ข้ามไปเนื้อหา

นารายณ์ภัณฑ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จำกัด
ก่อนหน้าร้านไทยอุตสาหกรรม
ก่อตั้ง11 สิงหาคม พ.ศ. 2480
สำนักงานใหญ่555/5 อาคาร เอส เอส พี 1 ถนนเอกมัย แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ผลิตภัณฑ์สินค้าหัตถกรรม ฯลฯ
เว็บไซต์http://www.naraiphand.com

บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จำกัด (อังกฤษ: Narai Phand Co., Ltd) เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าหัตถกรรมไทย[1] และเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม กับภาคเอกชน ซึ่งแต่เดิมมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2480 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2527 ได้เปลี่ยนสถานะมาเป็นบริษัทร่วมทุน ปัจจุบันมีสาขาตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ อาทิ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต และเป็นศูนย์รวมหัตถกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ประวัติ

[แก้]

รัฐบาลไทย ได้จัดตั้งร้านไทยอุตสาหกรรม ขึ้นที่ตำบลสี่กั๊กพระยาศรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2480[2] เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน โดยร้านดังกล่าวขึ้นอยู่กับกองอุตสาหกรรม กรมพาณิชย์ กระทรวงเศรษฐการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 จึงได้ย้ายร้านมาตั้งอยู่ที่ถนนเจริญกรุง และโอนมาสังกัดสำนักปลัดกระทรวงเศรษฐการ และต่อมาได้มีการจัดตั้งกระทรวงอุตสาหกรรมขึ้น ร้านไทยอุตสาหกรรม จึงได้โอนมาสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และย้ายมาตั้งสำนักงานที่ถนนหลานหลวง พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็น “ร้านนารายณ์ภัณฑ์”

ในปี พ.ศ. 2527 คณะรัฐมนตรี มีนโยบายปรับปรุงกิจการร้านนารายณ์ภัณฑ์ ซึ่งแต่เดิมเป็นรัฐวิสาหกิจ ให้เป็นลักษณะธุรกิจ โดยมีเอกชนเข้าร่วมดำเนินงาน แต่ยังคงมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและช่วยเหลือชาวบ้านในด้านหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือนให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

สาขา

[แก้]

ร้านจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม "นารายณ์ภัณฑ์" มีจำนวน 8 แห่ง ได้แก่

อ้างอิง

[แก้]