การรถไฟแห่งประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ขบวนรถเร็วที่ 171/172)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำหรับเส้นทางและขบวนรถของการรถไฟแห่งประเทศไทย ดูที่ การขนส่งระบบรางในประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
Logo
System map
SE Asia passenger trains interactive map
สถานที่ตั้งประเทศไทย
วันที่ให้บริการพ.ศ. 2433–ปัจจุบัน
ความกว้างราง1,000 mm (3 ft 3 38 in) มีเตอร์เกจ
รางเดิม1,435 mm (4 ft 8 12 in) สแตนดาร์ดเกจ
ความยาว4,070 km (2,530 mi)
สำนักงานใหญ่1 ถนนรองเมือง, แขวงรองเมือง, เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์railway.co.th/Home/Index

การรถไฟแห่งประเทศไทย (ชื่อย่อ: รฟท.; อังกฤษ: State Railway of Thailand ; SRT) เป็นรัฐวิสาหกิจในกระทรวงคมนาคม ทำหน้าที่ดูแลกิจการด้านรถไฟของประเทศไทย มีทางรถไฟอยู่ภายใต้ขอบเขตดำเนินการทั้งหมด 4,070 กิโลเมตร

ประวัติ[แก้]

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากรมรถไฟขึ้นเป็นครั้งแรกในสังกัดกระทรวงโยธาธิการ จากนั้นในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2439 พระองค์ได้เสด็จฯ ทรงเปิดการเดินรถไฟเส้นทางรถไฟสายแรกของสยาม คือสายกรุงเทพ-นครราชสีมา กรมรถไฟจึงถือเอาวันที่ 26 มีนาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟจนถึงปัจจุบัน[1]

ขณะนั้นมีการล่าอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศสบริเวณแหลมอินโดจีน พระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการคมนาคมโดยเส้นทางรถไฟ เพราะการใช้แต่ทางเกวียนและแม่น้ำลำคลองเป็นพื้นนั้น ไม่เพียงพอแก่การบำรุงรักษาพระราชอาณาเขต ราษฎรที่อยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงมีจิตใจโน้มเอียงไปทางประเทศใกล้เคียง จึงเห็นว่าควรสร้างทางรถไฟขึ้นในประเทศเพื่อติดต่อกับมณฑลที่ติดต่อกับชายแดนอื่นก่อน เพื่อความสะดวกแก่การปกครอง ตรวจตราป้องกันการรุกราน เป็นการเปิดภูมิประเทศให้ประชาชนพลเมืองเข้าบุกเบิกพื้นที่รกร้างว่างเปล่าให้เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ และจะเป็นเส้นทางให้สามารถขนส่งผู้โดยสารและสินค้าไปมาถึงกันได้ง่ายยิ่งขึ้น ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2430 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เซอร์แอนดรู คลาก และบริษัทปันชาร์ด แมกทักการ์ด โลเธอร์ ดำเนินการสำรวจเพื่อสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา และมีทางแยกตั้งแต่เมืองลพบุรี - เชียงใหม่ 1 สาย จากเมืองอุตรดิตถ์ - ตำบลท่าเดื่อริมฝั่งแม่น้ำโขงอีก 1 สาย และจากเมืองเชียงใหม่ไปยังเชียงราย - เชียงแสนหลวงอีก 1 สาย โดยทำการสำรวจให้แล้วเสร็จเป็นตอน ๆ รวม 8 ตอน ในราคาค่าจ้างโดยเฉลี่ยไม่เกินไมล์ละ 100 ปอนด์ หรือประมาณ 24,500 บาทต่อกิโลเมตร ทั้งสองฝ่ายลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2430[2]

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระราชทานพระบรมราชานุมัติให้กระทรวงโยธาธิการว่าจ้าง มิสเตอร์ จี. มูเร แคมป์เบลล์ สร้างทางรถไฟหลวงจากกรุงเทพ ถึงนครราชสีมา เป็นสายแรก เป็นทางขนาดกว้าง 1.435 เมตร และได้เสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชพิธีกระทำพระฤกษ์ เริ่มการ สร้างทางรถไฟ ณ บริเวณย่านสถานีกรุงเทพ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2434 (ปัจจุบัน การรถไฟฯ ได้สร้างอนุสรณ์ปฐมฤกษ์รถไฟหลวงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกเหตุการณ์สำคัญในอดีต และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2534 โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร เสด็จมาทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด) ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระองค์ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อจาก “กรมรถไฟ” เป็น “กรมรถไฟหลวง” และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บุคคลสำคัญที่ผลักดันให้กิจการรถไฟของไทยเติบใหญ่อย่างมั่นคงในเวลาต่อมา คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน ซึ่งทรงสำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ที่วิทยาลัยตรีนิตี้ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ได้รับฉายาว่าพระบิดาแห่งการรถไฟไทย โดยปี พ.ศ. 2453 ได้รักษาการตำแหน่งเจ้ากรมรถไฟสายเหนือ ต่อมาได้รวมกรมรถไฟสายเหนือกับสายใต้เข้าด้วยกันเป็นกรมรถไฟหลวงเมื่อปี พ.ศ. 2460 ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงพระองค์แรก ซึ่งดูเหมือนจะเป็นพระราชประสงค์จำนงหมายไว้แต่เดิมมากกว่าเป็นการบังเอิญจากสงคราม เพราะต่อมาในเดือนพฤจิกายนปีเดียวกัน ก็ได้มีพระราชหัตถเลขาเป็นส่วนพระองค์แสดงความในพระราชหฤทัยที่ทรงมีอยู่ (พระราชหัตถเลขาลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2460) ทรงกล่าวว่า

“รู้สึกว่า ราชการกรมรถไฟ เป็นราชการสำคัญและมีงานที่ต้องทำมาก เพราะเต็มไปด้วยความยุ่งยาก และฉันรู้สึกว่าเป็นเคราะห์ดีอย่างยิ่งที่ฉันได้เลือกให้ตัวเธอเป็นผู้บัญชาการรถไฟ และอาจพูดได้โดยไม่แกล้งยอเลยว่า ถ้าเป็นผู้อื่นเป็นผู้บัญชาการ การงานอาจยุ่งเหยิงมากจนถึงแก่เสียทีได้ทีเดียว เมื่อความจริงเป็นอยู่เช่นนี้ ฉันจึงได้มารู้สึกว่า

1) การงานกรมรถไฟไม่ใช่เป็นของที่จะวานให้เธอทำเป็นชั่วคราวเสียแล้ว จะต้องคิดอ่านเป็นงานแรมปี....

