ธงทอง จันทรางศุ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ธงทอง จันทรางศุ
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 – 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก่อนหน้า จตุรงค์ ปัญญาดิลก
ถัดไป หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 8 มิถุนายน พ.ศ. 2498 (60 ปี)

ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ (8 มิถุนายน 2498 - ) ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม รองโฆษกกระทรวงยุติธรรม และผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (CPLO) อดีตเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นบุตรของ นาวาอากาศเอกธัชทอง จันทรางศุ และนางสุคนธ์ จันทรางศุ

การศึกษา[แก้]

ประวัติการทำงาน[แก้]

ธงทอง จันทรางศุ เริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ ระดับ 3 ภาควิชากฎหมายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2523 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2526 เป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2542 ในระหว่างเป็นอาจารย์ ได้มีโอกาสปฏิบัติราชการถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หลายวาระ

ต่อจากนั้นได้โอนมารับราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2544 และดำรงตำแหน่งรองโฆษกกระทรวงยุติธรรมอีกตำแหน่งหนึ่ง ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสภาการศึกษา (ระดับ 11) กระทั่งในปี พ.ศ. 2554 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

อาจารย์ธงทอง เป็นคนรอบรู้ ชอบอ่านหนังสือ แม่นในข้อมูลและการใช้ภาษา จึงได้รับเลือกให้เป็นพิธีกรถ่ายทอดสดพระราชพิธีสำคัญต่างๆ หลายครั้ง จนกลายเป็นโฆษกงานพระราชพิธีเรื่อยมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 โดยงานแรกคือ บรรยายเสียงสารคดีพระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ต่อมาก็ได้เป็นหัวหน้าโฆษกในการบรรยายพระราชพิธีต่างๆตลอดช่วงปี พ.ศ. 2530-2539 รวมทั้งเป็นหัวหน้าโฆษกในการบรรยายพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง และบรรยายงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ ท้องสนามหลวง

ในปี พ.ศ. 2557 หลังการยึดอำนาจการปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เขาได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ด้านการเมือง[แก้]

ธงทอง จันทรางศุ เคยได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเมืองหลายครั้ง อาทิ ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา ในระหว่างปี พ.ศ. 2533 ถึงปี พ.ศ. 2534 เป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างตุลาการ เป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างอัยการ เป็นผู้แทนคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งศาลปกครอง (พ.ศ. 2538) และได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2539 (ส.ส.ร.) ประเภทผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน[1] เป็นที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและการบริหารงานยุติธรรมรัฐบาลของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ และเป็นผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (CPLO) ในปี พ.ศ. 2546

ด้านกฎหมายมหาชน[แก้]

  • วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเรื่อง พระราชอำนาจ พระมหากษัตริย์ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ปี 2528
  • ผลงานวิจัยเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร ปี 2538

ด้านอื่น ๆ[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]