ท่าอากาศยานไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บมจ. ท่าอากาศยานไทย
ประเภท มหาชน (SET:AOT)
รัฐวิสาหกิจ
ก่อตั้ง 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2522
ที่อยู่ 333 หมู่ที่ 7 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
บุคลากรหลัก ประสงค์ พูนธเนศ (ประธานกรรมการ)
นิตินัย ศิริสมรรถการ (ผู้อำนวยการใหญ่)
อุตสาหกรรม การบริการ
ผลิตภัณฑ์ การบริหารท่าอากาศยาน
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
รายได้ 39,771 ล้านบาท (2557)[1]:32
กำไร 12,262 ล้านบาท (2557)[1]:32
สินทรัพย์ 153,788 ล้านบาท (2557)[1]:32
พนักงาน 5,477 (2557)[1]:64
บริษัทแม่ กระทรวงการคลัง
บริษัทลูก บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์ www.airportthai.co.th

บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เดิมใช้ชื่อว่า การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย หรือ ทอท. เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นองค์กรบริหารงานท่าอากาศยานระดับแห่งชาติของไทย โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 เพื่อดำเนินการท่าอากาศยานต่างๆ ให้ตรงกับระดับแห่งชาติ และรับโอนกิจการท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งเคยสังกัดกรมการบินพลเรือน (กองทัพอากาศ) ที่จำเป็นต้องถูกยุบไป ต่อมา ทอท. ได้แปลงสภาพเป็นบริษัทภายใต้นโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย โดยได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลชื่อ "บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)" และปรับตราสัญลักษณ์ใหม่ โดยชื่อย่อของบริษัทยังคงใช้ "ทอท." เช่นเดิม ส่วนชื่อภาษาอังกฤษคือ Airports of Thailand Public Company Limited และใช้ชื่อย่อว่า AOT ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา โดยกระทรวงการคลัง ถือหุ้นร้อยละ 70

ท่าอากาศยานภายใต้การบริหาร[แก้]

ทอท. บริหารงานท่าอากาศยาน 6 แห่งดังต่อไปนี้:

ชื่อ ภูมิภาค ข้อมูลปี 2557
ผู้โดยสาร จำนวนเที่ยวบิน
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK) กลาง 46,423,352 289,568
2 ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) กลาง 21,546,568 172,681
3 ท่าอากาศยานภูเก็ต (HKT) ใต้ 11,401,498 75,974
4 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (CNX) เหนือ 6,630,624 52,642
5 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (HDY) ใต้ 3,147,281 22,319
6 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (CEI) เหนือ 1,379,022 10,985
รวม 93,528,345 624,169

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

  • ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2558[2] โดยมีจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนทั้งหมด 1,428,570,000 หุ้น
ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วน
1 กระทรวงการคลัง 1,000,000,000 70.00%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 71,337,938 4.99%
3 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 26,886,892 1.88%
4 CHASE NOMINEES LIMITED 25,272,699 1.77%
5 THE BANK OF NEW YORK MELLON 18,743,600 1.31%
6 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 18,632,573 1.30%
7 สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) 15,612,400 1.09%

อ้างอิง[แก้]