2) ฉันเห็นว่า เธอควรจะต้องให้เวลาและกำลังส่วนตัวสำหรับกิจการรถไฟนี้มากกว่าอย่างอื่น....

จึงขอบอกตามตรง และเธอต้องอย่าเสียใจว่าในขณะนี้ เธอมีหน้าที่ราชการหลายอย่างเกินไป จนทำให้ฉันนึกวิตกว่า ถึงแม้เธอจะเต็มใจรับทำอยู่ทั้งหมดก็ดี แต่กำลังกายของเธอจะไม่ทนไปได้ จริงอยู่ฉันได้ยินเธอกล่าวอยู่เสมอว่า “ยอมถวายชีวิต” แต่ฉันขอบอกอย่างดื้อๆ เพราะฉันรักเธอว่า ฉันไม่ต้องการชีวิตของเธอ ฉันต้องการใช้กำลังความสามารถของเธอมากกว่า”

กรรมการชุดปัจจุบัน[แก้]

 • นาย จิรุตม์ วิศาลจิตร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
 • ดร.ชยธรรม์ พรหมศร ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • นาย อำนวย ปรีมนวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • นางสาว ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • นาย ธันวา เลาหศิริวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • นาย พินิจ พัวพันธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • นาง ศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ

หน่วยงานส่วนกลาง[แก้]

