ท่าอากาศยานไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ประเภท รัฐวิสาหกิจ (SET:AOT)
ก่อนหน้า การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
ก่อตั้งเมื่อ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2522
สำนักงานใหญ่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
บุคลากรหลัก ประสงค์ พูนธเนศ(ประธานกรรมการ)
ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ (รองประธานกรรมการ)
ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ[1] กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
รายได้ 41,689.68 ล้านบาท[2]
(ข้อมูลปี 2556)
กำไร 16347.35 ล้านบาท[3]
(ข้อมูลปี 2556)
คำขวัญ ปลอดภัยคือมาตรฐาน บริการคือหัวใจ
เว็บไซต์ AirportThai.co.th

บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เดิมใช้ชื่อว่า การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย หรือ ทอท. เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นองค์กรบริหารงานท่าอากาศยานระดับแห่งชาติของไทย โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 เพื่อดำเนินการท่าอากาศยานต่างๆ ให้ตรงกับระดับแห่งชาติ และรับโอนกิจการท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งเคยสังกัดกรมการบินพลเรือน (กองทัพอากาศ) ที่จำเป็นต้องถูกยุบไป ต่อมา ทอท. ได้แปลงสภาพเป็นบริษัทภายใต้นโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย โดยได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลชื่อ "บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)" และปรับตราสัญลักษณ์ใหม่ โดยชื่อย่อของบริษัทยังคงใช้ "ทอท." เช่นเดิม ส่วนชื่อภาษาอังกฤษคือ Airports of Thailand Public Company Limited และใช้ชื่อย่อว่า AOT ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา โดยกระทรวงการคลัง ถือหุ้นร้อยละ 70

ท่าอากาศยานในความดูแลบริหารงาน[แก้]

กิจการในสังกัด[แก้]

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

  • ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2557[4]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 กระทรวงการคลัง 1,000,000,000 70.00%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 83,332,730 5.83%
3 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 20,840,438 1.46%
4 สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) 17,177,400 1.20%
5 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 14,632,009 1.02%

อ้างอิง[แก้]