ท่าอากาศยานไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บมจ. ท่าอากาศยานไทย
ประเภท มหาชน (SET:AOT)
รัฐวิสาหกิจ
ก่อตั้ง 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 (38 ปี)
ที่อยู่ 333 หมู่ที่ 7 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
บุคลากรหลัก ประสงค์ พูนธเนศ (ประธานกรรมการ)
นิตินัย ศิริสมรรถการ (ผู้อำนวยการใหญ่)
ชนาลัย ฉายากุล (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)
ศศิศุภา สุคนธทรัพย์(รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)
มนตรี มงคลดาว (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)
พูลศิริ วิโรจนาภา (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)
อเนก ธีระวิวัฒน์ชัย (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)
นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)
วิชัย บุญยู้(รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)
นาวาอากาศเอก สมัย จันทร (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)
มนฤดี เกตุพันธุ์ (ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต)
ศิโรตม์ ดวงรัตน์ (ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
เพ็ชร ชั้นเจริญ (ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง)
นาวาอากาศเอก วิสูตร จันทนา (ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่)
นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม (ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่)
วิสูตร คำยอด (ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย)
อุตสาหกรรม การบริการ
ผลิตภัณฑ์ การบริหารท่าอากาศยาน
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
รายได้ Decrease 39,771 ล้านบาท (2557)[1]:32
กำไร Decrease 12,262 ล้านบาท (2557)[1]:32
สินทรัพย์ Increase 153,788 ล้านบาท (2557)[1]:32
พนักงาน 5,477 (2557)[1]:64
บริษัทแม่ กระทรวงการคลัง
บริษัทลูก บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์ www.airportthai.co.th

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เดิมใช้ชื่อว่า การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย หรือ ทอท. เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นองค์กรบริหารงานท่าอากาศยานระดับแห่งชาติของไทย โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 เพื่อดำเนินกิจการท่าอากาศยานต่างๆ ให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ และรับโอนกิจการท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งเคยสังกัดกรมการบินพลเรือน (กองทัพอากาศ) ที่จำเป็นต้องถูกยุบไป ต่อมา ทอท. ได้แปลงสภาพเป็นบริษัทภายใต้นโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย โดยได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลชื่อ "บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)" และปรับตราสัญลักษณ์ใหม่ โดยชื่อย่อของบริษัทยังคงใช้ "ทอท." เช่นเดิม ส่วนชื่อภาษาอังกฤษคือ Airports of Thailand Public Company Limited และใช้ชื่อย่อว่า AOT ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา โดยกระทรวงการคลัง ถือหุ้นร้อยละ 70

ท่าอากาศยานภายใต้การบริหาร[แก้]

ทอท. บริหารงานท่าอากาศยาน 6 แห่งดังต่อไปนี้:

ชื่อ ภูมิภาค สถิติ 2558 สถิติ 2557
ผู้โดยสาร จำนวนเที่ยวบิน ผู้โดยสาร จำนวนเที่ยวบิน
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK) กลาง 52,902,110 317,066 46,423,352 289,568
2 ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) กลาง 30,304,183 224,074 21,546,568 172,681
3 ท่าอากาศยานภูเก็ต (HKT) ใต้ 12,859,356 84,758 11,401,498 75,974
4 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (CNX) เหนือ 8,365,851 63,843 6,630,624 52,642
5 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (HDY) ใต้ 3,639,936 44,607 4,147,281 22,319
6 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (CEI) เหนือ 1,745,568 13,402 1,379,022 10,985
รวม 109,817,004 727,750 90,528,345 624,169

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

  • ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2558[2] โดยมีจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนทั้งหมด 1,428,570,000 หุ้น
ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วน
1 กระทรวงการคลัง 1,000,000,000 70.00%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 71,337,938 4.99%
3 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 26,886,892 1.88%
4 CHASE NOMINEES LIMITED 25,272,699 1.77%
5 THE BANK OF NEW YORK MELLON 18,743,600 1.31%
6 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 18,632,573 1.30%
7 สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) 15,612,400 1.09%

อ้างอิง[แก้]