 • ศูนย์บริหารความเสี่ยง (ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความเสี่ยง : ศคส.)
  • แผนกบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป : ผบป.)
  • กองบริหารและพัฒนา (หัวหน้ากองบริหารและพัฒนา : กบน.)
   • งานกำหนดมาตรฐานและพัฒนา (หัวหน้างานกำหนดมาตรฐานและพัฒนา : ผฐพ.)
   • งานบริหารและการประชุม (หัวหน้างานบริหารและการประชุม : ผหช.)
  • กองประสานและติดตามความเสี่ยง (หัวหน้ากองประสานและติดตามความเสี่ยง : กนส.)
   • งานประสานและติดตามความเสี่ยงด้านการบริหาร (หัวหน้างานประสานและติดตามความเสี่ยงด้านการบริหาร : ผตห.)
   • งานประสานและติดตามความเสี่ยงด้านการตลาด (หัวหน้างานประสานและติดตามความเสี่ยงด้านการตลาด : ผตล.)
   • งานประสานและติดตามความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (หัวหน้างานประสานและติดตามความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ : ผตก.)
 • ศูนย์ประชาสัมพันธ์ (ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ : ศปส.)
  • แผนกบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป : ผบป.)
  • กองประชาสัมพันธ์ (หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ : กปส.)
   • งานประชาสัมพันธ์และรับเรื่องราวร้องเรียน (หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และรับเรื่องราวร้องเรียน : ผปส.)
   • งานโสตทัศนูปกรณ์และนิทรรศการ (หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์และนิทรรศการ : ผทท.)
    • หมวดช่างภาพ (หัวหน้าหมวดช่างภาพ : ม.ช่างภาพ)
    • หมวดศิลป์ (หัวหน้าหมวดศิลป์ : ม.ศิลป์)
  • กองโฆษณาและส่งเสริมการท่องเที่ยว (หัวหน้ากองโฆษณาและส่งเสริมการท่องเที่ยว : กณท.)
   • งานโฆษณาและส่งเสริมการท่องเที่ยว (หัวหน้างานโฆษณาและส่งเสริมการท่องเที่ยว : ผณท.)
   • งานเผยแพร่เอกสาร (หัวหน้างานเผยแพร่เอกสาร : ผผอ.)
  • กองควบคุมการปฏิบัติการ (หัวหน้ากองควบคุมการปฏิบัติการ : กศป.)
   • ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (ศป.)
    • หมวดบริการทั่วไป (หัวหน้าหมวดบริการทั่วไป : มบป.)
   • งานระบบข้อมูล (หัวหน้างานระบบข้อมูล : ผรข.)
   • งานเหตุอันตรายและอุบัติภัย (หัวหน้างานเหตุอันตรายและอุบัติภัย : ผอบ.)
    • หมวดเหตุอันตรายฝั่งตะวันออก (หัวหน้าหมวดเหตุอันตรายฝั่งตะวันออก : มออ.)
    • หมวดเหตุอันตรายฝั่งตะวันตก (หัวหน้าหมวดเหตุอันตรายฝั่งตะวันตก : มอต.)
   • งานวิเคราะห์สถานการณ์รถจักรและรถพ่วงในด้านการซ่อมบำรุง (หัวหน้างานวิเคราะห์สถานการณ์รถจักรและรถพ่วงในด้านการซ่อมบำรุง : ผวจ.)
   • งานวิเคราะห์สถานการณ์รถจักรและรถพ่วงในด้านการขนส่งและเหตุอันตราย (หัวหน้างานวิเคราะห์สถานการณ์รถจักรและรถพ่วงในด้านการขนส่งและเหตุอันตราย : ผวอ.)
   • ศูนย์ความปลอดภัย (OCC.)
  • กองตรวจสอบควบคุมและประเมิลผล (หัวหน้ากองตรวจสอบควบคุมและประเมิลผล : กตค.)
   • งานตรวจสอบและควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง : ผนม.)
   • งานตรวจสอบและควบคุมรถจักรและรถดีเซลราง (หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมรถจักรและรถดีเซลราง : ผจด.)
   • งานตรวจสอบและควบคุมรถโดยสารและรถสินค้า (หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมรถโดยสารและรถสินค้า : ผคส.)
 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยาการบุคคล : อบค.)
  • รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล : อรค.
  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล : อชค.
 • ฝ่ายการเงินและการบัญชี (ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี : อกบ.)
  • ด้านการบัญชี (รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี (ด้านการบัญชี) : อบร.)
  • ด้านการเงินและงบประมาณ (รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี (ด้านการเงินและงบประมาณ) : อปร.)
 • ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ (ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการเดินรถ : อดร.)
  • ด้านปฎิบัติการ (รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิิบัติการเดินรถ : อรด.)
  • ด้านแผนพัฒนา (รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิิบัติการเดินรถ : อรผ.)
   • กองวิจัยและพัฒนาการเดินรถ (กพว.)
   • กองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถ (กพก.)
   • กองเดินรถ (กดร.)
  • ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 1 (ศปร.1)
   • หัวหน้ากองจัดการเดินรถเขต 1 (จดข.1)
    • สารวัตรงานเดินรถแขวงกรุงเทพ (สกท.)
    • สารวัตรงานเดินรถแขวงฉะเชิงเทรา (สดร.กท.)
    • สารวัตรงานเดินรถแขวงสมุทรสาคร (สดร.สม.)
    • สารวัตรงานย่านบางซื่อ (สยซ.บซ.)
    • สารวัตรงานย่านสถานีกรุงเทพ (สยก.)
 • หัวหน้ากองจัดการเดินรถเขต 1 (จดข.1)
  • หัวหน้าพนักงานควบคุมการเดินรถแขวง กท.2 (ผคร.กท.2)
  • หัวหน้าพนักงานควบคุมการเดินรถแขวง กท.3 (ผคร.กท.3)
  • หัวหน้าพนักงานควบคุมการเดินรถแขวง กท.4 (ผคร.กท.4)
 • ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ผู้อำนวยการศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศออ.)
  • กองจัดการเดินรถเขต 2 (จดข.2)
   • สารวัตรงานเดินรถแขวงแก่งคอย (สดร.กค.)
   • สารวัตรงานเดินรถแขวงนครราชสีมา (สดร.รส.)
   • สารวัตรงานเดินรถแขวงอุบลราชธานี (สดร.อน.)
  • พนักงานการเดินรถ 10 (นครราชสีมา)
   • หัวหน้าพนักงานควบคุมการเดินรถแขวงแก่งคอย 1 (ผคร.กค.1)
   • หัวหน้าพนักงานควบคุมการเดินรถแขวงแก่งคอย 2 (ผคร.กค.2)
   • หัวหน้าพนักงานควบคุมการเดินรถแขวงนครราชสีมา (ผคร.รส)
   • หัวหน้าพนักงานควบคุมการเดินรถแขวงขอนแก่น (ผคร.ขอ.)
 • ศูนย์ภาคเหนือ (ผู้อำนวยการศูนย์ภาคเหนือ : ศอน.)
  • กองจัดการเดินรถเขต 3 (จดข.3)
   • สารวัตรงานเดินรถแขวงนครสวรรค์ (สดร.นว.)
   • สารวัตรงานเดินรถแขวงอุตรดิตถ์ (สดร.อด.)
   • สารวัตรงานเดินรถแขวงลำปาง (สดร.ลป.)
  • พนักงานการเดินรถ 10 (ศิลาอาสน์)
   • หัวหน้าพนักงานควบคุมการเดินรถแขวงนครสวรรค์ (ผคร.นว.)
   • หัวหน้าพนักงานควบคุมการเดินรถแขวงอุตรดิตถ์ (ผคร.อด.)
   • หัวหน้าพนักงานควบคุมการเดินรถแขวงลำปาง (ผคร.ลป.)
 • ศูนย์ภาคใต้ (ผู้อำนวยการศูนย์ภาคใต้ : ศอต.)
  • กองจัดการเดินรถเขต 4 (จดข.4)
   • สารวัตรงานเดินรถแขวงธนบุรี (สดร.ธบ.)
   • สารวัตรงานเดินรถแขวงชุมพร (สดร.ชพ.)
  • พนักงานการเดินรถ 10 (ชุมพร)
   • หัวหน้าพนักงานควบคุมการเดินรถแขวงกรุงเทพ 1 (ผคร.กท.1)
   • หัวหน้าพนักงานควบคุมการเดินรถแขวงหัวหิน (ผคร.หห.)
   • หัวหน้าพนักงานควบคุมการเดินรถแขวงชุมพร (ผคร.ชพ.)
  • กองจัดการเดินรถเขต 5 (จดข.5)
   • สารวัตรงานเดินรถแขวงทุ่งสง (สดร.ทส.)
   • สารวัตรงานเดินรถแขวงหาดใหญ่ (สดร.หใ.)
  • พนักงานการเดินรถ 10 (หาดใหญ่)
   • หัวหน้าพนักงานควบคุมการเดินรถแขวงทุ่งสง (ผคร.ทส.)
   • หัวหน้าพนักงานควบคุมการเดินรถแขวงหาดใหญ่ (ผคร.หใ.)


