ์ จันทรางศุ พ.ศ. 2554 (เรียบเรียงและรวบรวมจัดพิมพ์ใหม่)
 • หนังสือยังหอมมิรู้หาย เขียนโดย แกมกาญจน์ ศุภวรรณ นามปากกาของคุณหญิงสุคนธ์ จันทรางศุ ที่ระลึกอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงสุคนธ์ จันทรางศุ พ.ศ. 2554 (เรียบเรียงและรวบรวมจัดพิมพ์ใหม่)
 • หนังสือทำกินกันเอง เขียนโดย คุณหญิงสุคนธ์ จันทรางศุ ที่ระลึกอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงสุคนธ์ จันทรางศุ พ.ศ. 2554 (รวบรวมจัดพิมพ์ใหม่)
 • หนังสือพระบรมราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระจ้าวอยู่หัว ทั้ง 4 รัชกาล กรุงรัตนโกสินทร์ มีพระบรมรูปทั้ง 4 พระองค์ด้วย คือ พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ 4 แผ่นดิน ที่ระลึกบรรณานุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงสงวนศรี จันทรางศุ พ.ศ. 2555 (เรียบเรียง)
 • หนังสือเรื่องเล่าการจัดทำแผนและโครงสร้างพื้นฐานป้องกันน้ำท่วม เขียนโดย ดร.ศรีสุข จันทรางศุ อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม ที่ระลึกอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงสงวนศรี จันทรางศุ อดีตคณะกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2555 (ร่วมอำนวยการจัดพิมพ์)
 • หนังสือพระราชบันทึกของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง "คอนสติตูชั่น" และเรื่อง "โสเชียลิสม์" หนังสือที่ระลึกงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 9 เมษายน 2555 พ.ศ. 2555 (ที่ปรึกษาในคณะทำงานจัดทำ)
 • หนังสือ 80 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2555 (ที่ปรึกษาการจัดทำ)
 • หนังสือแขนมอบถวายทรงธรรม์ เทิดหล้า พ.ศ. 2555 (เนื้อบรรยาย)
 • หนังสือเฉลิมพระราชศรัทธา พ.ศ. 2556 (บรรณาธิการและเรียบเรียง)
 • หนังสือ 60 ปี ไทยโทรทัศน์ 35 ปี อสมท. พ.ศ. 2555 (เนื้อหาสัมภาษณ์)
 • หนังสือ Faith of the Monarchs (หนังสือเฉลิมพระราชศรัทธา ฉบับภาษาอังกฤษ) พ.ศ. 2556 (บรรณาธิการและเรียบเรียง)
 • หนังสือสุวรรณทัต พ.ศ. 2556 (เรียบเรียง)
 • หนังสือ 81 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2556 (ที่ปรึกษาการจัดทำ)
 • หนังสือเจริญพระชนม์ พ.ศ. 2556 (ที่ปรึกษา)
 • หนังสือระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา เมื่อปีขาล พ.ศ. 2421 พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2556 (รวบรวมจัดพิมพ์ใหม่)
 • หนังสือชีวิตแห่งธรรมนำสู่ปัญญา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราชแห่งสยาม พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พ.ศ. 2556 (อำนวยการจัดพิมพ์)
 • หนังสือญาณสังวรเทศนา พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พ.ศ. 2556 (รวบรวมจัดพิมพ์ใหม่)
 • หนังสือการบริหารทางจิต สำหรับเด็กเล็ก พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พ.ศ. 2556 (รวบรวมจัดพิมพ์ใหม่)
 • หนังสือการบริหารทางจิต สำหรับเด็กวัยรุ่น พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พ.ศ. 2557 (รวบรวมจัดพิมพ์ใหม่)
 • หนังสือขาดสายก็ขาดเสียง หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายเฉลิม ม่วงแพรศรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ณ เมรูวัดดุสิดาราม วรวิหาร วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พุทธศักราช 2557 พ.ศ. 2557 (ร่วมอำนวยการจัดทำและจัดพิมพ์)
 • หนังสือ 82 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2557 (ที่ปรึกษาการจัดทำ)
 • หนังสือพระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์ สมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชทานแด่ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระราชชนนี ในเวลาที่ทรงสำเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ เมื่อเดส็จพระราชดำเนินประเพสยุโรป พ.ศ. 2440 พ.ศ. 2557 (รวบรวมจัดพิมพ์ใหม่)
