การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
Mass Rapid Transit Authority of Thailand
BSicon MRT.svg
สัญลักษณ์ของ รฟม. มีลักษณะคล้ายลายเฉลว
ที่ทำการ
175 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2535
สืบทอดจาก องค์การรถไฟฟ้ามหานคร
งบประมาณ 21,064.6757 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
รัฐมนตรีว่าการ อาคม เติมพิทยาไพสิฐ, รัฐมนตรี
ไพรินทร์ ชูโชติถาวร, รัฐมนตรีช่วย
ผู้บริหาร ภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ, ผู้ว่าการ
ธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล, รองผู้ว่าการ
สัจจพงศ์ สนั่นเสียง, รองผู้ว่าการ
ฤทธิกา สุภารัตน์, รองผู้ว่าการ
ชัยสิทธิ์ คุรุรัตน์, รองผู้ว่าการ
ในกำกับดูแลของ กระทรวงคมนาคม
เว็บไซต์
http://www.mrta.co.th

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. (อังกฤษ: Mass Rapid Transit Authority of Thailand ย่อว่า MRTA) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีภาระหน้าที่ในการจัดให้มี และให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดอื่นๆ

รฟม. เป็นรัฐวิสาหกิจของไทยที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนเป็นลำดับที่ 3 ของไทย คือขาดทุนสุทธิ 866 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2553[2]

ประวัติ[แก้]

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2535 ในชื่อ องค์การรถไฟฟ้ามหานคร มีชื่อภาษาอังกฤษคือ Metropolitan Rapid Transit Authority จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การรถไฟฟ้ามหานคร พ.ศ 2535[3] โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2535 มีวัตถุประสงค์ในการจัดระบบขนส่งมวลชน ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยใช้รถไฟฟ้า

ในภายหลังได้มีการออก พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2543 โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 ธันวาคม 2543 องค์การรถไฟฟ้ามหานครจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย มีชื่อภาษาอังกฤษคือ "Mass Rapid Transit Authority of Thailand"[4]

พระราชบัญญัติฉบับใหม่ดังกล่าวยังให้อำนาจหน้าที่ รฟม. เพิ่มขึ้นหลายอย่าง เช่น มีอำนาจกำหนด "เขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า" เพื่อคุ้มครองอุโมงค์และสิ่งก่อสร้างใต้ดิน และกำหนดเขต "ระบบรถไฟฟ้า" เพื่อคุ้มครองดูแลคนโดยสารรถไฟฟ้า และระบบรถไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังให้ รฟม. สามารถหารายได้ทางอื่นนอกจากค่าโดยสาร และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้ตามความจำเป็น เพื่อประโยชน์แก่การให้บริการรถไฟฟ้า และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการรถไฟฟ้า ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งอาจดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดอื่นตามที่จะได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้อำนาจด้วย [5]

คณะกรรมการ[แก้]

  1. นาย ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการ
  2. นาวาอากาศเอก รองศาสตราจารย์ ดร. ธนากร พีระพันธุ์ กรรมการ
  3. ดร. จุฬา สุขมานพ กรรมการ
  4. นาย วินัย ดำรงค์มงคลกุล กรรมการ
  5. ศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ กรรมการ[6]

โครงการในความรับผิดชอบ[แก้]

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้เปิดบริการเดินรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศ โดยใช้ชื่อว่า รถไฟฟ้ามหานคร โดยแบ่งเป็นหลายสาย ดังนี้

นอกจากนี้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ยังได้รับหน้าที่ในการก่อสร้างส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิทหรือ รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเขียวอ่อน (ช่วงลำลูกกา - สมุทรปราการ) ต่อจากกรุงเทพมหานคร เพื่อทำการขยายเส้นทางจากตัวเมืองออกสู่จังหวัดใกล้เคียง อย่างไรก็ตามเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ เส้นทางดังกล่าวจะตกเป็นทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครตามมติของคณะรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์เส้นทางรถไฟฟ้าสายนี้จะมีความยาวถึง 66.5 กิโลเมตร (รวมเส้นทางสัมปทานและส่วนต่อขยายของกรุงเทพมหานคร) และได้แบ่งโครงการในการก่อสร้างดังนี้

  • ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ระยะที่ 2 (ช่วงแบริ่ง - เคหะสมุทรปราการ) ก่อสร้างแล้วเสร็จ กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนตามกฎหมาย
  • ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ระยะที่ 3 (ช่วงเคหะสมุทรปราการ - บางปู) อยู่ระหว่างการศึกษาเส้นทางเดินรถและออกแบบรายละเอียด
  • ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท - พหลโยธิน ระยะที่ 1 (ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต) กำลังดำเนินการก่อสร้าง [8]
  • ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท - พหลโยธิน ระยะที่ 2 (ช่วงคูคต - ลำลูกกา) อยู่ระหว่างการศึกษา

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]