 • ฝ่ายการช่างกล (วิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างกล : วญก.)
  • ด้านลากเลื่อน (รองวิศวกรใหญ่ด้านลากเลื่อน : ญกล.)
   • วิศวกรอำนวยการศูนย์ลากเลื่อน (วอล.)
    • วิศวกรกำกับการกองปฏิบัติการลากเลื่อน (วกล.)
     • สารวัตรงานรถจักรแขวงบางซื่อ 1 (สรจ.บซ.1)
     • สารวัตรงานรถจักรแขวงบางซื่อ 2 (สรจ.บซ.2)
     • สารวัตรงานบำรุงรถจักรดีเซลแขวงบางซื่อ 1 (สบซ.บซ.1)
     • สารวัตรงานบำรุงรถจักรดีเซลแขวงบางซื่อ 2 (สบซ.บซ.2)
     • สารวัตรงานรถจักรแขวงธนบุรี (สรจ.ธบ.)
    • วิศวกรกำกับการกองลากเลื่อนเขตนครราชสีมา (วกข.รส.)
     • สารวัตรแขวงรถพ่วงแก่งคอย (สรพ.กค.)
     • สารวัตรแขวงโรงงานแก่งคอย (โครงการจัดตั้งในอนาคต โดยย้ายโรงงานมักกะสันมาตั้งอยู่ ณ พื้นที่แห่งนี้)
     • สารวัตรแขวงรถจักรนครราชสีมา (สรจ.รส.)
     • สารวัตรแขวงโรงงานนครราชสีมา (สรง.รส.)
    • วิศวกรกำกับการกองลากเลื่อนเขตอุตรดิตถ์ (วกข.อด.)
     • สารวัตรแขวงรถพ่วงปากน้ำโพ (สรพ.ปพ.)
     • สารวัตรแขวงรถจักรอุตรดิตถ์ (สรจ.อด.)
     • สารวัตรแขวงโรงงานอุตรดิตถ์ (สรง.อด.)
     • สารวัตรแขวงรถจักรลำปาง (สรจ.ลป.)
    • วิศวกรกำกับการกองลากเลื่อนเขตทุ่งสง (วกข.ทส.)
     • สารวัตรแขวงรถพ่วงชุมพร (สรพ.ชพ.)
     • สารวัตรแขวงรถจักรทุ่งสง (สรจ.ทส.)
     • สารวัตรแขวงโรงงานทุ่งสง (สรง.ทส.)
     • สารวัตรแขวงรถจักรหาดใหญ่ (สรจ.หใ.)
   • วิศวกรอำนวยการศูนย์ซ่อมบำรุง (วอซ.)
    • วิศวกรกำกับการกองเทคนิครถจักร (วทจ.)
    • วิศวกรกำกับการกองเทคนิครถพ่วง (วทพ.)
    • วิศวกรกำกับการกองรถดีเซลรางกรุงเทพ (วซร.)
     • สารวัตรงานรถดีเซลรางแขวงกรุงเทพ (สซร.กท.)
     • สารวัตรงานบำรุงรถดีเซลรางแขวงกรุงเทพ 1 (สบร.กท.1)
     • สารวัตรงานบำรุงรถดีเซลรางแขวงกรุงเทพ 2 (สบร.กท.2)
     • สารวัตรงานรถปรับอากาศแขวงกรุงเทพ (สปอ.กท.)
    • วิศวกรกำกับการกองซ่อมบำรุงรถจักรเขตบางซื่อ (วซข.บซ.)
     • สารวัตรแขวงบำรุงรถจักรดีเซลบางซื่อ 1 (สบซ.บซ.1)
     • สารวัตรแขวงบำรุงรถจักรดีเซลบางซื่อ 2 (สบซ.บซ.2)
     • สารวัตรแขวงบำรุงรถจักรดีเซลบางซื่อ 3 (สบซ.บซ.3)
    • วิศวกรกำกับการกองซ่อมบำรุงรถโดยสารเขตกรุงเทพ (วชด.กท.)
     • สารวัตรแขวงรถโดยสารกรุงเทพ (สรด.กท.)
     • สารวัตรแขวงบำรุงรถโดยสารกรุงเทพ (สบส.กท.)
     • สารวัตรแขวงซ่อมไฟฟ้าขบวนรถกรุงเทพ (สฟร.กท.)
    • วิศวกรกำกับการกองซ่อมบำรุงเขตรถสินค้าเขตบางซื่อ (วซค.บซ.)
     • สารวัตรแขวงรถสินค้าบางซื่อ (สรค.บซ.)
     • สารวัตรบำรุงรถสินค้าบางซื่อ (สบค.บซ.)
     • สารวัตรแขวงรถพ่วงธนบุรี (สรพ.ธบ.)
  • ด้านโรงงาน (รองวิศวกรใหญ่ด้านโรงงาน : ญกง.)
   • วิศวกรอำนวยการศูนย์ซ่อมรถจักร (วอจ.)
    • วิศวกรกำกับการกองซ่อมรถจักร (วซจ.)
     • สารวัตรงานซ่อมส่วนบนรถจักร (สบจ.)
     • สารวัตรงานซ่อมส่วนล่างรถจักร (สลจ.)
     • สารวัตรงานซ่อมอุปกรณ์ส่วนบนรถจักร (สอบ.)
     • สารวัตรงานซ่อมอุปกรณ์ส่วนล่างรถจักร (สอล.)
    • วิศวกรกำกับการกองซ่อมเครื่องยนต์ (วซย.)
     • สารวัตรงานซ่อมเครื่องยนต์รถจักร (สยจ.)
     • สารวัตรงานซ่อมอุปกรณ์เครื่องยนต์รถจักร (สอย.)
     • สารวัตรงานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลรางและปรับอากาศ (สรป.)
    • วิศวกรกำกับการกองไฟฟ้า (วฟฟ.)
     • สารวัตรงานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังรถจักร (สอก.)
     • สารวัตรงานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุมรถจักร (สอค.)
     • สารวัตรงานซ่อมกลจักรไฟฟ้า (สจฟ.)
   • วิศวกรอำนวยการศูนย์ซ่อมดีเซลรางและปรับอากาศ (วอศ.)
    • วิศวกรกำกับการกองซ่อมส่วนบนรถดีเซลรางและปรับอากาศ (วบป.)
     • สารวัตรงานซ่อมอุปกรณ์รถดีเซลรางและปรับอากาศ (สอป.)
     • สารวัตรงานซ่อมส่วนบนรถดีเซลรางและปรับอากาศ (สบป.)
    • วิศวกรอำนวยการกองซ่อมส่วนล่างรถดีเซลรางและปรับอากาศ (วลป.)
     • สารวัตรงานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ารถดีเซลรางและปรับอากาศ (สฟป.)
     • สารวัตรงานซ่อมส่วนล่างรถดีเซลรางและปรับอากาศ (สลป.)
   • วิศวกรอำนวยการศูนย์ซ่อมรถโดยสาร (วอด.)
    • วิศวกรกำกับการกองซ่อมแซมส่วนบนรถโดยสาร (วซส.)
     • สารวัตรงานซ่อมอุปกรณ์ส่วนบนรถโดยสาร (สอส.)
     • สารวัตรงานซ่อมส่วนบนรถโดยสาร (สซส.)
     • สารวัตรงานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ารถโดยสาร (สฟร.)
    • วิศวกรกำกับการกองซ่อมส่วนล่างรถโดยสาร (วลส.)
     • สารวัตรงานซ่อมอุปกรณ์ส่วนล่างรถโดยสาร (สอด.)
     • สารวัตรงานซ่อมส่วนล่างรถโดยสาร (สลด.)
   • วิศวกรอำนวยการศูนย์แผนงานและการผลิต (วอผ.)
    • วิศวกรกำกับการกองแผนงาน (วกผ.)
    • วิศวกรกำกับการกองผลิต (วผผ.)
     • สารวัตรงานผลิตอุปกรณ์เหล็ก (สลก.)
     • สารวัตรงานหล่อและกะสวน (สลส.)
     • สารวัตรงานเชื่อม (สชอ.)
     • สารวัตรงานผลิตยางและพลาสติก (สวย.)
    • วิศวกรกำกับการกองเครื่องมือกลผลิต (วผก.)
     • สารวัตรงานเครื่องกลผลิต (สคก.)
     • สารวัตรงานอุปกรณ์ห้ามล้อ และซ่อมเครื่องทำลมอัด
     • สารวัตรงานล้อ (สลอ.)
    • วิศวกรกำกับการกองการพัสดุ (วพด.)
   • ศูนย์วิศวกรรมเครื่องกล (วิศวกรอำนวยการศูนย์วิศวกรรมเครื่องกล : วอก.)
    • วิศวกรกำกับการกองแบบแผนรถจักร (วกจ.)
    • วิศวกรกำกับการกองแบบแผนรถพ่วง (วกพ.)
    • วิศวกรกำกับการกองโครงการและวางแผน (วกค.)
    • วิศวกรกำกับการกองระเบียบวิธี (วกธ.)