 • หนังสือถอดรหัสพระจอมเกล้า ผู้เขียน พิชญา สุ่มจินดา พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 (คำนิยม)
 • หนังสือ 100 ปี จันทรางศุ พ.ศ. 2557 (เรียบเรียง)
 • หนังสือปลาบปลื้มใจเป็นที่สุดในชีวิต ที่ระลึกหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ดร.ศรีสุข จันทรางศุ อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2557 (เรียบเรียง)
 • หนังสือความเห็น "จันทราภา" คัดจากหนังสือพิมพ์ไทย พ.ศ. 2557 (รวบรวมจัดพิมพ์ใหม่)
 • หนังสือจดหมายเหตุ เรื่องปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2557 (รวบรวมจัดพิมพ์ใหม่)
 • หนังสือนายทองมหาดเล็ก พ.ศ. 2558 (แต่ง)
 • หนังสือประมวลพระราโชวาทและพระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ. 2558 (ที่ปรึกษา)
 • หนังสือปรัชญากฎหมาย: ความรู้ฉบับพกพา พ.ศ. 2558 (แปล)
 • หนังสือมหาเถรประวัติ พ.ศ. 2558 (อำนวยการจัดทำ)
 • หนังสือโสมนัสวิหารวรรณนา พ.ศ. 2558 (แต่ง)
 • หนังสือภาพงามของความหลัง พ.ศ. 2558 (แต่ง)
 • หนังสือประชุมคำพากย์ พระราชพิธีกาญจนาภิเษก พุทธศักราช 2539 พ.ศ. 2558 (ที่ปรึกษา)
 • หนังสือท่องเที่ยวเรื้อรัง พ.ศ. 2558 (แต่ง)
 • หนังสือรายการละเอียดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เฉลิมพระราชมณเฑียร (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว) และเสด็จเลียบพระนคร พระพุทธศักราช ๒๔๖๘ พ.ศ. 2558 (บรรณาธิการและรวบรวมจัดพิมพ์ใหม่)
 • หนังสือจดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ และเสด็จเลียบพระนคร พระพุทธศักราช ๒๔๖๘ พ.ศ. 2558 (บรรณาธิการและรวบรวมจัดพิมพ์ใหม่)
 • หนังสือสูจิบัตรดุจแสงทองส่องไทย แรงบันดาลใจของแผ่นดิน งานสัปดาห์ประชาธิปก พ.ศ. 2558 (อำนวยการ)
 • หนังสือพระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์ พ.ศ. 2558 (ที่ปรึกษา)
 • หนังสือปิยมหาราชานุสาวรีย์ ทำเนียบพะบรมราชานุสาวรีย์และพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในประเทศไทย พ.ศ. 2558 (ที่ปรึกษาคณะผู้จัดทำ)
 • หนังสือประมวลพระราชนิพนธ์เบ็ดเตล็ด ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2558 (ที่ปรึกษาคณะผู้จัดทำและรวบรวมจัดพิมพ์ใหม่อีกครั้ง)
 • หนังสือโคลงเรื่อง พระราชนิพนธ์ในราชกาลที่ 5 พ.ศ. 2558 (ที่ปรึกษาคณะผู้จัดทำและรวบรวมจัดพิมพ์ใหม่อีกครั้ง)
 • หนังสือตำรากฎหมายเมืองไทย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพะยาดำรงราชานุภาพ พ.ศ. 2558 (เอื้อเฟื้อข้อมูลและการจัดทำ)
 • หนังสือพระธรรมเทศนาบวรราชประวัติ สมเด็จพระวันรัต (พุทธสิริ ทับ) วัดโสมนัสวิหาร เรียบเรียง พ.ศ. 2558 (รวบรวมจัดพิมพ์ใหม่)
 • หนังสือบวรธรรมบพิตร ฉบับพระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พ.ศ. 2558 (บรรณาธิการ)
 • หนังสือคัมภีร์ลลิตวิสตระ พระพุทธประวัติฝ่ายมหายาน ฉบับภาษาสันสกฤต พ.ศ. 2558 (รวบรวมจัดพิมพ์ใหม่)
 • หนังสือคัมภีร์ลลิตวิสตระ พระพุทธประวัติฝ่ายมหายาน ฉบับภาษาไทย พ.ศ. 2558 (รวบรวมจัดพิมพ์ใหม่)
 • หนังสือการบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่ พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พ.ศ. 2558 (รวบรวมจัดพิมพ์ใหม่)
 • หนังสือพระราชพิธีก่อพระฤกษ์โรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน) พ.ศ. 2559 (เรียบเรียง)
 • หนังสือจงเล่าเรียนให้มีความเจริญ พระเสด็จ (เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล)) แต่งโดยเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) พ.ศ. 2559 (เอื้อเฟื้อข้อมูลและการจัดทำ)
 • หนังสือคอร์รัปชัน ความรู้ฉบับพกพา CORRUPTION A Very Short Introduction by Leslie Holmes พ.ศ. 2559 (แปล)

