สถานีอยุธยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก สถานีรถไฟอยุธยา)

สถานีอยุธยา เป็นสถานีรถไฟ, สถานีรถไฟความเร็วสูง และสถานีรถไฟฟ้าในอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเส้นทาง  รฟท. เหนือ  , รฟท. ตะวันออกเฉียงเหนือ  , สายธานีรัถยา  ,HSR สายอีสาน และ HSR สายเหนือ

สถานีรถไฟทางไกล สถานีอยุธยา[แก้]

อยุธยา
Ayutthaya
กิโลเมตรที่ 71.08
บ้านโพ
Ban Pho
-8.33 กม.
บ้านม้า
Ban Ma
+3.61 กม.
ดูเพิ่ม : รายชื่อสถานีรถไฟ ย่านชานเมือง
อยุธยา
Ayutthaya
สถานีระดับที่ 1
Ayutthaya train station platform.jpg
ชานชาลาสถานีรถไฟอยุธยา
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้งอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เจ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย
สาย รฟท. เหนือ 
 รฟท. ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชานชาลา6 ชานชาลาราง
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานี1031
ที่ตั้ง

สถานีรถไฟอยุธยา เป็นสถานีรถไฟประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตัวอาคารเดิมสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นอาคารไม้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2464 จึงเปลี่ยนเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังจากเปลี่ยนชื่อจาก "สถานีกรุงเก่า" เป็น "สถานีอยุธยา" ตามพระบรมราชวินิจฉัยในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. 2460

สถานีรถไฟอยุธยาตั้งอยู่นอกเกาะเมืองฝั่งตะวันออก ริมแม่น้ำป่าสัก เป็นสถานีระดับที่ 1 ขบวนรถไฟทุกขบวน จะจอดรับส่งที่สถานีนี้

ตารางเวลาการเดินรถ[แก้]

เที่ยวขึ้น[แก้]

ขบวนรถ ต้นทาง อยุธยา ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ร141 กรุงเทพ 22.45 00.16 อุบลราชธานี 10.20
ช303 กรุงเทพ 04.20 05.48 ลพบุรี 07.05 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ท409 อยุธยา 06.00 ต้นทาง ลพบุรี 07.15 เดินรถเฉพาะวันหยุดราชการ
ช339 กรุงเทพ 05:20 06.44 ชุมทางแก่งคอย 08:15 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ดพ21 กรุงเทพ 05.45 06.58 อุบลราชธานี 14.00
ร135 กรุงเทพ 06.40 08.25 อุบลราชธานี 18.00
ร111 กรุงเทพ 07.00 08.37 เด่นชัย 16.30
ด75 กรุงเทพ 08.20 09.41 หนองคาย 17.30
ดพ7 กรุงเทพ 08.30 09.47 เชียงใหม่ 19.30

ขบวนที่ 9 เดิม
(ก่อน พ.ศ. 2555)

