รถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เว็บย่อ:
รถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.jpg
รูปภาพขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอส, รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล, รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม และ รถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (จากบนซ้าย วนตามเข็มนาฬิกา)
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(กรุงเทพมหานคร,สมุทรปราการ,นนทบุรี,ปทุมธานี)
ประเภท ระบบขนส่งมวลชนเร็ว, โมโนเรล, รถไฟฟ้าชานเมือง และระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ
จำนวนสาย 5 สาย (ปัจจุบัน)
13 สาย (โครงการ)
จำนวนสถานี 85# (ปัจจุบัน)
310# (โครงการ)
#นับสถานีเชื่อมต่อเป็นสถานีเดียว
ผู้โดยสารต่อวัน บีทีเอส: 900,000 คน
มหานคร: 460,000 คน
เชื่อมท่าอากาศยาน: 75,000 คน
การให้บริการ
เริ่มดำเนินงาน 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 (19 ปี)
เจ้าของ กรุงเทพมหานคร
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
ผู้ดำเนินงาน ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
กรุงเทพธนาคม
ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.
อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล
นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล
ข้อมูลทางเทคนิค
ระยะทาง 125.09 กม. (ปัจจุบัน)
567.34 กม. (โครงการ)
รางกว้าง รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน: 1.435 เมตร
รถไฟฟ้าชานเมือง: 1.000 เมตร
การจ่ายไฟฟ้า รางที่สาม และ จ่ายไฟเหนือหัว
ความเร็วสูงสุด รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน: 80 กม./ชม.
รถไฟฟ้าชานเมือง: 160 กม./ชม.
ผังเส้นทาง

โครงการรถไฟฟ้าก่อสร้างและเปิดแล้ว.png

โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่อง เป็นระบบขนส่งมวลชนแบบรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เริ่มเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2542 ในเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท สถานีหมอชิต-สถานีอ่อนนุช และรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ-สถานีสะพานตากสิน โดยในปัจจุบันมีรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการแล้วทั้งสิ้น 5 สาย 85 สถานี ครอบคลุมระยะทางกว่า 125 กิโลเมตร[1]

ประวัติ[แก้]

ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 คณะรัฐมนตรีได้มีการพิจารณาการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบทางยกระดับ ทางพิเศษ หรือทางราง จนกระทั่งใน พ.ศ. 2533 กระทรวงคมนาคมและพรรคกิจสังคมได้ลงนามในสัญญาสัมปทานโครงการระบบการขนส่งทางรถไฟยกระดับในกรุงเทพมหานคร หรือโครงการโฮปเวลล์ กับบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ของนายกอร์ดอน วู จากฮ่องกง เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางพร้อมทางยกระดับ รวมถึงรัฐบาลยังได้ลงนามในสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าลาวาลินร่วมกับบริษัท เอสเอ็นซี-ลาวาลิน จำกัด จากประเทศแคนาดา เพื่อดำเนินการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน แต่ทั้ง 2 โครงการดำเนินการด้วยความล่าช้าเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจไม่เติบโตตามที่คาดการณ์ รวมถึงปัญหาการส่งมอบพื้นที่ และปัญหาการทุจริตของทั้ง 2 โครงการ ภายหลังจากเหตุ รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2534 รัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน โดยนายนุกูล ประจวบเหมาะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในขณะนั้น ได้เข้ามาตรวจสอบสัญญาสัมปทานทั้งหมดที่มีเงื่อนไขการผูกขาด จนในที่สุดก็ได้ประกาศล้มโครงการโฮปเวลล์ และโครงการรถไฟฟ้าลาวาลินลงทั้ง 2 โครงการ พร้อมทั้งจัดตั้งองค์การรถไฟฟ้ามหานครขึ้นมาดำเนินการในเรื่องระบบขนส่งมวลชนแทนใน พ.ศ. 2535

แต่จากความล่าช้าในการจัดตั้งองค์การรถไฟฟ้ามหานคร บวกกับปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น ในรัฐบาลชวน หลีกภัย สมัยที่ 1 ได้มีแนวคิดในการรื้อฟื้นโครงการโฮปเวลล์ โดยต่อสัญญาสัมปทานที่ถูกล้มไปใน พ.ศ. 2534 เพื่อให้บริษัท โฮปเวลล์ สามารถดำเนินการต่อไปได้ แต่ทว่าในเงื่อนไขกลับไม่ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน บวกกับปัญหาในการจัดหาแหล่งเงินทุน ทำให้บริษัทโฮปเวลล์เลือกที่จะไม่ดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ จนในรัฐบาลชวลิต ยงใจยุทธได้มีมติให้บอกเลิกสัมปทานกับบริษัท โฮปเวลล์ หลังหยุดการก่อสร้างโครงการไปเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2540 โดยที่มีมติในการบอกเลิกโครงการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2541

ระหว่างนั้นกรุงเทพมหานคร ในสมัยพลตรีจำลอง ศรีเมืองเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีการอนุมัติโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ให้กับบริษัท ธนายง จำกัด (บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิงส์ จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน) ของนายคีรี กาญจนพาสน์ ไปดำเนินการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในระยะแรกของการก่อสร้างกลับพบปัญหาในการหาสถานที่ตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงโครงการเนื่องจากเดิมกรุงเทพมหานครได้อนุมัติให้มีการใช้พื้นที่ของสวนลุมพินีในการก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุง แต่การก่อสร้างถูกคัดค้านเนื่องจากประชาชนไม่เห็นด้วย กรุงเทพมหานครจึงพิจารณาย้ายศูนย์ซ่อมบำรุงไปใช้พื้นที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ อันเป็นที่ตั้งของสถานีขนส่งหมอชิต จนในที่สุด บริษัท ธนายง ก็สามารถพัฒนาโครงการสำเร็จเป็นโครงการรถไฟฟ้าบีทีเอส เมื่อ พ.ศ. 2542 ถือเป็นระบบขนส่งมวลชนสายแรกในประเทศไทย และได้รับชื่อพระราชทานโครงการว่า "รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา"