ด้านผลงานวีดิทัศน์[แก้]

ด้านผลงานวิทยานิพนธ์และผลงานวิจัยทางด้านกฎหมาย[แก้]

 • พ.ศ. 2528 - วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเรื่อง พระราชอำนาจ พระมหากษัตริย์ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
 • พ.ศ. 2538 - ผลงานวิจัยเรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร
 • พ.ศ. 2546 - รายงานการวิจัยเรื่อง จรรยาบรรณของตุลาการศาลปกครอง

ความสนใจเรื่องราวประวัติศาสตร์ ด้านราชสำนัก พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์[แก้]

ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง เป็นผู้สนใจชื่นชอบศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวราชสำนัก พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งศาสตราจารย์พิเศษธงทอง ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และมีความรอบรู้จนเชี่ยวชาญในด้านนี้ จนทำให้ในเวลาต่อมา ได้มีรายการโทรทัศน์ สำนักข่าว หนังสือพิมพ์ วารสาร และสื่อสารมวลชนต่าง ๆ เชิญออกรายการและให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับเรื่องราวราชสำนัก พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ มาโดยตลอดมาจนถึงปัจจุบัน และทำให้ได้เป็นที่รู้จักทั่วไปของประชาชน รวมทั้งกลุ่มนักเรียน นักศึกษา

ในเวลาต่อมา ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จึงได้นำเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับราชสำนัก พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ได้ศึกษาค้นคว้าจากตำรา หนังสือ และเอกสารต่าง ๆ มาแต่ง รวบรวม เรียบเรียง ในการจัดทำหนังสือเกี่ยวกับเรื่องราวด้านราชสำนัก พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ให้ผู้สนใจด้านประวัติศาสตร์ ราชสำนัก พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาและได้ความรู้ที่หลากหลาย โดยบางภาพและบางข้อมูล ในแต่ละเล่มที่ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง ได้มาทำการแต่ง รวบรวม เรียบเรียง ไม่เคยพบที่ใดมาก่อนอีกด้วย

ตลอดจนยังได้รับเชิญเป็นกรรมการการจัดทำหนังสือ และเป็นผู้ร่วมคณะทำงาน เป็นที่ปรึกษา และเอื้อเฟื้อข้อมูล ในการจัดทำหนังสือมาแล้วหลายเล่ม ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรต่าง ๆ มากมาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาต้นฉบับจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในรัชกาลที่ 5 ของกรมศิลปากร