ธ201 กรุงเทพ 09.25 11.27 พิษณุโลก 17.55
ด71 กรุงเทพ 10.05 11.24 อุบลราชธานี 19.50 ขยายปลายทาง
จากศรีสะเกษ[1]
ดพ3 กรุงเทพ 10.50 12.15 ศิลาอาสน์ 19.15
ธ209 กรุงเทพ 11.20 13.04 บ้านตาคลี 15.40
ธ233 กรุงเทพ 11:40 13.06 สุรินทร์ 20:00
ธ211 กรุงเทพ 12.55 14.31 ตะพานหิน 19.15
ร109 กรุงเทพ 13.45 15.17 เชียงใหม่ 04.05
ธ207 กรุงเทพ 14.05 15.56 นครสวรรค์ 19.35
ร145 กรุงเทพ 15.20 16.56 อุบลราชธานี 03.15 *งดเดินรถจากสถานการณ์โควิด-19
ช301 กรุงเทพ 16.30 18.33 ลพบุรี 20.05 เดินรถเฉพาะวันหยุดราชการ
ช313 กรุงเทพ 18:20 20.18 ชุมทางบ้านภาชี 20:45 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช341 กรุงเทพ 17:00 19.09 ชุมทางแก่งคอย 20:00
ช317 กรุงเทพ 17.25 19.12 ลพบุรี 20.25 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ดพ9 กรุงเทพ 18.10 19.44 เชียงใหม่ 07.15 ทดแทนขบวนที่ 1
ด77 กรุงเทพ 18.35 20.03 หนองคาย 03.45 *งดเดินรถจากสถานการณ์โควิด-19
ร139 กรุงเทพ 18.55 20.25 อุบลราชธานี 06.15
ดพ13 กรุงเทพ 19.35 21.06 เชียงใหม่ 08.40
ดพ25 กรุงเทพ 20.00 21.40 หนองคาย 06.25
ร107 กรุงเทพ 20.10 21.43 เด่นชัย 05.15
ดพ23 กรุงเทพ 20.30 21.50 อุบลราชธานี 06.35 เวลาเดิมของ
ขบวนที่ 67
ร133 กรุงเทพ 20:45 22.17 หนองคาย 07.55
ร105 กรุงเทพ 21.00 22.22 ศิลาอาสน์ 04.40
ด67 กรุงเทพ 21.30 22.50 อุบลราชธานี 07.50 *งดเดินรถจากสถานการณ์โควิด-19
ด51 กรุงเทพ 22.00 23.29 เชียงใหม่ 12.10
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


เที่ยวล่อง[แก้]

ขบวนรถ ต้นทาง อยุธยา ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ดพ4 ศิลาอาสน์ 19.50 02.26 กรุงเทพ 04.00
ด78 หนองคาย 18.30 02.48 กรุงเทพ 04.35 *งดเดินรถจากสถานการณ์โควิด-19
ร142 อุบลราชธานี 17.35 03.12 กรุงเทพ 05.00
ร108 เด่นชัย 19.05 03.19 กรุงเทพ 05.10
ด52 เชียงใหม่ 15.30 03.38 กรุงเทพ 05.25
ดพ24 อุบลราชธานี 19.00 03.41 กรุงเทพ 05.15 เวลาเดิมของ
ขบวนที่ 68
ร134 หนองคาย 18:50 03.47 กรุงเทพ 05:45
ดพ26 หนองคาย 19.40 04.03 กรุงเทพ 06.00
ดพ14 เชียงใหม่ 17.00 04.23 กรุงเทพ 06.15
ด68 อุบลราชธานี 19.30 04.57 กรุงเทพ 06.40 *งดเดินรถจากสถานการณ์โควิด-19
ดพ10 เชียงใหม่ 18.00 04.58 กรุงเทพ 06.50

ทดแทนขบวนที่ 2

ช314 ชุมทางบ้านภาชี 04:45 05.25 กรุงเทพ 07:15 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ร140 อุบลราชธานี 20.30 05.30 กรุงเทพ 07.20
ช342 ชุมทางแก่งคอย 05:30 06.22 กรุงเทพ 08:35
ช302 ลพบุรี 04.40 06.43 กรุงเทพ 08.15 เดินรถเฉพาะวันหยุดราชการ
ช318 ลพบุรี 06.00 07.09 กรุงเทพ 09.05 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ธ208 นครสวรรค์ 05.00 08.27 กรุงเทพ 10.20
ช304 ลพบุรี 08:00 08.59 กรุงเทพ 10:35
ช340 ชุมทางแก่งคอย 08:45 09.40 กรุงเทพ 11:10
ธ212 ตะพานหิน 05.30 10.26 กรุงเทพ 12.10
ธ202 พิษณุโลก 06.05 12.13 กรุงเทพ 14.05
ธ234 สุรินทร์ 05:20 12.40 กรุงเทพ 14:15
ร106 ศิลาอาสน์ 07.30 13.10 กรุงเทพ 14.40
ด72 อุบลราชธานี 05.30 13.16 กรุงเทพ 14.55 ขยายต้นทาง
จากศีรขภูมิ[2]
ด76 หนองคาย 07:45 15.34 กรุงเทพ 17:10
ร112 เด่นชัย 07.30 15.58 กรุงเทพ 18.00
ร136 อุบลราชธานี 07.00 16.37 กรุงเทพ 18.40
ดพ8 เชียงใหม่ 08.50 18.05 กรุงเทพ 19.25