ใน พ.ศ. 2541 คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรไปดำเนินการออกแบบเส้นทางระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย องค์การรถไฟฟ้ามหานคร กรุงเทพมหานคร และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ในการปรับแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครเดิม โดยใช้ความล้มเหลวของโครงการโฮปเวลล์และโครงการรถไฟฟ้าลาวาลินเป็นบทเรียน ซึ่งจากการพิจารณาและคาดการณ์การเติบโตของเมืองในระยะสั้น สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้พิจารณาและแบ่งการดำเนินการออกเป็นสามระยะ คือ

 • ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2554) เป็นระยะของการปรับตัวพัฒนา เพื่อการขนส่งภายในเมืองทั้งระบบ
 • ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2564) เป็นระยะของการพัฒนาใหม่ที่ยั่งยืน เพื่อเปิดให้บริการเป็นเส้นรอบวง กระจายผู้โดยสารในเมืองอย่างทั่วถึง
 • ระยะที่ 3 (หลัง พ.ศ. 2564) เป็นการพัฒนาระยะยาว เปิดเส้นทางสู่ย่านชานเมือง และรองรับผู้โดยสารจากชานเมืองเข้าสู่ในเมือง

ต่อมาใน พ.ศ. 2543 สภาได้มีการพิจารณาและประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงและจัดตั้งองค์การรถไฟฟ้ามหานคร เป็น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่ความรับผิดชอบตามนโยบายและแผนแม่บทของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จนเป็นโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล อันเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2547

ปัจจุบันรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ภายใต้ "โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่อง" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ "โครงการแผนแม่บท การขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่อง" ซึ่งแต่เดิมโครงการมีเส้นทางระบบขนส่งมวลชนทั้งหมด 9 เส้นทาง โดยรวมเส้นทางของรถไฟฟ้าบีทีเอสที่กำลังก่อสร้างในขณะนั้น และต่อมาได้มีการขยายออกเป็นทั้งหมด 12 เส้นทางในปัจจุบัน

โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนระยะที่สอง[แก้]

เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของเมืองออกสู่เขตปริมณฑลมากขึ้น ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมและสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและแผนการจราจรดำเนินการศึกษาเส้นทางรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก 10 สายทาง เพื่อบรรจุลงใน "แผนแม่บทการขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่อง ระยะที่สอง" หรือ M-Map Phase 2 โดยให้ดำเนินการศึกษาร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือไจก้า เพื่อวางแผนสนับสนุนงบประมาณในการลงทุนหากมีความจำเป็นที่จะต้องกู้เงินจากต่างประเทศเพื่อดำเนินโครงการ

โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนในระยะที่สอง จะเน้นการพัฒนาเส้นทางสายรองเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและป้อนผู้โดยสารสู่เส้นทางสายหลักของกรุงเทพมหานครทั้ง 7 เส้นทาง ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน รถไฟฟ้าสายสีม่วง รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม และรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยาน โดยเบื้องต้นสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและแผนการจราจรได้พิจารณานำเส้นทางที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และ/หรือยังอยู่ในระหว่างการศึกษา และ/หรือเป็นแผนงานนอกแผนแม่บท และ/หรือถูกยกเลิกจากแผนแม่บทฉบับเดิม จำนวน 4 สายทางมาบรรจุเป็นเส้นทางนำร่อง รวมถึงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยยังได้เตรียมที่จะเสนอรถไฟฟ้าอีก 8 สายทางเพื่อบรรจุลงในแผนแม่บท ทำให้มีเส้นทางรวมเป็น 11 สายทางในแผนระยะต้น ดังต่อไปนี้

 1. รถไฟฟ้าสายสีเทา ช่วงวัชรพล - พระราม 9
 2. รถไฟฟ้าสายรอง สายสีทอง ช่วงสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี - ประชาธิปก
 3. รถไฟฟ้ารางเบา สายสีเขียว ช่วงเทพรัตน (บางนา) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 4. รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ส่วนต่อขยายลาดพร้าว - ประชาชื่น
 5. รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ส่วนต่อขยายสำโรง - ราษฎร์บูรณะ
 6. รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย - ลำสาลี
 7. รถไฟฟ้าสายสีทอง ช่วงปากเกร็ด - กาญจนาภิเษก
 8. รถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยายมีนบุรี - สุวรรณภูมิ
 9. รถไฟฟ้าสายสีเงิน ช่วงตลิ่งชัน - ชัยพฤกษ์
 10. รถไฟฟ้าสายวงแหวนฯ ช่วงบางใหญ่ - พระราม 2
 11. รถไฟฟ้าสายสีม่วง ส่วนต่อขยายบางใหญ่ - บางกรวย

