ข้ามไปเนื้อหา

เอก อังสนานนท์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เอก อังสนานนท์
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้าม.ล.ปนัดดา ดิศกุล
ถัดไปจิรชัย มูลทองโร่ย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 (68 ปี)
กรุงเทพมหานคร
คู่สมรสพรรณี อังสนานนท์
รับใช้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประจำการพ.ศ. 2520 - 2558
ชั้นยศ พลตำรวจเอก

พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2560 [1] อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี[2] กรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ[3] , สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[4] , อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ[5]อดีตประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ[6]อดีตราชองครักษ์พิเศษ [7] อดีตประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ชีวิตและครอบครัว[แก้]

เกิดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรชายคนแรกในจำนวนพี่น้อง 6 คน สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนประชาบาลวัดนิมมานนรดี มัธยมต้นจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี และมัธยมปลายจากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ , ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปี 2519 , ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนบ.รบ. รุ่น 7 , เนติบัณฑิตไทย สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา จบหลักสูตร วตท. รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน สมรสกับ นางพรรณี อังสนานนท์

หลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2560 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

การรับราชการตำรวจ[แก้]

 • พ.ศ. 2520 รองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสงขลา
 • พ.ศ. 2524 รองสารวัตรแผนกวินัย กองกำกับการกำลังพล กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1
 • พ.ศ. 2525 รองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
 • พ.ศ. 2528 รองสารวัตรแผนก 2 กองกำกับการสืบสวน กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1
 • พ.ศ. 2530 สารวัตรแผนกวินัย กองกำกับการกำลังพล กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1
 • พ.ศ. 2532 รองผู้กำกับการ 2 กองบังคับการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • พ.ศ. 2534 ผู้กำกับการภาควิชากฎหมาย สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
 • พ.ศ. 2535 รองผู้บังคับการกองแผนงาน 2
 • พ.ศ. 2537 รองเลขานุการกรมตำรวจ
 • 4 ตุลาคม พ.ศ. 2539 ผู้บังคับการประจำกองบัญชาการศึกษา[8]
 • 4 ตุลาคม พ.ศ. 2539 พลตำรวจตรี[9]
 • 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 เลขานุการกรมตำรวจ[10]
 • 2 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ[11]
 • 14 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3[12]
 • 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง[13]
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 รองผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ[14]
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 รองผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ[15]
 • 1 มิถุนายน พ.ศ. 2547 นายตำรวจราชสำนักเวร[16]
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ฝ่ายอำนวยการและยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์)[17]
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 พลตำรวจโท[18]
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ผู้บัญชาการสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ[19]
 • 30 เมษายน พ.ศ. 2550 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1[20]
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ[21]
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ที่ปรึกษา (สบ 10) ด้านกฎหมายและสอบสวน[22]
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 พลตำรวจเอก[23]
 • 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ[24]
 • 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี[แก้]

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเลือกพลตำรวจเอกเอกให้โอนย้ายจากข้าราชการตำรวจมาเป็นข้าราชการพลเรือนและดำรงตำแหน่ง ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี คนใหม่แทน หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ซึ่งลาออกจากราชการในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

วันที่ 1 ตุลาคม 2558 พลตำรวจเอกเอกได้รับโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการ[25]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. เซ็น ตั้ง 39 ผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ย.ป.แล้ว คนดังเพียบ![ลิงก์เสีย]
 2. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 3. กรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 4. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 5. รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 6. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 177/2557
 7. ประกาศแต่งตั้งราชองครักษ์พิเศษ
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หน้า ๑๖)
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล (หน้า ๗๖)
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หน้า ๒๙)
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หน้า ๑๕)
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หน้า ๓๙)
 13. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หน้า ๓)
 14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หน้า ๖)
 15. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หน้า ๘)[ลิงก์เสีย]
 16. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายตำรวจราชสำนัก[ลิงก์เสีย]
 17. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หน้า ๑๒)
 18. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล
 19. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หน้า ๒)
 20. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หน้า ๑๓)
 21. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
 22. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
 23. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจ" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-08-11. สืบค้นเมื่อ 2020-08-14.
 24. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
 25. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน เล่ม 132 ตอน 247 ง พิเศษ 9 ตุลาคม 2558
 26. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๓ เก็บถาวร 2011-01-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข หน้า ๕, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
 27. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2005-12-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๒๐, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
 28. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๘๗, ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