นารายณ์ภัณฑ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จำกัด
ก่อนหน้า ร้านไทยอุตสาหกรรม
ก่อตั้ง 11 สิงหาคม พ.ศ. 2480
ที่อยู่ 973 อาคารเพรสิเด้นท์ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
ผลิตภัณฑ์ สินค้าหัตถกรรม ฯลฯ
เว็บไซต์ http://www.naraiphand.com

บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จำกัด (อังกฤษ: Narai Phand Co., Ltd) เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าหัตถกรรมไทย และเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม กับภาคเอกชน ซึ่งแต่เดิมมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2480 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2527 ได้เปลี่ยนสถานะมาเป็นบริษัทร่วมทุน ปัจจุบันมีสาขาตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ อาทิ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต และเป็นศูนย์รวมหัตถกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ประวัติ[แก้]

รัฐบาลไทย ได้จัดตั้งร้านไทยอุตสาหกรรม ขึ้นที่ตำบลสี่กั๊ก พระยาศรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2480 เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน โดยร้านดังกล่าวขึ้นอยู่กับกองอุตสาหกรรม กรมพาณิชย์ กระทรวงเศรษฐการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 จึงได้ย้ายร้านมาตั้งอยู่ที่ถนนเจริญกรุง และโอนมาสังกัดสำนักปลัดกระทรวงเศรษฐการ และต่อมาได้มีการจัดตั้งกระทรวงอุตสาหกรรมขึ้น ร้านไทยอุตสาหกรรม จึงได้โอนมาสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และย้ายมาตั้งสำนักงานที่ถนนหลานหลวง พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็น “ร้านนารายณ์ภัณฑ์”

ในปี พ.ศ. 2527 คณะรัฐมนตรี มีนโยบายปรับปรุงกิจการร้านนารายณ์ภัณฑ์ ซึ่งแต่เดิมเป็นรัฐวิสาหกิจ ให้เป็นลักษณะธุรกิจ โดยมีเอกชนเข้าร่วมดำเนินงาน แต่ยังคงมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและช่วยเหลือชาวบ้านในด้านหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือนให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

ที่ตั้งและสาขา[แก้]

บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จำกัด มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 973 อาคารเพรสิเด้นท์ทาวเวอร์อาเขต ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และมีร้านจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม "นารายณ์ภัณฑ์" จำนวน 7 แห่ง ได้แก่

อ้างอิง[แก้]