ต่อมาสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและแผนการจราจรได้เปิดเผยรายละเอียดร่างแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนระยะที่สองที่ผ่านความเห็นชอบร่วมกับไจก้า โดยกำหนดให้มีเส้นทางรถไฟฟ้าสายใหม่จำนวน 5 เส้นทาง 131 กิโลเมตร ทั้งต่อขยายจากเส้นทางเดิม และร่างเป็นเส้นทางสายใหม่ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายในส่วนเส้นทางหลักที่ขาดระบบขนส่งมวลชน (Missing Link) รองรับการขยายตัวของเมืองและจังหวัดข้างเคียง และพร้อมรองรับการเชื่อมต่อกับสถานีระบบขนส่งมวลชนหลักทั้งสามแห่งของกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็น สถานีกลางบางซื่อ ที่ยกระดับเป็นสถานีกรุงเทพแห่งใหม่ สถานีมักกะสัน ที่ยกระดับเป็นเกตเวย์เชื่อมต่อกับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และสถานีแม่น้ำ ที่จะยกระดับเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญของระบบขนส่งมวลชนในประเทศไทยตามแผนการพัฒนาสถานีแม่น้ำ ซึ่งแต่ละสายทางมีดังต่อไปนี้

 1. สายแม่น้ำ - เทพรัตน - สุวรรณภูมิ ระยะทาง 33 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่ปรับเปลี่ยนจากแนวเส้นทางของรถไฟฟ้ารางเบา สายสีเขียว ให้ไปสิ้นสุดที่สถานีแม่น้ำจากเดิมที่กรุงเทพมหานครศึกษาสถานีปลายทางที่บริเวณแยกสรรพาวุธ ด้านหน้าศาลจังหวัดพระโขนง และยกเลิกแผนการขยายเส้นทางแยกไปวัดศรีวารีน้อย ให้แนวเส้นทางเลี้ยวไปสิ้นสุดที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีจุดประสงค์เพื่อลดความแออัดของรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่จะเปลี่ยนเป็นรถไฟความเร็วสูง รองรับการขยายตัวของเมืองในฝั่งอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และเพิ่มศักยภาพให้กับสถานีแม่น้ำ
 2. สายทองหล่อ - รามอินทรา - ลำลูกกา ระยะทาง 30 กิโลเมตร ประกอบด้วยเส้นทางศึกษาเดิมของรถไฟฟ้าสายสีเทาที่ถูกยกเลิกคือช่วงทองหล่อ - วัชรพล ระยะทาง 16 กิโลเมตร และแนวเส้นทางศึกษาเพิ่มเติม ช่วงวัชรพล - ลำลูกกา 14 กิโลเมตร โดยศึกษาให้ขยายปลายทางสายฝั่งวัชรพลไปสิ้นสุดและเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มที่ย่านลำลูกกา มีจุดประสงค์เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 3. สายรังสิต - ธัญบุรี ระยะทาง 12 กิโลเมตร เป็นเส้นทางศึกษาใหม่เพื่อเชื่อมต่อรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้าพื้นที่รังสิตและอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยจำนวนสี่แห่ง คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ มหาวิทยาลัยรังสิต
 4. สายบรมราชชนนี - หลักสี่ ระยะทาง 30 กิโลเมตร เป็นเส้นทางศึกษาใหม่เพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนเข้าสู่เส้นทางหลักที่ขาดระบบขนส่งมวลชน
 5. สายบางหว้า - นนทบุรี - บางกะปิ ระยะทาง 42 กิโลเมตร เป็นเส้นทางศึกษาต่อเนื่องจากแผนการศึกษาส่วนต่อขยายบางหว้า - ตลิ่งชัน ของรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม และเส้นทางศึกษาของรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ให้กลายเป็นเส้นทางวงแหวนเพื่อเชื่อมต่อสองจังหวัดคือกรุงเทพมหานครและนนทบุรี และเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ที่ยังไม่มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง ซึ่งแต่เดิมแนวเส้นทางดังกล่าวเป็นแนวเส้นทางศึกษาของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่จะเป็นรถไฟฟ้าวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมมีแผนนำเสนอร่างแผนแม่บทโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่องต่อองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือไจก้า ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ก่อนจะประกาศใช้เป็นแผนแม่บทเพื่อดำเนินการโครงการต่อไป

ลำดับเหตุการณ์การพัฒนา[แก้]

ลำดับเหตุการณ์การพัฒนา
ปี (พ.ศ.) วันที่ เหตุการณ์
2542 5 ธันวาคม เปิดให้บริการ รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท (สถานีหมอชิต-อ่อนนุช) และ รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม (สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ-สะพานตากสิน)
2547 3 กรกฎาคม เปิดให้บริการ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สถานีบางซื่อ-หัวลำโพง)
2552 15 พฤษภาคม เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม (สถานีสะพานตากสิน-วงเวียนใหญ่)
2553 23 สิงหาคม เปิดให้บริการ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ (สถานีสุวรรณภูมิ-พญาไท)
2554 12 สิงหาคม เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท (สถานีอ่อนนุช-แบริ่ง)
2555 5 ธันวาคม เปิดให้บริการ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน (สถานีตลิ่งชัน-บางซ่อน) โดยใช้รถดีเซลรางวิ่งชั่วคราวจนถึงต้นปี พ.ศ. 2557
2556 12 มกราคม เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม (สถานีวงเวียนใหญ่-โพธิ์นิมิตร)
14 กุมภาพันธ์ เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม (สถานีโพธิ์นิมิตร-ตลาดพลู)
5 ธันวาคม เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม (สถานีตลาดพลู-บางหว้า)
2559 6 สิงหาคม เปิดให้บริการ รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สถานีคลองบางไผ่-เตาปูน)
2560 3 เมษายน เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท (สถานีแบริ่ง-สำโรง)
11 สิงหาคม เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สถานีบางซื่อ-เตาปูน)[2]
2561 6 ธันวาคม เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท (สถานีสำโรง-สถานีเคหะฯ)[3]