 • ฝ่ายการช่างโยธา (วิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธา : วญธ.)
  • ด้านบำรุง (รองวิศวกรใหญ่ด้านบำรุง : ญธร.)
   • วิศวกรอำนวยการศูนย์ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง (วอบ.)
    • วิศวกรกำกับการกองเครื่องกลและเครื่องมือบำรุงทางประแจและเชื่อมราง (วจร.)
     • สารวัตรงานเครื่องมือกลเบาและเครื่องมือบำรุงทาง (สกค.)
    • วิศวกรกำกับการกองเครื่องกลบำรุงทางหนัก (วบน.)
     • สารวัตรงานซ่อมบำรุงที่ 1 (สคบ.บน.1)
     • สารวัตรงานซ่อมบำรุงที่ 2 (สคบ.บน.2)
   • วิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงทางภาคกลาง (วอง.)
    • สารวัตรงานเครื่องกลบำรุงทางหนักกรุงเทพ (สบน.กท.)
    • หัวหน้ากองเทคนิคบำรุงทางภาคกลาง(กทน.บง.)
    • วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตกรุงเทพ (วบข.กท.)
     • สารวัตรแขวงบำรุงทางกรุงเทพ (สบท.กท.)
     • สารวัตรแขวงบำรุงทางบางซื่อ (สบท.บซ.)
     • สารวัตรแขวงบำรุงทางนครปฐม (สบท.คฐ.)
    • วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา (วบข.ฉท.)
     • สารวัตรแขวงบำรุงทางฉะเชิงเทรา (สบท.ฉท.)
     • สารวัตรแขวงบำรุงทางปราจีนบุรี (สบท.ปจ.)
     • สารวัตรแขวงบำรุงทางวัฒนานคร (สบท.วค.)
     • สารวัตรแขวงบำรุงทางศรีราชา (สบท.ศช.)
    • วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตหัวหิน (วบข.หห.)
     • สารวัตรแขวงบำรุงทางกาญจนบุรี (สบท.กญ.)
    • สารวัตรแขวงบำรุงทางเพชรบุรี (สบท.พบ.)
    • สารวัตรแขวงบำรุงทางวังก์พง (สบท.วพ.)
   • วิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ (วอน.)
    • สารวัตรงานเครื่องกลบำรุงทางหนักตะพานหิน (สบน.ตห.)
    • หัวหน้ากองเทคนิคบำรุงทางภาคเหนือ (กทน. วอน.)
    • วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ (วบข.นว.)
     • สารวัตรแขวงบำรุงทางอยุธยา (สบท.อย.)
     • สารวัตรแขวงบำรุงทางลพบุรี (สบท.ลบ.)
     • สารวัตรแขวงบำรุงทางนครสวรรค์ (สบท.นว.)
     • สารวัตรแขวงบำรุงทางพิษณุโลก (สบท.พล.)
    • วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตลำปาง (วบข.ลป.)
     • สารวัตรแขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ (สบท.อด.)
     • สารวัตรแขวงบำรุงทางเด่นชัย (สบท.ดช.)
     • สารวัตรแขวงบำรุงทางลำปาง (สบท.ลป.)
     • สารวัตรแขวงบำรุงทางลำพูน (สบท.ลพ.)
   • วิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วออ.)
    • สารวัตรงานเครื่องกลบำรุงทางหนักแก่งคอย (สบน.กค.)
    • สารวัตรงานเครื่องกลบำรุงทางหนักนครราชสีมา (สบน.รส.)
    • หัวหน้ากองเทคนิคบำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กทน.บอ.)
    • วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตสุรินทร์ (วบข.สร.)
     • สารวัตรแขวงบำรุงทางแก่งคอย (สบท.กค.)
     • สารวัตรแขวงบำรุงทางนครราชสีมา (สบท.รส.)
     • สารวัตรแขวงบำรุงทางลำปลายมาศ (สบท.ลำ.)
     • สารวัตรแขวงบำรุงทางศรีสะเกษ (สบท.เก.)
    • วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตขอนแก่น (วบข.ขอ.)
     • สารวัตรแขวงบำรุงทางลำนารายณ์ (สบท.ลา.)
     • สารวัตรแขวงบำรุงทางบัวใหญ่ (สบท.วญ.)
     • สารวัตรแขวงบำรุงทางขอนแก่น (สบท.ขอ.)
     • สารวัตรแขวงบำรุงทางอุดรธานี (สบท.รด.)
   • วิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงทางภาคใต้ (วอต.)
    • สารวัตรงานเครื่องกลบำรุงทางหนักชุมพร (สบน.ชพ.)
    • สารวัตรงานเครื่องกลบำรุงทางหนักหาดใหญ่ (สบน.หใ.)
    • วิศวกรกำกับการกองเทคนิคบำรุงทางภาคใต้
    • วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตทุ่งสง (วบข.ทส)
     • สารวัตรแขวงบำรุงทางบ้านกรูด (สบท.กร.)
     • สารวัตรแขวงบำรุงทางชุมพร (สบท.ชพ.)
     • สารวัตรแขวงบำรุงทางบ้านส้อง (สบท.บส.)
     • สารวัตรแขวงบำรุงทางทุ่งสง (สบท.ทส.)
    • วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ (วกข.หใ.)
     • สารวัตรแขวงบำรุงทางเขาชุมทอง (สบท.ชท.)
     • สารวัตรแขวงบำรุงทางหาดใหญ่ (สบท.หใ.)
     • สารวัตรแขวงบำรุงทางเทพา (สบท.ทพ.)
     • สารวัตรแขวงบำรุงทางตันหยงมัส (สบท.ตย.)
  • ด้านพัฒนา (รองวิศวกรใหญ่ด้านพัฒนา : ญธพ.)
   • วิศวกรอำนวยการศูนย์โครงการพัฒนาและระบบข้อมูล (วอข.)
    • วิศวกรกำกับการกองโครงการและงบประมาณ (วคม.)
    • กองจัดซึ้อจัดจ้าง (กจจ.)
    • กองจัดการระบบข้อมูล (กรข.)
   • วิศวกรอำนวยการศูนย์ทางถาวร (วอถ.)
    • วิศวกรกำกับการกองแผนงานบำรุงทาง (วบท.)
    • วิศวกรกำกับการกองทางถาวร (วทถ.)
    • วิศวกรกำกับการกองวิเคราะห์วิจัย (ววจ.)
   • วิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงสะพาน (วอพ.)
    • วิศวกรกำกับการกองสะพาน (วสพ.)
    • วิศวกรกำกับการกองสำรวจสะพาน (วรส.)
    • วิศวกรกำกับการกองแผนงานสะพาน (วบพ.)
    • วิศวกรกำกับการกองผลิตและซ่อมสร้างสะพาน (วผส.)
   • วิศวกรอำนวยการศูนย์อาคารและสถานที่ (วอท.)
    • สถาปนิกกำกับการกองสถาปัตยกรรม (ถปน.)
    • วิศวกรกำการกองโครงสร้าง (วคส.)
    • กองแผนงานบำรุงอาคารและสถานที่ (กบอ.)
    • กองบำรุงอาคารสถานที่กรุงเทพ (กบข.กท.)


 • ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม (วิศวกรใหญ่ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม : วญญ.)
  • ด้านบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม (รองวิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม : ญญร.)
   • วิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงรักษาส่วนกลาง (วอญ.(ก))
    • วิศวกรกำกับการกองอาณัติสัญญาณ (วสส.)
     • สารวัตรงานโรงงาน (สสง.)
     • สารวัตรงานระบบเครื่องมือกล (สสม.)
     • สารวัตรงานระบบเครื่องปรับอากาศ (สสป.)
     • สารวัตรงานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม (ธนบุรี) (สสญ.(ธบ.))
     • สารวัตรงานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม (ภาคกลางและย่านพหลโยธิน) (สสญ.(กท.))
     • สารวัตรงานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม (อยุธยา) (สสญ.(อย.))
    • วิศวกรกำกับการกองควบคุมอาณัติสัญญาณทางไกล (วสญ.(ก))
     • สารวัตรงานควบคุมอาณัติสัญญาณทางไกล (สญก.)
     • สารวัตรตรวจสอบเครื่องกั้นถนนทางไกล (สญค.)
     • สารวัตรงานอาณัติสัญญาณย่านพิเศษ (สญพ.)
   • วิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงรักษาส่วนภูมิภาค (วอญ.(ภ))
    • วิศวกรกำกับการกองบำรุงรักษาเขต 1 (วสญ.1)
     • สารวัตรแขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณแก่งคอย (สสญ.กค.)
     • สารวัตรแขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำชี (สสญ.ลช.)
     • สารวัตรแขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณขอนแก่น (สสญ.ขอ.)
     • สารวัตรแขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณนครสวรรค์ (สสญ.นว.)
     • สารวัตรแขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำปาง (สสญ.ลป.)
    • วิศวกรกำกับการกองบำรุงรักษาเขต 2 (วสญ.2)
     • สารวัตรแขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณหัวหิน (สสญ.หห.)
     • สารวัตรแขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณทุ่งสง (สสญ.ทส.)
     • สารวัตรแขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณหาดใหญ่ (สสญ.หใ.)
     • สารวัตรแขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา (สสญ.ฉท.)
     • สารวัตรแขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณศรีราชา (สสญ.ศช.)
  • ด้านโครงการและพัฒนาระบบ (รองวิศวกรใหญ่ด้านโครงการและพัฒนาระบบ : ญญพ.)
   • วิศวกรอำนวยการศูนย์โครงการพัฒนาระบบ (วอม.(พ))
    • วิศวกรกำกับการกองก่อสร้าง (วคพ.)
     • สารวัตรงานก่อสร้าง 1 (สสพ.1)
     • สารวัตรงานก่อสร้าง 2 (สสพ.2)
     • สารวัตรงานก่อสร้าง 3 (สสพ.3)
     • สารวัตรงานก่อสร้าง 4 (สสพ.4)
    • วิศวกรกำกับการกองโครงการและแผนงาน (วคว.)
     • สารวัตรงานสำรวจ (สสจ.)
     • สารวัตรงานแบบแผน (สสบ.)
   • วิศวกรอำนวยการศูนย์วิชาการและโทรคมนาคม (วอม.(ท))
    • กองเทคนิค (กทน.(ท))
    • วิศวกรกำกับการกองโทรคมนาคม (วสท.)
     • สารวัตรงานระบบข่ายชุมสาย (สสร.)
     • สารวัตรงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (สสฟ.)
     • สารวัตรงานระบบส่งสัญญาณและโทรคมนาคม (สสท.)
     • สารวัตรงานระบบวิทยุ Train Radio ATP. (สสว.)
     • สารวัตรงานระบบเสาสายและใยแก้ว (สสส.)
    • วิศวกรกำกับการกองวิชาการและมาตรฐาน (วสม.)
     • สารวัตรงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์และอิเล็คทรอนิกส์ (สสอ.)