นอกจากนี้แล้ว ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ เคยเขียนบทความลงในนิตยสารพลอยแกมเพชร รวมทั้งบทความสารคดีและบทความเฉลิมพระเกียรติลงในนิตยสารสู่อนาคต ฉบับรายสัปดาห์ และเคยเขียนบทความเรื่องสัพเพเหระวัฒนธรรลงในนิตยสารแพรวด้วย ตลอดจนเป็นผู้แต่งบทกลอนต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นกลอนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชบุพการีและเครือญาติแห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ หนังสือเฉลิมพระเกียรติ หนังสือที่ระลึก หนังสือทั่วไป นิตยสาร วารสาร เป็นต้น

และเคยเขียนบทการแสดงละครเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เรื่อง บุญเพ สถิตเสถียร ในงานวันสถาปนาครบรอบ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2540 และเคยเป็นผู้ดำเนินเรื่องการแสดง “ดวงแก้วแห่งพระมงกุฎเกล้า” ตอน “รอยพระจริยา” เมื่อวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ในโอกาสครบรอบ ๙๐ พรรษาแห่งพระประสูติกาล สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 24 พฤศจิกายน 2558

นอกจากนี้ยังได้รับเชิญจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้มาเป็นวิทยากร เสวนา ปฐกถา และบรรยาย เรื่องราวประวัติศาสตร์ ราชสำนัก พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ในโอกาสต่าง ๆ มาแล้วหลายแห่ง

ด้านสื่อสารมวลชน[แก้]

การบรรยายพระราชพิธีทางโทรทัศน์[แก้]

ธงทองเป็นผู้มีความรอบรู้ ชอบอ่านหนังสือ จึงสามารถให้ข้อมูลได้เป็นอย่างดี และใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) จึงเชิญให้เป็นผู้บรรยายประกอบ ในการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องในพระราชสำนัก มาตั้งแต่ พ.ศ. 2528 โดยงานแรกคือ การบรรยายสารคดีพระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ต่อมาระหว่าง พ.ศ. 2530-2539 ทรท.ก็มอบหมายขึ้นเป็นหัวหน้าผู้บรรยายประกอบ ในการถ่ายทอดพระราชพิธีทางโทรทัศน์ ทั้งระดับพระราชพิธีประจำปี เช่น พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และทั้งระดับพระราชพิธีพิเศษเฉพาะกาล เช่น พระราชพิธีกาญจนาภิเษก พระราชพิธีพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นต้น

การบรรยายและผู้ดำเนินรายการทางโทรทัศน์[แก้]

ธงทอง เคยเป็นผู้บรรยายและผู้ดำเนินรายการท้าพิสูจน์ และรายการสารคดีแฝดสยาม (Siamese twins) ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

รางวัล[แก้]

 • รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2535 ประเภทข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน สาขาผู้บรรยายการถ่ายทอดเหตุการณ์จากสถานที่ดีเด่น จากชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ พ.ศ. 2536
 • รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ สังข์เงิน สาขาผู้ประสบผลสำเร็จด้านการประชาสัมพันธ์ ประเภทภาครัฐ ครั้งที่ 17 จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2540
 • เข็มเครื่องหมายอภิรักษ์นาวี กองทัพเรือ พ.ศ. 2555
 • รางวัลเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ พ.ศ. 2556
 • รางวัลประกาศเกียรติคุณศาสตราภิชาน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/034/36.PDF
 2. บมจ.ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ (RP) แต่งตั้ง ศ.พิเศษธงทอง จันทรางศุ เป็นประธานบอร์ดคนใหม่
 3. ประกาศรัฐสภา เรื่อง ตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอน 2ง วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2540
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย [ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ ชั้นสายสะพาย]
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกีรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ชั้นสายสะพาย ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๔)
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (จำนวน ๒,๖๕๙ ราย)
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา [กระทรวงยุติธรรม]
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๒ [จำนวน ๑,๖๒๓ ราย]
 9. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์