กำหนดการในอนาคต[แก้]

กำหนดการในอนาคต
ปี (พ.ศ.) วันที่ เหตุการณ์
2562 สิงหาคม เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท (สถานีหมอชิต-สถานีห้าแยกลาดพร้าว)[4][3]
กันยายน เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สถานีหัวลำโพง-สถานีหลักสอง)[5][3]
25 ธันวาคม เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สถานีเตาปูน-สถานีสิรินธร)[5]
2563 2 มีนาคม เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สถานีสิรินธร-สถานีท่าพระ)[5][3]
รอประกาศ เปิดให้บริการ รถไฟฟ้าสายสีทอง (สถานีกรุงธนบุรี-สถานีคลองสาน)[6]
2564 มกราคม เปิดให้บริการ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม (สถานีบางซื่อ-สถานีรังสิต) และ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน (สถานีตลิ่งชัน-สถานีบางซ่อน)[7]
รอประกาศ เปิดให้บริการ รถไฟฟ้าสายสีชมพู (สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี-สถานีมีนบุรี)[8][9]
รอประกาศ เปิดให้บริการ รถไฟฟ้าสายสีเหลือง (สถานีลาดพร้าว-สถานีสำโรง)[8][9]
รอประกาศ เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท (สถานีห้าแยกลาดพร้าว-สถานีคูคต)[10][9][4]
2566 รอประกาศ เปิดให้บริการ รถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม (สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-สถานีสุวินทวงศ์)[9]
รอประกาศ เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สถานีหลักสอง-สถานีพุทธมณฑล สาย 4)[9]
รอประกาศ เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท (สถานีคูคต-สถานีวงแหวนรอบนอกตะวันออก) และ (สถานีเคหะสมุทรปราการ-สถานีตำหรุ)[9]
2567 รอประกาศ เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สถานีพญาไท-สถานีท่าอากาศยานดอนเมือง)[11]
2568 รอประกาศ เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม (สถานีตลิ่งชัน-สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย)[9]
รอประกาศ เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สถานีเตาปูน-สถานีครุใน)[9]
2570 รอประกาศ เปิดให้บริการ รถไฟฟ้าไลท์เรล สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สถานีบางนา-สถานีธนาซิตี้-สถานีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)[12]
รอประกาศ เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ลาดกระบัง-ท่าอากาศยานอู่ตะเภา)[13]

รายชื่อสายรถไฟฟ้า[แก้]

สายที่ให้บริการในปัจจุบัน[แก้]

สาย รูปแบบ ผู้ให้บริการ สถานีปลายทาง จำนวนสถานี ระยะทาง
(กิโลเมตร)
จำนวนผู้โดยสาร
ต่อวัน (คน)
ปีที่เปิดให้บริการ
ส่วนแรก ส่วนต่อขยาย
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (2 สาย) 43[ก] 51.69 900,000
 สายสุขุมวิท  ขนส่งมวลชนเร็ว บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC)
บจ. กรุงเทพธนาคม (KT)
หมอชิต - เคหะฯ 31 37.02 รวมกัน
900,000[14]
พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2561
 สายสีลม  สนามกีฬาแห่งชาติ - บางหว้า 13 14.67 พ.ศ. 2556
รถไฟฟ้ามหานคร (2 สาย) 34[ข] 44.8 460,000
 สายเฉลิมรัชมงคล  ขนส่งมวลชนเร็ว บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) เตาปูน - หัวลำโพง 19 21.2[15] 400,000[16] พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2560[17]
 สายฉลองรัชธรรม  คลองบางไผ่ - เตาปูน 16 23.6 60,000[18] พ.ศ. 2559
รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (1 สาย) 8 28.6 75,000
 สายเชื่อมท่าอากาศยาน  เชื่อมท่าอากาศยาน บจ. รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. (SRTET)
กิจการร่วมค้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด
และพันธมิตร (CP-BEM)
สุวรรณภูมิ - พญาไท 8 28.6 75,000[19] พ.ศ. 2553
รวมทั้งหมด 85 125.09 1,435,000
หมายเหตุ
 • นับสถานีเชื่อมต่อ (สยาม) เป็นสถานีเดียว
 • นับสถานีเชื่อมต่อ (เตาปูน) เป็นสถานีเดียว

สายที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ[แก้]

