ตติยานุจุลจอมเกล้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า
ชั้นตติยานุจุลจอมเกล้า
มอบโดย พระมหากษัตริย์ไทย
อักษรย่อต.อ.จ.
ประเภทเหรียญตรา
วันสถาปนาพ.ศ. 2416
ประเทศไทย ราชอาณาจักรไทย
จำนวนสำรับ100 ดวง
แพรแถบOrder of Chula Chom Klao - 4th Class (Thailand) ribbon.svg
ผู้สมควรได้รับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายหน้าทั้งปวง และบรรดาผู้สืบสกุลของบุคคลเหล่านั้น (พระราชทานตามพระราชอัธยาศัย)
มอบเพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงอิสริยยศ, ระลึกถึงความดีความชอบของบุคคลซึ่งได้รักษาแผ่นดินมาแต่ก่อน และผู้ที่ได้ทำนุบำรุงแผ่นดินในปัจจุบัน
สถานะยังพระราชทานอยู่
ผู้สถาปนาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ลำดับเกียรติ
สูงกว่าจตุตถดิเรกคุณาภรณ์
รองมาจตุตถจุลจอมเกล้า
หมายเหตุพระราชทานสืบตระกูลได้

ตติยานุจุลจอมเกล้า มีอักษรย่อว่า ต.อ.จ. เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นที่ 3 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานทั้งฝ่ายหน้า (บุรุษ) จำนวน 250 ดวง โดยตติยานุจุลจอมเกล้าจัดเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีลำดับเกียรติอันดับที่ 31 ของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย[1]

ลักษณะ[แก้]

แพรแถบ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยานุจุลจอมเกล้า ประกอบด้วย ดวงตราซึ่งมีลักษณะเหมือนตติยจุลจอมเกล้า แต่เป็นตราเงิน ไม่มีแฉกและรัศมี โดยมีลักษณะดังนี้[2]

ดวงตราของตติยานุจุลจอมเกล้า ใช้สำหรับประดับห้อยกับแพรแถบสีชมพู กว้าง 4 เซนติเมตร ประดับที่อกเบื้องซ้าย

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย, เล่ม ๑๑๐, ตอน ๒๙ง ฉบับพิเศษ, ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๖, หน้า ๑
  2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า พุทธศักราช ๒๔๘๔, เล่ม ๕๘, ตอน ๐ ก, ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๘๔, หน้า ๑๕๕๓

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]