กรมทางหลวง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กรมทางหลวง
Department of Highways
ตรากรมทางหลวง.png
ตรากรมทางหลวง
ที่ทำการ
2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 1 เมษายน พ.ศ. 2455
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 9,543.2491 ล้านบาท (พ.ศ. 2562)[1]
ผู้บริหารหลัก สราวุธ ทรงศิวิไล, อธิบดี
อภิสิทธิ์ พรหมเสน, รองอธิบดี (ฝ่ายบำรุงทาง)
อภิชาติ จันทรทรัพย์, รองอธิบดี (ฝ่ายวิชาการ)
ทวี เกศิสำอาง, รองอธิบดี (ฝ่ายบริหาร)
ต้นสังกัด กระทรวงคมนาคม
เว็บไซต์
http://www.doh.go.th

กรมทางหลวง เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม มีหน้าที่ดำเนินการก่อสร้าง ควบคุม บูรณะ และบำรุงรักษาทางหลวง ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน[2] เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในทางหลวงทั่วประเทศ เอื้อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง ความมั่นคง และการป้องกันประเทศ[3]

ประวัติถนนกรุงรัตนโกสินทร์[แก้]

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2400 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยายมราช (ครุฑ) เป็นแม่กอง [4] ทำถนนในพระนครทุกสาย ในสมัยนั้นก็คือ ถนนรอบพระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ด้วยก่อนนี้เป็นเพียงถนนดินคนเดินไปมา ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นการบุกเบิกคมนาคมทางบกแบบยุโรปขึ้นครั้งแรกในกรุงรัตนโกสินทร์ เพราะก่อนหน้านี้จะใช้การคมนาคมทางน้ำเป็นหลัก และถนนต่อจากท้ายวังก็คือถนนเจริญกรุง นับว่าเป็นถนนสายแรกของประเทศไทย

หน่วยงานสำนัก (ส่วนกลาง)[แก้]

 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • กองการเงินและบัญชี
 • กองการเจ้าหน้าที่
 • กองการพัสดุ
 • กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
 • กองฝึกอบรม
 • แขวงทางหลวง ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สำนักกฎหมาย
 • สำนักก่อสร้างทางที่ 1
 • สำนักก่อสร้างทางที่ 2
 • สำนักก่อสร้างสะพาน
 • สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
 • สำนักงานทางหลวงที่ 1
 • สำนักงานทางหลวงที่ 2
 • สำนักงานทางหลวงที่ 3
 • สำนักงานทางหลวงที่ 4
 • สำนักงานทางหลวงที่ 5
 • สำนักงานทางหลวงที่ 6
 • สำนักงานทางหลวงที่ 7
 • สำนักงานทางหลวงที่ 8
 • สำนักงานทางหลวงที่ 9
 • สำนักงานทางหลวงที่ 10
 • สำนักงานทางหลวงที่ 11
 • สำนักงานทางหลวงที่ 12
 • สำนักงานทางหลวงที่ 13
 • สำนักงานทางหลวงที่ 14
 • สำนักงานทางหลวงที่ 15
 • สำนักงานทางหลวงที่ 16
 • สำนักงานทางหลวงที่ 17
 • สำนักงานทางหลวงที่ 18
 • สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 • สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
 • สำนักบริหารบำรุงทาง
 • สำนักแผนงาน
 • สำนักมาตรฐานและประเมินผล
 • สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
 • สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
 • สำนักสำรวจและออกแบบ
 • สำนักอำนวยความปลอดภัย[5]
 • สำนักสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

หน่วยงานส่วนภูมิภาค[แก้]

กรมทางหลวงได้แบ่งและจัดตั้งหน่วยงานส่วนภูมิภาคขึ้น เพื่อกระจายอำนาจการก่อสร้าง ดูแลและทำนุบำรุงรักษาถนนในเขตภูมิภาค โดยแบ่งหน่วยงานดังนี้

 • สำนักงานทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่
 1. แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
 2. แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
 3. แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
 4. แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 (แขวงการทางลำปางเดิม)
 5. แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 (สำนักงานบำรุงทางลำปางที่ 2 เดิม)
 6. แขวงทางหลวงลำพูน
 7. แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
 • สำนักงานทางหลวงที่ 2 แพร่
 1. แขวงทางหลวงแพร่
 2. แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
 3. แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
 4. แขวงทางหลวงพะเยา
 5. แขวงทางหลวงน่านที่ 1
 6. แขวงทางหลวงน่านที่ 2
 • สำนักงานทางหลวงที่ 3 สกลนคร
 1. แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
 2. แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
 3. แขวงทางหลวงนครพนม
 4. แขวงทางหลวงบึงกาฬ
 5. แขวงทางหลวงมุกดาหาร
 6. แขวงทางหลวงหนองคาย
 • สำนักงานทางหลวงที่ 4 ตาก (สำนักงานทางหลวงตากเดิม)
 1. แขวงทางหลวงตากที่ 1
 2. แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
 3. แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
 4. แขวงทางหลวงสุโขทัย
 • สำนักงานทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก
 1. แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 (แขวงการทางพิษณุโลกเดิม)
 2. แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) (สำนักงานบำรุงทางพิษณุโลกที่ 2 เดิม)
 3. แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
 4. แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
 5. แขวงทางหลวงพิจิตร
 • สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
 1. แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
 2. แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)
 3. แขวงทางหลวงเลยที่ 1
 4. แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
 5. แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู (สำนักงานบำรุงทางหนองบัวลำภู เดิม)
 • สำนักงานทางหลวงที่ 7 ขอนแก่น
 1. แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
 2. แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
 3. แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
 4. แขวงทางหลวงชัยภูมิ
 5. แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 (แขวงการทางอุดรธานีเดิม)
 6. แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) (สำนักงานบำรุงทางอุดรธานีที่ 2 เดิม)
 • สำนักงานทางหลวงที่ 8 มหาสารคาม (สำนักงานทางหลวงมหาสารคามเดิม)
 1. แขวงทางหลวงมหาสารคาม
 2. แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
 3. แขวงทางหลวงยโสธร
 4. แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด (สำนักงานบำรุงทางร้อยเอ็ดเดิม)
 • สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี
 1. แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
 2. แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
 3. แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 (แขวงการทางศรีสะเกษเดิม)
 4. แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 (สำนักงานบำรุงทางศรีสะเกษที่ 2 เดิม)
 5. แขวงทางหลวงสุรินทร์
 6. แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ (แขวงการทางอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนที่ 3 เดิม)
 • สำนักงานทางหลวงที่ 10 นครราชสีมา
 1. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
 2. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
 3. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 (สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 เดิม)
 4. แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
 5. แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
 6. แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
 • สำนักงานทางหลวงที่ 11 ลพบุรี
 1. แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
 2. แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
 3. แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
 4. แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
 5. แขวงทางหลวงสระบุรี
 6. แขวงทางหลวงสิงห์บุรี (สำนักงานบำรุงทางสิงห์บุรีเดิม)
 • สำนักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรี
 1. แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
 2. แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) [แขวงการทางกาญจนบุรี-สุพรรณบุรี (ที่ 2) เดิม]
 3. แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
 4. แขวงทางหลวงชัยนาท
 5. แขวงทางหลวงอ่างทอง (สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง-อยุธยาเดิม)
 6. แขวงทางหลวงอุทัยธานี
 • สำนักงานทางหลวงที่ 13 กรุงเทพ
 1. แขวงทางหลวงกรุงเทพ
 2. แขวงทางหลวงธนบุรี (สำนักงานบำรุงทางธนบุรีเดิม)
 3. แขวงทางหลวงนครนายก (สำนักงานบำรุงทางนครนายกเดิม)
 4. แขวงทางหลวงนนทบุรี (สำนักงานบำรุงทางนนทบุรีเดิม)
 5. แขวงทางหลวงปทุมธานี
 6. แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
 7. แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
 8. แขวงทางหลวงอยุธยา
 • สำนักงานทางหลวงที่ 14 ชลบุรี
 1. แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 (แขวงการทางชลบุรีเดิม)
 2. แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 (สำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ 2 เดิม)
 3. แขวงทางหลวงจันทบุรี
 4. แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
 5. แขวงทางหลวงตราด
 6. แขวงทางหลวงระยอง
 • สำนักงานทางหลวงที่ 15 ประจวบคีรีขันธ์
 1. แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
 2. แขวงทางหลวงชุมพร
 3. แขวงทางหลวงนครปฐม
 4. แขวงทางหลวงเพชรบุรี (สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรีเดิม)
 5. แขวงทางหลวงราชบุรี
 6. แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม (สำนักงานบำรุงทางสมุทรสงครามและราชบุรีส่วนที่ 2 เดิม)
 • สำนักงานทางหลวงที่ 16 นครศรีธรรมราช
 1. แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
 2. แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
 3. แขวงทางหลวงตรัง
 4. แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) (แขวงการทางสุราษฎร์ธานีเดิม)
 5. แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) (สำนักงานบำรุงทางสุราษฎร์ธานีที่ 2 เดิม)
 6. แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) (สำนักงานบำรุงทางสุราษฎร์ธานีที่ 3 เดิม)
 7. แขวงทางหลวงพัทลุง
 • สำนักงานทางหลวงที่ 17 กระบี่ (สำนักงานทางหลวงกระบี่เดิม)
 1. แขวงทางหลวงกระบี่
 2. แขวงทางหลวงพังงา (สำนักงานบำรุงทางพังงาเดิม)
 3. แขวงทางหลวงภูเก็ต
 4. แขวงทางหลวงระนอง
 • สำนักงานทางหลวงที่ 18 สงขลา
 1. แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 (แขวงการทางสงขลาเดิม)
 2. แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) (สำนักงานบำรุงทางสงขลาที่ 2 เดิม)
 3. แขวงทางหลวงนราธิวาส
 4. แขวงทางหลวงปัตตานี
 5. แขวงทางหลวงยะลา
 6. แขวงทางหลวงสตูล
 • สำนักงานบริหารงานศูนย์สร้างทาง
 1. ศูนย์สร้างทางลำปาง
 2. ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
 3. ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
 4. ศูนย์สร้างทางสงขลา
 5. ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
 • สำนักก่อสร้างสะพาน
 1. ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
 2. ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
 3. ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
 4. ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/071/T1.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562] เล่ม 135 ตอนที่ 71ก วันที่ 17 กันยายน 2561
 2. งบประมาณ
 3. หน้าที่และความรับผิดชอบ
 4. ภาพเก่าในสยาม
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/005/9.PDF

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]