สาย รูปแบบ ผู้ให้บริการ จำนวนสถานี ระยะทาง
(กิโลเมตร)
สถานีปลายทาง การดำเนินงาน (พ.ศ.)
ก่อสร้าง เปิดบริการ/กำหนดเสร็จ
 สายสุขุมวิท 
(ส่วนต่อขยาย)
ขนส่งมวลชนเร็ว บีทีเอส
รฟม.
เคที
16 19 หมอชิต - คูคต 2558 25 สิงหาคม 2562 - 2564[10][9][4][6][3]
 สายเฉลิมรัชมงคล 
(ส่วนต่อขยาย)
ขนส่งมวลชนเร็ว รฟม.
บีอีเอ็ม
11 15.9 หัวลำโพง - หลักสอง 2554 12 สิงหาคม 2562[5][20][3]
9 10.8 เตาปูน - ท่าพระ 2554 กันยายน 2562 - 2 มีนาคม 2563[5][3]
 สายสีทอง  ขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ บีทีเอส
เคที
3 1.8 กรุงธนบุรี - คลองสาน 2561[21] 2563[22]
 สายสีแดงเข้ม  ชานเมือง ร.ฟ.ท.
รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.
10 26 รังสิต - กลางบางซื่อ 2556 มกราคม 2564[7][9][4][23]
 สายสีแดงอ่อน  ชานเมือง ร.ฟ.ท.
รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.
3 15 ตลิ่งชัน - กลางบางซื่อ 2552 มกราคม 2564[7][9][24]
 สายสีชมพู  รางเดี่ยว รฟม.
เอ็นบีเอ็ม
30 34.5 ศูนย์ราชการนนทบุรี - มีนบุรี 2561 2564[9]
 สายสีเหลือง  รางเดี่ยว รฟม.
อีบีเอ็ม
23 30 ลาดพร้าว - สำโรง 2561 2564[9]
 สายสีส้ม  ขนส่งมวลชนเร็ว รฟม. 17 23 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - สุวินทวงศ์ 2560 2566[9]
 สายฉลองรัชธรรม 
(ส่วนต่อขยาย)
ขนส่งมวลชนเร็ว รฟม.
บีอีเอ็ม
17 23.6 เตาปูน - ครุใน 2561[25] 2567[25][9]
 สายเชื่อมท่าอากาศยาน 
(ส่วนต่อขยาย)
เชื่อมท่าอากาศยาน
ความเร็วสูง
ร.ฟ.ท.
ซีพี-บีอีเอ็ม
7 215.3 ท่าอากาศยานดอนเมือง - พญาไท
ลาดกระบัง - ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
2562[26][27] 2567-2570[11][28]

สรุปแผนพัฒนา[แก้]