เส้นทางเดินรถ[แก้]

การรถไฟแห่งประเทศไทย
ท่านาแล้ง, ลาว
หนองคาย
อุบลราชธานี
อุดรธานี
ศรีสะเกษ
เชียงใหม่
ขอนแก่น
ลำพูน
สุรินทร์
อุโมงค์ขุนตาน
บุรีรัมย์
นครลำปาง
บ้านไผ่
ศิลาอาสน์
ชุมทางบัวใหญ่
อุตรดิตถ์
จัตุรัส
นครราชสีมา
สวรรคโลก
รถไฟกัมพูชา
พิษณุโลก
อรัญประเทศ
พิจิตร
ปราจีนบุรี
นครสวรรค์
ลพบุรี
สระบุรี
สุพรรณบุรี
อยุธยา
นครปฐม
ชุมทางบางซื่อ
ชุมทางบางซื่อ
ธนบุรี
กรุงเทพ (หัวลำโพง)
Bangkok Metro logo.svg
วงเวียนใหญ่
สะพานข้ามแม่น้ำแคว
มหาชัย
น้ำตก
นั่งเรือข้าม แม่น้ำท่าจีน
น้ำตกไทรโยคน้อย
บ้านแหลม
รถไฟเมียนมา
แม่กลอง
ราชบุรี
ชลบุรี
เพชรบุรี
หัวหิน
ท่าเรือแหลมฉบัง
ประจวบคีรีขันธ์
บางละมุง
บางสะพานใหญ่
พัทยา
ชุมพร
หลังสวน
ท่าเรือมาบตาพุด
ละแม
ท่าเรือสัตหีบ
ไชยา
คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี
ตรัง
กันตัง
นครศรีธรรมราช
พัทลุง
ชุมทางอู่ตะเภา (ปิดทำการ)
สงขลา
ชุมทางหาดใหญ่
ชุมทางหาดใหญ่
ปัตตานี
ชายแดน ไทย/มาเลเซีย
ยะลา
ปาดังเบซาร์, มาเลเซีย
สุไหงโก-ลก
รถไฟมาเลเซีย
ชายแดน ไทย/มาเลเซีย (ปิดทำการ)
 วุดแลนด์, สิงคโปร์ 
รันเตาปันจัง, มาเลเซีย
 เจมัส 
ปาเซมัส, มาเลเซีย
รถไฟมาเลเซีย
 ตุมปัต 

การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้ให้บริการรถไฟทางไกลทุกสาย มีสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) เป็นสถานีปลายทางของทุกสาย มีสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง เป็นที่ทำการรับส่งสินค้าหลัก ปัจจุบันการรถไฟฯ มีระยะทางที่เปิดการเดินรถแล้ว รวมทั้งสิ้น 4,507 กิโลเมตร แบ่งเป็นเส้นทางรถไฟทางเดี่ยว 4,097 กิโลเมตร เส้นทางรถไฟทางคู่ 303 กิโลเมตร ได้แก่ ช่วงกรุงเทพ - ลพบุรี ระยะทาง 133 กิโลเมตร ช่วงชุมทางสถานีตลิ่งชัน - สถานีนครปฐม ระยะทาง 44 กิโลเมตร ช่วงสถานีฉะเชิงเทรา - สถานีสัตหีบ ระยะทาง 69.8 กิโลเมตร และช่วงสถานีชุมทางศรีราชา - สถานีแหลมฉบัง ระยะทาง 13.4 กิโลเมตร และเส้นทางรถไฟทางสาม 107 กิโลเมตร ได้แก่ ช่วง รังสิต - ชุมทางบ้านภาชี ระยะทาง 60 กิโลเมตรและช่วงสถานีหัวหมาก - ชุมทางฉะเชิงเทรา ระยะทาง 45.82 กิโลเมตร

สายเหนือ[แก้]

ทางรถไฟสายเหนือ เดินรถคู่ไปกับทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือแล้วแยกกันที่สถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี โดยทางรถไฟสายเหนือผ่านจังหวัดลพบุรี, นครสวรรค์, พิจิตร พิษณุโลก, อำเภอเด่นชัย, ลำปาง, ลำพูน แล้วสุดทางรถไฟที่เชียงใหม่ ระยะทางจากกรุงเทพ 751 กิโลเมตร มีทางรถไฟแยกที่สถานีชุมทางบ้านดารา จังหวัดพิษณุโลกถึงสถานีสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ระยะทาง 29 กิโลเมตร

สายตะวันออกเฉียงเหนือ[แก้]

ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ เดินรถคู่กับทางรถไฟสายเหนือแล้วแยกกันที่สถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี มุ่งสู่นครราชสีมา แยกเป็นสองสายที่สถานีรถไฟชุมทางถนนจิระ โดยสายหนึ่งผ่านขอนแก่น, อุดรธานี, หนองคาย ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแล้วสุดทางรถไฟที่สถานีรถไฟท่านาแล้ง นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ระยะทางจากกรุงเทพ 627.25 กิโลเมตร อีกสายหนึ่งผ่านบุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ แล้วสุดทางรถไฟที่อุบลราชธานี ระยะทางจากกรุงเทพ 575 กิโลเมตร