ขบวนที่ 12 เดิม
(ก่อน พ.ศ 2555)[3]

ธ210 บ้านตาคลี 16.00 18.47 กรุงเทพ 20.35
ร102 เชียงใหม่ 06.30 19.14 กรุงเทพ 21.10
ร146 อุบลราชธานี 09.30 19.24 กรุงเทพ 21.10 *งดเดินรถจากสถานการณ์โควิด-19
ดพ22 อุบลราชธานี 14.50 21.41 กรุงเทพ 22.55
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


ข้อมูลจำเพาะ[แก้]

 • รหัส  : 1031
 • ชื่อภาษาไทย  : อยุธยา
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Ayutthaya
 • ชื่อย่อภาษาไทย : อย.
 • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : AYY.
 • ชั้นสถานี  : สถานีรถไฟชั้น 1
 • ระบบอาณัติสัญญาณ : ระบบอาณัติสัญญาณไฟสีสามท่า(Center Control) CTC. (ปัจจุบัน สถานีรถไฟควบคุมประแจเอง เนื่องจากหอประแจกลางไม่สามารถมองเห็นลักษณะหน้างานซึ่งสถานีนี้มีปริมาณรถมาก การตัดสินใจจากหอประแจกลางอาจไม่ทันท่วงทีได้)
 • พิกัดที่ตั้ง  :
 • ที่อยู่ :ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ขบวนรถ/วัน  : 77ขบวน ขบวนรถด่วนพิเศษ ขบวนรถด่วน ขบวนรถเร็ว ขบวนรถธรรมดา ขบวนรถชานเมือง
 • ปริมาณผู้โดยสาร/วัน : 10000-12000คน
 • นายสถานี  :1.นายธวัช ยิ้มศิริ
 • ผู้ช่วยนายสถานี  :1.นายบุญเจิด ศรีอนันต์
 • ผู้ช่วยนายสถานี  :2.นาย
 • ผู้ช่วยนายสถานี  :3.นาย
 • สถานีก่อนหน้า(ที่ไม่ใช่ป้ายหยุดรถ) : สถานีรถไฟบ้านโพ
 • สถานีถัดไป(ที่ไม่ใช่ป้ายหยุดรถ) : สถานีรถไฟบ้านม้า
 • ห่างจากสถานีกรุงเทพ : 71.08 กิโลเมตร

รถไฟฟ้าชานเมือง สถานีอยุธยา[แก้]

อยุธยา
Ayutthaya
SRT Bangkok Commuter Rail Dark Red Line Logo.svg
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ให้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทย
สาย สายธานีรัถยา 
การเชื่อมต่อรถโดยสารประจำทาง

 รฟท. ตะวันออกเฉียงเหนือ 
HSR สายอีสาน
HSR สายเหนือ
เขต/อำเภออำเภอพระนครศรีอยุธยา
โครงสร้าง
ประเภทโครงสร้างระดับดิน
รูปแบบชานชาลาเกาะกลางแบบแยก (island platform)
จำนวนชานชาลา2
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานีRN19
ทางออก-
บันไดเลื่อน-
ลิฟต์-
เวลาให้บริการ06.00 - 24.00น.
ที่ตั้ง
เว็บไซต์รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.