สาย รูปแบบ ช่วงกว้างราง ยาว (กม.) จำนวนสถานี สถานะ และ แผนพัฒนา เจ้าของโครงการ
  สีแดงเข้ม รถไฟฟ้าชานเมือง Meter Gauge (1.000 m.) 80.8
บ้านภาชี – ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต 28 ? ภายในปี พ.ศ. 2565 รฟท.
ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต – รังสิต 10.3 3 ภายในปี พ.ศ. 2565
รังสิต – บางซื่อ 26 10 กำหนดเปิดให้บริการ มกราคม พ.ศ. 2564
บางซื่อ – หัวลำโพง 6.5 6 ภายในปี พ.ศ. 2563
หัวลำโพง – บางบอน 36.3 10 ภายในปี พ.ศ. 2572
บางบอน – มหาชัย 20.3 7 ภายในปี พ.ศ. 2572
  สีแดงอ่อน รถไฟฟ้าชานเมือง Meter Gauge (1.000 m.) 58.5
ศาลายา – ตลิ่งชัน 14.0 4 ภายในปี พ.ศ. 2564 รฟท.
ตลิ่งชัน – บางซื่อ 15.0 5 กำหนดเปิดให้บริการ มกราคม พ.ศ. 2564
บางซื่อ – พญาไท – มักกะสัน 9.0 5 ภายในปี พ.ศ. 2563
มักกะสัน – หัวหมาก 10.0 3 ภายในปี พ.ศ. 2563
มักกะสัน – บางบำหรุ 10.5 5
  แอร์พอร์ตเรลลิงก์ รถไฟฟ้าชานเมือง Standard Gauge (1.435 m.) 49.5
ท่าอากาศยานอู่ตะเภา – สุวรรณภูมิ 171.9 5 ภายในปี พ.ศ. 2567 รฟท.
สุวรรณภูมิ – พญาไท 28.6 8 เปิดให้บริการ เมื่อ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2553
พญาไท – บางซื่อ 7.8 1 ภายในปี พ.ศ. 2567
บางซื่อ - ดอนเมือง 14 1 ภายในปี พ.ศ. 2567
  สีเขียวอ่อน ระบบขนส่งมวลชนเร็วยกระดับ Standard Gauge (1.435 m.) 66.5
วงแหวนรอบนอกตะวันออก – คูคต 6.5 4 ภายในปี พ.ศ. 2568 กทม.
หมอชิต – คูคต 18.4 16 กำหนดเปิดให้บริการครบทั้งเส้นทาง พ.ศ. 2564
หมอชิต – อ่อนนุช 16.5 17 เปิดให้บริการ เมื่อ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542
อ่อนนุช – แบริ่ง 5.3 5 เปิดให้บริการ เมื่อ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554
แบริ่ง – เคหะสมุทรปราการ 12.8 9 เปิดให้บริการ ครบทั้งเส้นทางเมื่อ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เคหะสมุทรปราการ – บางปู 7.0 4
  สีเขียวเข้ม ระบบขนส่งมวลชนเร็วยกระดับ Standard Gauge (1.435 m.) 22.5
ตลิ่งชัน – บางหว้า 7 6 กทม.
บางหว้า – วงเวียนใหญ่ 5.3 4 เปิดให้บริการ ครบทั้งเส้นทางเมื่อ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556
วงเวียนใหญ่ – สะพานตากสิน 2.2 2 เปิดให้บริการ เมื่อ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
สะพานตากสิน – สนามกีฬาแห่งชาติ 7.0 7 เปิดให้บริการ เมื่อ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542
สนามกีฬาแห่งชาติ – ยศเส 1.0 1 ภายในปี พ.ศ. 2572
  สีน้ำเงิน ระบบขนส่งมวลชนเร็วใต้ดินและยกระดับ Standard Gauge (1.435 m.) 55.0
ท่าพระ – บางซื่อ 13.0 10 กำหนดเปิดให้บริการครบทั้งเส้นทาง 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 รฟม.
บางซื่อ – หัวลำโพง 20.0 18 เปิดให้บริการ เมื่อ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
หัวลำโพง – ท่าพระ – หลักสอง 14.0 10 กำหนดเปิดให้บริการ กันยายน พ.ศ. 2562
หลักสอง – พุทธมณฑลสาย 4 8.0 4
  สีม่วง ระบบขนส่งมวลชนเร็วใต้ดินและยกระดับ Standard Gauge (1.435 m.) 42.8
คลองบางไผ่ – เตาปูน 23.0 16 เปิดให้บริการ เมื่อ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559 รฟม.
เตาปูน – ครุใน 19.8 16 ภายในปี พ.ศ. 2568
  สีส้ม ระบบขนส่งมวลชนเร็วใต้ดินและยกระดับ Standard Gauge (1.435 m.) 35.4
บางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 13 13 ภายในปี พ.ศ. 2569 รฟม.
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – สุวินทวงศ์ 22 17 กำหนดเปิดให้บริการ พ.ศ. 2566
  สีชมพู โมโนเรล 36 30
ศูนย์ราชการนนทบุรี – ศรีรัช 11.0 10 กำหนดเปิดให้บริการ พ.ศ. 2564 รฟม.
ศรีรัช – ทะเลสาบเมืองทองธานี 3.1 2
ศรีรัช – หลักสี่ 4.2 4 กำหนดเปิดให้บริการ พ.ศ. 2564
หลักสี่ – มีนบุรี 18 16
มีนบุรี – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ~15 อยู่ระหว่างการออกแบบเส้นทาง
  สีเหลือง โมโนเรล 30.4 23
พหลโยธิน 24 – ลาดพร้าว 3 2 กำหนดเปิดให้บริการ พ.ศ. 2564 รฟม.
ลาดพร้าว – พัฒนาการ 12.6 11
พัฒนาการ – สำโรง 17.8 12
  สีเทา โมโนเรล 26.0 รออนุมัติเข้าแผนแม่บท
ลำลูกกา – วัชรพล 14 ภายในปี พ.ศ. 2570 กทม.
วัชรพล – ทองหล่อ 16.2 15 ภายในปี พ.ศ. 2565
พระโขนง – พระราม 3 12.1 15 ภายในปี พ.ศ. 2570
พระราม 3 – ท่าพระ 11.48 9 ภายในปี พ.ศ. 2570
  สีน้ำตาล โมโนเรล 21 รออนุมัติเข้าแผนแม่บท
ศูนย์ราชการนนทบุรี – ลำสาลี 21 23 ภายในปี พ.ศ. 2568 รฟม.
  LRT สุวรรณภูมิ รถไฟฟ้ารางเบายกระดับ Standard Gauge (1.435 m.) 30 รออนุมัติเข้าแผนแม่บท
แม่น้ำ – สรรพาวุธ ~8 ภายในปี พ.ศ. 2570 กทม.
สรรพาวุธ – บางนา 1.9 ภายในปี พ.ศ. 2570
บางนา – ธนาซิตี้ 15.1 12 ภายในปี พ.ศ. 2565
ธนาซิตี้ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 6 2 รอการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารฝั่งใต้
  สีทอง ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ 2.7 รออนุมัติเข้าแผนแม่บท
กรุงธนบุรี – ประชาธิปก 2.7 4 กำหนดเปิดให้บริการ พ.ศ. 2563 กทม.
ประชาธิปก – อิสรภาพ
กรุงธนบุรี – เจริญนคร 60

ข้อมูลทางเทคนิค[แก้]

ระบบปฏิบัติการเดินรถ[แก้]

ระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทุกสาย ใช้ระบบการเดินรถแบบอัตโนมัติซึ่งถูกควบคุมจากศูนย์ควบคุมกลางที่ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับศูนย์ซ่อมบำรุงของแต่ละโครงการ ระบบการเดินรถของแต่ละสายจะถูกดำเนินการแยกจากกันโดยไม่มีการรบกวนกันระหว่างสาย ยกเว้น รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท และ รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม ที่ใช้ระบบควบคุมทั้งสองสายจากศูนย์ควบคุมกลางแห่งเดียวกัน เนื่องจากทั้งสองสายใช้ศูนย์ซ่อมบำรุงร่วมกัน และมีการติดตั้งรางหลีกในบางช่วงของเส้นทาง ทำให้สามารถป้อนหรือถอนขบวนรถระหว่างสายออกจากระบบได้

ระบบปฏิบัติการเดินรถในปัจจุบันถูกแยกออกเป็นสามประเภทหลักตามจุดประสงค์ในการใช้งาน โดยระบบที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันคือ ระบบควบคุมรถไฟมาตรฐานยุโรป (European Train Control System หรือ ETCS) ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานกลางที่ใช้กันภายในสหภาพยุโรป และในหลาย ๆ ประเทศ ด้วยความสามารถในการรองรับระบบรถไฟจากทุกผู้ผลิตในโลก และระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ทำให้ระบบมีประสิทธิภาพและพร้อมรองรับการขยายโครงข่ายได้อย่างสมบูรณ์

ปัจจุบันระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้มีการเลือกใช้ระบบปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้าดังต่อไปนี้

เส้นทาง ผู้พัฒนา โซลูชัน รูปแบบ [atpnote 1] ปีที่ติดตั้ง ระดับการควบคุม[atpnote 2] หมายเหตุ
 สายสุขุมวิท  บอมบาร์ดิเอร์
เดิม ซีเมนส์
Cityflo 450 Moving Block CBTC พ.ศ. 2554 STO เปลี่ยนทั้งระบบจากระบบเดิมเมื่อ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2554 เพื่อรองรับเส้นทางส่วนต่อขยาย และขบวนรถรุ่นใหม่ [atpnote 3]
 สายสีลม  พ.ศ. 2552
 สายเฉลิมรัชมงคล  ซีเมนส์ Trainguard LZB700M Fixed Block-Speed Coded พ.ศ. 2546 STO ติดตั้งเพิ่มในเส้นทางส่วนต่อขยาย
 สายเชื่อมท่าอากาศยาน  ซีเมนส์ Trainguard LZB700M Fixed Block-Speed Coded พ.ศ. 2552 STO
 สายฉลองรัชธรรม  บอมบาร์ดิเอร์ Cityflo 650 Moving Block CBTC พ.ศ. 2559 STO
 สายสีแดงอ่อน  ทาลส์ AlTrac for ERTMS ETCS Level 1 พ.ศ. 2562 STO
 สายสีแดงเข้ม 
 สายสีเหลือง  บอมบาร์ดิเอร์ Cityflo 650 Moving Block CBTC พ.ศ. 2563 DTO
 สายสีชมพู  บอมบาร์ดิเอร์ Cityflo 650 Moving Block CBTC พ.ศ. 2563 DTO
 สายสีทอง  บอมบาร์ดิเอร์ Cityflo 650 Moving Block CBTC พ.ศ. 2563 DTO
หมายเหตุ
 1. Fixed Block = Conventional Fixed Block using Line of Sight. Fixed Block-Speed Coded = Fixed Block using Coded Track Circuits. DTG-TC = Fixed Block-Distance to Go using Track Circuits. DTG-R = Fixed-Block-Distance-to-Go using Radio. Moving Block TBTC = Moving Block using Induction Loops. Moving Block CBTC = Moving Block using Radio. ETCS = European Train Control System.
 2. UTO = ระบบควบคุมแบบใช้คนควบคุม. DTO = ระบบควบคุมอัตโนมัติ. STO = ระบบควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติ
 3. บีทีเอสซี ได้ดำเนินการเปลี่ยนระบบเพื่อรองรับเส้นทางส่วนต่อขยายสายสีลมช่วงสะพานตากสิน-วงเวียนใหญ่ จำนวนสองสถานี และส่วนต่อขยายสายสุขุมวิทช่วงอ่อนนุช-แบริ่ง จำนวนสี่สถานี รองรับขบวนรถรุ่นซีเอ็นอาร์ บอมบาร์ดิเอร์ ที่จะเข้ามาให้บริการ ใน พ.ศ. 2553-2554 และลดระยะความถี่ลงเหลือ 1-2 นาทีในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยเริ่มเปลี่ยนในเส้นทางสายสีลมและสายสุขุมวิท ช่วงหมอชิต-สยาม เมื่อ พ.ศ. 2552 และ สายสุขุมวิท ช่วงสยาม-อ่อนนุช เมื่อ พ.ศ. 2554 ส่วนเส้นทางส่วนต่อขยาย กรุงเทพธนาคม เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งระบบเอง

ระบบรถไฟฟ้า[แก้]

เส้นทาง รุ่น ผู้ผลิต ผลิตใน ปีที่นำเข้าครั้งแรก ปีที่นำเข้าครั้งล่าสุด ภาพ
รถไฟฟ้าบีทีเอส (สายสุขุมวิท และ สายสีลม) ซีเมนส์ โมดูลาร์ เมโทร ซีเมนส์  ออสเตรีย พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2555 Bangkok Skytrain 2011.jpg
ซีเมนส์ อินสไปโร  เยอรมนี
 ตุรกี
พ.ศ. 2561 - A real bts new siemens inspiro train.jpg
ซีเอ็นอาร์ ฉางชุน อีเอ็มยู (EMU-B) ซีอาร์อาร์ซี  จีน พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2556 Bangkok Skytrain 06.jpg
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ซีเมนส์ โมดูลาร์ เมโทร ซีเมนส์  เยอรมนี พ.ศ. 2547 BangkokMetro SiLomStation.jpg
ซีเมนส์ อินสไปโร  ออสเตรีย พ.ศ. 2562[29] - NewMrtBlueTrain.png
รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซีเมนส์ เดซิโร คลาส 360 ซีเมนส์  เยอรมนี พ.ศ. 2550 - Airport Rail link - city.jpg
รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม เจเทรค ซัสติน่า มารุเบนิ/โตชิบา  ญี่ปุ่น พ.ศ. 2558[30] MRT Purple Line.jpg
รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง (สายสีแดงเข้ม และ สายสีแดงอ่อน) ฮิตาชิ[31] ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น/มิตซูบิชิเฮฟวีอินดัสทรีส์[32]  ญี่ปุ่น พ.ศ. 2562[33] สายสีแดง2-700x448.jpg
รถไฟฟ้าสายสีชมพู บอมบาร์ดิเอร์ อินโนเวีย โมโนเรล 300 บอมบาร์ดิเอร์  จีน พ.ศ. 2562-พ.ศ. 2563 - Bombardier-innovia-yellow-pink.jpg
รถไฟฟ้าสายสีเหลือง
รถไฟฟ้าสายสีทอง บอมบาร์ดิเอร์ อินโนเวีย เอพีเอ็ม 300 พ.ศ. 2562 -
รถไฟฟ้าสายสีส้ม ยังไม่เปิดเผย ยังไม่เปิดเผย ยังไม่เปิดเผย พ.ศ. 2566

