ธงทอง จันทรางศุ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ธงทอง จันทรางศุ
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก่อนหน้า จตุรงค์ ปัญญาดิลก
ถัดไป หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 8 มิถุนายน พ.ศ. 2498 (60 ปี)

ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ (8 มิถุนายน 2498 - ) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[1] กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 8, ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า, อดีตที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, อดีตเลขาธิการสภาการศึกษา, อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม, อดีตรองโฆษกกระทรวงยุติธรรม และอดีตผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (CPLO) เป็นบุตรของ นาวาอากาศเอกธัชทอง จันทรางศุ และนางสุคนธ์ จันทรางศุ

การศึกษา[แก้]

ประวัติการทำงาน[แก้]

ธงทองเริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ ระดับ 3 ภาควิชากฎหมายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2523 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2526 เป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2542 ในระหว่างเป็นอาจารย์ ได้มีโอกาสปฏิบัติราชการถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หลายวาระ

ต่อจากนั้นได้โอนมารับราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ต่อมาดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2544 และดำรงตำแหน่งรองโฆษกกระทรวงยุติธรรมอีกตำแหน่งหนึ่ง ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสภาการศึกษา (ระดับ 11) กระทั่งในปี พ.ศ. 2554 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และเมื่อปี พ.ศ. 2557 หลังจากที่กลุ่มบุคคลซึ่งเรียกตนเองว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก่อรัฐประหาร ก็สั่งให้ธงทองย้ายไปดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จนถึงเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

ด้านการเมือง[แก้]

ธงทองเคยได้รับแต่งตั้ง ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเมืองหลายครั้ง อาทิ ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา ในระหว่างปี พ.ศ. 2533 ถึงปี พ.ศ. 2534 เป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างตุลาการ เป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างอัยการ เป็นผู้แทนคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งศาลปกครอง (พ.ศ. 2538) และได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2539 (ส.ส.ร.) ประเภทผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน[2] เป็นที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและการบริหารงานยุติธรรมรัฐบาลของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ และเป็นผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (CPLO) ในปี พ.ศ. 2546 และเคยเป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและโฆษกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อปี พ.ศ. 2550 และเป็นอดีตผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) เมื่อปี พ.ศ. 2551

ด้านกฎหมายมหาชน[แก้]

 • พ.ศ. 2528 - วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเรื่อง พระราชอำนาจ พระมหากษัตริย์ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
 • พ.ศ. 2538 - ผลงานวิจัยเรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร

การบรรยายพระราชพิธีทางโทรทัศน์[แก้]

ธงทองเป็นผู้มีความรอบรู้ ชอบอ่านหนังสือ จึงสามารถให้ข้อมูลได้เป็นอย่างดี และใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) จึงเชิญให้เป็นผู้บรรยายประกอบ ในการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องในพระราชสำนัก มาตั้งแต่ พ.ศ. 2528 โดยงานแรกคือ การบรรยายสารคดีพระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ต่อมาระหว่าง พ.ศ. 2530-2539 ทรท.ก็มอบหมายขึ้นเป็นหัวหน้าผู้บรรยายประกอบ ในการถ่ายทอดพระราชพิธีทางโทรทัศน์ ทั้งระดับพระราชพิธีประจำปี เช่นพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และทั้งระดับพระราชพิธีพิเศษเฉพาะกาล เช่นพระราชพิธีกาญจนาภิเษก พระราชพิธีพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นต้น

ด้านอื่น ๆ[แก้]

 • หนังสือประวัติศาสตร์กฎหมาย การปฏิรูปภาษากฎหมายไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • อดีตกรรมการบริหารองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.) (21 พ.ค. 2539)
 • อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (ด้านกฎหมาย) และได้รับแต่งตั้งให้รักษาการผู้อำนวยการ อสมท. เนื่องจาก ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ ได้ลาออกจากตำแหน่ง ในปี พ.ศ. 2545
 • อดีตกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
 • อดีตกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • อดีตกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • อดีตประธานคณะกรรมการสื่อสารสาธารณะ (กสส.)
 • อดีตรองประธานกรรมการและกรรมการ บมจ. อสมท.
 • อดีตประธานกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ปี พ.ศ. 2555
 • อดีตกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)
 • อดีตประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย
 • อดีตกรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กนอช.)
 • กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 8
 • ไวยาวัจกร วัดโสมนัสราชวรวิหาร
 • ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า
 • ประธานอนุกรรมการเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6
 • กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • กรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
 • กรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • กรรมการมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา
 • อนุกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาต้นฉบับจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในรัชกาลที่ 5

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]