สถานีอยุธยา (อังกฤษ: Ayutthaya Station; รหัสสถานี: RN19) เป็นสถานีรถไฟระดับดินในเส้นทาง รถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงเข้ม

ที่ตั้ง[แก้]

ทางเข้า-ออก[แก้]

เวลาให้บริการ[แก้]

ปลายทาง วัน ขบวนแรก ขบวนสุดท้าย
สายสีแดงเข้ม
ชานชาลาที่ 17
RN14 ธรรมศาสตร์รังสิต จันทร์ - ศุกร์
เสาร์ - อาทิตย์
นักขัตฤกษ์
ชานชาลาที่ 18
RS23 มหาชัย จันทร์ - ศุกร์
เสาร์ - อาทิตย์
นักขัตฤกษ์
ขบวนสุดท้ายเชื่อมต่อสายสีแดงอ่อน -

รถไฟความเร็วสูง สถานีอยุธยา[แก้]

แผนผังของสถานี[แก้]

U3
ชานชาลารถไฟความเร็วสูงสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ
ชานชาลา 5 HSR สายเหนือ มุ่งหน้า สถานีเชียงใหม่
ชานชาลาเกาะกลาง, ประตูรถจะเปิดทางด้านขวา
ชานชาลา 6 HSR สายเหนือ มุ่งหน้า สถานีกลางบางซื่อ
ชานชาลา 7 HSR สายอีสาน มุ่งหน้า สถานีหนองคาย
ชานชาลาเกาะกลาง, ประตูรถจะเปิดทางด้านขวา
ชานชาลา 8 HSR สายอีสาน มุ่งหน้า สถานีกลางบางซื่อ
U2
ชั้นขายบัตรโดยสาร
ชั้นขายบัตรโดยสาร ทางออก 1-4, ศูนย์บริการผู้โดยสาร, ห้องขายบัตรโดยสาร, เครื่องขายบัตรโดยสาร, ร้านค้า
G
ชานชาลารถไฟทางไกล และชานชาลารถไฟฟ้าชานเมือง
ชานชาลา 1  รฟท. เหนือ  มาจาก สถานีรถไฟกรุงเทพ
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 2  รฟท. เหนือ  มุ่งหน้า สถานีรถไฟกรุงเทพ
ชานชาลา 3  รฟท. ตะวันออกเฉียงเหนือ  มาจาก สถานีรถไฟกรุงเทพ
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 4  รฟท. ตะวันออกเฉียงเหนือ  มุ่งหน้า สถานีรถไฟกรุงเทพ
ชานชาลา 17  สายธานีรัถยา  ปลายทาง สถานีบ้านภาชี
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 18  สายธานีรัถยา  ปลายทาง สถานีหัวลำโพง
G
ระดับถนน
-

สถานีใกล้เคียง[แก้]

สถานีก่อนหน้า ขบวนรถไฟ สถานีต่อไป
สถานีดอนเมือง
มุ่งหน้า สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
  HSR สายอีสาน   สถานีสระบุรี
มุ่งหน้า สถานีนครราชสีมา
สถานีดอนเมือง
มุ่งหน้า สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
  HSR สายเหนือ   สถานีลพบุรี
มุ่งหน้า สถานีเชียงใหม่
สถานีก่อนหน้า ขบวนรถไฟ สถานีต่อไป
สถานีบ้านโพ
มุ่งหน้า สถานีกลางบางซื่อ
   รฟท. เหนือ    สถานีบ้านม้า
มุ่งหน้า สถานีเชียงใหม่
สถานีบ้านโพธิ์
มุ่งหน้า สถานีกลางบางซื่อ
   รฟท. ตะวันออกเฉียงเหนือ    สถานีบ้านม้า
มุ่งหน้า สถานีหนองคาย
มุ่งหน้า สถานีอุบลราชธานี
สถานีบ้านโพธิ์
มุ่งหน้า สถานีปากท่อ
   สายธานีรัถยา    สถานีบ้านม้า
มุ่งหน้า สถานีบ้านภาชี

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]