บัตรโดยสารและค่าบริการ[แก้]

รถไฟฟ้าบีทีเอส[แก้]

รถไฟฟ้ามหานคร[แก้]

รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ[แก้]

แผนที่[แก้]

รถไฟฟ้าสายที่เปิดให้บริการแล้วและที่กำลังก่อสร้าง[แก้]

รถไฟฟ้าเมื่อครบทุกสาย[แก้]

แผนที่แบบอื่นๆ[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. หมายเหตุ: สำหรับรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน บางซื่อ-ตลิ่งชัน นั้น แม้ว่าโครงสร้างพื้นฐานจะสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ยังไม่เปิดให้บริการ จึงนับเฉพาะเส้นทางรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน
 2. http://www.ryt9.com/s/iq05/2689993
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 mgronline (13 November 2018). กทม.ยันเปิดเดินรถไฟฟ้าเส้นแบริ่ง-สมุทรปราการ แน่ 6 ธ.ค.นี้ นำ 3 ขบวนใหม่ร่วมวิ่งด้วย. สืบค้นเมื่อ 13 November 2018.
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 www.thairath.co.th (27 October 2018). ตั้งเป้าเปิดหมอชิต-เซ็นลาด ส.ค.62 บีทีเอสสายเหนือ1สถานี. สืบค้นเมื่อ 27 October 2018.
 5. 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 เดลินิวส์ (11 September 2018). "สีน้ำเงิน"ส่วนต่อขยายแล้วเสร็จ100 %. สืบค้นเมื่อ 11 September 2018.
 6. 6.0 6.1 www.thairath.co.th (7 August 2018). เคทีจ้างบีทีเอสเดินรถสายสีทอง 30 ปีค่ารถ 16 บาท. สืบค้นเมื่อ 7 August 2018.
 7. 7.0 7.1 7.2 bangkokpost. Bang Sue mega-station to operate by January 2021 (in Eng). สืบค้นเมื่อ 23 November 2018.
 8. 8.0 8.1 https://www.prachachat.net/property/news-48912
 9. 9.00 9.01 9.02 9.03 9.04 9.05 9.06 9.07 9.08 9.09 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 www.prop2morrow.com (16 January 2018). เปิดแผนงานก่อสร้างรถไฟฟ้าปี 2561. สืบค้นเมื่อ 16 January 2018.
 10. 10.0 10.1 อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ 56-1-btsgroup
 11. 11.0 11.1 MoneyChannel. ลุยลงพื้นที่วันนี้รฟท.พาชี้เป้าก่อสร้างจริงไฮสปีดเทรนเชื่อม 3 สนามบิน. สืบค้นเมื่อ 24 July 2018.
 12. https://www.prachachat.net/property/news-174784
 13. prachachat.net. ครึ่งทางเมกะโปรเจ็กต์ 2 ล้าน ล. ปี”62 ทุกโหมดเร่งสร้าง-เร่งเปิดใช้. สืบค้นเมื่อ 24 July 2018.
 14. http://www.thansettakij.com/2016/05/17/52501
 15. M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line Mass Rapid Transit Authority of Thailand. 2014
 16. http://www.thansettakij.com/content/207876?ts
 17. http://www.komchadluek.net/news/top-10/287268
 18. http://www.thansettakij.com/content/207876?ts
 19. https://mgronline.com/business/detail/9600000093372
 20. รถไฟฟ้าสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย4สถานีแรกเปิดก.ย.62
 21. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ prachachat
 22. https://www.facebook.com/GoldlineBangkok/?hc_ref=ARSGHPqCKO5xR3zY4xTKXl8Nl_q9QrNJLGeyDR_v64CXSSHO2CTYAmB4RVPBIZdbBpo&fref=nf
 23. ญี่ปุ่นจ่อลงทุนส่วนขยายรถไฟสีแดง
 24. ญี่ปุ่นจ่อลงทุนส่วนขยายรถไฟสีแดง
 25. 25.0 25.1 http://www.posttoday.com/biz/gov/505199
 26. prop2morrow (18 June 2018). บีทีเอส-ซีพี-อิตาเลียนไทย -เครือปตท.ซื้อซองไฮสปีดเทรน. สืบค้นเมื่อ 18 June 2018.<
 27. www.home.co.th (30 July 2018). เดินหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน คาดลงมือสร้างกลางปี 2562. สืบค้นเมื่อ 30 July 2018.
 28. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ ประชาชาติธุรกิจ
 29. “ไพรินทร์” สปีดรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายเปิดหวูดหัวลำโพง-บางแค ก.ย.62
 30. http://www.thairath.co.th/content/534260
 31. http://www.hitachi.com.sg/press/docs/20160330.pdf
 32. http://www.railwaygazette.com/news/news/asia/single-view/view/bangkok-projects-approved.html
 33. ญี่ปุ่นจ่อลงทุนส่วนขยายรถไฟสีแดง

แหล่งข้อมูล[แก้]