ยังมีอีกเส้นทางหนึ่งเริ่มต้นจากสถานีรถไฟชุมทางแก่งคอยที่สระบุรี ผ่านอำเภอชัยบาดาลที่ลพบุรีและอำเภอจัตุรัสที่ชัยภูมิ ก่อนจะวิ่งเข้าสู่สายหลักที่ไปหนองคาย ที่สถานีรถไฟชุมทางบัวใหญ่ นครราชสีมา ระยะทาง 252.4 กิโลเมตร

สายใต้[แก้]

ข้อมูลเพิ่มเติม: รายชื่อสถานีรถไฟ สายใต้

ทางรถไฟสายใต้ เริ่มต้นจากสถานีกรุงเทพแล้วเมื่อถึงที่สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อจะแยกไปทางตะวันตกสู่นครปฐม ก่อนจะแยกเป็นสามทาง โดยทางหนึ่งไปทางกาญจนบุรี (210 กิโลเมตร) ทางหนึ่งไปทางสุพรรณบุรี (157 กิโลเมตร) ทางรถไฟสายใต้หลักวิ่งต่อไป โดยผ่านราชบุรี, เพชรบุรี, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพรจนถึงสุราษฎร์ธานี มีทางแยกคีรีรัฐนิคม จากนั้นวิ่งต่อไปถึง สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง ที่ นครศรีธรรมราช และยังมีทางแยกไปกันตังที่ตรังและชุมทางเขาชุมทองซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน สายใต้หลักวิ่งต่อไปจนถึงพัทลุง, ชุมทางหาดใหญ่ ที่สงขลามีทางแยกซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับทางรถไฟของ ประเทศมาเลเซีย ที่ปาดังเบซาร์ ส่วนสายใต้หลักจะวิ่งต่อไปผ่านยะลา จนถึงสุไหงโก-ลก นราธิวาส

สายตะวันออก[แก้]

ทางรถไฟสายตะวันออก ถึง จังหวัดสระแก้ว ( สถานีรถไฟอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ ) ระยะทาง 260 กิโลเมตร, สถานีคลองสิบเก้า-ชุมทางแก่งคอย ระยะทาง 81.4 กิโลเมตร และชุมทางเขาชีจรรย์-มาบตะพุต ระยะทาง 24.07 กิโลเมตร

สายแม่กลอง[แก้]

ทางรถไฟสายแม่กลอง ช่วง สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ - สถานีรถไฟมหาชัย ระยะทาง 31 กิโลเมตร และช่วง สถานีรถไฟบ้านแหลม - สถานีรถไฟแม่กลอง ระยะทาง 34 กิโลเมตร

โครงการทางคู่[แก้]

นอกจากนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยยังมีโครงการขยายเส้นทางให้เป็นทางคู่เพื่อให้สามารถทำความเร็วได้มากขึ้น ลดเวลาการเดินทาง เพิ่มความจุตู้สินค้าและตู้โดยสาร รวมทั้งลดการใช้พลังงาน เนื่องจากการขนส่งเที่ยวหนึ่ง สามารถจุผู้โดยสารและสินค้าได้มากกว่ารถยนต์ โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง ได้แก่ ลพบุรี-ปากน้ำโพ ระยะทาง 118 กิโลเมตร นครปฐม-หัวหิน 165 กิโลเมตร มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ 132 กิโลเมตร ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น 185 กิโลเมตร ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร 167 กิโลเมตร รวมระยะทาง 767 กิโลเมตร

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน[แก้]

การรถไฟแห่งประเทศไทย ยังเป็นผู้รับผิดชอบเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีก 7 โครงการ แบ่งเป็นรถไฟฟ้าชานเมือง 3 โครงการ และระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูง 4 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระบบรถไฟฟ้าชานเมือง
 • รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นสัมปทานของ บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด ให้บริการโดย บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • ช่วงสุวรรณภูมิ - พญาไท ระยะทาง 28.6 กิโลเมตร : เปิดให้บริการ โดยมี บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เป็นผู้ให้บริการชั่วคราว
  • ช่วงพญาไท - ดอนเมือง ระยะทาง 21.8 กิโลเมตร : อยู่ในระหว่างเตรียมการก่อสร้าง
 • รถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดง แบ่งออกเป็น
  • สายสีแดงอ่อน
   • ช่วงศาลายา - ตลิ่งชัน และศิริราช - ตลิ่งชัน : อยู่ในระหว่างเตรียมการก่อสร้าง
   • ช่วงตลิ่งชัน - บางซื่อ : อยู่ในระหว่างการติดตั้งระบบ จะเปิดให้บริการใน พ.ศ. 2564
   • ช่วงบางซื่อ - พญาไท : อยู่ในระหว่างเตรียมการก่อสร้าง
   • ช่วงพญาไท - หัวหมาก - ฉะเชิงเทรา และศาลายา - นครปฐม : อยู่ในระหว่างการศึกษาเส้นทาง
  • สายสีแดงเข้ม
   • ช่วงธรรมศาสตร์รังสิต - รังสิต : อยู่ในระหว่างเตรียมการก่อสร้าง
   • ช่วงรังสิต - บางซื่อ : อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
   • ช่วงบางซื่อ - ยมราช : อยู่ในระหว่างเตรียมการก่อสร้าง
   • ช่วงยมราช - หัวลำโพง - มหาชัย - ปากท่อ และช่วงธรรมศาสตร์รังสิต - บ้านภาชี : อยู่ในระหว่างการศึกษาเส้นทาง
ระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูง

อ้างอิง[แก้]

 1. "รอยทางจาก "กรมรถไฟ" สู่... "แอร์พอร์ต เรล ลิงก์"". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2014-04-14. สืบค้นเมื่อ 2014-05-09.
 2. "สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔ / เรื่องที่ ๗ รถไฟ / ประวัติการรถไฟในประเทศไทย". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2014-05-09.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°44′48″N 100°30′53″E / 13.7466502°N 100.5146915°E / 13.7466502; 100.5146915